Huhtamäki Oyj osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2015: Kannattavuuden paraneminen jatkui

HUHTAMÄKI OYJ OSAVUOSIKATSAUS 24.7.2015 KLO 8.30

Huhtamäki Oyj osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2015: Kannattavuuden paraneminen jatkui

Q2 lyhyesti

 • Liikevaihto oli 714 milj. euroa (579 milj. euroa)
 • Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 70 milj. euroa (51 milj. euroa)
 • Osakekohtainen tulos ilman kertaluonteisia eriä oli 0,52 euroa (0,34 euroa)
 • Liikevaihdon vertailukelpoinen kasvu oli yhteensä 1 % ja kehittyvillä markkinoilla 5 %
 • Valuuttakurssien vaihtelut paransivat konsernin liikevaihtoa 67 milj. euroa ja liikevoittoa 6 milj. euroa
 • Euroopan komissio määräsi Huhtamäelle 15,6 miljoonan euron sakon vuosina 2002-2006 tapahtuneiden EU:n kilpailuoikeudellisen sääntelyn rikkomusten perusteella. Huhtamäki on perehtynyt komission päätökseen ja on päättänyt hakea siihen muutosta.

H1 2015 lyhyesti

 • Liikevaihto oli 1 344 milj. euroa (1 093 milj. euroa)
 • Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 119 milj. euroa (89 milj. euroa)
 • Osakekohtainen tulos ilman kertaluonteisia eriä oli 0,85 euroa (0,59 euroa)
 • Liikevaihdon vertailukelpoinen kasvu oli yhteensä 3 % ja kehittyvillä markkinoilla 5 %
 • Valuuttakurssien vaihtelut paransivat konsernin liikevaihtoa 120 milj. euroa ja liikevoittoa 10 milj. euroa
 • Intiassa, Yhdistyneissä Arabiemiirikunnissa ja Afrikassa toimivan joustopakkauksia valmistavan Positive Packaging -yhtiön hankinta saatettiin päätökseen tammikuun 2015 lopussa ja liiketoiminta liitettiin osaksi Flexible Packaging -liiketoimintasegmenttiä 1.2.2015 alkaen

Avainluvut

milj. euroa Q2 2015 Q2 2014 Muutos H1 2015 H1 2014 Muutos FY 2014
Liikevaihto 713,6 578,9 23 % 1 343,7 1 092,5 23 % 2 235,7
Käyttökate (EBITDA)* 96,2 71,5 35 % 171,0 130,2 31 % 259,0
Käyttökateprosentti* 13,5 % 12,4 %   12,7 % 11,9 %   11,6 %
Liikevoitto (EBIT)* 69,7 51,0 37 % 119,4 89,4 34 % 174,9
Liikevoittoprosentti* 9,8 % 8,8 %   8,9 % 8,2 %   7,8 %
Osakekohtainen tulos (EPS)*, euroa 0,52 0,34 53 % 0,85 0,59 44 % 1,24
Sijoitetun pääoman tuotto ROI**       13,4 % 12,3 %   12,6 %
Oman pääoman tuotto ROE**       17,5 % 16,6 %   16,1 %
Investoinnit 36,9 23,6 56 % 61,6 45,6 35 % 127,0
Vapaa rahavirta 30,4 7,1 328 % 11,0 -4,2 362 % 64,6
               
Mukaan lukien lopetetut toiminnot          
Osakekohtainen tulos (EPS)**, euroa 0,52 0,37 41 % 0,85 0,64 33 % 1,28
Osakekohtainen tulos (EPS), raportoitu, euroa 0,32 0,37 -14 % 0,61 0,64 -5 % 1,33
                                     

* Ilman kertaluonteisia eriä, jotka olivat -18,5 milj. euroa kaudella Q2 2015 ja -22,6 milj. euroa kaudella H1 2015.
** Ilman kertaluonteisia eriä, jotka olivat -19,8 milj. euroa kaudella Q2 2015, -23,9 milj. euroa kaudella H1 2015 ja 5,1 milj. euroa vuonna 2014.

