Huhtamäki ottaa käyttöön uutta terminologiaa taloudellisessa raportoinnissa

HUHTAMÄKI OYJ PÖRSSITIEDOTE 27.6.2016 KLO 09.00

Huhtamäki ottaa käyttöön uutta terminologiaa taloudellisessa raportoinnissa

Noudattaakseen Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (European Securities and Markets Authority ESMA) vaihtoehtoisia tunnuslukuja koskevaa uutta ohjeistusta Huhtamäki Oyj muuttaa taloudellisessa raportoinnissa käyttämäänsä terminologiaa. Termi "vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät" korvaa termin "kertaluonteiset erät". Vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä ovat muun muassa olennaiset uudelleenjärjestelykulut, merkittävät arvonalentumistappiot ja niiden peruutukset, liiketoimintojen hankintoihin ja myynteihin liittyvät merkittävät voitot ja tappiot, aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden myynteihin liittyvät merkittävät voitot tai tappiot sekä viranomaisten langettamat merkittävät sakot ja rangaistusmaksut.

Vaihtoehtoiset tunnusluvut johdetaan kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) mukaan raportoiduista tunnusluvuista lisäämällä tai vähentämällä vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät ja ne nimetään oikaistuiksi. Näin ollen termi "oikaistu käyttökate (EBITDA)" korvaa termin "käyttökate (EBITDA) ilman kertaluonteisia eriä", termi "oikaistu liikevoitto (EBIT)" korvaa termin "liikevoitto (EBIT) ilman kertaluonteisia eriä" ja termi "oikaistu osakekohtainen tulos (EPS)" korvaa termin "osakekohtainen tulos (EPS) ilman kertaluonteisia eriä".

Huhtamäki käyttää vaihtoehtoisia tunnuslukuja antaakseen paremman kuvan liiketoiminnan operatiivisesta kehityksestä ja parantaakseen vertailukelpoisuutta raportointikausien välillä. Vaihtoehtoiset tunnusluvut eivät korvaa IFRS:n mukaisia tunnuslukuja, vaan ne raportoidaan IFRS-tunnuslukujen lisäksi.

Uusi terminologia otetaan käyttöön heti ja sitä sovelletaan vuoden 2016 puolivuosikatsauksessa.

Lisätietoja antavat:
Kaisa Uurasmaa, sijoittajasuhteet, puh. 010 686 7815
Thomas Geust, talousjohtaja, puh. 010 686 7880

HUHTAMÄKI OYJ
Konserniviestintä

Huhtamäki on maailmanlaajuisesti toimiva ruuan ja juoman pakkaamisen asiantuntija. 73 tuotantolaitoksen ja 23 myyntikonttorin verkostomme 34 maassa antaa meille erinomaiset valmiudet tukea asiakkaidemme kasvua kaikkialla, missä he toimivat. Noin 16 000 työntekijäämme kehittää ja valmistaa kolmea eri teknologiaa hyödyntäen pakkauksia, jotka auttavat huipputuotteita saavuttamaan enemmän kuluttajia, helpommin. Liikevaihtomme vuonna 2015 oli 2,7 miljardia euroa. Emoyhtiö Huhtamäki Oyj on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä, ja yhtiön pääkonttori on Espoossa. Lisätietoja osoitteessa www.huhtamaki.fi.