Huhtamäki Oyj osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2015: Kannattavuus parani edelleen

HUHTAMÄKI OYJ OSAVUOSIKATSAUS 22.10.2015 KLO 8.30

Huhtamäki Oyj osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2015: Kannattavuus parani edelleen


Q3 2015 lyhyesti

 • Liikevaihto kasvoi 692 milj. euroon (563 milj. euroa)
 • Liikevoitto kasvoi 62 milj. euroon (40 milj. euroa)
 • Osakekohtainen tulos kasvoi ja oli 0,43 euroa (0,26 euroa)
 • Liikevaihdon vertailukelpoinen kasvu oli yhteensä 6 % ja kehittyvillä markkinoilla 7 %
 • Valuuttakurssien vaihtelut paransivat konsernin liikevaihtoa 40 milj. euroa ja liikevoittoa 3 milj. euroa
 • Vapaa rahavirta vahvistui 27 milj. euroon (15 milj. euroa) Euroopan komissiolle maksetusta 15,6 milj. euron sakosta huolimatta

Q1-Q3 2015 lyhyesti

 • Liikevaihto oli 2 036 milj. euroa (1 655 milj. euroa)
 • Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 182 milj. euroa (130 milj. euroa)
 • Osakekohtainen tulos ilman kertaluonteisia eriä oli 1,27 euroa (0,85 euroa)
 • Liikevaihdon vertailukelpoinen kasvu oli yhteensä 4 % ja kehittyvillä markkinoilla 6 %
 • Valuuttakurssien vaihtelut paransivat konsernin liikevaihtoa 160 milj. euroa ja liikevoittoa 13 milj. euroa
 • Intiassa, Yhdistyneissä arabiemiirikunnissa ja Afrikassa toimivan joustopakkauksia valmistavan Positive Packaging -yhtiön hankinta saatettiin päätökseen tammikuun 2015 lopussa ja liiketoiminta liitettiin osaksi Flexible Packaging -liiketoimintasegmenttiä 1.2.2015 alkaen
 • Euroopan komissio määräsi Huhtamäelle 15,6 miljoonan euron sakon vuosina 2002-2006 tapahtuneiden EU:n kilpailuoikeudellisen sääntelyn rikkomusten perusteella. Huhtamäki on hakenut päätökseen muutosta.

Avainluvut

milj. euroa Q3 2015 Q3 2014 Muutos Q1-Q3 2015 Q1-Q3 2014 Muutos FY 2014
Liikevaihto 692,2 562,7 23 % 2 035,9 1 655,2 23 % 2 235,7
Käyttökate (EBITDA)* 88,6 61,2 45 % 259,6 191,4 36 % 259,0
Käyttökateprosentti* 12,8 % 10,9 %   12,8 % 11,6 %   11,6 %
Liikevoitto (EBIT)* 62,4 40,2 55 % 181,8 129,6 40 % 174,9
Liikevoittoprosentti* 9,0 % 7,1 %   8,9 % 7,8 %   7,8 %
Osakekohtainen tulos (EPS)*, euroa 0,43 0,26 65 % 1,27 0,85 49 % 1,24
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI)**       14,2 % 12,3 %   12,6 %
Oman pääoman tuotto (ROE)**       18,4 % 16,0 %   16,1 %
Investoinnit 34,8 31,6 10 % 96,4 77,2 25 % 127,0
Vapaa rahavirta 27,2 14,7 85 % 38,2 10,5 264 % 64,6
               
Mukaan lukien lopetetut toiminnot          
Osakekohtainen tulos (EPS)**, euroa 0,43 0,29 48 % 1,27 0,93 37 % 1,28
Osakekohtainen tulos (EPS), raportoitu, euroa 0,43 0,29 48 % 1,04 0,93 12 % 1,33
                                     

* Ilman kertaluonteisia eriä, jotka olivat -22,6 milj. euroa kaudella Q1-Q3 2015.
** Ilman kertaluonteisia eriä, jotka olivat -23,9 milj. euroa kaudella Q1-Q3 2015 ja 5,1 milj. euroa vuonna 2014.


Ellei toisin mainita, kaikki tässä osavuosikatsauksessa esitetyt luvut, mukaan lukien vuoden 2014 vastaavat ajanjaksot, käsittävät vain jatkuvat toiminnot. Jatkuviin toimintoihin kuuluvat Foodservice Europe-Asia-Oceania, North America, Flexible Packaging ja Molded Fiber -liiketoimintasegmentit. Lopetettuihin toimintoihin sisältyy vuoden 2014 ja 2015 osalta joulukuun 2014 lopussa myyty Films-liiketoimintasegmentti. Ellei toisin mainita, esitetyt vertailut liittyvät vuoden 2014 vastaavaan ajanjaksoon. Osavuosikatsauksessa esitetyt ROI-, ROE- ja RONA-tunnusluvut on laskettu liukuvana 12 kuukauden keskiarvona.

