Huhtamäki Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2014: Liikevaihdon ja liikevoiton kasvu jatkui

HUHTAMÄKI OYJ OSAVUOSIKATSAUS 18.7.2014 KLO 8.30

Huhtamäki Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2014: Liikevaihdon ja liikevoiton kasvu jatkui

Q2 2014 lyhyesti

 • Liikevaihto oli 628 milj. euroa (619 milj. euroa)
 • Liikevoitto oli 54 milj. euroa (49 milj. euroa ilman kertaluonteisia eriä, jotka olivat -7 milj. euroa)
 • Osakekohtainen tulos oli 0,37 euroa (0,34 euroa ilman kertaluonteisia eriä)
 • Liikevaihdon vertailukelpoinen kasvu oli yhteensä 7 % ja kehittyvillä markkinoilla 12 %
 • Valuuttakurssien vaihtelut heikensivät konsernin liikevaihtoa merkittävästi. Negatiivinen vaikutus oli 28 milj. euroa
 • Intiassa, Yhdistyneissä Arabiemiirikunnissa ja Afrikassa toimivan joustopakkauksia valmistavan Positive Packaging -yhtiön hankinta julkistettiin vuosineljänneksen päätyttyä

H1 2014 lyhyesti

 • Liikevaihto oli 1 192 milj. euroa (1 187 milj. euroa)
 • Liikevoitto oli 96 milj. euroa (86 milj. euroa ilman kertaluonteisia eriä, jotka olivat -7 milj. euroa)
 • Osakekohtainen tulos oli 0,64 euroa (0,58 euroa ilman kertaluonteisia eriä)
 • Liikevaihdon vertailukelpoinen kasvu oli yhteensä 6 % ja kehittyvillä markkinoilla 12 %
 • Valuuttakurssien vaihtelut heikensivät konsernin liikevaihtoa merkittävästi. Negatiivinen vaikutus oli 58 milj. euroa

 Avainluvut

milj. euroa Q2 2014 Q2 2013 Muutos H1 2014 H1 2013 Muutos FY 2013
     
Liikevaihto 628,2 618,9 2 % 1 191,9 1 187,3 0 % 2 342,2
Käyttökate (EBITDA)* 76,7 71,9 7 % 140,3 131,6 7 % 256,4
Käyttökateprosentti* 12,2 % 11,6 %   11,8 % 11,1 %   10,9 %
Liikevoitto (EBIT)* 54,3 49,2 10 % 95,7 86,4 11 % 166,7
Liikevoittoprosentti* 8,6 % 7,9 %   8,0 % 7,3 %   7,1 %
Osakekohtainen tulos (EPS)*, euroa 0,37 0,34 9 % 0,64 0,58 10 % 1,21
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI)*   12,3 % 12,3 %   12,1 %
Oman pääoman tuotto (ROE)*   16,6 % 15,0 %   15,8 %
Investoinnit 23,6 29,1 -19 % 45,6 55,9 -18 % 121,0
Vapaa rahavirta 7,1  27,2 -74 % -4,2  5,8 -172 % 56,0

* Ilman kertaluonteisia eriä, jotka olivat -30,6 milj. euroa vuonna 2013.

Toimitusjohtaja Jukka Moisio:
"Vuosineljänneksen orgaaninen kasvu oli 7 % kun tavoitteemme on 5 %. Hyvä vauhtimme jatkui myös kehittyvillä markkinoilla, joilla orgaaninen kasvu oli 12 %. Olen tyytyväinen, että olemme pystyneet etenemään suunnitellusti, vaikka talouden epävarmuus jatkuu useilla markkinoilla.

Meillä on käynnissä hyvä määrä erilaisia uusien tuotteiden kehittämiseen, innovaatioiden kaupallistamiseen ja uusiin liiketoimintoihin liittyviä projekteja. Yritysostotiimimme ahkera työ palkittiin, kun pystyimme kertomaan Positive Packagingin hankinnasta heinäkuun alussa. Positive Packaging sopii kannattavan kasvun strategiaamme ja vahvistaa asemaamme kehittyvillä markkinoilla. Positive Packagingin avulla parannamme asemaamme Intiassa, saamme hyvän jalansijan Lähi-idässä ja asemamme Afrikassa paranee merkittävästi.

