Huhtamäki Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2012: Liikevaihto ja liikevoitto kasvoivat voimakkaasti

HUHTAMÄKI OYJ PÖRSSITIEDOTE 13.2.2013 KLO 08.30

- Liikevaihto kasvoi yritysostojen vauhdittamana 14 prosenttia.
- Osakekohtainen tulos parani 39 prosenttia ennätykselliseen 1,21 euroon.
- Orgaaninen kasvu oli voimakasta North America- ja Molded Fiber -segmenteissä.
- Foodservice Europe-Asia-Oceania -segmentin tulos parani merkittävästi.
- Yhtiön hallitus ehdottaa, että osinkoa jaetaan 0,56 euroa (0,46 euroa vuonna 2011) osakkeelta.

Avainluvut

milj. euroa 2012 2011 Q4 2012 Q4 2011
Liikevaihto 2 335,0 2 043,6 578,7 521,8
Liikevoitto (EBIT)* 161,6 127,6 35,2 27,6
Liikevoitto- %* 6,9 6,2 6,1 5,3
Osakekohtainen tulos (EPS)*, euroa 1,21 0,87 0,25 0,18
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % 11,9 9,8
Oman pääoman tuotto (ROE), % 15,0 11,0
Vapaa rahavirta 102,6 64,9 45,7 63,8
Nettovelka 405,6 393,4
Velkaantumisaste (gearing) 0,46 0,49

* Ilman kertaluonteisia eriä, jotka olivat -7,0 milj. euroa (netto) vuonna 2011 ja 0,8 milj. euroa (netto) kaudella Q4 2011.

Toimitusjohtaja Jukka Moisio:
"Vuosi 2012 oli Huhtamäelle hyvä vuosi. Osakekohtainen tulos oli ennätykselliset 1,21 euroa ja hallitus ehdottaa jaettavaksi 0,56 euron osinkoa. Saavutimme kannattavuuden parantamista koskevan päätavoitteemme. Jatkoimme menestyksekkäästi myös kannattavan kasvun strategiamme toteutusta. Vaikka maailmantalouden kasvu oli heikkoa vuonna 2012, konsernin liikevaihto kasvoi 14 prosenttia ja kaikki tärkeimmät tunnusluvut kehittyivät myönteisesti. Olemmekin tyytyväisiä voidessamme raportoida vuoden 2012 menestyksestä. Katsomme luottavaisesti vuoteen 2013 ja jatkamme kannattavan kasvun tiellä. Menestyimme hyvin vuonna 2012 ja tähtäämme vuonna 2013 yhä parempiin suorituksiin."

Yleiskatsaus
Konsernin liiketoimintaedellytykset pysyivät suhteellisen vakaina koko vuoden 2012 ajan yleisen taloustilanteen epävarmuudesta huolimatta. Kuluttajapakkausten kysyntä oli hyvällä tasolla vuoden alkupuoliskolla, mutta heikkeni vuoden jälkipuoliskolla. Asiakkaiden varovaisuus oli ilmeistä koko vuoden ajan näiden pyrkiessä pitämään tilausmäärät ja varastotasot pieninä. Raaka-aineiden hinnat vakiintuivat vuoteen 2011 verrattuna.

Konsernin liikevaihto kasvoi 14 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Vahvaa kasvua vauhdittivat vuosina 2011 ja 2012 toteutetut yritysostot. Koko vuoden liikevaihto oli 2 335 milj. euroa (2 044 milj. euroa). Liikevaihto kasvoi 291 milj. euroa, josta yritysostojen myötä hankittujen liiketoimintojen osuus oli 165 milj. euroa. Kiintein valuuttakurssein mitattuna konsernin orgaaninen kasvu oli kolme prosenttia. Orgaaninen kasvu oli voimakkainta North America- ja Molded Fiber -segmenteissä. Valuuttakurssimuutokset vaikuttivat positiivisesti konsernin liikevaihtoon. 

Myös konsernin liikevoitto (EBIT) kasvoi merkittävästi. Liikevoitto oli 162 milj. euroa. Vuonna 2011 liikevoitto oli 121 milj. euroa, joka sisälsi 7 milj. euroa (nettovaikutus) kertaluonteisia kuluja. Tuloskehitys oli vahvinta Foodservice Europe-Asia-Oceania -segmentissä lähinnä onnistuneiden tervehdyttämistoimenpiteiden ja hankittujen liiketoimintojen myönteisen vaikutuksen ansiosta. 