Toimitusjohtaja Jukka Moisio:
"Olemme tyytyväisiä voidessamme raportoida kolmannelta vuosineljännekseltä hyvän 7 % vertailukelpoisen kasvun kehittyvillä markkinoilla ja 6 % kasvun konsernitasolla. Vaikka kasvu on vuoden aikana ollut epätasaista maantieteellisten alueiden välillä, heijastellen taloudellista epävarmuutta, kaikki liiketoimintasegmenttimme pärjäsivät hyvin kolmannella vuosineljänneksellä. Kysynnän kehitys Intiassa oli laimeaa, kun taas Kiinassa kysynnän jyrkin lasku näyttää pysähtyneen. Länsi-Euroopassa näimme ensimmäisiä varovaisia merkkejä elpymisestä. Nykyisessä markkinatilanteessa maailmanlaajuinen asemamme elintarvikepakkausten asiantuntijana osoitti vahvuutensa ja auttoi meitä saavuttamaan hyvän kasvun maantieteellisistä vaihteluista huolimatta.

Kannattavuutemme paraneminen jatkui. North America -segmentti saavutti erinomaisen tuloksen ja kaikki liiketoimintasegmenttimme Foodservice Europe-Asia-Oceania -segmenttiä lukuun ottamatta paransivat kannattavuuttaan. Olen tyytyväinen, että tiimiemme tekemä työ kantaa hedelmää. Jatkamme tarkkaa taloudenpitoamme kaikissa segmenteissä ja tähtäämme jatkuvaan parantamiseen.

Vaikka vuosi on ollut raaka-ainemarkkinoilla epävakaa, raaka-aineiden hintojen vaikutus konsernitasolla on ollut neutraali. Segmenttitasolla muovien hintojen vaihtelut ovat vaikuttaneet Foodservice Europe-Asia-Oceania ja Flexible Packaging -segmenttien kannattavuuteen.

Jatkoimme kasvuinvestointeja kaikissa segmenteissä suunnitelmiemme mukaisesti. Lisääntyneistä investoinneista ja Euroopan komissiolle maksetusta 15,6 miljoonan euron sakosta huolimatta rahavirtamme kehittyi hyvin. Myös oman pääoman tuotto ja sijoitetun pääoman tuotto paranivat. Markkinoiden viimeaikaisesta epävarmuudesta huolimatta suhtaudumme varsin optimistisesti ruuan pakkaamisen tarjoamiin kasvumahdollisuuksiin pitkällä aikavälillä ja keskitymme edelleen liiketoimintamme kehittämiseen varmistaaksemme oman osuutemme kannattavasta kasvusta."

Tuloskehitys Q3 2015
Konsernin liikevaihdon vertailukelpoinen kasvu oli vuosineljänneksellä 6 %. Kaikki liiketoimintasegmentit myötävaikuttivat kasvuun. Kasvu oli vahvinta North America ja Foodservice Europe-Asia-Oceania -liiketoimintasegmenteissä. Kehittyvillä markkinoilla vertailukelpoinen kasvu oli 7 %. Liikevaihto kasvoi vahvimmin Etelä-Amerikassa ja Itä-Euroopassa, kun taas Intiassa liikevaihdon kehitys oli laimeaa. Liikevaihto laski edelleen Kiinassa. Konsernin liikevaihto kasvoi ja oli 692 milj. euroa (563 milj. euroa). Liikevaihdon kasvuun myötävaikuttivat merkittävästi Positive Packaging -yhtiön osto ja valuuttakurssien translaatiovaikutus, joka oli 40 milj. euroa vuoden 2014 valuuttakursseihin verrattuna. Valuuttakurssivaikutus oli pääosin seurausta Yhdysvaltain dollarin vahvistumisesta suhteessa euroon.


Liikevaihto segmenteittäin

milj. euroa Q3 2015 Q3 2014 Muutos Osuus konsernista
Q3 2015
Foodservice Europe-Asia-Oceania 169,5 160,1 6 % 24 %
North America 240,3 191,2 26 % 35 %
Flexible Packaging 223,6 155,3 44 % 32 %
Molded Fiber 62,4 60,5 3 % 9 %
Sisäisen myynnin eliminointi -3,6 -4,4    
Konserni 692,2 562,7 23 %  

Vertailukelpoinen kasvu segmenteittäin

  Q3 2015 Q2 2015 Q1 2015 Q4 2014
Foodservice Europe-Asia-Oceania 6 % 2 % 3 % 2 %
North America 7 % -2 % 7 % 5 %
Flexible Packaging 5 % 4 % 5 % 12 %
Molded Fiber 5 % 5 % 5 % 7 %
Konserni 6 % 1 % 5 % 6 %

Konsernin liikevoiton kasvu kiihtyi North America -liiketoimintasegmentin vahvan tuloskehityksen vauhdittamana. Liikevoiton kasvua tuki myös Flexible Packaging ja Molded Fiber -liiketoimintasegmenttien hyvä kehitys. Myös Positive Packaging -yhtiö myötävaikutti liikevoiton kasvuun. Konsernin liikevoitto oli 62 milj. euroa (40 milj. euroa). Valuuttakurssien translaatiovaikutus konsernin liikevoittoon oli 3 milj. euroa.

