Huhtamäki saattaa päätökseen kuluttajatuotemarkkinoille suunnattujen kovien muovipakkausten strategisten vaihtoehtojen arvioinnin ja tehostaa toimintojaan Saksan Foodservice-yksikössä

HUHTAMÄKI OYJ PÖRSSITIEDOTE 13.12.2011 KLO 14.45

Vuonna 2011 Italian kovien muovipakkausten liiketoiminnoissa tehtyjen tehostamistoimenpiteiden ansiosta toimintoja Torinossa, Parmassa ja Buccinossa on päätetty jatkaa. Nämä toiminnot liitetään osaksi Foodservice Europe-Asia-Oceania -segmenttiä 1.1.2012 alkaen. Toimintojen vuosiliikevaihto on noin 50 miljoonaa euroa ja ne raportoidaan tällä hetkellä osana Muita toimintoja. Toimilla saatetaan päätökseen vuonna 2008 aloitettu kuluttajatuotemarkkinoille suunnattujen kovien muovipakkausten strategisten vaihtoehtojen arviointi.

Toimintoja tehostetaan Saksan Foodservice-yksikössä

Huhtamäki on aloittanut muovipakkausyksikössään Alfissa, Saksassa kustannussäästöihin tähtäävät neuvottelut työntekijöiden edustajien kanssa yksikön kannattavuuden palauttamiseksi. Neuvottelujen odotetaan koskevan noin 100 työntekijää. Suunniteltujen toimenpiteiden kustannusten kattamiseksi vuoden 2011 viimeisellä vuosineljänneksellä kirjataan noin 5,7 miljoonan euron kertaluonteinen kulu Foodservice Europe-Asia-Oceania-segmentissä. Toimenpiteiden seurauksena odotetaan saatavan noin 3,6 miljoonan euron vuotuiset säästöt, joista vuonna 2012 odotetaan toteutuvan noin 3 miljoonaa euroa.

Arvonalennusten peruuttaminen Englannin Foodservice-yksikössä

Osana Euroopan kuluttajatuotemarkkinoille suunnattujen kovien muovipakkausten liiketoimintaan liittyviä uudelleenjärjestelyjä kirjattiin vuonna 2007 merkittäviä tuotantolaitteisiin kohdistuvia aineellisen käyttöomaisuuden arvonalennuksia. Osa edellämainituista tuotantolaitteista on edelleen käytössä Englannin Foodservice-yksikössä.

Englannin Foodservice-yksikön parantuneen kannattavuuden sekä kasvaneiden kassavirtaodotusten vuoksi vuoden 2011 viimeisellä neljänneksellä peruutetaan edellä mainittuihin tuotantolaitteisiin liittyviä aiemmin tehtyjä arvonalennuksia 6,5 miljoonaa euroa. Arvonalennusten peruuttaminen raportoidaan kertaluonteisena tuottona osana Foodservice Europe-Asia-Oceania -segmentin tulosta.

Lisätietoja:
Timo Salonen, talousjohtaja, puh. 010 686 7880

HUHTAMÄKI OYJ
Konserniviestintä

Huhtamäki-konserni on johtava kuluttaja- ja erikoispakkausten valmistaja, jonka liikevaihto vuonna 2010 oli 2 miljardia euroa. Tarjoilu- ja kuluttajatuotepakkausmarkkinoita palvelee noin 12 700 työntekijää 59 tehtaassa ja useissa myyntikonttoreissa 31 maassa. Emoyhtiö Huhtamäki Oyj on noteerattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä, ja yhtiön pääkonttori sijaitsee Espoossa. Lisätietoja osoitteessa www.huhtamaki.fi.