Huhtamäki Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1. - 31.12.2014: Hyvä liikevaihdon kasvu ja liikevoitto

HUHTAMÄKI OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2015 KLO 8.30

Huhtamäki Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1. - 31.12.2014: Hyvä liikevaihdon kasvu ja liikevoitto


Joulukuun 2014 lopussa myyty Films -liiketoimintasegmentti esitetään tässä ja koko tilinpäätöstiedotteessa lopetettuina toimintoina. Ellei toisin mainita, kaikki tässä ja koko tilinpäätöstiedotteessa esitetyt tuloslaskelmaan liittyvät vuosineljännesten ja katsauskausien luvut, mukaan lukien vuoden 2013 vastaavat ajanjaksot, käsittävät vain jatkuvat toiminnot. Jatkuviin toimintoihin kuuluvat Foodservice Europe-Asia-Oceania, North America, Flexible Packaging ja Molded Fiber -liiketoimintasegmentit.


Q4 2014 lyhyesti

 • Liikevaihto oli 581 milj. euroa (527 milj. euroa)
 • Liikevoitto oli 45 milj. euroa (38 milj. euroa ilman kertaluonteisia eriä, jotka olivat -18 milj. euroa)
 • Osakekohtainen tulos oli 0,39 euroa (0,32 euroa ilman kertaluonteisia eriä)
 • Liikevaihdon vertailukelpoinen kasvu oli yhteensä 6 % ja kehittyvillä markkinoilla 7 %
 • Valuuttakurssien vaihtelut paransivat konsernin liikevaihtoa 19 milj. euroa
 • Films-liiketoimintasegmentti myytiin saksalaiselle pääomasijoitusrahastolle ja se raportoidaan lopetettuina toimintoina

Vuosi 2014 lyhyesti

 • Liikevaihto oli 2 236 milj. euroa (2 161 milj. euroa)
 • Liikevoitto oli 175 milj. euroa (160 milj. euroa ilman kertaluonteisia eriä, jotka olivat -28 milj. euroa)
 • Osakekohtainen tulos oli 1,24 euroa (1,17 euroa ilman kertaluonteisia eriä)
 • Liikevaihdon vertailukelpoinen kasvu oli yhteensä 6 % ja kehittyvillä markkinoilla 10 %
 • Valuuttakurssien vaihtelut heikensivät konsernin liikevaihtoa 36 milj. euroa
 • Intiassa, Yhdistyneissä Arabiemiirikunnissa ja Afrikassa toimivan joustopakkauksia valmistavan Positive Packaging -yhtiön hankinta julkistettiin heinäkuussa ja saatettiin päätökseen tammikuun 2015 lopussa
 • Yhtiön hallitus ehdottaa, että osinkoa jaetaan 0,60 euroa (0,57 euroa) osakkeelta

Avainluvut

milj. euroa Q4 2014 Q4 2013 Muutos FY 2014 FY 2013 Muutos
Liikevaihto 580,5 526,8 10 % 2 235,7 2 161,1 3 %
Käyttökate (EBITDA)* 67,6 57,7 17 % 259,0 241,6 7 %
Käyttökateprosentti* 11,6 % 11,0 %   11,6 % 11,2 %  
Liikevoitto (EBIT)** 45,3 37,5 21 % 174,9 160,0 9 %
Liikevoittoprosentti** 7,8 % 7,1 %   7,8 % 7,4 %  
Osakekohtainen tulos (EPS)**, euroa 0,39 0,32 22 % 1,24 1,17 6 %
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI)***       12,6 % 12,1 %  
Oman pääoman tuotto (ROE)***       16,1 % 15,8 %  
Investoinnit 49,8 39,0 28 % 127,0 121,0 5 %
Vapaa rahavirta 54,1 18,3 196 % 64,6 56,0 15 %
             
Lopetetut toiminnot mukaan lukien
Osakekohtainen tulos (EPS)***, euroa 0,35 0,32 9 % 1,28 1,21 6 %
Osakekohtainen tulos (EPS), raportoitu, euroa 0,40 0,14 186 % 1,33 0,91 46 %

* Ilman kertaluonteisia eriä, jotka olivat  -17,1 milj. euroa kaudella  Q4 2013 ja  -21.3 milj. euroa vuonna 2013.
** Ilman kertaluonteisia eriä, jotka olivat -18.1 milj. euroa kaudella Q4 2013 ja  -28.1 milj. euroa vuonna 2013.