Liikevoitto segmenteittäin

milj. euroa Q3 2015 Q3 2014 Muutos Osuus konsernista
Q3 2015
Foodservice Europe-Asia-Oceania 13,8 16,0 -14 % 22 %
North America 25,0 7,8 221 % 40 %
Flexible Packaging 15,7 10,8 45 % 25 %
Molded Fiber 7,9 7,4 7 % 13 %
Muut toiminnot 0,0 -1,8    
Konserni 62,4 40,2 55 %  

Nettorahoituskulut kasvoivat 10 milj. euroon (7 milj. euroa). Verokulut olivat 8 milj. euroa (6 milj. euroa).

Vuosineljänneksen voitto oli 44 milj. euroa (27 milj. euroa). Osakekohtainen tulos oli 0,43 euroa (0,26 euroa ja 0,29 euroa sisältäen lopetetut toiminnot).

Tuloskehitys Q1-Q3 2015
Konsernin liikevaihdon vertailukelpoinen kasvu oli katsauskaudella 4 %. Kaikkien liiketoimintasegmenttien liikevaihto kasvoi. Kehittyvillä markkinoilla vertailukelpoinen kasvu oli 6 %. Sitä vauhditti hyvänä jatkunut kehitys Itä-Euroopassa, Kaakkois-Aasiassa ja Etelä-Amerikassa. Kiinassa liikevaihto laski. Konsernin liikevaihto kasvoi ja oli 2 036 milj. euroa (1 655 milj. euroa). Orgaanisen kasvun lisäksi liikevaihdon kasvuun myötävaikuttivat merkittävästi Positive Packaging -yhtiön osto ja valuuttakurssien translaatiovaikutus, joka oli 160 milj. euroa vuoden 2014 valuuttakursseihin verrattuna. Valuuttakurssivaikutus oli pääosin seurausta Yhdysvaltain dollarin vahvistumisesta suhteessa euroon.

Liikevaihto segmenteittäin

milj. euroa Q1-Q3 2015 Q1-Q3 2014 Muutos Osuus konsernista
Q1-Q3 2015
Foodservice Europe-Asia-Oceania 498,8 464,8 7 % 24 %
North America 703,5 563,7 25 % 34 %
Flexible Packaging 654,4 458,2 43 % 32 %
Molded Fiber 193,8 183,8 5 % 10 %
Sisäisen myynnin eliminointi -14,6 -15,3    
Konserni 2 035,9 1 655,2 23 %  

Konsernin tuloskehitys oli vahvaa. Eniten tulos parani North America -liiketoimintasegmentissä. Myös Positive Packaging -yhtiö myötävaikutti liikevoiton kasvuun. Konsernin liikevoitto oli 182 milj. euroa ilman -23 milj. euron kertaluonteisia eriä (130 milj. euroa). Valuuttakurssien translaatiovaikutus konsernin liikevoittoon oli 13 milj. euroa.

Liikevoitto segmenteittäin

milj. euroa Q1-Q3 2015 Q1-Q3 2014 Muutos Osuus konsernista
Q1-Q3 2015
Foodservice Europe-Asia-Oceania 42,1 44,4 -5 % 23 %
North America 65,0 29,8 118 % 35 %
Flexible Packaging 50,5 33,1 53 % 28 %
Molded Fiber 25,5 25,0 2 % 14 %
Muut toiminnot -1,3 -2,7    
Konserni 181,8 129,6 40 %  

Muiden toimintojen liikevoittoon ei sisälly kertaluonteisia eriä, jotka olivat -22,6 milj. euroa kaudella Q1-Q3 2015.

Nettorahoituskulut kasvoivat 27 milj. euroon (21 milj. euroa). Positive Packaging -yhtiön kauppahinnan maksu johti nettovelan ja siten myös nettorahoituskulujen kasvuun. Verokulut olivat 21 milj. euroa (19 milj. euroa). Vastaava veroaste oli 16 % (16 %).

Katsauskauden voitto oli 111 milj. euroa sisältäen -23 milj. euroa kertaluonteisia eriä (90 milj. euroa). Osakekohtainen tulos ilman kertaluonteisia eriä oli 1,27 euroa (0,85 euroa). Raportoitu osakekohtainen tulos oli 1,05 euroa (0,85 euroa) ja 1,04 euroa (0,93 euroa) sisältäen lopetetut toiminnot.

