Huhtamäki Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2012: Hyvä alku vuodelle

HUHTAMÄKI OYJ PÖRSSITIEDOTE 24.4.2012 KLO 08.30

- Liikevaihto kasvoi kaikissa segmenteissä

- Kannattavuus parani

- North America -segmentin kehitys vahvaa

- Merkittävän aasialaisen tarjoilupakkaustoimittajan hankinta julkistettiin

Avainluvut

milj. euroa Q1 2012 Q1 2011 2011
Liikevaihto 550,1 478,0 2 043,6
Liiketulos (EBIT)* 33,9 27,4 127,6
Liiketulos-%* 6,2 5,7 6,2
Osakekohtainen tulos (EPS)*, euroa 0,25 0,17 0,87
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % 10,5 12,0 9,8
Oman pääoman tuotto (ROE), % 11,8 13,9 11,0
Vapaa rahavirta -10,9 -31,6 64,9
Nettovelka 407,5 295,0 393,4
Velkaantumisaste (gearing) 0,49 0,35 0,49

* Ilman kertaluonteisia eriä, jotka olivat -7,0 milj. euroa (netto) vuonna 2011.

 

Yleiskatsaus
Kuluttajapakkausten kysyntä oli vuoden 2012 ensimmäisellä neljänneksellä hyvällä tasolla, ja konsernin liiketoimintaedellytykset pysyivät vakaina huolimatta yleisen taloustilanteen epävarmuudesta. Raaka-aineiden hinnat alkoivat nousta vuoden alussa, ja nousu jatkui koko vuosineljänneksen ajan. Valuuttakurssimuutokset eivät vaikuttaneet merkittävästi konsernin taloudellisiin tunnuslukuihin.

Konsernin liikevaihdon orgaaninen kasvu oli katsauskauden aikana 7 prosenttia, mihin vaikutti etenkin North America -segmentin vahva orgaaninen kasvu. Vuonna 2011 hankitut liiketoiminnat kasvattivat lisäksi konsernin liikevaihtoa 6 prosenttia. Liikevaihdon kokonaiskasvu 2 prosentin suotuisa valuuttakurssivaikutus mukaan lukien oli 15 prosenttia. Konsernin liikevaihto oli 550 milj. euroa (478 milj. euroa).

Konsernin liiketulos (EBIT) kasvoi volyymikasvun ansiosta 34 milj. euroon (27 milj. euroa). Kasvua tuki myynnin rakenteen suotuisa kehitys. Tuloskehitys oli erityisen vahvaa North America -segmentissä.

Konsernin vapaa rahavirta oli katsauskaudella -11 milj. euroa (-32 milj. euroa). Sijoitetun pääoman tuotto (ROI) oli 10,5 prosenttia (12,0 %) ja oman pääoman tuotto (ROE) 11,8 prosenttia (13,9 %). Sekä ROI että ROE paranivat vuoden 2011 lopun tasolta.

Maaliskuussa konserni sopi neljännestä yrityskaupasta viimeisten yhdeksän kuukauden aikana. Merkittävän aasialaisen tarjoilupakkaustoimittajan Josco (Holdings) Limitedin hankinta tukee konsernin kannattavan kasvun strategiaa. Kauppa saatettiin päätökseen 2.4.2012.

Näkymät vuodelle 2012
Konsernin liiketoimintaedellytysten odotetaan säilyvän suhteellisen vakaina vuonna 2012. Konsernilla on hyvä taloudellinen asema ja kyky luoda positiivista rahavirtaa, mikä mahdollistaa edelleen kannattavien kasvumahdollisuuksien hyödyntämisen. Liikevaihdon kasvun odotetaan jatkuvan, ja osakekohtaisen tuloksen (EPS) odotetaan nousevan verrattuna vuoden 2011 osakekohtaiseen tulokseen (0,87 euroa ilman kertaluonteisia eriä). Investointien määrän odotetaan olevan alle 100 milj. euroa.

Taloudellisten katsausten julkaisuajankohdat 2012
Vuoden 2012 aikana julkaistaan seuraavat osavuosikatsaukset: tammi-kesäkuu 20.7. ja tammi-syyskuu 19.10.

Tämä tiedote on tiivistelmä Huhtamäen osavuosikatsauksesta 1.1.-31.3.2012. Osavuosikatsaus on kokonaisuudessaan tämän pörssitiedotteen liitteenä ja lisäksi saatavilla myös yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.huhtamaki.fi.

Tässä tiedotteessa esitetyt lausumat koskevat katsauskautta, ellei toisin mainita. Esitetyt vertailut liittyvät edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon, ellei toisin mainita.

Lisätietoja:
Jukka Moisio, toimitusjohtaja, puh. 010 686 7801
Timo Salonen, talousjohtaja, puh. 010 686 7880

HUHTAMÄKI OYJ
Konserniviestintä

Huhtamäki-konserni on johtava kuluttaja- ja erikoispakkausten valmistaja, jonka liikevaihto vuonna 2011 oli 2 miljardia euroa. Tarjoilu- ja kuluttajatuotepakkausmarkkinoita palvelee noin 14 000 työntekijää 61 tehtaassa ja useissa myyntikonttoreissa 31 maassa. Emoyhtiö Huhtamäki Oyj on noteerattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä, ja yhtiön pääkonttori sijaitsee Espoossa. Lisätietoja osoitteessa www.huhtamaki.fi.

get_app Huhtamäki Oyj osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2012