Positive Packagingin hankinta tukee myös voimakkaampaa keskittymistämme kuluttaja-ruokapakkauksiin. Tästä syystä olemme päättäneet aloittaa kalvoliiketoimintamme tulevaisuuden vaihtoehtojen arvioinnin. Vaikka segmentin liiketoiminta kasvaa ja sen kannattavuus paranee, se palvelee toisenlaisia loppukäyttäjiä kuin Huhtamäen muut liiketoiminnot.

Huhtamäen taloudellinen tulos vuoden toisella neljänneksellä oli edelleen hyvä. Liikevoittomme kasvoi vahvemmin kuin liikevaihto ja parantunut sidotun pääoman tuotto (RONA) lähes kaikissa segmenteissä osoittaa, että hyödynnämme resurssejamme tehokkaasti. Etenemme hyvin kohti keskipitkän aikavälin päämääriämme."

Tuloskehitys Q2 2014
Konsernin liikevaihdon vertailukelpoinen kasvu oli vuosineljänneksellä 7 % kaikkien liiketoimintasegmenttien raportoidessa orgaanista kasvua. Kehittyvillä markkinoilla vertailukelpoinen kasvu oli 12 % kasvun ollessa nopeinta Itä-Euroopassa ja Etelä-Amerikassa. Konsernin raportoitu liikevaihto oli 628 milj. euroa (619 milj. euroa). Valuuttakurssien negatiivinen translaatiovaikutus liikevaihtoon jatkui ja oli 28 milj. euroa vuoden 2013 valuuttakursseihin verrattuna. Merkittävin negatiivinen vaikutus konsernin liikevaihtoon tuli Yhdysvaltain dollarin, Intian rupian ja Venäjän ruplan kurssivaihteluista.

LIIKEVAIHTO SEGMENTEITTÄIN

milj. euroa Q2 2014 Q2 2013 Muutos Osuus konsernista Q2 2014
       
Foodservice Europe-Asia-Oceania 162,7 167,4 -2,8 % 25 %
North America 208,3 197,0 5,7 % 33 %
Flexible Packaging 152,1 152,9 -0,5 % 24 %
Molded Fiber 61,8 59,0 4,7 % 10 %
Films 50,4 47,1 7,0 % 8 %

Ilman sisäisen myynnin eliminointeja, jotka olivat -7,1 milj. euroa kaudella Q2 2014 ja -4,5 milj. euroa kaudella Q2 2013.

VERTAILUKELPOINEN KASVU SEGMENTEITTÄIN

Q2 2014 Q1 2014 Q4 2013 Q3 2013
       
Foodservice Europe-Asia-Oceania 5 %  3 % 3 % 3 %
North America 10 %  3 % 6 % 7 %
Flexible Packaging 4 %  7 % 9 % 6 %
Molded Fiber 10 %  10 % 10 % 6 %
Films 10 %  9 % 2 % 3 %
Konserni 7 %  5 % 6 % 5 %


Konsernin tuloskehitys vertailukelpoisin valuuttakurssein jatkui vahvana. Kaikki liiketoimintasegmentit North America -liiketoimintasegmenttiä lukuun ottamatta vaikuttivat myönteisesti konsernin liikevoiton kasvuun. Pääsyitä myönteiseen kehitykseen olivat volyymien kasvu ja jatkunut panostaminen operatiiviseen tehokkuuteen. Liikevoitto kasvoi vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna 14 %. Konsernin liikevoitto oli 54 milj. euroa (49 milj. euroa ilman kertaluonteisia kuluja, jotka olivat 7 milj. euroa). Valuuttakurssien translaatiovaikutus pienensi liikevoittoa 2 milj. euroa.


