Huhtamäki Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

HUHTAMÄKI OYJ PÖRSSITIEDOTE 20.4.2011 KLO 15.15

Huhtamäki Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin Helsingissä 20.4.2011. Yhtiökokous vahvisti yhtiön tilinpäätöksen ja sen sisältämän konsernitilinpäätöksen vuodelta 2010 sekä myönsi vastuuvapauden yhtiön hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

Osinko

Vuodelta 2010 päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti maksaa osinkoa 0,44 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 27.4.2011 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 4.5.2011.

Hallituksen kokoonpano

Yhtiökokous valitsi yhtiön hallitukseen kahdeksan (8) jäsentä toimikaudeksi, joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Eija Ailasmaa, William R. Barker, George V. Bayly, Rolf Börjesson, Siaou-Sze Lien, Mikael Lilius ja Jukka Suominen sekä uutena jäsenenä Sandra Turner.

Yhtiökokouksen jälkeen pidetyssä hallituksen järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi puheenjohtajakseen Mikael Liliuksen ja varapuheenjohtajakseen Jukka Suomisen. 

Hallituksen jäsenten palkkiot

Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenille maksetaan palkkiota seuraavasti: puheenjohtajalle 100 000 euroa, varapuheenjohtajalle 60 000 euroa ja muille jäsenille 50 000 euroa vuodessa. Lisäksi päätettiin maksaa kokouspalkkiona 600 euroa niistä hallituksen ja sen valiokuntien kokouksista, joihin hallituksen jäsenet osallistuvat. Lisäksi hallituksen jäsenten matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti. Lisäksi hallituksen puheenjohtajalle myönnettiin matkapuhelinetu. 

Tilintarkastaja

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö Ernst & Young Oy. Päävastuullisena tilintarkastajana toimii Harri Pärssinen, KHT. 

Yhtiökokouksen puheenjohtajana toimi laamanni Pekka Merilampi. 

Yhtiökokouspöytäkirja on saatavilla 4.5.2011 alkaen Huhtamäki Oyj:n internet-sivuilla osoitteessa www.huhtamaki.fi.

 

Lisätietoja:

Hallinto- ja lakiasiainjohtaja Juha Salonen, puh. 010 686 7851

 

HUHTAMÄKI OYJ

Konserniviestintä

 

Huhtamäki-konserni on johtava kuluttaja- ja erikoispakkausten valmistaja, jonka liikevaihto oli 2 miljardia euroa vuonna 2010. Tarjoilu- ja kuluttajatuotepakkausmarkkinoita palvelee noin 12 000 työntekijää 53 tehtaassa ja useissa myyntikonttoreissa 31 maassa. Emoyhtiö Huhtamäki Oyj on noteerattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä, ja yhtiön pääkonttori sijaitsee Espoossa. Lisätietoja osoitteessa www.huhtamaki.fi.