Ellei toisin mainita, kaikki tässä osavuosikatsauksessa esitetyt luvut, mukaan lukien vuoden 2014 vastaavat ajanjaksot, käsittävät vain jatkuvat toiminnot. Jatkuviin toimintoihin kuuluvat Foodservice Europe-Asia-Oceania, North America, Flexible Packaging ja Molded Fiber -liiketoimintasegmentit. Lopetettuihin toimintoihin sisältyy vuoden 2014 ja 2015 osalta joulukuun 2014 lopussa myyty Films-liiketoimintasegmentti
. Ellei toisin mainita, esitetyt vertailut liittyvät vuoden 2014 vastaavaan ajanjaksoon. Osavuosikatsauksessa esitetyt ROI-, ROE- ja RONA-tunnusluvut on laskettu liukuvana 12 kuukauden keskiarvona.

Toimitusjohtaja Jukka Moisio:

"Olemme edelleen tyytyväisiä kannattavuutemme vahvana jatkuneeseen paranemiseen ja raportoimmekin kaikkien aikojen parhaan toisen vuosineljänneksen tuloksen. Tulosparannustamme vauhditti erityisesti North America -segmentti, joka toteutti suunnitellut toimenpiteet palauttaakseen liiketoimintansa kannattavuuden normaalille tasolle. Toisella vuosineljänneksellä odotustemme mukaisen tuloksen saavuttanut Positive Packaging auttoi osaltaan Flexible Packaging -segmentin hyvää tuloskehitystä. Yritysostosta on kulunut viisi kuukautta ja jatkamme liiketoimintasuunnitelmamme toteuttamista saavuttaaksemme tavoittelemamme synergiaedut.

Vuosineljänneksen vertailukelpoinen liikevaihdon kasvu sen sijaan oli laimeampaa. Osana kannattavuutensa palauttamista normaalille tasolle North America -segmentti lopetti heikosti kannattavia tuotteita, mikä johti tilapäiseen miinusmerkkiseen vertailukelpoiseen kasvuun. Raaka-aineiden hintojen vaikutus näkyy liikevaihdossamme viiveellä.  Muoviraaka-aineiden hinnat olivat alimmillaan ensimmäisen vuosineljänneksen aikana, mikä laski tuotteidemme myyntihintoja ja vertailukelpoista kasvuamme toisella vuosineljänneksellä.  Suurin vaikutus on Flexible Packaging -segmentissä, joka käyttää konsernissamme eniten muoviraaka-ainetta. Muovien hinnat ovat nousseet voimakkaasti toisella vuosineljänneksellä ja odotamme niiden vaikutuksen liikevaihtoomme tasaantuvan tulevien vuosineljännesten aikana.

Hyvien kasvumahdollisuuksien odotetaan jatkuvan päämarkkina-alueillamme Kaakkois-Aasiassa, Pohjois-Amerikassa ja Euroopassa. Kehittyvillä markkinoilla kasvu on laimeaa lähinnä Kiinassa, ja Itä-Euroopassa kasvu on hidastumisestaan huolimatta edelleen hyvällä tasolla. Tiivistetysti sanottuna suhtaudumme melko optimistisesti liikevaihtomme kehittymiseen vuoden 2015 toisella vuosipuoliskolla ja odotamme sekä orgaanisen että ostamistamme yrityksistä tulevan kasvun jatkuvan hyvänä.

Kesäkuun lopussa Euroopan komissio antoi päätöksen konserniin aiemmin kuuluneiden kovien muovipakkausten liiketoimintaan liittyvässä kartellitapauksessa ja määräsi Huhtamäelle 16 miljoonan euron sakon. Perehdyttyämme komission päätöksen olemme päättäneet hakea siihen muutosta. Emme hyväksy epäeettistä toimintaa ja teemme parhaamme estääksemme sen."