Konsernin vapaa rahavirta kehittyi vakaasti. Koko vuoden vapaa rahavirta oli 103 milj. euroa (65 milj. euroa). Sijoitetun pääoman tuotto (ROI) oli 11,9 prosenttia (9,8 %) ja oman pääoman tuotto (ROE) oli 15,0 prosenttia (11,0 %).

Vuoden aikana jatkettiin konsernin kannattavaan kasvuun tähtäävän strategian toteuttamista ja saatettiin päätökseen kolme uutta strategisesti tärkeää ja kasvua vahvistavaa yritysostoa. Aasiassa hankittiin merkittävä tarjoilupakkaustoimittaja, Yhdysvalloissa kerta-astiavalmistaja ja Intiassa korkealuokkaisten etikettien valmistaja. Vuonna 2011 hankittujen liiketoimintojen integrointia jatkettiin.

Joustopakkausten tuotantolaitos Uudessa-Seelannissa suljettiin heinäkuun lopussa.

Olennaiset tapahtumat tilikauden jälkeen
Huhtamäki Oyj:n yhdysvaltalainen tytäryhtiö Huhtamaki, Inc. osti 31.1.2013 Bataviassa, Ohiossa sijaitsevan tehdaskiinteistön perustaakseen uusinta teknologiaa edustavan tuotanto- ja jakeluyksikön. Hankinnalla jatkettiin kerta-astioiden tuotevalikoiman laajentamiseen ja osaamisen vahvistamiseen tähtääviä investointeja Yhdysvalloissa. Noin 60 milj. dollarin (45 milj. euron) kokonaisinvestointi sisältää kiinteistön oston lisäksi kapasiteetin rakentamiseksi tarvittavat muutostyöt sekä koneinvestoinnit. Pääosa investoinnista ajoittuu vuodelle 2013. 

Näkymät vuodelle 2013
Konsernin liiketoimintaedellytysten odotetaan säilyvän suhteellisen vakaina vuonna 2013. Konsernilla on hyvä taloudellinen asema ja kyky tuottaa positiivista rahavirtaa, mikä mahdollistaa edelleen kannattavien kasvumahdollisuuksien hyödyntämisen. Investointien määrän odotetaan olevan yli 100 milj. euroa. Huomattava osa investoinneista liittyy North America -segmentin tarjoilupakkausliiketoiminnan kehittämiseen.

Osinkoehdotus
Huhtamäki Oyj:n jakokelpoinen oma pääoma 31.12.2012 oli 830 milj. euroa. Yhtiön hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle osinkoa jaettavaksi 0,56 euroa (0,46 euroa) osakkeelta, yhteensä 57 milj. euroa. 

Varsinainen yhtiökokous vuonna 2013
Huhtamäki Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään torstaina 25.4.2013 kello 14.00 alkaen Helsingissä Kulttuuritalolla, osoitteessa Sturenkatu 4. 

Taloudellisten katsausten julkaisuajankohdat vuonna 2013
Tilinpäätös ja hallituksen toimintakertomus vuodelta 2012 julkaistaan viikolla 9 yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.huhtamaki.fi

Vuoden aikana julkaistaan seuraavat osavuosikatsaukset:
- Osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2013            25.4.2013
- Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2013            19.7.2013
- Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2013            25.10.2013 

Tämä tiedote on tiivistelmä Huhtamäen tilinpäätöstiedotteesta 1.1.-31.12.2012. Tilinpäätöstiedote on kokonaisuudessaan tämän pörssitiedotteen liitteenä ja lisäksi saatavilla myös yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.huhtamaki.fi.

Lisätietoja:
Jukka Moisio, toimitusjohtaja, puh. 010 686 7801
Timo Salonen, talousjohtaja, puh. 010 686 7880 

HUHTAMÄKI OYJ
Konserniviestintä 

Huhtamäki-konserni on johtava kuluttaja- ja erikoispakkausten valmistaja, jonka liikevaihto vuonna 2012 oli 2,3 miljardia euroa. Tarjoilu- ja kuluttajatuotepakkausmarkkinoita palvelee noin 14 200 työntekijää 64 tehtaassa ja useissa myyntikonttoreissa 31 maassa. Emoyhtiö Huhtamäki Oyj on noteerattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä, ja yhtiön pääkonttori sijaitsee Espoossa. Lisätietoja osoitteessa www.huhtamaki.fi.

get_app Huhtamäki Oyj Tilinpäätöstiedote 2012