Huhtamäki Oyj:n yhtiöjärjestyksen muutos rekisteröity

HUHTAMÄKI OYJ PÖRSSITIEDOTE 16.5.2012 KLO 9.30

Huhtamäki Oyj:n 24.4.2012 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen päättämä yhtiöjärjestyksen muutos on tänään merkitty kaupparekisteriin. Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti muuttaa yhtiöjärjestyksen 9 §:n kuulumaan seuraavasti:

"9 § Yhtiökokouskutsu

Kokouskutsu yhtiökokoukseen julkaistaan joko yhdessä valtakunnallisessa päivälehdessä tai yhtiön internetsivuilla aikaisintaan kaksi (2) kuu­kautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta kuitenkin vähintään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.

Osakkeenomistajien on saadakseen osallistua yhtiökokouk­seen ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen kokousta."

Voimassa oleva yhtiöjärjestys on kokonaisuudessaan saatavilla Huhtamäki Oyj:n internetsivuilla osoitteessa www.huhtamaki.fi. Yhtiökokouksen päätöksistä on julkaistu pörssitiedote 24.4.2012.

Lisätietoja:
Sami Pauni, lakiasiainjohtaja, puh. 010 686 7872

HUHTAMÄKI OYJ
Konserniviestintä

Huhtamäki-konserni on johtava kuluttaja- ja erikoispakkausten valmistaja, jonka liikevaihto vuonna 2011 oli 2 miljardia euroa. Tarjoilu- ja kuluttajatuotepakkausmarkkinoita palvelee noin 14 000 työntekijää 61 tehtaassa ja useissa myyntikonttoreissa 31 maassa. Emoyhtiö Huhtamäki Oyj on noteerattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä, ja yhtiön pääkonttori sijaitsee Espoossa. Lisätietoja osoitteessa www.huhtamaki.fi.