Huhtamäki Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2013: Liikevaihto ja liikevoitto vakaita

HUHTAMÄKI OYJ PÖRSSITIEDOTE 19.7.2013 KLO 8.30

- Foodservice Europe-Asia-Oceania -segmentin tulosparannus jatkui
- Molded Fiber -segmentin vakaa kasvu jatkui
- Liikevaihdon kasvusta huolimatta North America -segmentin liikevoitto heikkeni varastojen vähentämisen ja kasvaneiden investointikustannusten johdosta

- Films-segmentin liikevaihto ja liikevoitto laskivat teollisuuden käyttöön tarkoitettujen kalvojen heikon kysynnän johdosta
- Osakekohtainen tulos heikkeni kasvaneiden rahoitus- ja verokulujen vuoksi
                                                        

Avainluvut ilman kertaluonteisia eriä

milj. euroa H1 2013 H1 2012 Q2 2013 Q2 2012 FY 2012
           
Liikevaihto 1 187,3 1 161,3 618,9 614,5 2 321,2
Liikevoitto (EBIT)* 86,4 83,9 49,2 49,6 163,5
Liikevoitto-%* 7,3 7,2 7,9 8,1 7,0
Osakekohtainen tulos (EPS)*, euroa 0,58 0,62 0,34 0,38 1,19
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI)*, % 12,3 11,0     12,6
Oman pääoman tuotto (ROE)*, % 15,0 12,9     15,8
Vapaa rahavirta 5,8 23,8 27,2 34,7 102,6
Nettovelka 460,2 480,0     405,9
Velkaantumisaste (gearing) 0,58 0,61     0,50
* Ilman kertaluonteisia eriä, jotka olivat -7,3 milj. euroa kausilla Q2 2013 ja H1 2013.
 

Raportoidut avainluvut

milj. euroa H1 2013 H1 2012 Q2 2013 Q2 2012 FY 2012
           
Liikevaihto 1 187,3 1 161,3 618,9 614,5 2 321,2
Liikevoitto (EBIT) 79,1 83,9 41,9 49,6 163,5
Liikevoitto-% 6,7 7,2 6,8 8,1 7,0
Osakekohtainen tulos (EPS), euroa 0,51 0,62 0,27 0,38 1,19
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % 11,7 11,0     12,6
Oman pääoman tuotto (ROE), % 14,1 12,9     15,8
Vapaa rahavirta 5,8 23,8 27,2 34,7 102,6
Nettovelka 460,2 480,0     405,9
Velkaantumisaste (gearing) 0,58 0,61     0,50
 

Yleiskatsaus
Konsernin liiketoimintaedellytykset pysyivät suhteellisen vakaina yleisen taloustilanteen epävarmuudesta ja asiakkaiden varovaisuudesta huolimatta. Konsernin liikevaihto kasvoi 26 milj. euroa (vastaten 2 %) ja oli 1 187 milj. euroa (1 161 milj. euroa). Ilman valuuttakurssimuutosten epäsuotuisaa vaikutusta liikevaihdon kasvu oli 41 milj. euroa (vastaten 3 %). Toisella vuosineljänneksellä raportoitiin orgaanista kasvua kaikissa liiketoimintasegmenteissä Films-segmenttiä lukuun ottamatta. Vertailukelpoinen orgaaninen kasvu oli voimakkainta Molded Fiber -segmentissä. 

Konsernin liikevoitto (EBIT) ilman 7 miljoonan euron kertaluonteisia eriä oli 86 milj. euroa (84 milj. euroa) ja toisella vuosineljänneksellä 49 milj. euroa (50 milj. euroa). Raportoitu liikevoitto oli 79 milj. euroa (84 milj. euroa) ja toisella vuosineljänneksellä 42 milj. euroa (50 milj. euroa). Foodservice Europe-Asia-Oceania -segmentin tulosparannus jatkui vahvana. North America -segmentin liikevoitto heikkeni liikevaihdon kasvusta huolimatta.

Konsernin vapaa rahavirta oli 6 milj. euroa (24 milj. euroa) ja toisella vuosineljänneksellä 27 milj. euroa (35 milj. euroa). Sijoitetun pääoman tuotto (ROI) ilman kertaluonteisia eriä oli 12,3 prosenttia (11,0 %) ja oman pääoman tuotto (ROE) ilman kertaluonteisia eriä oli 15,0 prosenttia (12,9 %).

Foodservice Europe-Asia-Oceania -segmentin kilpailukyvyn parantamiseksi ensimmäisellä vuosineljänneksellä aloitettujen tehostamistoimien jatkamisesta ilmoitettiin 13.6.2013. North America -segmentissä tehtävät kerta-astioihin liittyvän osaamisen vahvistamiseen tähtäävät investoinnit, joista ilmoitettiin ensimmäisellä vuosineljänneksellä, etenivät suunnitelman mukaan. 

Näkymät vuodelle 2013
Konsernin liiketoimintaedellytysten odotetaan säilyvän suhteellisen vakaina vuonna 2013. Konsernilla on hyvä taloudellinen asema ja kyky tuottaa positiivista rahavirtaa, mikä mahdollistaa edelleen kannattavien kasvumahdollisuuksien hyödyntämisen. Investointien määrän odotetaan olevan yli 100 milj. euroa. Huomattava osa investoinneista liittyy North America -segmentin tarjoilupakkausliiketoiminnan kehittämiseen.

Taloudellisten katsausten julkaisuajankohdat vuonna 2013
Tammi-syyskuun osavuosikatsaus julkaistaan 25.10.

Tämä tiedote on tiivistelmä Huhtamäen osavuosikatsauksesta 1.1.-30.6.2013. Osavuosikatsaus on kokonaisuudessaan tämän pörssitiedotteen liitteenä ja lisäksi saatavilla myös yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.huhtamaki.fi.

Lisätietoja:
Jukka Moisio, toimitusjohtaja, puh. 010 686 7801

HUHTAMÄKI OYJ
Konserniviestintä

Huhtamäki-konserni on johtava kuluttaja- ja erikoispakkausten valmistaja, jonka liikevaihto vuonna 2012 oli 2,3 miljardia euroa. Tarjoilu- ja kuluttajatuotepakkausmarkkinoita palvelee noin 14 400 työntekijää 64 tehtaassa ja useissa myyntikonttoreissa 31 maassa. Emoyhtiö Huhtamäki Oyj on noteerattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä, ja yhtiön pääkonttori sijaitsee Espoossa. Lisätietoja osoitteessa www.huhtamaki.fi.

get_app Huhtamäki Oyj osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2013