Huhtamäki Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2014: Vertailukelpoinen liikevaihto kasvoi kaikissa liiketoimintasegmenteissä

HUHTAMÄKI OYJ OSAVUOSIKATSAUS 24.4.2014 KLO 8.30

Huhtamäki Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2014: Vertailukelpoinen liikevaihto kasvoi kaikissa liiketoimintasegmenteissä

Q1 2014 lyhyesti

  • Liikevaihto oli 564 milj. euroa (568 milj. euroa)
  • Liikevoitto oli 41 milj. euroa (37 milj. euroa)
  • Osakekohtainen tulos oli 0,27 euroa (0,24 euroa)
  • Liikevaihdon vertailukelpoinen kasvu oli yhteensä 5 % ja kehittyvillä markkinoilla 13 %
  • Valuuttakurssien vaihtelut heikensivät konsernin liikevaihtoa merkittävästi. Negatiivinen vaikutus oli 30 milj. euroa

Avainluvut

milj. euroa Q1 2014 Q1 2013 Muutos FY 2013
   
Liikevaihto 563,7 568,4 -1 % 2 342,2
Käyttökate (EBITDA)* 63,6 59,7 7 % 256,4
Käyttökateprosentti* 11,3 % 10,5 %   10,9 %
Liikevoitto (EBIT)* 41,4 37,2 11 % 166,7
Liikevoittoprosentti* 7,3 % 6,5 %   7,1 %
Osakekohtainen tulos (EPS)*, euroa 0,27 0,24 13 % 1,21
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI)* 12,1 % 12,9 %   12,1 %
Oman pääoman tuotto (ROE)* 16,1 % 15,4 %   15,8 %
Investoinnit 22,0 26,8 -18 % 121,0
Vapaa rahavirta -11,3 -21,4 47 % 56,0

* Ilman kertaluonteisia eriä, jotka olivat -30,6 milj. euroa vuonna 2013.

Toimitusjohtaja Jukka Moisio:
"Huhtamäen liiketoimintaedellytykset olivat vuoden 2014 ensimmäisellä neljänneksellä suhteellisen vakaat ja hyvät huolimatta Itä-Euroopan voimistuneesta poliittisesta epävakaudesta sekä Euroopan ja Pohjois-Amerikan markkinoiden hitaasta kasvusta. Kuluttajapakkausten kysyntä oli hyvällä tasolla Itä-Euroopan markkinoilla ja kehittyvillä markkinoilla. Konsernin liikevaihdon vertailukelpoinen kasvu oli 5 % pääosin hyvän volyymikehityksen ansiosta. Kehittyvillä markkinoilla vertailukelpoinen kasvu oli 13 %. Valuuttakurssivaihtelut heikensivät merkittävästi konsernin raportoitua liikevaihtoa, sillä lähes kaikkien Huhtamäen euroalueen ulkopuolisten toimintamaiden valuutat heikkenivät suhteessa euroon.

Krimin tilanne on toistaiseksi vaikuttanut erittäin vähän, jos ollenkaan, Huhtamäen liiketoimintaan. Venäjän tarjoilu- ja kuitupakkaustoimintomme palvelevat pääasiassa paikallisia asiakkaita paikallisesti valmistetuilla tuotteilla, ja ellei tilanne muutu dramaattisesti, uskomme kasvun Venäjällä jatkuvan.

Huhtamäen pääraaka-aineiden hinnat ovat pysyneet taloustilanteen yleisestä epävarmuudesta huolimatta suhteellisen vakaina vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Kierrätyskuidun kysyntä ja tarjonta ovat olleet maailmanlaajuisesti suhteellisen hyvin tasapainossa. Merkittävän yhdysvaltalaisen tarjoilupalveluyrityksen päätös siirtyä käyttämään kartonkikuppeja vaahtomuovisten sijaan nostaa raaka-aineen hintaa kysynnän kasvaessa. Muovien hinnat ovat kallistuneet Aasiassa ja Pohjois-Amerikassa, mikä kohdistaa paineita katemarginaaleihin.

Huhtamäen taloudellinen tulos vuoden ensimmäisellä neljänneksellä oli hyvä. Konsernin tulosta paransivat volyymien kasvu ja tehostunut toiminta. Vuodelle saatiin hyvä alku, emmekä näe syytä muuttaa helmikuussa julkistettuja näkymiä vuodelle 2014."

Tuloskehitys Q1 2014
Konsernin liikevaihdon vertailukelpoinen kasvu oli ensimmäisellä vuosineljänneksellä 5 % kaikkien liiketoimintasegmenttien raportoidessa orgaanista kasvua. Kehittyvillä markkinoilla vertailukelpoinen kasvu oli 13 %; nopeinta kasvu oli Itä-Euroopassa. Konsernin raportoitu liikevaihto oli 564 milj. euroa (568 milj. euroa). Valuuttakurssien translaatiovaikutus liikevaihtoon oli merkittävä, -30 milj. euroa vuoden 2013 valuuttakursseihin verrattuna, sillä useimmat valuutat heikkenivät suhteessa euroon. Merkittävin negatiivinen vaikutus konsernin liikevaihtoon tuli Yhdysvaltain dollarin, Intian rupian ja Venäjän ruplan kurssivaihteluista.

