Huhtamäki Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2014: Liikevaihdon kasvu vakaata

HUHTAMÄKI OYJ OSAVUOSIKATSAUS 23.10.2014 KLO 8.30

Huhtamäki Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2014: Liikevaihdon kasvu vakaata


Q3 2014 lyhyesti

 • Liikevaihto oli 613 milj. euroa (587 milj. euroa)
 • Liikevoitto oli 45 milj. euroa (42 milj. euroa ilman kertaluonteisia eriä, jotka olivat -5 milj. euroa)
 • Osakekohtainen tulos oli 0,29 euroa (0,31 euroa ilman kertaluonteisia eriä)
 • Liikevaihdon vertailukelpoinen kasvu oli yhteensä 6 % ja kehittyvillä markkinoilla 9 %
 • Foodservice Europe-Asia-Oceania-, Molded Fiber- ja Films -liiketoimintasegmenttien kannattavuus parani merkittävästi
 • North America -liiketoimintasegmentin tulos ei ollut odotusten mukainen, vaikka liikevaihdon kasvu oli tyydyttävää
 • Valuuttakurssien vaihteluilla ei ollut vaikutusta konsernin liikevaihtoon
 • Intiassa, Yhdistyneissä Arabiemiirikunnissa ja Afrikassa toimivan joustopakkauksia valmistavan Positive Packaging -yhtiön hankinta julkistettiin vuosineljänneksen alussa

Q1-Q3 2014 lyhyesti

 • Liikevaihto oli 1 805 milj. euroa (1 774 milj. euroa)
 • Liikevoitto oli 141 milj. euroa (129 milj. euroa ilman kertaluonteisia eriä, jotka olivat -13 milj. euroa)
 • Osakekohtainen tulos oli 0,93 euroa (0,89 euroa ilman kertaluonteisia eriä)
 • Liikevaihdon vertailukelpoinen kasvu oli yhteensä 6 % ja kehittyvillä markkinoilla 11 %
 • Valuuttakurssien vaihtelut heikensivät konsernin liikevaihtoa merkittävästi. Negatiivinen vaikutus oli 58 milj. euroa.

 Avainluvut

milj. euroa Q3 2014 Q3 2013 Muutos Q1-Q3 2014 Q1-Q3 2013 Muutos FY 2013
               
Liikevaihto 613,2 586,5 5 % 1 805,1 1 773,8 2 % 2 342,2
Käyttökate (EBITDA)* 67,8 64,2 6 % 208,1 195,8 6 % 256,4
Käyttökateprosentti* 11,1 % 10,9 %   11,5 % 11,0 %   10,9 %
Liikevoitto (EBIT)** 44,9 42,3 6 % 140,6 128,7 9 % 166,7
Liikevoittoprosentti** 7,3 % 7,2 %   7,8 % 7,3 %   7,1 %
Osakekohtainen tulos (EPS)**, euroa 0,29 0,31 -6 % 0,93 0,89 4 % 1,21
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI)**       12,3 % 12,1 %   12,1 %
Oman pääoman tuotto (ROE)**       16,0 % 15,0 %   15,8 %
Investoinnit 31,6 26,1 21 % 77,2 82,0 -6 % 121,0
Vapaa rahavirta 14,7 31,9 -54 % 10,5 37,7 -72 % 56,0

* Ilman kertaluonteisia eriä, jotka olivat -3,5 milj. euroa kaudella Q3 2013, -6,7 milj. euroa kaudella Q1-Q3 2013 ja -23,8 milj. euroa vuonna 2013.

** Ilman kertaluonteisia eriä, jotka olivat -5,2 milj. euroa kaudella Q3 2013, -12,5 milj. euroa kaudella Q1-Q3 2013 ja -30,6 milj. euroa vuonna 2013.


Toimitusjohtaja Jukka Moisio:

"Kuuden prosentin vertailukelpoinen liikevaihdon kasvumme on tyydyttävä saavutus tämänhetkisessä taloustilanteessa. Se myös osoittaa, että etenemme vakaasti kohti kasvutavoitteitamme. Talouden yleinen epävarmuus näkyy erityisesti kehittyvien markkinoiden kasvuvauhdin hidastumisena yhdeksään prosenttiin (12 prosenttia edellisellä vuosineljänneksellä), vaikkakin maiden välillä on merkittäviä eroja.