LIIKEVOITTO SEGMENTEITTÄIN

milj. euroa Q2 2014 Q2 2013 Muutos Osuus konsernista Q2 2014
       
Foodservice Europe-Asia-Oceania 17,4 14,8 17,6 % 32 %
North America 13,2 15,0 -12,0 % 24 %
Flexible Packaging 11,3 12,0 -5,8 % 20 %
Molded Fiber 10,0 7,3 37,0 % 18 %
Films 3,3 1,8 83,3 % 6 %

Ilman Muiden toimintojen liiketulosta, joka oli -0,9 milj. euroa kaudella Q2 2014 ja -1,7 milj. euroa kaudella Q2 2013. Foodservice Europe-Asia-Oceania liiketulokseen ei sisälly kertaluonteisia eriä, jotka olivat -7,3 milj. euroa kaudella Q2 2013.

Nettorahoituskulut olivat 8 milj. euroa (7 milj. euroa). Verokulut olivat 8 milj. euroa (6 milj. euroa).

Vuosineljänneksen voitto oli 39 milj. euroa (29 milj. euroa). Vuosineljänneksen aikana ei kirjattu kertaluonteisia eriä, kun taas vuoden 2013 toisen neljänneksen voittoon sisältyi -7 milj. euroa kertaluonteisia eriä. Osakekohtainen tulos oli 0,37 euroa (0,34 euroa ilman kertaluonteisia eriä tai raportoitu osakekohtainen tulos 0,27 euroa).

Tuloskehitys H1 2014
Konsernin liikevaihdon vertailukelpoinen kasvu oli 6 %. Kehittyvillä markkinoilla vertailukelpoinen kasvu oli 12 % kasvun ollessa nopeinta Itä-Euroopassa. Konsernin raportoitu liikevaihto oli 1 192 milj. euroa (1 187 milj. euroa). Valuuttakurssien translaatiovaikutus liikevaihtoon oli -58 milj. euroa vuoden 2013 valuuttakursseihin verrattuna. Merkittävin negatiivinen vaikutus konsernin liikevaihtoon tuli Yhdysvaltain dollarin, Venäjän ruplan ja Intian rupian kurssivaihteluista.

LIIKEVAIHTO SEGMENTEITTÄIN

milj. euroa H1 2014 H1 2013 Muutos Osuus konsernista H1 2014
       
Foodservice Europe-Asia-Oceania 304,7 317,0 -3,9 % 25 %
North America 372,5 361,6 3,0 % 32 %
Flexible Packaging 302,9 302,0 0,3 % 25 %
Molded Fiber 123,3 119,6 3,1 % 10 %
Films 102,1 95,7 6,7 % 8 %

Ilman sisäisen myynnin eliminointeja, jotka olivat -13,6 milj. euroa kaudella H1 2014 ja -8,6 milj. euroa kaudella H1 2013.

Konsernin tuloskehitys vertailukelpoisin valuuttakurssein oli vahvaa kaikkien liiketoimintasegmenttien vaikuttaessa myönteisesti konsernin liikevoiton kasvuun. Pääsyitä myönteiseen kehitykseen olivat volyymien kasvu ja tehokkaana jatkunut kustannusten hallinta. Liikevoitto kasvoi vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna 14 %. Konsernin liikevoitto oli 96 milj. euroa (86 milj. euroa ilman kertaluonteisia kuluja, jotka olivat 7 milj. euroa). Valuuttakurssien translaatiovaikutus pienensi liikevoittoa 4 milj. euroa.

LIIKEVOITTO SEGMENTEITTÄIN

milj. euroa H1 2014 H1 2013 Muutos Osuus konsernista H1 2014
       
Foodservice Europe-Asia-Oceania 28,4 23,2 22,4 % 29 %
North America 22,0 22,8 -3,5 % 23 %
Flexible Packaging 22,3 23,2 -3,9 % 23 %
Molded Fiber 17,6 14,4 22,2 % 18 %
Films 6,3 3,6 75,0 % 7 %

Ilman Muiden toimintojen liiketulosta, joka oli -0,9 milj. euroa kaudella H1 2014 ja -0,8 milj. euroa kaudella H1 2013. Foodservice Europe-Asia-Oceania liikevoittoon ei sisälly kertaluonteisia eriä, jotka olivat -7,3 milj. euroa kaudella H1 2013.