LIIKEVAIHTO SEGMENTEITTÄIN

milj. euroa Q1 2014 Q1 2013 Muutos Osuus konsernista Q1 2014
       
Foodservice Europe-Asia-Oceania 142,0 149,6 -5,1 % 25 %
North America 164,2 164,6 -0,2 % 29 %
Flexible Packaging 150,8 149,1 1,1 % 26 %
Molded Fiber 61,5 60,6 1,5 % 11 %
Films 51,7 48,6 6,4 %  9 %

Ilman sisäisen myynnin eliminointeja, jotka olivat -6,5 milj. euroa kaudella Q1 2014 ja -4,1 milj. euroa kaudella Q1 2013.

VERTAILUKELPOINEN KASVU SEGMENTEITTÄIN

Q1 2014 Q4 2013 Q3 2013 Q2 2013
       
Foodservice Europe-Asia-Oceania 3 % 3 % 3 % 1 %
North America 3 % 6 % 7 % 3 %
Flexible Packaging 7 % 9 % 6 % 3 %
Molded Fiber 10 % 10 % 6 % 5 %
Films 9 % 2 % 3 % -7 %
Konserni 5 % 6 % 5 % 2 %

Konsernin tuloskehitys vertailukelpoisin valuuttakurssein oli vahvaa kaikkien liiketoimintasegmenttien vaikuttaessa myönteisesti konsernin liikevoiton kasvuun. Pääsyitä myönteiseen kehitykseen olivat volyymien kasvu ja tehokkaana jatkunut kustannusten hallinta. Liikevoitto kasvoi vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna 14 %. Konsernin raportoitu liikevoitto oli 41 milj. euroa (37 milj. euroa). Valuuttakurssien translaatiovaikutus pienensi liikevoittoa 2 milj. euroa.

LIIKEVOITTO SEGMENTEITTÄIN

milj. euroa Q1 2014 Q1 2013 Muutos Osuus konsernista Q1 2014
       
Foodservice Europe-Asia-Oceania 11,0 8,4 31,0 % 27 %
North America 8,8 7,8 12,8 % 21 %
Flexible Packaging 11,0 11,2 -1,8 % 27 %
Molded Fiber 7,6 7,1 7,0 % 18 %
Films 3,0 1,8 66,7 %  7 %

Ilman Muiden toimintojen liikevoittoa 0,0 milj. euroa kaudella Q1 2014 ja 0,9 milj. euroa kaudella Q1 2013.

Nettorahoituskulut kasvoivat ja olivat 8 milj. euroa (7 milj. euroa). Rahoituskulujen kasvu johtui ulkoisen velan määrän kasvusta edelliseen vuoteen verrattuna johtuen vuoden 2013 toisella neljänneksellä liikkeeseen lasketusta kiinteäkorkoisesta vakuudettomasta joukkovelkakirjalainasta. Verokulut olivat 5 milj. euroa (5 milj. euroa). Vastaava veroaste oli 16 % (16 %).

Katsauskauden raportoitu voitto oli 28 milj. euroa (26 milj. euroa). Osakekohtainen tulos oli 0,27 euroa (0,24 euroa).

Muutoksia katsauskauden jälkeen
Shashank Sinha nimitettiin Flexible Packaging -segmentin johtajaksi ja konsernin johtoryhmän jäseneksi 14.4.2014 alkaen. Samalla Suresh Gupta luopui segmentin johtotehtävistä ja konsernin johtoryhmän jäsenyydestä. Hän jatkaa konsernissa neuvonantajana ja raportoi toimitusjohtaja Jukka Moisiolle.

Näkymät vuodelle 2014
Konsernin liiketoimintaedellytysten odotetaan säilyvän suhteellisen vakaina vuonna 2014. Konsernilla on hyvä taloudellinen asema ja kyky tuottaa positiivista rahavirtaa, mikä mahdollistaa kannattavien kasvumahdollisuuksien hyödyntämisen jatkamisen. Investointien määrän odotetaan olevan samalla tasolla kuin vuonna 2013. Huomattavan osan investoinneista odotetaan kohdistuvan kasvun vahvistamiseen kehittyvillä markkinoilla.

Taloudellisten katsausten julkaisuajankohdat vuonna 2014


Vuoden aikana julkaistaan seuraavat osavuosikatsaukset:
- Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2014 18.7.2014
- Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2014 23.10.2014
       

Tämä tiedote on tiivistelmä Huhtamäen osavuosikatsauksesta 1.1.-31.3.2014. Osavuosikatsaus on kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä ja lisäksi saatavilla myös yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.huhtamaki.fi.

Lisätietoja:
Jukka Moisio, toimitusjohtaja, puh. 010 686 7801
Thomas Geust, talousjohtaja, puh. 010 686 7880

HUHTAMÄKI OYJ
Konserniviestintä

Huhtamäki-konserni on johtava kuluttaja- ja erikoispakkausten valmistaja, jonka liikevaihto vuonna 2013 oli 2,3 miljardia euroa. Tarjoilu- ja kuluttajatuotepakkausmarkkinoita palvelee noin 14 400 työntekijää 61 tehtaassa ja useissa myyntikonttoreissa 30 maassa. Emoyhtiö Huhtamäki Oyj on noteerattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä, ja yhtiön pääkonttori sijaitsee Espoossa. Lisätietoja osoitteessa www.huhtamaki.fi.

get_app Huhtamaki Oyj osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2014