Kannattavuutemme tällä neljänneksellä ei kuitenkaan vastannut odotuksiamme ja erityisesti North America -segmentin tuloksen olisi pitänyt olla parempi. Segmentin kasvuvauhti on hyvä, mutta meidän täytyy tehdä töitä kannattavuuden palauttamiseksi. Olemme ryhtyneet toimenpiteisiin tuloksen parantamiseksi. Samanaikaisesti jakelukustannukset ja raaka-aineiden hinnat asettavat paineita segmentin katteisiin.

Vuoden 2013 aikana Foodservice Europe-Asia-Oceania -segmentissä toteutettujen uudelleenjärjestelyjen vaikutukset näkyvät segmentin parantuneena kannattavuutena. Myös Molded Fiber -segmentin taloudellinen tulos oli edelleen vahva, kun taas Flexible Packaging -segmentin kannattavuutta heikensivät raaka-aineiden kohonneet hinnat ja kovana jatkunut kilpailu kehittyvillä markkinoilla.

On ilahduttavaa nähdä Films-segmentin liikevaihdon vahva kasvu ja kannattavuuden parantuminen, vaikkakin arvioimme parhaillaan segmentin tulevaisuuden vaihtoehtoja Huhtamäen keskittyessä yhä enemmän elintarvikepakkauksiin.

Taloudellinen asemamme on edelleen vahva. Samalla kun investoimme voimakkaasti tukeaksemme asiakkaidemme kasvua kehittyvillä markkinoilla, jatkamme keskittymistä käyttöpääoman hallintaan optimoidaksemme rahavirtojamme. Nämä toimet yhdessä North America -segmentin tuloksen parantamiseen tähtäävien toimenpiteiden kanssa mahdollistavat etenemisemme kohti strategisia tavoitteitamme ja keskipitkän aikavälin taloudellisia päämääriämme."

Tuloskehitys Q3 2014

Konsernin liikevaihdon vertailukelpoinen kasvu oli vuosineljänneksellä 6 %. Kasvu oli vahvinta Molded Fiber-, Films- ja Flexible Packaging -liiketoimintasegmenteissä. Kehittyvillä markkinoilla vertailukelpoinen kasvu oli 9 %. Kehittyvillä markkinoilla kasvua vauhditti suotuisa volyymikehitys erityisesti Itä-Euroopassa ja Etelä-Aasiassa, kun taas Kiinassa liikevaihto laski. Konsernin raportoitu liikevaihto oli 613 milj. euroa (587 milj. euroa). Valuuttakurssitranslaatiolla ei ollut vaikutusta konsernin liikevaihtoon vuoden 2013 valuuttakursseihin verrattuna.

LIIKEVAIHTO SEGMENTEITTÄIN

milj. euroa Q3 2014 Q3 2013 Muutos Osuus konsernista Q3 2014
         
Foodservice Europe-Asia-Oceania 160,1 160,0 0,1 % 26 %
North America 191,2 182,7 4,7 % 31 %
Flexible Packaging 155,3 145,2 7,0 % 25 %
Molded Fiber 60,5 56,4 7,3 % 10 %
Films 52,3 47,9 9,2 % 8 %

Ilman sisäisen myynnin eliminointeja, jotka olivat -6,2 milj. euroa kaudella Q3 2014 ja -5,7 milj. euroa kaudella Q3 2013.

VERTAILUKELPOINEN KASVU SEGMENTEITTÄIN

  Q3 2014 Q2 2014 Q1 2014 Q4 2013
         
Foodservice Europe-Asia-Oceania 4 % 5 % 3 % 3 %
North America 4 % 10 % 3 % 6 %
Flexible Packaging 6 % 4 % 7 % 9 %
Molded Fiber 9 % 10 % 10 % 10 %
Films 9 % 10 % 9 % 2 %
Konserni 6 % 7 % 5 % 6 %

Konsernin tuloskehitys vertailukelpoisin valuuttakurssein jatkui vahvana. Foodservice Europe-Asia-Oceania- ja Films -liiketoimintasegmenttien tuloskehitys oli erityisen vahvaa kun taas North America -liiketoimintasegmentissä tulos pieneni. Liikevoitto kasvoi vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna 7 %. Konsernin liikevoitto oli 45 milj. euroa (42 milj. euroa ilman kertaluonteisia eriä, jotka olivat -5 milj. euroa).