Tuloskehitys Q2 2015

Konsernin liikevaihdon vertailukelpoinen kasvu oli vuosineljänneksellä 1 %. Molded Fiber-, Flexible Packaging- ja Foodservice Europe-Asia-Oceania -liiketoimintasegmenttien liikevaihdon kasvu jatkui vakaana. North America -liiketoimintasegmentin raportoitu liikevaihto kasvoi, kun taas liikevaihto vertailukelpoisin valuuttakurssein laski johtuen segmentin onnistuneista toimenpiteistä katteiden palauttamiseksi normaalille tasolle. Kehittyvillä markkinoilla vertailukelpoinen kasvu oli 5 %. Liikevaihto kasvoi edelleen Etelä-Amerikassa, Venäjällä ja Kaakkois-Aasiassa. Liikevaihto kasvoi myös Intiassa, mutta laski Kiinassa. Konsernin liikevaihto kasvoi ja oli 714 milj. euroa (579 milj. euroa). Liikevaihdon kasvuun myötävaikuttivat merkittävästi Positive Packaging -yhtiön osto ja valuuttakurssien translaatiovaikutus, joka oli 67 milj. euroa vuoden 2014 valuuttakursseihin verrattuna. Valuuttakurssivaikutus oli pääosin seurausta Yhdysvaltain dollarin vahvistumisesta suhteessa euroon.

Liikevaihto segmenteittäin

milj. euroa Q2 2015 Q2 2014 Muutos Osuus konsernista
Q2 2015
Foodservice Europe-Asia-Oceania 175,4 162,7 8 % 24 %
North America 252,5 208,3 21 % 35 %
Flexible Packaging 224,8 152,1 48 % 32 %
Molded Fiber 66,2 61,8 7 % 9 %
Sisäisen myynnin eliminointi -5,3 -6,0    
Konserni 713,6 578,9 23 %  

Vertailukelpoinen kasvu segmenteittäin

  Q2 2015 Q1 2015 Q4 2014 Q3 2014
Foodservice Europe-Asia-Oceania 2 % 3 % 2 % 4 %
North America -2 % 7 % 5 % 4 %
Flexible Packaging 4 % 5 % 12 % 6 %
Molded Fiber 5 % 5 % 7 % 9 %
Konserni 1 % 5 % 6 % 5 %


Konsernin tulos kehittyi hyvin. North America -liiketoimintasegmentin liikevoiton kasvu jatkui vahvana.  Lisäksi Flexible Packaging -liiketoimintasegmentin tuloskehitys oli hyvä Positive Packaging -yhtiön vaikuttaessa merkittävästi liikevoiton kasvuun.  Konsernin liikevoitto oli 70 milj. euroa ilman -19 milj. euron kertaluonteisia eriä (51 milj. euroa). Valuuttakurssien translaatiovaikutus konsernin liikevoittoon oli 6 milj. euroa.

Liikevoitto segmenteittäin

milj. euroa Q2 2015 Q2 2014 Muutos Osuus konsernista
Q2 2015
Foodservice Europe-Asia-Oceania 16,4 17,4 -6 % 23 %
North America 26,2 13,2 98 % 38 %
Flexible Packaging 17,8 11,3 58 % 26 %
Molded Fiber 9,0 10,0 -10 % 13 %
Muut toiminnot 0,3 -0,9    
Konserni 69,7 51,0 37 %  

Muiden toimintojen liikevoittoon ei sisälly kertaluonteisia eriä, jotka olivat -18,5 milj. euroa kaudella Q2 2015.

Nettorahoituskulut kasvoivat 9 milj. euroon (7 milj. euroa). Verokulut olivat 7 milj. euroa (8 milj. euroa).

