Huhtamäki Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2011: Vahva perusta kannattavalle kasvulle

HUHTAMÄKI OYJ PÖRSSITIEDOTE 15.2.2012 KLO 08.30

- Liikevaihdon orgaaninen kasvu oli vahvaa koko vuoden.

- Kolme strategisesti tärkeää ja kasvua vahvistavaa yritysostoa saatettiin päätökseen.

- Flexible Packaging -segmentin kehitys oli vahvaa sekä Aasiassa että Euroopassa.

- Vuonna 2012 liikevaihdon kasvun odotetaan jatkuvan ja osakekohtaisen tuloksen (EPS) odotetaan nousevan verrattuna vuoden 2011 osakekohtaiseen tulokseen (0,87 euroa ilman kertaluonteisia eriä).

- Yhtiön hallitus ehdottaa, että osinkoa jaetaan 0,46 euroa (0,44 euroa vuonna 2010) osakkeelta.

Avainluvut (jatkuvat toiminnot)

milj. euroa 2011 2010 Q4 2011 Q4 2010
Liikevaihto 2 043,6 1 951,8 521,8 481,8
Liiketulos (EBIT), raportoitu 120,6 134,3 28,4 27,7
Liiketulos (EBIT), ilman kertaluonteisia eriä* 127,6 134,3 27,6 27,7
Liiketulos- %, ilman kertaluonteisia eriä* 6,2 6,9 5,3 5,7
Osakekohtainen tulos (EPS), raportoitu, euroa 0,80 0,92 0,19 0,22
Osakekohtainen tulos (EPS), ilman kertaluonteisia eriä*, euroa 0,87 0,92 0,18 0,22
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % 9,8 12,0
Oman pääoman tuotto (ROE), % 11,0 14,5
Vapaa rahavirta 64,9 112,9 63,8 36,7
Nettovelka 393,4 269,9
Velkaantumisaste (gearing) 0,49 0,32

* Kertaluonteiset erät -7,0 milj. euroa (netto) vuonna 2011 ja 0,8 milj. euroa (netto) kaudella Q4 2011.

Toimitusjohtaja Jukka Moisio:
"Huhtamäki on palannut kasvu-uralle. Keskityimme viime vuonna ydintoimintoihimme ja pyrimme niissä kasvuun. Tavoite saavutettiin, ja voimme tyytyväisinä raportoida kasvua kaikissa liiketoimintasegmenteissä. Orgaaninen kasvu oli voimakkainta Flexible Packaging -segmentissä, jonka myynnin kasvuvauhti oli kaksinumeroinen nopeasti kasvavien Aasian markkinoiden lisäksi myös Euroopassa. Konserni kasvoi pitkästä aikaa myös yritysostojen myötä. Vuoden 2011 jälkipuoliskolla saatoimme päätökseen kolme yritysostoa, joiden vaikutus liiketoimintaamme tulee näkymään kokonaisuudessaan vuonna 2012.  Liikevaihtomme nopeasti kasvavilla kehittyvillä markkinoilla kasvoi viime vuonna 14 prosenttia, ja näiden markkinoiden osuus liikevaihdostamme on nyt 24 prosenttia.

Vaikka toimintaympäristömme ei merkittävästi muuttunutkaan vuonna 2011, lisääntynyt yleisen taloustilanteen epävarmuus näkyi asiakkaittemme varovaisuutena erityisesti vuoden jälkipuoliskolla. Näissä olosuhteissa voimme olla tyytyväisiä kannattavuustasomme säilymiseen. Vakaan taloudellisen asemamme ja hyvin ajoitettujen jälleenrahoitusjärjestelyjen ansiosta meillä on hyvät edellytykset jatkaa kannattavaan kasvuun tähtäävän strategiamme toteuttamista vuonna 2012."

Yleiskatsaus
Konsernin liiketoimintaedellytykset pysyivät vuonna 2011 suhteellisen vakaina huolimatta yleisen taloustilanteen epävarmuudesta vuoden jälkipuoliskolla. Kuluttajapakkausten kysyntä kehittyvillä markkinoilla pysyi voimakkaana koko vuoden ajan. Raaka-aineiden hinnat olivat vuoden alkupuoliskolla korkealla tasolla, mutta vakiintuivat kolmannella vuosineljänneksellä ja laskivat viimeisen vuosineljänneksen aikana. Valuuttakurssit kehittyivät epäsuotuisasti toisen ja kolmannen vuosineljänneksen aikana.