LIIKEVOITTO SEGMENTEITTÄIN

milj. euroa Q3 2014 Q3 2013 Muutos Osuus konsernista Q3 2014
         
Foodservice Europe-Asia-Oceania 16,0 11,5 39,1 % 34 %
North America 7,8 10,6 -26,4 % 17 %
Flexible Packaging 10,8 10,7 0,9 % 23 %
Molded Fiber 7,4 6,3 17,5 % 16 %
Films 4,7 2,6 80,8 % 10 %

Ilman Muiden toimintojen liiketulosta, joka oli -1,8 milj. euroa kaudella Q3 2014 ja 0,6 milj. euroa kaudella Q3 2013. Foodservice Europe-Asia-Oceania liiketulokseen ei sisälly kertaluonteisia eriä, jotka olivat -5,2 milj. euroa kaudella Q3 2013.

Nettorahoituskulut olivat 8 milj. euroa (7 milj. euroa). Verokulut olivat 6 milj. euroa (3 milj. euroa).

Vuosineljänneksen voitto oli 31 milj. euroa (27 milj. euroa). Vuosineljänneksen aikana ei kirjattu kertaluonteisia eriä, kun taas vuoden 2013 kolmannen neljänneksen voittoon sisältyi -5 milj. euroa kertaluonteisia eriä. Osakekohtainen tulos oli 0,29 euroa (0,31 euroa ilman kertaluonteisia eriä tai raportoitu osakekohtainen tulos 0,26 euroa).

Tuloskehitys Q1-Q3 2014

Konsernin liikevaihdon vertailukelpoinen kasvu oli katsauskauden aikana 6 %. Kehittyvillä markkinoilla vertailukelpoinen kasvu oli 11 % kasvun ollessa edelleen nopeinta Itä-Euroopassa. Konsernin raportoitu liikevaihto oli 1 805 milj. euroa (1 774 milj. euroa). Valuuttojen translaatiovaikutus ensimmäisen vuosipuoliskon aikana pienensi katsauskauden liikevaihtoa 58 milj. euroa vuoden 2013 valuuttakursseihin verrattuna. Merkittävin negatiivinen vaikutus konsernin liikevaihtoon tuli Yhdysvaltain dollarin, Venäjän ruplan ja Intian rupian kurssivaihteluista.

LIIKEVAIHTO SEGMENTEITTÄIN

milj. euroa Q1-Q3 2014 Q1-Q3 2013 Muutos Osuus konsernista Q1-Q3 2014
         
Foodservice Europe-Asia-Oceania 464,8 477,0 -2.6 % 26 %
North America 563,7 544,3 3.6 % 31 %
Flexible Packaging 458,2 447,2 2.5 % 25 %
Molded Fiber 183,8 176,0 4.4 % 10 %
Films 154,4 143,6 7.5 % 8 %

Ilman sisäisen myynnin eliminointeja, jotka olivat -19,8 milj. euroa kaudella Q1-Q3 2014 ja -14,3 milj. euroa kaudella Q1-Q3 2013.

Konsernin tuloskehitys vertailukelpoisin valuuttakurssein oli vahvaa. Kaikki liiketoimintasegmentit North America -liiketoimintasegmenttiä lukuun ottamatta myötävaikuttivat konsernin liikevoiton kasvuun. Liikevoiton kasvu oli vahvinta Foodservice Europe-Asia-Oceania-, Films- ja Molded Fiber -liiketoimintasegmenteissä. Pääsyitä myönteiseen kehitykseen olivat volyymien kasvu, tehokas kustannusten hallinta ja vuonna 2013 toteutetut menestykselliset uudelleenjärjestelyt. Liikevoitto kasvoi vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna 10 %. Konsernin liikevoitto oli 141 milj. euroa (129 milj. euroa ilman kertaluonteisia eriä, jotka olivat -13 milj. euroa). Vuoden ensimmäisen puoliskon valuuttakurssivaihteluista johtuva valuuttakurssien translaatiovaikutus pienensi liikevoittoa 4 milj. euroa.

