Huhtamäen liiketoimintasegmenttien muutetun vastuunjaon mukaiset vuoden 2011 pro forma -luvut

HUHTAMÄKI OYJ PÖRSSITIEDOTE 30.3.2012 KLO 13.00

Aiemmin ilmoitetun mukaisesti Italian kovien muovipakkausten liiketoiminta liitettiin osaksi Foodservice Europe-Asia-Oceania -segmenttiä 1.1.2012 alkaen. Vuonna 2011 kyseinen liiketoiminta raportoitiin osana muita toimintoja. Foodservice Europe-Asia-Oceania- ja Molded Fiber -segmenttien myyntitoimintojen vastuunjaossa ja raportoinnissa on myös tehty eräitä muutoksia. Konsernin taloudellinen raportointi laaditaan edellä mainitut muutokset huomioiden katsauskaudesta 1.1.-31.3.2012 alkaen.

Italian kovien muovipakkausten liiketoiminnan liikevaihto vuonna 2011 oli noin 50 milj. euroa. Muutosten nettovaikutus Foodservice Europe-Asia-Oceania -segmentin vuoden 2011 liikevaihtoon, mukaan lukien Foodservice Europe-Asia-Oceania- ja Molded Fiber -segmenttien väliset vastuunjako- ja raportointimuutokset, on noin 42 milj. euroa positiivinen. Muutosten nettovaikutus muiden toimintojen vuoden 2011 liikevaihtoon on noin 50 milj. euroa negatiivinen. Muut toiminnot eivät sisällä 1.1.2012 alkaen pakkausliiketoimintoja.

Muutosten vaikutus yllämainittujen segmenttien liiketulokseen (EBIT) on vähäinen.

Foodservice Europe-Asia-Oceania- ja Molded Fiber -segmenttien sekä muiden toimintojen tiedot vuodelta 2011 on päivitetty ja esitetään vuosineljänneksittäin tämän tiedotteen liitteenä olevissa taulukoissa.

Lisätietoja:
Timo Salonen, talousjohtaja, puh. 010 686 7880

HUHTAMÄKI OYJ
Konserniviestintä

Huhtamäki-konserni on johtava kuluttaja- ja erikoispakkausten valmistaja, jonka liikevaihto vuonna 2011 oli 2 miljardia euroa. Tarjoilu- ja kuluttajatuotepakkausmarkkinoita palvelee noin 12 700 työntekijää 59 tehtaassa ja useissa myyntikonttoreissa 31 maassa. Emoyhtiö Huhtamäki Oyj on noteerattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä, ja yhtiön pääkonttori sijaitsee Espoossa. Lisätietoja osoitteessa www.huhtamaki.fi.

get_app Huhtamäki 2011 pro forma taulukot