Huhtamäki Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

HUHTAMÄKI OYJ PÖRSSITIEDOTE 25.4.2013 KLO 15.35

Huhtamäki Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin Helsingissä 25.4.2013. Yhtiökokous vahvisti yhtiön tilinpäätöksen ja sen sisältämän konsernitilinpäätöksen vuodelta 2012 sekä myönsi vastuuvapauden yhtiön hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

Osinko

Vuodelta 2012 päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti maksaa osinkoa 0,56 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 30.4.2013 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 8.5.2013.

Hallituksen kokoonpano

Yhtiökokous valitsi yhtiön hallitukseen seitsemän (7) jäsentä toimikaudeksi, joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Eija Ailasmaa, Pekka Ala-Pietilä, William R. Barker, Rolf Börjesson, Maria Mercedes Corrales, Jukka Suominen ja Sandra Turner.

Yhtiökokouksen jälkeen pidetyssä hallituksen järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi puheenjohtajakseen Pekka Ala-Pietilän ja varapuheenjohtajakseen Jukka Suomisen.

Hallituksen jäsenten palkkiot

Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenille maksetaan palkkiota seuraavasti: puheenjohtajalle 100 000 euroa, varapuheenjohtajalle 60 000 euroa ja muille jäsenille 50 000 euroa vuodessa. Lisäksi päätettiin maksaa kokouspalkkiona 600 euroa niistä hallituksen ja sen valiokuntien kokouksista, joihin hallituksen jäsenet osallistuvat kuitenkin siten, että hallituksen tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan 2 000 euron kokouspalkkio, muille tarkastusvaliokunnan jäsenille 1 000 euron kokouspalkkio, henkilöstövaliokunnan puheenjohtajalle 1 200 euron kokouspalkkio ja nimitysvaliokunnan puheenjohtajalle 1 200 euron kokouspalkkio. Hallituksen jäsenten matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

Tilintarkastaja

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin tilikaudelle 1.1.-31.12.2013 KHT-yhteisö Ernst & Young Oy. Päävastuullisena tilintarkastajana toimii Harri Pärssinen, KHT.

Yhtiökokouksen puheenjohtajana toimi asianajaja Manne Airaksinen.

Yhtiökokouspöytäkirja on saatavilla 8.5.2013 alkaen Huhtamäki Oyj:n internetsivuilla osoitteessa www.huhtamaki.fi.

Lisätietoja:
Sami Pauni, lakiasiainjohtaja, puh. 010 686 7872

HUHTAMÄKI OYJ
Konserniviestintä

Huhtamäki-konserni on johtava kuluttaja- ja erikoispakkausten valmistaja, jonka liikevaihto vuonna 2012 oli 2,3 miljardia euroa. Tarjoilu- ja kuluttajatuotepakkausmarkkinoita palvelee noin 14 400 työntekijää 64 tehtaassa ja useissa myyntikonttoreissa 31 maassa. Emoyhtiö Huhtamäki Oyj on noteerattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä, ja yhtiön pääkonttori sijaitsee Espoossa. Lisätietoja osoitteessa www.huhtamaki.fi.