Huhtamäki ottaa käyttöön uusia IAS- ja IFRS-standardeja ja muuttaa raportointia liiketoimintasegmenttien välillä

HUHTAMÄKI OYJ PÖRSSITIEDOTE 25.2.2013 KLO 9.00

Huhtamäki Oyj on ottanut 1.1.2013 alkaen käyttöön muutetun IAS 19 Työsuhde-etuudet -standardin sekä IFRS 11 Yhteisjärjestelyt -standardin. Lisäksi aiemmin osana Molded Fiber -segmenttiä raportoitu kovia kartonki- ja muovipakkauksia Etelä-Afrikassa valmistava yksikkö raportoidaan 1.1.2013 alkaen osana Foodservice Europe-Asia-Oceania -segmenttiä. Konsernin taloudellinen raportointi laaditaan edellä mainittujen muutosten mukaisesti katsauskaudesta 1.1.-31.3.2013 alkaen. Konsernin ja segmenttien tiedot vuodelta 2012 on päivitetty vastaavasti ja esitetään vuosineljänneksittäin tämän tiedotteen liitteenä olevissa taulukoissa.

Muutetun IAS 19 Työsuhde-etuudet -standardin käyttöönoton myötä liikevoitto (EBIT) on korkeampi ja osakekohtainen tulos (EPS) sekä oma pääoma ovat alempia konsernin vuoden 2012 taloudellisessa raportoinnissa. Konsernin liikevoitto vuodelta 2012 kasvaa 2 milj. eurolla kun työsuhde-etuuksiin liittyvät nettokorot raportoidaan osana rahoituseriä. Muutos kasvattaa liikevoittoa useimmissa segmenteissä. Konsernin osakekohtainen tulos vuodelta 2012 on 2 senttiä alempi korkokulujen kasvun vuoksi. Korkokulujen kasvu johtuu korkokannan määritelmämuutoksesta työsuhde-etuuksiin liittyvien omaisuuserien tuottoja laskettaessa. Konsernin oma pääoma vuoden 2012 avaavassa taseessa alenee 49 milj. euroa johtuen vakuutusmatemaattisten voittojen ja tappioiden kirjaamisesta laajaan tulokseen.

IFRS 11 Yhteisjärjestelyt -standardin käyttöönotto koskee brasilialaista Laminor S.A.:ta, josta konserni omistaa 50 prosenttia. Yksikkö on aiemmin raportoitu osana Flexible Packaging -segmenttiä käyttäen suhteellista yhdistelytapaa. 1.1.2013 alkaen yhdistelyyn käytetään pääomaosuusmenetelmää. Muutos alentaa Flexible Packaging -segmentin ja konsernin liikevaihtoa 14 milj. eurolla.

Aiemmin osana Molded Fiber -segmenttiä raportoitu kovia muovi- ja kartonkipakkauksia Etelä-Afrikassa valmistava yksikkö raportoidaan 1.1.2013 alkaen osana Foodservice Europe-Asia-Oceania -segmenttiä. Muutoksen johdosta Foodservice Europe-Asia-Oceania -segmentin liikevaihto vuodelta 2012 kasvaa 26 milj. euroa ja liikevoitto 1 milj. euroa. Molded Fiber -segmentin liikevaihto ja liikevoitto alenevat vastaavasti.

Lisätietoja:

Timo Salonen, talousjohtaja, puh. 010 686 7880
Kia Aejmelaeus, sijoittajasuhdejohtaja, puh. 010 686 7819

HUHTAMÄKI OYJ
Konserniviestintä

Huhtamäki-konserni on johtava kuluttaja- ja erikoispakkausten valmistaja, jonka liikevaihto vuonna 2012 oli 2,3 miljardia euroa. Tarjoilu- ja kuluttajatuotepakkausmarkkinoita palvelee noin 14 200 työntekijää 64 tehtaassa ja useissa myyntikonttoreissa 31 maassa. Emoyhtiö Huhtamäki Oyj on noteerattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä, ja yhtiön pääkonttori sijaitsee Espoossa. Lisätietoja osoitteessa www.huhtamaki.fi.

get_app Huhtamaki 2011 oikaistut taulukot