*** Ilman kertaluonteisia eriä, jotka olivat 5,1 milj. euroa kaudella Q4 2014 ja vuonna 2014 ja -18,1 milj. euroa kaudella Q4 2013 ja -30,6 milj. euroa vuonna 2013.
Ellei toisin mainita, esitetyt vertailut liittyvät vuoden 2013 vastaavaan ajanjaksoon. Tiedotteessa esitetyt ROI- ja ROE-tunnusluvut on laskettu liukuvana 12 kuukauden keskiarvona.

Toimitusjohtaja Jukka Moisio:

"Tuloskehityksemme vuonna 2014 oli vahvaa. Vertailukelpoinen liikevaihdon kasvu oli 6 % ja olemme saavuttaneet yli 5 % vertailukelpoisen kasvun kuudella peräkkäisellä vuosineljänneksellä vuoden 2013 puolivälistä alkaen.  Kehittyvillä markkinoilla kasvu oli vuoden aikana 10 %. Kasvu vaihteli kuitenkin huomattavasti kuukausittain ja eri maiden välillä. Kannattavuutemme kasvu oli vahvempaa kuin liikevaihtomme kasvu ja saavutimme ennätystason sekä liikevoitossa, liikevoittoprosentissa että osakekohtaisessa tuloksessa. Kannattavuutemme parani erityisesti viimeisellä vuosineljänneksellä. Pääasiassa viimeisen vuosineljänneksen ansiosta pystyimme myös vahvistamaan kassavirtaamme vuoteen 2013 verrattuna. Taloudellinen asemamme on edelleen vahva ja auttaa meitä pyrkiessämme tulevaisuuden kasvutavoitteisiimme.

Vuosi 2014 oli Huhtamäelle muutoksen aikaa. Terävöitimme strategiaamme ja päätimme keskittyä ruuan pakkaamiseen liittyvään liiketoimintaan, jossa olemme jo nyt johtavien yritysten joukossa maailmanlaajuisesti, ja jossa haluamme menestyä myös tulevina vuosina. Heinäkuussa julkistimme Intiassa, Yhdistyneissä Arabiemiirikunnissa ja Afrikassa toimivan joustopakkauksia valmistavan Positive Packagingin oston. Saatettuamme yritysoston päätökseen tammikuun 2015 lopussa olemme nyt innolla aloittamassa liiketoiminnan integrointia osaksi Flexible Packaging -segmenttiämme.

Keskittyessämme ruuan pakkaamiseen liittyvään liiketoimintaan päätimme kesällä arvioida Films-segmenttimme tulevaisuutta ja ilmoitimme marraskuussa segmentin myymisestä. Myynti saatettiin päätökseen vuoden 2014 viimeisenä päivänä ja tästä syystä liiketoiminta raportoidaan nyt lopetettuina toimintoina. Myyntiin liittyen kirjasimme viimeisellä vuosineljänneksellä noin 5 milj. euron myyntivoiton. Nämä kaksi huomattavaa yrityskauppaa, Positive Packagingin osto ja Films -segmentin myynti, lisäsivät merkittävästi keskittymistämme elintarvikkeiden pakkaamiseen ja kasvattivat nopeasti kasvavien kehittyvien markkinoiden osuutta myynnistämme. Nyt suurin osa työntekijöistämme ja tuotantolaitoksistamme on kehittyvillä markkinoilla, samoin lähes 40 % liikevaihdostamme tulee sieltä.

Vuonna 2014 tekemiemme muutosten jälkeen keskitymme viemään terävöitettyä strategiaamme käytäntöön.  Uusi strategiamme edellyttää meiltä vahvempaa panostusta innovaatio-, tuotanto- ja hankintayhteistyöhön sekä yhdenmukaisempaa toimintaa asiakasrajapinnassa - asiakkaidemme ja yhteistyökumppaneidemme parhaaksi. Meillä on hyvät lähtökohdat jatkaa kasvua ja lähdemme positiivisin mielin vuoteen 2015."

Tuloskehitys Q4 2014

Konsernin liikevaihdon vertailukelpoinen kasvu oli vuosineljänneksellä 6 %. Kasvu oli vahvinta Flexible Packaging -liiketoimintasegmentissä ja hyvää myös Molded Fiber- ja  North America -liiketoimintasegmenteissä. Kehittyvillä markkinoilla vertailukelpoinen kasvu oli 7 %. Sitä vauhditti suotuisa volyymikehitys erityisesti Etelä-Aasiassa ja Itä-Euroopassa, kun taas Kiinassa liikevaihto laski edelleen. Konsernin liikevaihto oli 581 milj. euroa (527 milj. euroa). Valuuttakurssien translaatiovaikutus konsernin liikevaihtoon kääntyi vuosineljänneksen aikana positiiviseksi ja oli 19 milj. euroa vuoden 2013 valuuttakursseihin verrattuna. Positiivinen vaikutus oli pääosin seurausta Yhdysvaltain dollarin vahvistumisesta suhteessa euroon.


