Huhtamäki Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2013: Liikevaihto ja liikevoitto kasvoivat

HUHTAMÄKI OYJ PÖRSSITIEDOTE 25.4.2013 KLO 8.30

- Liikevaihto kasvoi 4 prosenttia vuonna 2012 hankitun Aasian tarjoilupakkausliiketoiminnan johdolla

- Foodservice Europe-Asia-Oceania -segmentin tulosparannus jatkui voimakkaana

- Molded Fiber -segmentin liikevaihto ja liikevoitto kasvoivat vakaasti

- Kalvo- ja joustopakkaustuotteiden myynnin epäsuotuisa rakenne ja laimea kysyntä Euroopassa alensivat konsernin liikevoittoa

- Konsernin globaalia asemaa tarjoilupakkausmarkkinoilla vahvistettiin uusilla investoinneilla Pohjois-Amerikassa

                                                        
Avainluvut

milj. euroa Q1 2013 Q1 2012 FY 2012
Liikevaihto 568,4 546,8 2 321,2
Liikevoitto (EBIT) 37,2 34,3 163,5
Liikevoitto-% 6,5 6,3 7,0
Osakekohtainen tulos (EPS), euroa 0,24 0,24 1,19
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % 12,9 10,5 12,6
Oman pääoman tuotto (ROE), % 15,4 11,8 15,8
Vapaa rahavirta -21,4 -10,9 102,6
Nettovelka 432,5 410,2 405,9
Velkaantumisaste (gearing) 0,51 0,53 0,50

Yleiskatsaus
Konsernin liiketoimintaedellytykset pysyivät suhteellisen vakaina yleisen taloustilanteen epävarmuudesta huolimatta. Asiakkaiden varovaisuus jatkui, mikä heikensi kuluttajapakkausten kysyntää. Tilausten koot pysyivät pieninä, ja asiakkaat pyrkivät edelleen pitämään varastotasonsa alhaisina. Lisäksi pitkittynyt talvi heikensi sesonkituotteiden kysyntää Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Raaka-aineiden hinnat pysyivät vakaina.

Konsernin liikevaihto kasvoi 4 prosenttia. Kasvua vauhdittivat vuonna 2012 toteutetut yritysostot. Konsernin liikevaihto oli 568 milj. euroa (547 milj. euroa). Liikevaihto kasvoi 22 milj. euroa. Orgaaninen kasvu jatkui voimakkaana Molded Fiber -segmentissä.

Konsernin liikevoitto (EBIT) kasvoi ja oli 37 milj. euroa (34 milj. euroa). Tuloskehitys oli vahvinta Foodservice Europe-Asia-Oceania -segmentissä lähinnä Ison-Britannian ja Venäjän liiketoiminnan hyvänä jatkuneen kehityksen sekä Aasiassa hankittujen liiketoimintojen myönteisen vaikutuksen ansiosta.

Konsernin vapaa rahavirta oli -21 milj. euroa (-11 milj. euroa). Sijoitetun pääoman tuotto (ROI) oli 12,9 prosenttia (10,5 %), ja oman pääoman tuotto (ROE) oli 15,4 prosenttia (11,8 %).

Bataviassa, Ohiossa hankittiin 31.1.2013 tehdaskiinteistö, jonne perustetaan uusinta teknologiaa edustava kerta-astioiden tuotanto- ja jakeluyksikkö. 4.3.2013 ilmoitettiin tehostamistoimien aloittamisesta Foodservice Europe-Asia-Oceania -segmentissä ja kustannussäästöohjelman aloittamisesta Films-segmentissä. Yksityiskohtaiset suunnitelmat eivät olleet vielä valmistuneet ensimmäisen vuosineljänneksen loppuun mennessä, joten hankkeilla ei ollut vaikutusta konsernin taloudellisiin lukuihin.

Näkymät vuodelle 2013

Konsernin liiketoimintaedellytysten odotetaan säilyvän suhteellisen vakaina vuonna 2013. Konsernilla on hyvä taloudellinen asema ja kyky tuottaa positiivista rahavirtaa, mikä mahdollistaa edelleen kannattavien kasvumahdollisuuksien hyödyntämisen. Investointien määrän odotetaan olevan yli 100 milj. euroa. Huomattava osa investoinneista liittyy North America -segmentin tarjoilupakkausliiketoiminnan kehittämiseen.

Taloudellisten katsausten julkaisuajankohdat vuonna 2013

Vuoden 2013 aikana julkaistaan seuraavat osavuosikatsaukset: tammi-kesäkuu 19.7. ja tammi-syyskuu 25.10.

Tämä tiedote on tiivistelmä Huhtamäen osavuosikatsauksesta 1.1.-31.3.2013. Osavuosikatsaus on kokonaisuudessaan tämän pörssitiedotteen liitteenä ja lisäksi saatavilla myös yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.huhtamaki.fi.

Lisätietoja:
Jukka Moisio, toimitusjohtaja, puh. 010 686 7801
Timo Salonen, talousjohtaja, puh. 010 686 7880

HUHTAMÄKI OYJ
Konserniviestintä

Huhtamäki-konserni on johtava kuluttaja- ja erikoispakkausten valmistaja, jonka liikevaihto vuonna 2012 oli 2,3 miljardia euroa. Tarjoilu- ja kuluttajatuotepakkausmarkkinoita palvelee noin 14 400 työntekijää 64 tehtaassa ja useissa myyntikonttoreissa 31 maassa. Emoyhtiö Huhtamäki Oyj on noteerattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä, ja yhtiön pääkonttori sijaitsee Espoossa. Lisätietoja osoitteessa www.huhtamaki.fi.

get_app Huhtamaki Oyj osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2013