LIIKEVOITTO SEGMENTEITTÄIN

milj. euroa Q1-Q3 2014 Q1-Q3 2013 Muutos Osuus konsernista Q1-Q3 2014
         
Foodservice Europe-Asia-Oceania 44,4 34,7 28,0 % 31 %
North America 29,8 33,4 -10,8 % 21 %
Flexible Packaging 33,1 33,9 -2,4 % 23 %
Molded Fiber 25,0 20,7 20,8 % 17 %
Films 11,0 6,2 77,4 % 8 %

Ilman Muiden toimintojen liiketulosta, joka oli -2,7 milj. euroa kaudella Q1-Q3 2014 ja -0,2 milj. euroa kaudella Q1-Q3 2013. Foodservice Europe-Asia-Oceania liikevoittoon ei sisälly kertaluonteisia eriä, jotka olivat -12,5 milj. euroa kaudella Q1-Q3 2013.

Nettorahoituskulut kasvoivat ja olivat 23 milj. euroa (21 milj. euroa). Rahoituskulujen kasvu johtui vuoden 2013 toisella neljänneksellä liikkeeseen lasketusta kiinteäkorkoisesta vakuudettomasta joukkovelkakirjalainasta, joka kasvatti ulkoisen velan määrää. Verokulut olivat 19 milj. euroa (13 milj. euroa). Vastaava veroaste oli 16 % (14 %).

Katsauskauden voitto oli 99 milj. euroa (82 milj. euroa). Kauden aikana ei kirjattu kertaluonteisia eriä, kun vuoden 2013 vastaavan ajanjakson voittoon sisältyi -13 milj. euroa kertaluonteisia eriä. Osakekohtainen tulos oli 0,93 euroa (0,89 euroa ilman kertaluonteisia eriä tai raportoitu osakekohtainen tulos 0,77 euroa).

Näkymät vuodelle 2014

Konsernin liiketoimintaedellytysten odotetaan säilyvän suhteellisen vakaina vuonna 2014. Konsernilla on hyvä taloudellinen asema ja kyky tuottaa positiivista rahavirtaa, mikä mahdollistaa kannattavien kasvumahdollisuuksien hyödyntämisen jatkamisen. Investointien määrän odotetaan olevan samalla tasolla kuin vuonna 2013. Huomattavan osan investoinneista odotetaan kohdistuvan kasvun vahvistamiseen kehittyvillä markkinoilla.

Taloudellisten katsausten julkaisuajankohdat vuonna 2015

Vuoden 2014 tilinpäätöstiedote julkaistaan 12.2.2015.

Lisäksi julkaistaan seuraavat osavuosikatsaukset:

Osavuosikatsaus 1.1.- 31.3.2015                                       21.4.2015
Osavuosikatsaus 1.1.- 30.6.2015                                       24.7.2015
Osavuosikatsaus 1.1.- 30.9.2015                                       22.10.2015

Huhtamäki Oyj:n varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi 21.4.2015

Tämä tiedote on tiivistelmä Huhtamäki Oyj:n osavuosikatsauksesta 1.1.-30.9.2014. Osavuosikatsaus on kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä ja lisäksi saatavilla myös yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.huhtamaki.fi.

Lisätietoja:
Jukka Moisio, toimitusjohtaja, puh. 010 686 7801
Thomas Geust, talousjohtaja, puh. 010 686 7880

HUHTAMÄKI OYJ
Konserniviestintä

Huhtamäki-konserni on johtava kuluttaja- ja erikoispakkausten valmistaja, jonka liikevaihto vuonna 2013 oli 2,3 miljardia euroa. Tarjoilu- ja kuluttajatuotepakkausmarkkinoita palvelee noin 14 700 työntekijää 62 tehtaassa ja useissa myyntikonttoreissa 30 maassa. Emoyhtiö Huhtamäki Oyj on noteerattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä, ja yhtiön pääkonttori sijaitsee Espoossa. Lisätietoja osoitteessa www.huhtamaki.fi.

get_app Huhtamaki Oyj osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2014