Katsauskauden voitto oli 36 milj. euroa sisältäen -19 milj. euroa kertaluonteisia eriä (37 milj. euroa). Kertaluonteiset erät liittyvät Euroopan komission määräämään 16 milj. euron sakkoon kilpailuoikeudellisen sääntelyn rikkomuksista vuosina 2002-2006 sekä asian selvittämiseen ja muutoksenhakuprosessiin liittyviin 3 milj. euron lakiasiainkuluihin.

Osakekohtainen tulos ilman kertaluonteisia eriä oli 0,52 euroa (0,34 euroa). Raportoitu osakekohtainen tulos oli 0,33 euroa (0,34 euroa) ja 0,32 euroa (0,37) sisältäen lopetetut toiminnot.

Tuloskehitys H1 2015

Konsernin liikevaihdon vertailukelpoinen kasvu oli katsauskaudella 3 %. Kaikkien liiketoimintasegmenttien liikevaihto kasvoi. Kehittyvillä markkinoilla vertailukelpoinen kasvu oli 5 %. Sitä vauhditti hyvänä jatkunut kehitys Venäjällä, Kaakkois-Aasiassa ja Etelä-Amerikassa, kun taas Kiinassa liikevaihto laski edelleen. Konsernin liikevaihto kasvoi ja oli 1 344 milj. euroa (1 093 milj. euroa). Orgaanisen kasvun lisäksi liikevaihdon kasvuun myötävaikuttivat merkittävästi Positive Packaging -yhtiön osto ja valuuttakurssien translaatiovaikutus, joka oli 120 milj. euroa vuoden 2014 valuuttakursseihin verrattuna. Valuuttakurssivaikutus oli pääosin seurausta Yhdysvaltain dollarin vahvistumisesta suhteessa euroon.

Liikevaihto segmenteittäin

milj. euroa H1 2015 H1 2014 Muutos Osuus konsernista
H1 2015
Foodservice Europe-Asia-Oceania 329,3 304,7 8 % 24 %
North America 463,2 372,5 24 % 34 %
Flexible Packaging 430,8 302,9 42 % 32 %
Molded Fiber 131,4 123,3 7 % 10 %
Sisäisen myynnin eliminointi -11,0 -10,9    
Konserni 1 343,7 1 092,5 23 %  

 
Konsernin tuloskehitys oli hyvä. Tuloskehitys oli vahvinta North America -liiketoimintasegmentissä. Konsernin liikevoitto oli 119 milj. euroa ilman -23 milj. euron kertaluonteisia eriä (89 milj. euroa). Myös Positive Packaging -yhtiö myötävaikutti liikevoiton kasvuun. Valuuttakurssien translaatiovaikutus konsernin liikevoittoon oli 10 milj. euroa.

Liikevoitto segmenteittäin

milj. euroa H1 2015 H1 2014 Muutos Osuus konsernista
H1 2015
Foodservice Europe-Asia-Oceania 28,3 28,4 0 % 23 %
North America 40,0 22,0 82 % 33 %
Flexible Packaging 34,8 22,3 56 % 29 %
Molded Fiber 17,6 17,6 0 % 15 %
Muut toiminnot -1,3 -0,9    
Konserni 119,4 89,4 34 %  

Muiden toimintojen liikevoittoon ei sisälly kertaluonteisia eriä, jotka olivat -22,6 milj. euroa kaudella H1 2015.

Nettorahoituskulut kasvoivat 18 milj. euroon (14 milj. euroa). Kauppahinnan maksu Positive Packaging -yhtiöstä johti nettovelan ja siten myös nettorahoituskulujen kasvuun. Verokulut olivat 13 milj. euroa (13 milj. euroa). Vastaava veroaste oli 16 % (16 %).

Katsauskauden voitto oli 67 milj. euroa sisältäen -23 milj. euroa kertaluonteisia eriä (63 milj. euroa). Osakekohtainen tulos ilman kertaluonteisia eriä oli 0,85 euroa (0,59 euroa). Raportoitu osakekohtainen tulos oli 0,62 euroa (0,59 euroa) ja 0,61 euroa (0,64 euroa) sisältäen lopetetut toiminnot.