Liikevaihto segmenteittäin

milj. euroa Q4 2014 Q4 2013 Muutos Osuus konsernista Q4 2014
Foodservice Europe-Asia-Oceania 155,6 152,1 2 % 27 %
North America 205,7 181,0 14 % 35 %
Flexible Packaging 159,8 138,6 15 % 27 %
Molded Fiber 63,2 60,3 5 % 11 %

Ilman sisäisen myynnin eliminointeja, jotka olivat -3.8 milj. euroa kaudella Q4 2014 ja -5.2 milj. euroa kaudella Q4 2013. 

Vertailukelpoinen kasvu segmenteittäin

  Q4 2014 Q3 2014 Q2 2014 Q1 2014 FY 2014
Foodservice Europe-Asia-Oceania 2 % 4 % 5 % 3 % 4 %
North America 5 % 4 % 10 % 3 % 6 %
Flexible Packaging 12 % 6 % 4 % 7 % 7 %
Molded Fiber 7 % 9 % 10 % 10 % 9 %
Konserni 6 % 5 % 7 % 5 % 6 %


Konsernin tuloskehitys oli hyvä. Erityisesti North America -liiketoimintasegmentin tulos parani selvästi. Myös Foodservice Europe-Asia-Oceania ja Flexible Packaging -liiketoimintasegmenttien tulos kasvoi merkittävästi. Konsernin liikevoitto oli 45 milj. euroa (38 milj. euroa ilman kertaluonteisia eriä, jotka olivat -18 milj. euroa). Liikevoitto kasvoi vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna 18 %. Valuuttakurssien translaatiovaikutus konsernin liikevoittoon oli 1 milj. euroa positiivinen.

Liikevoitto segmenteittäin

milj. euroa Q4 2014 Q4 2013 Muutos Osuus konsernista Q4 2014
Foodservice Europe-Asia-Oceania 13,0 12,2 7 % 30 %
North America 8,6 5,0 72 % 19 %
Flexible Packaging 12,4 10,1 23 % 28 %
Molded Fiber 10,0 8,9 12 % 23 %

Ilman Muiden toimintojen liiketulosta, joka oli 1,3 milj. euroa kaudella Q4 2014 ja 1,3 milj. euroa kaudella Q4 2013. Foodservice Europe-Asia-Oceania -segmentin liiketulokseen ei sisälly kertaluonteisia eriä, jotka olivat -18,0 milj. euroa kaudella Q4 2013.

Nettorahoituskulut kasvoivat ja olivat 8 milj. euroa (4 milj. euroa). Kasvu johtui korkeampikorkoisten joukkovelkakirjalainojen suuremmasta osuudesta ulkoisessa lainasalkussa. Verokulut olivat 4 milj. euroa positiiviset (0 milj. euroa).  Positiiviset verot johtuivat pääasiassa päättyneiden verotarkastusten perusteella puretuista verovarauksista.

Vuosineljänneksen voitto oli 42 milj. euroa (16 milj. euroa sisältäen -18 milj. euroa kertaluonteisia eriä). Osakekohtainen tulos oli 0,39 euroa (0,32 euroa ilman kertaluonteisia eriä tai raportoitu osakekohtainen tulos 0,14 euroa).

Lopetettujen toimintojen voitto vuosineljännekseltä oli 1 milj. euroa sisältäen 5 milj. euroa kertaluonteisia eriä (0 milj. euroa, kertaluonteisia eriä ei ollut). Jatkuvien ja lopetettujen toimintojen yhteenlaskettu voitto oli vuosineljänneksellä 43 milj. euroa sisältäen 5 milj. euroa kertaluonteisia eriä (16 milj. euroa sisältäen -18 milj. euroa kertaluonteisia eriä).

Lopetettujen toimintojen raportoitu osakekohtainen tulos oli 0,01 euroa (0,00 euroa, kertaluonteisia eriä ei ollut). Raportoitu osakekohtainen tulos lopetetuista ja jatkuvista toiminnoista yhteensä oli 0,40 euroa (0,14 euroa). Osakekohtainen tulos lopetetuista ja jatkuvista toiminnoista yhteensä ilman kertaluonteisia eriä oli 0,35 euroa (0,32 euroa).