Nettorahoituskulut kasvoivat hieman ja olivat 15 milj. euroa (14 milj. euroa). Rahoituskulujen kasvu johtui vuoden 2013 toisella neljänneksellä liikkeeseen lasketusta kiinteäkorkoisesta vakuudettomasta joukkovelkakirjalainasta, joka kasvatti ulkoisen velan määrää. Verokulut olivat 13 milj. euroa (10 milj. euroa). Vastaava veroaste oli 16 % (16 %).

Katsauskauden voitto oli 68 milj. euroa (55 milj. euroa). Kauden aikana ei kirjattu kertaluonteisia eriä, kun vuoden 2013 vastaavan ajanjakson voittoon sisältyi -7 milj. euroa kertaluonteisia eriä. Osakekohtainen tulos oli 0,64 euroa (0,58 euroa ilman kertaluonteisia eriä tai raportoitu osakekohtainen tulos 0,51 euroa).

Katsauskauden jälkeiset merkittävät tapahtumat
Huhtamäki sopi 8.7.2014 ostavansa yksityisomistuksessa olevan joustopakkauksia valmistavan Positive Packaging -yhtiön, jolla on yhdeksän tuotantolaitosta Intiassa ja Yhdistyneissä Arabiemiirikunnissa sekä merkittävää liiketoimintaa Afrikassa ja muilla vientimarkkinoilla. Yritysoston myötä Huhtamäki jatkaa kannattavan kasvun strategiansa toteuttamista ja vahvistaa asemaansa nopeasti kasvavilla kehittyvillä markkinoilla.

Hankittavan liiketoiminnan liikevaihto on noin 220 milj. euroa ja sillä on noin 2 500 työntekijää Intiassa ja Yhdistyneissä Arabiemiirikunnissa sekä myyntikonttoreissa seitsemässä maassa. Velaton kauppahinta on 247 milj. euroa (336 milj. Yhdysvaltain dollaria). Liiketoiminta liitetään osaksi konsernin Flexible Packaging -liiketoimintasegmenttiä. Yrityskaupan toteutuminen edellyttää kilpailuviranomaisten hyväksyntää ja kaupan arvioidaan toteutuvan syksyn aikana.

18.7.2014 julkistettiin, että Huhtamäen keskittyessä strategiansa mukaisesti yhä enemmän ruuan pakkaamiseen liittyvään liiketoimintaan kalvoliiketoiminnan tulevaisuuden vaihtoehtoja on päätetty arvioida. Arvioinnin yhtenä mahdollisena lopputuloksena on Films-liiketoimintasegmentin divestointi.

Näkymät vuodelle 2014
Konsernin liiketoimintaedellytysten odotetaan säilyvän suhteellisen vakaina vuonna 2014. Konsernilla on hyvä taloudellinen asema ja kyky tuottaa positiivista rahavirtaa, mikä mahdollistaa kannattavien kasvumahdollisuuksien hyödyntämisen jatkamisen. Investointien määrän odotetaan olevan samalla tasolla kuin vuonna 2013. Huomattavan osan investoinneista odotetaan kohdistuvan kasvun vahvistamiseen kehittyvillä markkinoilla.

Taloudellisten katsausten julkaisuajankohdat vuonna 2014
Vuoden aikana julkaistaan seuraava osavuosikatsaus:

Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2014                                       23.10.2014

Tämä tiedote on tiivistelmä Huhtamäen osavuosikatsauksesta 1.1.-30.6.2014. Osavuosikatsaus on kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä ja lisäksi saatavilla myös yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.huhtamaki.fi.

Lisätietoja:
Jukka Moisio, toimitusjohtaja, puh. 010 686 7801
Thomas Geust, talousjohtaja, puh. 010 686 7880

HUHTAMÄKI OYJ
Konserniviestintä

Huhtamäki-konserni on johtava kuluttaja- ja erikoispakkausten valmistaja, jonka liikevaihto vuonna 2013 oli 2,3 miljardia euroa. Tarjoilu- ja kuluttajatuotepakkausmarkkinoita palvelee noin 14 400 työntekijää 61 tehtaassa ja useissa myyntikonttoreissa 30 maassa. Emoyhtiö Huhtamäki Oyj on noteerattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä, ja yhtiön pääkonttori sijaitsee Espoossa. Lisätietoja osoitteessa www.huhtamaki.fi.

get_app Huhtamaki Oyj osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2014