Katsauskauden aikaiset merkittävät tapahtumat

Euroopan komissio ilmoitti 24.6.2015 päätöksestä, joka koski kilpailijoiden välistä yhteistyötä tuoretuotteiden pakkaamisessa käytettävien muovialustojen markkinoilla. Huhtamäki Oyj oli vastaanottanut syyskuussa 2012 Euroopan komissiolta väitetiedoksiannon koskien mahdollista kilpailijoiden välistä yhteistyötä tuoretuotteiden pakkaamisessa käytettävien muovialustojen markkinoilla vuosina 2000-2008. Euroopan komissio totesi, että eräissä Huhtamäkeen aiemmin kuuluneissa yksiköissä on rikottu EU:n kilpailuoikeudellista sääntelyä. Kyseiset yksiköt eivät enää ole osa Huhtamäkeä, sillä ne olivat osa konsernin kuluttajatuotemarkkinoille suunnattujen kovien muovipakkausten Euroopan liiketoimintoja, jotka on lopetettu tai divestoitu vuosina 2006 ja 2010. Euroopan komissio määräsi Huhtamäelle 16 miljoonan euron sakon Luoteis-Euroopassa ja Ranskassa vuosina 2002-2006 tapahtuneiden rikkomusten perusteella. Sakko sekä tutkimukseen ja muutoksenhakuprosessiin liittyvät 3 miljoonan euron lakiasiainkulut kirjataan kertaluonteisena kuluna vuoden 2015 toisen vuosineljänneksen tulokseen. Huhtamäki on perehtynyt Euroopan komission päätökseen ja on päättänyt hakea siihen muutosta Euroopan Unionin tuomioistuimesta.

Näkymät vuodelle 2015

Konsernin liiketoimintaedellytysten odotetaan säilyvän suhteellisen vakaina vuonna 2015. Konsernilla on hyvä taloudellinen asema ja kyky tuottaa positiivista rahavirtaa, mikä mahdollistaa kannattavien kasvumahdollisuuksien hyödyntämisen jatkamisen. Investointien määrän odotetaan olevan samalla tasolla kuin vuonna 2014. Valtaosan investoinneista odotetaan kohdistuvan kasvun vahvistamiseen kehittyvillä markkinoilla.

Taloudellisten katsausten julkaisuajankohdat vuonna 2015

Vuoden aikana julkaistaan seuraava osavuosikatsaus:
Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2015                        22.10.2015

Tämä tiedote on tiivistelmä Huhtamäki Oyj:n osavuosikatsauksesta 1.1.-30.6.2015. Osavuosikatsaus on kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä ja lisäksi saatavilla myös yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.huhtamaki.fi.

Lisätietoja:
Jukka Moisio, toimitusjohtaja, puh. 010 686 7801
Thomas Geust, talousjohtaja, puh. 010 686 7880

HUHTAMÄKI OYJ
Konserniviestintä

Huhtamäki on maailmanlaajuisesti toimiva ruuan ja juoman pakkaamisen asiantuntija. 69 tuotantolaitoksen ja 23 myyntikonttorin verkostomme 34 maassa antaa meille erinomaiset valmiudet tukea asiakkaidemme kasvua kaikkialla, missä he toimivat. Noin 16 500 työntekijäämme kehittää ja valmistaa kolmea eri teknologiaa hyödyntäen pakkauksia, jotka auttavat huipputuotteita saavuttamaan enemmän kuluttajia, helpommin. Liikevaihtomme vuonna 2014 oli 2,2 miljardia euroa. Emoyhtiö Huhtamäki Oyj on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä, ja yhtiön pääkonttori on Espoossa. Lisätietoja osoitteessa www.huhtamaki.fi.

get_app Huhtamäki Oyj Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2015