Tuloskehitys vuonna 2014

Konsernin liikevaihdon vertailukelpoinen kasvu oli 6 %. Kehittyvillä markkinoilla vertailukelpoinen kasvu oli 10 % kasvun ollessa nopeinta Itä-Euroopassa läpi vuoden. Konsernin liikevaihto oli 2 236 milj. euroa (2 161 milj. euroa). Valuuttojen epäsuotuisa translaatiovaikutus pääosin ensimmäisen vuosipuoliskon aikana pienensi liikevaihtoa 36 milj. euroa vuoden 2013 valuuttakursseihin verrattuna. Merkittävin negatiivinen vaikutus konsernin liikevaihtoon tuli Venäjän ruplan, Intian rupian ja Australian dollarin kurssivaihteluista. Yhdysvaltain dollarin translaatiovaikutus oli vähäinen huolimatta merkittävistä kurssivaihteluista euroon nähden vuoden aikana.


Liikevaihto segmenteittäin

milj. euroa FY 2014 FY 2013 Muutos Osuus konsernista FY 2014
Foodservice Europe-Asia-Oceania 620,4 629,1 -1 % 27 %
North America 769,4 725,3 6 % 34 %
Flexible Packaging 618,0 585,8 5 % 28 %
Molded Fiber 247,0 236,3 5 % 11 %

Ilman sisäisen myynnin eliminointeja, jotka olivat -19,1 milj. euroa vuonna 2014 ja -15,4 milj. euroa vuonna 2013.

Konsernin tuloskehitys  oli vahvaa kaikkien liiketoimintasegmenttien kannattavuuden parantuessa. Liikevoiton kasvu oli vahvinta Foodservice Europe-Asia-Oceania -liiketoimintasegmentissä. Konsernin liikevoitto oli 175 milj. euroa (160 milj. euroa ilman kertaluonteisia eriä, jotka olivat -28 milj. euroa). Liikevoitto kasvoi vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna 10 %. Lähinnä vuoden ensimmäisen puoliskon valuuttakurssivaihteluista johtuva valuuttakurssien translaatiovaikutus pienensi liikevoittoa 3 milj. euroa.

Liikevoitto segmenteittäin

milj. euroa FY 2014  FY 2013 Muutos Osuus konsernista FY 2014
Foodservice Europe-Asia-Oceania 57,4 46,9 22 % 32 %
North America 38,4 38,4 0 % 22 %
Flexible Packaging 45,5 44,0 3 % 26 %
Molded Fiber 35,0 29,6 18 % 20 %

Ilman Muiden toimintojen liiketulosta, joka oli -1,4 milj. euroa vuonna 2014 ja 1,1 milj. euroa vuonna 2013. Foodservice Europe-Asia-Oceania -segmentin liikevoittoon ei sisälly kertaluonteisia eriä, jotka olivat -28,1 milj. euroa vuonna 2013.  

Nettorahoituskulut olivat 29 milj. euroa (23 milj. euroa). Verokulut olivat 15 milj. euroa (13 milj. euroa). Vastaava veroaste oli 10 % (12 %). Jatkuvien ja lopetettujen toimintojen yhteenlaskettu veroaste oli 11 % (12 %).

Katsauskauden voitto oli 132 milj. euroa (96 milj. euroa sisältäen -28 milj. euroa kertaluonteisia eriä). Osakekohtainen tulos oli 1,24 euroa (1,17 euroa ilman kertaluonteisia eriä tai raportoitu osakekohtainen tulos 0,91 euroa).

Lopetettujen toimintojen voitto katsauskaudelta oli 10 milj. euroa sisältäen 5 milj. euroa kertaluonteisia eriä (2 milj. euroa sisältäen -3 milj. euroa kertaluonteisia eriä). Jatkuvien ja lopetettujen toimintojen yhteenlaskettu voitto oli katsauskaudella yhteensä 141 milj. euroa sisältäen 5 milj. euroa kertaluonteisia eriä (98 milj. euroa sisältäen -31 milj. euroa kertaluonteisia eriä).

Lopetettujen toimintojen raportoitu osakekohtainen tulos oli 0,09 euroa (0,01 euroa). Raportoitu osakekohtainen tulos jatkuvista ja lopetetuista toiminnoista yhteensä oli 1,33 euroa (0,91 euroa). Osakekohtainen tulos jatkuvista ja lopetetuista toiminnoista yhteensä ilman kertaluonteisia eriä oli 1,28 euroa (1,21 euroa).