Konsernin liikevaihto kehittyi vuonna 2011 suotuisasti edellisvuoteen verrattuna. Sitä vauhditti erityisesti Flexible Packaging -segmentin vahvana jatkunut orgaaninen kasvu. Koko vuoden raportoitu liikevaihto oli 2 044 milj. euroa (1 952 milj. euroa). Liikevaihto kasvoi vuoden aikana 92 milj. euroa, josta jälkimmäisellä vuosipuoliskolla hankittujen liiketoimintojen osuus oli 29 milj. euroa. Valuuttakurssimuutosten epäsuotuisa vaikutus etenkin North America -segmentissä heikensi konsernin raportoitua liikevaihtoa. Valuuttakurssimuutosten vaikutus koko vuoden liikevaihtoon oli -36 milj. euroa.

Konsernin liiketulos (EBIT) vuonna 2011 oli 121 milj. euroa, joka sisältää 7 milj. euroa (nettovaikutus) kertaluonteisia kuluja. Vuonna 2010 konsernin liiketulos oli 134 milj. euroa. Tuloskehitys oli vahvinta Flexible Packaging -segmentissä, jonka liikevaihto kasvoi voimakkaasti. Viimeisen vuosineljänneksen aikana konsernin liiketulosta paransivat myös suotuisa hinnoittelun ja myynnin rakenteen kehitys.

Konsernin vapaa rahavirta kehittyi viimeisellä vuosineljänneksellä positiivisesti. Koko vuoden vapaa rahavirta oli 65 milj. euroa (113 milj. euroa). Sijoitetun pääoman tuotto (ROI) oli 9,8 prosenttia (12,0 %) ja oman pääoman tuotto (ROE) oli 11,0 prosenttia (14,5 %).

Vuoden 2011 aikana saatettiin päätökseen kolme strategisesti tärkeää ja kasvua vahvistavaa yritysostoa. Brasiliassa hankittiin hygieniakalvojen valmistaja ja Yhdysvalloissa tehtiin kaksi erillistä taivekartonkipakkausliiketoimintaa koskevaa kauppaa. Vuonna 2008 aloitettu kuluttajatuotemarkkinoille suunnattujen kovien muovipakkausten liiketoiminnan strategisten vaihtoehtojen arviointi saatettiin päätökseen. Lisäksi vuoden aikana ilmoitettiin Uudessa-Seelannissa sijaitsevan joustopakkausten tuotantolaitoksen sulkemisesta ja toimintojen tehostamisesta Saksan Foodservice-yksikössä.

Näkymät vuodelle 2012
Konsernin liiketoimintaedellytysten odotetaan säilyvän suhteellisen vakaina vuonna 2012. Konsernilla on hyvä taloudellinen asema ja kyky luoda positiivista rahavirtaa, mikä mahdollistaa edelleen kannattavien kasvumahdollisuuksien hyödyntämisen. Liikevaihdon kasvun odotetaan jatkuvan, ja osakekohtaisen tuloksen (EPS) odotetaan nousevan verrattuna vuoden 2011 osakekohtaiseen tulokseen (0,87 euroa ilman kertaluonteisia eriä). Investointien määrän odotetaan olevan alle 100 milj. euroa.

Osinkoehdotus
Huhtamäki Oyj:n jakokelpoinen oma pääoma 31.12.2011 oli 855 milj. euroa. Yhtiön hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle osinkoa jaettavaksi 0,46 euroa (0,44 euroa) osakkeelta, yhteensä 47 milj. euroa.

Varsinainen yhtiökokous vuonna 2012
Huhtamäki Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään tiistaina 24.4.2012 kello 13.00 alkaen Helsingissä Finlandia-talossa, osoitteessa Mannerheimintie 13 e.

Taloudellisten katsausten julkaisuajankohdat 2012
Tilinpäätös vuodelta 2011 julkaistaan viikolla 9 yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.huhtamaki.fi. Vuoden aikana julkaistaan seuraavat osavuosikatsaukset: - Osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2012            24.4.2012 - Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2012            20.7.2012 - Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2012            19.10.2012

Tämä tiedote on tiivistelmä Huhtamäen tilinpäätöstiedotteesta 1.1.-31.12.2011. Tilinpäätöstiedote on kokonaisuudessaan tämän pörssitiedotteen liitteenä ja lisäksi saatavilla myös yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.huhtamaki.fi.

Lisätietoja:
Jukka Moisio, toimitusjohtaja, puh. 010 686 7801
Timo Salonen, talousjohtaja, puh. 010 686 7880

HUHTAMÄKI OYJ
Konserniviestintä

Huhtamäki-konserni on johtava kuluttaja- ja erikoispakkausten valmistaja, jonka liikevaihto vuonna 2011 oli 2 miljardia euroa. Tarjoilu- ja kuluttajatuotepakkausmarkkinoita palvelee noin 12 700 työntekijää 59 tehtaassa ja useissa myyntikonttoreissa 31 maassa. Emoyhtiö Huhtamäki Oyj on noteerattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä, ja yhtiön pääkonttori sijaitsee Espoossa. Lisätietoja osoitteessa www.huhtamaki.fi.

get_app Huhtamäki Oyj Tilinpäätöstiedote 2011