Huhtamäki Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2012: Liikevaihto ja liiketulos kasvoivat vakaasti

 HUHTAMÄKI OYJ PÖRSSITIEDOTE 20.7.2012 KLO 08.30

- Liikevaihdon kasvu jatkui
- Tulos parani selvästi

- Foodservice Europe-Asia-Oceania -segmentin liikevaihto ja liiketulos kasvoivat voimakkaasti, myönteistä kehitystä tuki äskettäin Aasiassa tehty yrityshankinta

- Koko vuoden 2012 näkymiä tarkennetaan ja osakekohtaisen tuloksen (EPS) odotetaan nousevan merkittävästi verrattuna vuoden 2011 osakekohtaiseen tulokseen (0,87 euroa ilman kertaluonteisia eriä)

Avainluvut

milj. euroa H1 2012 H1 2011 Q2 2012 Q2 2011 2011
Liikevaihto 1 168,2 1 006,0 618,1 528,0 2 043,6
Liiketulos (EBIT)* 83,2 67,4 49,3 40,0 127,6
Liiketulos-%* 7,1 6,7 8,0 7,6 6,2
Osakekohtainen tulos (EPS)*, euroa 0,64 0,45 0,39 0,28 0,87
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % 11,0 11,2 9,8
Oman pääoman tuotto (ROE), % 12,9 13,2 11,0
Vapaa rahavirta 23,8 -19,2 34,7 12,4 64,9
Nettovelka 476,9 330,5 393,4
Velkaantumisaste (gearing) 0,57 0,40 0,49

* Ilman kertaluonteisia eriä, jotka olivat -7,0 milj. euroa (netto) vuonna 2011.

 

Yleiskatsaus
Konsernin liiketoimintaedellytykset pysyivät vakaina koko katsauskauden ajan huolimatta toisella vuosineljänneksellä lisääntyneestä yleisen taloustilanteen epävarmuudesta. Kuluttajapakkausten kysyntä oli katsauskaudella hyvällä tasolla, mutta merkkejä varovaisuuden lisääntymisestä havaittiin toisen vuosineljänneksen loppua kohden asiakkaiden välttäessä varastotasojen kasvattamista. Valuuttakurssimuutokset vaikuttivat positiivisesti konsernin liikevaihtoon ja liiketulokseen.

Konsernin liikevaihto kasvoi 16 prosenttia. Noin puolet kasvusta tuli viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana hankituista liiketoiminnoista. Flexible Packaging- ja Molded Fiber -segmentit vaikuttivat eniten saavutettuun 6 prosentin orgaaniseen kasvuun. Konsernin liikevaihto oli katsauskaudella 1 168 milj. euroa (1 006 milj. euroa) ja toisella vuosineljänneksellä 618 milj. euroa (528 milj. euroa).

Konsernin liiketulos (EBIT) kasvoi katsauskaudella liikevaihdon kasvun ansiosta 83 milj. euroon (67 milj. euroa) ja toisella vuosineljänneksellä 49 milj. euroon (40 milj. euroa). Tuloskehitys oli vahvinta Foodservice Europe-Asia-Oceania -segmentissä. Hankitut liiketoiminnot vaikuttivat konsernin liiketulokseen positiivisesti.

Osakekohtainen tulos (EPS) oli 0,64 euroa (0,45 euroa). Koko vuoden 2012 näkymiä tarkennetaan ja osakekohtaisen tuloksen (EPS) odotetaan nousevan merkittävästi verrattuna vuoden 2011 osakekohtaiseen tulokseen (0,87 euroa ilman kertaluonteisia eriä). Aiemmin koko vuoden 2012 osakekohtaisen tuloksen (EPS) odotettiin nousevan verrattuna vuoden 2011 osakekohtaiseen tulokseen (0,87 euroa ilman kertaluonteisia eriä).

Konsernin vapaa rahavirta parani ja oli katsauskaudella 24 milj. euroa (-19 milj. euroa) ja toisella vuosineljänneksellä 35 milj. euroa (12 milj. euroa). Sijoitetun pääoman tuotto (ROI) oli 11,0 prosenttia (11,2 %) ja oman pääoman tuotto (ROE) 12,9 prosenttia (13,2 %). Molemmat tunnusluvut jatkoivat paranemistaan edelliseen vuosineljännekseen verrattuna.

Merkittävän aasialaisen tarjoilupakkaustoimittajan Josco (Holdings) Limitedin hankinta saatettiin päätökseen. Liiketoiminta on raportoitu osana Foodservice Europe-Asia-Oceania -segmenttiä 1.4.2012 alkaen.

Näkymät vuodelle 2012
Konsernin liiketoimintaedellytysten odotetaan säilyvän suhteellisen vakaina loppuvuoden ajan. Konsernilla on hyvä taloudellinen asema ja kyky luoda positiivista rahavirtaa, mikä mahdollistaa edelleen kannattavien kasvumahdollisuuksien hyödyntämisen. Liikevaihdon kasvun odotetaan jatkuvan, ja osakekohtaisen tuloksen (EPS) odotetaan nousevan merkittävästi verrattuna vuoden 2011 osakekohtaiseen tulokseen (0,87 euroa ilman kertaluonteisia eriä). Investointien määrän odotetaan olevan alle 100 milj. euroa.

Taloudellisten katsausten julkaisuajankohdat 2012
Tammi-syyskuun osavuosikatsaus julkaistaan 19.10.

Tämä tiedote on tiivistelmä Huhtamäen osavuosikatsauksesta 1.1.-30.6.2012. Osavuosikatsaus on kokonaisuudessaan tämän pörssitiedotteen liitteenä ja lisäksi saatavilla myös yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.huhtamaki.fi.

Tässä tiedotteessa esitetyt lausumat koskevat katsauskautta, ellei toisin mainita. Esitetyt vertailut liittyvät edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon, ellei toisin mainita.

Lisätietoja:
Jukka Moisio, toimitusjohtaja, puh. 010 686 7801
Timo Salonen, talousjohtaja, puh. 010 686 7880

HUHTAMÄKI OYJ
Konserniviestintä

Huhtamäki-konserni on johtava kuluttaja- ja erikoispakkausten valmistaja, jonka liikevaihto vuonna 2011 oli 2 miljardia euroa. Tarjoilu- ja kuluttajatuotepakkausmarkkinoita palvelee noin 14 000 työntekijää 61 tehtaassa ja useissa myyntikonttoreissa 31 maassa. Emoyhtiö Huhtamäki Oyj on noteerattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä, ja yhtiön pääkonttori sijaitsee Espoossa. Lisätietoja osoitteessa www.huhtamaki.fi.

get_app Huhtamäki Oyj osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2012