Huhtamäki Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2013: Liikevaihto kasvoi vakaasti vertailukelpoisin valuuttakurssein

HUHTAMÄKI OYJ PÖRSSITIEDOTE 25.10.2013 KLO 8.30

- Vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettu liikevaihto kasvoi kaikissa liiketoimintasegmenteissä kolmannella vuosineljänneksellä
- Liikevaihdon kasvu kiihtyi kehittyvillä markkinoilla kolmannella vuosineljänneksellä
- Tulosparannus jatkui Foodservice Europe-Asia-Oceania -segmentissä
- Liiketulos heikkeni North America -segmentissä meneillään olevien investointien johdosta
- Valuuttakurssien vaihtelut vaikuttivat negatiivisesti konsernin liikevaihtoon ja tulokseen

          

Avainluvut ilman kertaluonteisia eriä

milj. euroa Q1-Q3 2013 Q1-Q3 2012 Q3 2013 Q3 2012 FY 2012
           
Liikevaihto 1 773,8 1 745,6 586,5 584,3 2 321,2
Liikevoitto (EBIT)* 128,7 127,6 42,3 43,7 163,5
Liikevoitto-%* 7,3 7,3 7,2 7,5 7,0
Osakekohtainen tulos (EPS)*, euroa 0,89 0,93 0,31 0,31 1,19
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI)*, % 12,1 11,6     12,6
Oman pääoman tuotto (ROE)*, % 15,0 14,5     15,8
Vapaa rahavirta 37,7 56,9 31,9 33,1 102,6
Nettovelka 420,9 459,4     405,9
Velkaantumisaste (gearing) 0,53 0,57     0,50

*Ilman kertaluonteisia eriä, jotka olivat -5,2 milj. euroa kaudella Q3 2013 ja -12,5 milj. euroa kaudella Q1-Q3 2013.

Raportoidut avainluvut

milj. euroa Q1-Q3 2013 Q1-Q3 2012 Q3 2013 Q3 2012 FY 2012
           
Liikevaihto 1 773,8 1 745,6 586,5 584,3 2 321,2
Liikevoitto (EBIT) 116,2 127,6 37,1 43,7 163,5
Liikevoitto-% 6,6 7,3 6,3 7,5 7,0
Osakekohtainen tulos (EPS), euroa 0,77 0,93 0,26 0,31 1,19
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % 11,2 11,6     12,6
Oman pääoman tuotto (ROE), % 13,4 14,5     15,8
Vapaa rahavirta 37,7 56,9 31,9 33,1 102,6
Nettovelka 420,9 459,4     405,9
Velkaantumisaste (gearing) 0,53 0,57     0,50

Yleiskatsaus
Konsernin liiketoimintaedellytykset pysyivät suhteellisen vakaina yleisen taloustilanteen epävarmuudesta ja asiakkaiden varovaisuudesta huolimatta. Konsernin raportoitu liikevaihto oli 1 774 milj. euroa (1 746 milj. euroa), ja orgaaninen kasvu oli vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna kolme prosenttia. Kolmannella vuosineljänneksellä konsernin liikevaihdon orgaaninen kasvu oli vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna viisi prosenttia liikevaihdon kasvaessa kaikissa liiketoimintasegmenteissä. Liikevaihdon kasvu oli voimakkainta North America- ja Flexible Packaging -segmenteissä, ja kasvu kiihtyi kehittyvillä markkinoilla. Kehittyvillä markkinoilla kasvu oli vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna katsauskaudella kuusi prosenttia ja kolmannella vuosineljänneksellä kymmenen prosenttia. Kolmannen vuosineljänneksen raportoitu liikevaihto oli 587 milj. euroa (584 milj. euroa). Valuuttakurssimuunnosten negatiivinen vaikutus liikevaihtoon oli katsauskaudella 46 milj. euroa ja kolmannella vuosineljänneksellä 31 milj. euroa.