Katsauskauden jälkeiset merkittävät tapahtumat

Huhtamäki saattoi 30.1.2015 päätökseen joustopakkauksia valmistavan Positive Packaging -yhtiön oston. Yhtiöllä on yhdeksän tuotantolaitosta Intiassa ja Yhdistyneissä Arabiemiirikunnissa sekä merkittävää liiketoimintaa Afrikassa ja muilla vientimarkkinoilla. Yritysoston myötä Huhtamäki jatkoi kannattavan kasvun strategiansa toteuttamista ja vahvisti asemaansa nopeasti kasvavilla kehittyvillä markkinoilla. Hankitun liiketoiminnan liikevaihto on noin 220 milj. euroa ja sillä on noin 2 500 työntekijää Intiassa ja Yhdistyneissä Arabiemiirikunnissa sekä myyntikonttoreita seitsemässä maassa. Velaton kauppahinta oli 336 milj. Yhdysvaltain dollaria. Liiketoiminta liitettiin osaksi Flexible Packaging -liiketoimintasegmenttiä 1.2.2015 alkaen.

9.1.2015 Huhtamäki Oyj allekirjoitti 400 miljoonan euron määräisen syndikoidun luottolimiittisopimuksen. Järjestely on voimassa viisi vuotta. Uusi luottolimiitti korvaa aiemman maaliskuussa 2011 allekirjoitetun 400 miljoonan euron luottolimiitin ja sitä käytetään konsernin yleisiin rahoitustarpeisiin.

Näkymät vuodelle 2015

Konsernin liiketoimintaedellytysten odotetaan säilyvän suhteellisen vakaina vuonna 2015. Konsernilla on hyvä taloudellinen asema ja kyky tuottaa positiivista rahavirtaa, mikä mahdollistaa kannattavien kasvumahdollisuuksien hyödyntämisen jatkamisen. Investointien määrän odotetaan olevan samalla tasolla kuin vuonna 2014. Valtaosan investoinneista odotetaan kohdistuvan kasvun vahvistamiseen kehittyvillä markkinoilla.

Osinkoehdotus

Huhtamäki Oyj:n jakokelpoinen oma pääoma 31.12.2014 oli 743 milj. euroa (786 milj. euroa). Yhtiön hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle osinkoa jaettavaksi 0,60 euroa (0,57 euroa) osakkeelta.


Varsinainen yhtiökokous vuonna 2015

Huhtamäki Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään tiistaina 21.4.2015 kello 11.00 alkaen Finlandia-talossa, osoitteessa Mannerheimintie 13 e, Helsinki.

Taloudellisten katsausten julkaisuajankohdat vuonna 2015

Tilinpäätös ja hallituksen toimintakertomus vuodelta 2014 julkaistaan viikolla 8 Huhtamäen verkkosivuilla osoitteessa www.huhtamaki.com.

Vuoden aikana julkaistaan seuraavat osavuosikatsaukset:
Osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2015                        21.4.2015
Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2015                        24.7.2015
Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2015                        22.10.2015

Tämä tiedote on tiivistelmä Huhtamäki Oyj:n tilinpäätöstiedotteesta 1.1.-31.12.2014. Tilinpäätöstiedote on kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä ja lisäksi saatavilla myös yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.huhtamaki.fi.

Lisätietoja:
Jukka Moisio, toimitusjohtaja, puh. 010 686 7801
Thomas Geust, talousjohtaja, puh. 010 686 7880

HUHTAMÄKI OYJ
Konserniviestintä

Huhtamäki on maailmanlaajuisesti toimiva ruoan ja juoman pakkaamisen asiantuntija. 67 tuotantolaitoksen ja 23 myyntikonttorin verkostomme 33 maassa antaa meille erinomaiset valmiudet tukea asiakkaidemme kasvua kaikkialla, missä he toimivat. Noin 16 300 työntekijäämme kehittää ja valmistaa kolmea eri teknologiaa hyödyntäen pakkauksia, jotka auttavat huipputuotteita saavuttamaan enemmän kuluttajia, helpommin. Liikevaihtomme vuonna 2014 oli 2,2 miljardia euroa. Emoyhtiö Huhtamäki Oyj on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä, ja yhtiön pääkonttori on Espoossa. Lisätietoja osoitteessa www.huhtamaki.fi.

get_app Huhtamäki Oyj Tilinpäätöstiedote 2014