Katsauskauden aikaiset merkittävät tapahtumat
Euroopan komissio ilmoitti 24.6.2015 päätöksestä, joka koski kilpailijoiden välistä yhteistyötä tuoretuotteiden pakkaamisessa käytettävien muovialustojen markkinoilla. Huhtamäki Oyj oli vastaanottanut syyskuussa 2012 Euroopan komissiolta väitetiedoksiannon koskien mahdollista kilpailijoiden välistä yhteistyötä tuoretuotteiden pakkaamisessa käytettävien muovialustojen markkinoilla vuosina 2000-2008. Euroopan komissio totesi, että eräissä Huhtamäkeen aiemmin kuuluneissa yksiköissä on rikottu EU:n kilpailuoikeudellista sääntelyä. Kyseiset yksiköt eivät enää ole osa Huhtamäkeä, sillä ne olivat osa konsernin kuluttajatuotemarkkinoille suunnattujen kovien muovipakkausten Euroopan liiketoimintoja, jotka on lopetettu tai divestoitu vuosina 2006 ja 2010. Euroopan komissio määräsi Huhtamäelle 15,6 miljoonan euron sakon Luoteis-Euroopassa ja Ranskassa vuosina 2002-2006 tapahtuneiden rikkomusten perusteella. Sakko sekä tutkimukseen ja muutoksenhakuprosessiin liittyvät 3 miljoonan euron lakiasiainkulut kirjattiin kertaluonteisena kuluna vuoden 2015 toisen vuosineljänneksen tulokseen, ja sakko maksettiin vuoden 2015 kolmannella vuosineljänneksellä. Huhtamäki on perehtynyt Euroopan komission päätökseen ja hakenut siihen muutosta Euroopan unionin tuomioistuimelta.

Merkittävät katsauskauden jälkeiset tapahtumat
Olli Koponen, aiemmin Molded Fiber -segmentin johtaja, on nimitetty Flexible Packaging -segmentin johtajaksi 22.10.2015 alkaen. Hän jatkaa konsernin johtoryhmän jäsenenä. Petr Domin, aiemmin Molded Fiber -segmentin Euroopan toimintojen johtaja, on nimitetty Molded Fiber -segmentin väliaikaiseksi johtajaksi 22.10.2015 alkaen. Shashank Sinha, aiemmin Flexible Packaging -segmentin johtaja ja konsernin johtoryhmän jäsen, on päättänyt lopettaa Huhtamäen palveluksessa.

Näkymät vuodelle 2015
Konsernin liiketoimintaedellytysten odotetaan säilyvän suhteellisen vakaina vuonna 2015. Konsernilla on hyvä taloudellinen asema ja kyky tuottaa positiivista rahavirtaa, mikä mahdollistaa kannattavien kasvumahdollisuuksien hyödyntämisen jatkamisen. Investointien määrän odotetaan olevan samalla tasolla kuin vuonna 2014. Valtaosan investoinneista odotetaan kohdistuvan kasvun vahvistamiseen kehittyvillä markkinoilla.

Taloudellisten katsausten julkaisuajankohdat vuonna 2016


Huhtamäki julkaisee taloudelliset katsauksensa vuonna 2016 seuraavasti:

Tilinpäätöstiedote 2015                          11.2.
Osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2016            21.4.
Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2016            22.7.
Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2016            26.10.

Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2015 julkaistaan viikolla 8.

Huhtamäki Oyj:n varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi torstaina 21.4.2016.

Tämä tiedote on tiivistelmä Huhtamäki Oyj:n osavuosikatsauksesta 1.1.-30.9.2015. Osavuosikatsaus on kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä ja lisäksi saatavilla myös yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.huhtamaki.fi.

Lisätietoja:
Jukka Moisio, toimitusjohtaja, puh. 010 686 7801
Thomas Geust, talousjohtaja, puh. 010 686 7880

HUHTAMÄKI OYJ
Konserniviestintä

Huhtamäki on maailmanlaajuisesti toimiva ruuan ja juoman pakkaamisen asiantuntija. 69 tuotantolaitoksen ja 23 myyntikonttorin verkostomme 34 maassa antaa meille erinomaiset valmiudet tukea asiakkaidemme kasvua kaikkialla, missä he toimivat. Noin 16 700 työntekijäämme kehittää ja valmistaa kolmea eri teknologiaa hyödyntäen pakkauksia, jotka auttavat huipputuotteita saavuttamaan enemmän kuluttajia, helpommin. Liikevaihtomme vuonna 2014 oli 2,2 miljardia euroa. Emoyhtiö Huhtamäki Oyj on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä, ja yhtiön pääkonttori on Espoossa. Lisätietoja osoitteessa www.huhtamaki.fi.

get_app Huhtamäki Oyj Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2015