Konsernin liikevoitto (EBIT) ilman -13 milj. euron kertaluonteisia eriä oli katsauskaudella 129 milj. euroa (128 milj. euroa) ja kolmannella vuosineljänneksellä 42 milj. euroa (44 milj. euroa). Raportoitu liikevoitto oli 116 milj. euroa (128 milj. euroa) ja kolmannella vuosineljänneksellä 37 milj. euroa (44 milj. euroa). Foodservice Europe-Asia-Oceania -segmentin tulosparannus jatkui vahvana. North America -segmentin tulos heikkeni liikevaihdon kasvusta huolimatta. Epäsuotuisat valuuttakurssimuutokset pienensivät konsernin liikevoittoa katsauskaudella 4 milj. euroa ja kolmannella vuosineljänneksellä 2 milj. euroa.

Konsernin vapaa rahavirta oli 38 milj. euroa (57 milj. euroa) ja kolmannella vuosineljänneksellä 32 milj. euroa (33 milj. euroa). Sijoitetun pääoman tuotto (ROI) ilman kertaluonteisia eriä oli 12,1 prosenttia (11,6 %), ja oman pääoman tuotto (ROE) ilman kertaluonteisia eriä oli 15,0 prosenttia (14,5 %).

Aiemmin ilmoitettuja tehostamistoimenpiteitä jatkettiin Foodservice Europe-Asia-Oceania- ja Films-segmenteissä. Ensimmäisen vuosineljänneksen aikana ilmoitetut investoinnit North America -segmentin tarjoilupakkausliiketoiminnan kehittämiseen etenivät suunnitelman mukaisesti.

Muutoksia konsernin johtoryhmässä
Timo Salonen, konsernin talousjohtaja ja konsernin johtoryhmän jäsen erosi yhtiön palveluksesta 19.7.2013. Thomas Geust nimitettiin konsernin talousjohtajaksi ja konsernin johtoryhmän jäseneksi 1.10.2013 alkaen.

Näkymät vuodelle 2013
Konsernin liiketoimintaedellytysten odotetaan säilyvän suhteellisen vakaina vuonna 2013. Konsernilla on hyvä taloudellinen asema ja kyky tuottaa positiivista rahavirtaa, mikä mahdollistaa edelleen kannattavien kasvumahdollisuuksien hyödyntämisen. Investointien määrän odotetaan olevan yli 100 milj. euroa. Huomattava osa investoinneista liittyy North America -segmentin tarjoilupakkausliiketoiminnan kehittämiseen.

Taloudellisten katsausten julkaisuajankohdat vuonna 2014
Vuoden 2013 tilinpäätöstiedote julkaistaan 6.2.2014. Lisäksi julkaistaan seuraavat osavuosikatsaukset:
- Osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2014            24.4.2014
- Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2014            18.7.2014
- Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2014            23.10.2014
Huhtamäki Oyj:n varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi 24.4.2014.

Tämä tiedote on tiivistelmä Huhtamäen osavuosikatsauksesta 1.1.-30.9.2013. Osavuosikatsaus on kokonaisuudessaan tämän pörssitiedotteen liitteenä ja lisäksi saatavilla myös yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.huhtamaki.fi.

Lisätietoja:
Jukka Moisio, toimitusjohtaja, puh. 010 686 7801

HUHTAMÄKI OYJ
Konserniviestintä

Huhtamäki-konserni on johtava kuluttaja- ja erikoispakkausten valmistaja, jonka liikevaihto vuonna 2012 oli 2,3 miljardia euroa. Tarjoilu- ja kuluttajatuotepakkausmarkkinoita palvelee noin 14 300 työntekijää 62 tehtaassa ja useissa myyntikonttoreissa 31 maassa. Emoyhtiö Huhtamäki Oyj on noteerattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä, ja yhtiön pääkonttori sijaitsee Espoossa. Lisätietoja osoitteessa www.huhtamaki.fi.

get_app Huhtamäki Oyj osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2013