Huhtamäki Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2016: Hyvä alku vuodelle

HUHTAMÄKI OYJ OSAVUOSIKATSAUS 21.4.2016 KLO 8.30


Huhtamäki Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2016: Hyvä alku vuodelle


Q1 2016 lyhyesti

  • Liikevaihto kasvoi 672 milj. euroon (630 milj. euroa)
  • Liikevoitto kasvoi 58 milj. euroon (50 milj. euroa)
  • Osakekohtainen tulos kasvoi ja oli 0,40 euroa (0,33 euroa ilman kertaluonteisia eriä)
  • Liikevaihdon vertailukelpoinen kasvu oli yhteensä 6 % ja kehittyvillä markkinoilla 8 %
  • Valuuttakurssien vaihtelut heikensivät konsernin liikevaihtoa 11 milj. euroa ja liikevoittoa 1 milj. euroa.
  • Vapaa rahavirta oli vahva 26 milj. euroa (-19 milj. euroa)

Avainluvut

milj. euroa Q1 2016 Q1 2015 Muutos FY 2015
Liikevaihto 672,3 630,1 7 % 2 726,4
Käyttökate (EBITDA)* 84,6 74,8 13 % 342,0
Käyttökateprosentti* 12,6 % 11,9 %   12,5 %
Liikevoitto (EBIT)* 57,8 49,7 16 % 237,5
Liikevoittoprosentti* 8,6 % 7,9 %   8,7 %
Osakekohtainen tulos (EPS)*, euroa 0,40 0,33 21 % 1,65
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI)** 14,8 % 12,8 %   14,7 %
Oman pääoman tuotto (ROE)** 18,3 % 16,2 %   18,1 %
Investoinnit 24,3 24,7 -2 % 146,9
Vapaa rahavirta 25,6 -19,4 232 % 91,2

* Ilman kertaluonteisia eriä, jotka olivat -4,1 milj. euroa kaudella Q1 2015 ja -22,6 milj. euroa vuonna 2015.
** Ilman kertaluonteisia eriä, jotka olivat -23,9 milj. euroa vuonna 2015.

Ellei toisin mainita, kaikki tässä osavuosikatsauksessa esitetyt luvut, mukaan lukien vuoden 2015 vastaavat ajanjaksot, käsittävät vain jatkuvat toiminnot. Jatkuviin toimintoihin kuuluvat Foodservice Europe-Asia-Oceania, North America, Flexible Packaging ja Molded Fiber -liiketoimintasegmentit. Lopetettuihin toimintoihin sisältyy vuoden 2015 osalta joulukuun 2014 lopussa myyty Films -liiketoimintasegmentti. Ellei toisin mainita, esitetyt vertailut liittyvät vuoden 2015 vastaavaan ajanjaksoon. Osavuosikatsauksessa esitetyt ROI-, ROE- ja RONA-tunnusluvut on laskettu liukuvana 12 kuukauden keskiarvona.


Toimitusjohtaja Jukka Moisio:


"Vuosi alkoi hyvin: vertailukelpoinen kasvumme vauhdittui 6 %:iin ja toimintaympäristömme oli kauttaaltaan suhteellisen vakaa. Volyymikasvu oli monin paikoin hyvällä tasolla, mutta vertailukelpoista kasvua vaimensi alhaisina säilyneiden raaka-ainehintojen vaikutus myyntihintoihimme erityisesti Flexible Packaging -segmentissä.

Kannattavuutemme parani North America ja Flexible Packaging -segmenttien johdolla. Sijoitetun ja oman pääoman tuottomme kasvoivat kohentuneen kannattavuuden ja tehokkaan taseen hallinnan ansiosta. Vapaa rahavirtamme oli selkeästi positiivinen huolimatta tavanomaisista kasvuinvestoinneista ja sesonkiluontoisesta varastojen kasvattamisesta ennen kesää.

Kasvuinvestointien lisäksi saimme vuosineljänneksen aikana päätökseen kaksi yritysostoa. Flexible Packaging -segmentti sai päätökseen Itä-Euroopan kapasiteettia vahvistavan yritysoston ja Foodservice Europe-Asia-Oceania -segmentti nosti omistusosuutensa yhteisyrityksessä Lähi-idässä 50 %:iin. Ostetut yritykset tulevat täysimittaisesti osaksi tulostamme toisesta vuosineljänneksestä lähtien, kun ne on liitetty osaksi Huhtamäkeä.

Katsoessamme eteenpäin kuluvaan vuoteen suhtaudumme edelleen optimistisesti ruuan pakkaamisen tarjoamiin kasvumahdollisuuksiin ja jatkamme kasvuinvestointeja. Pidämme edelleen katseen pallossa ja jatkamme tarkkaa taloudenpitoa."


Tuloskehitys Q1 2016


Konsernin liikevaihdon vertailukelpoinen kasvu oli vuosineljänneksellä 6 %. Kasvu oli vahvinta North America ja Foodservice Europe-Asia-Oceania -liiketoimintasegmenteissä. Kehittyvillä markkinoilla vertailukelpoinen kasvu oli 8 %. Liikevaihdon kasvu oli vahvinta Itä-Euroopassa ja Etelä-Aasiassa. Liikevaihto säilyi ennallaan Kiinassa. Konsernin liikevaihto kasvoi 672 milj. euroon (630 milj. euroa). Valuuttakurssien translaatiovaikutus liikevaihtoon kääntyi negatiiviseksi ja oli -11 milj. euroa vuoden 2015 valuuttakursseihin verrattuna. Pääosa negatiivisesta valuuttakurssivaikutuksesta aiheutui kehittyvien markkinoiden valuuttojen heikkenemisestä suhteessa euroon, kun taas Yhdysvaltain dollarin vaikutus säilyi positiivisena.


Liikevaihto segmenteittäin

milj. euroa Q1 2016 Q1 2015 Muutos Osuus konsernista Q1 2016
Foodservice Europe-Asia-Oceania 158,9 153,9 3 % 23 %
North America 235,2 210,7 12 % 35 %
Flexible Packaging 217,7 206,0 6 % 32 %
Molded Fiber 65,5 65,2 1 % 10 %
Sisäisen myynnin eliminointi -5,0 -5,7    
Konserni 672,3 630,1 7 %  


Vertailukelpoinen kasvu segmenteittäin

  Q1 2016 Q4 2015 Q3 2015 Q2 2015
Foodservice Europe-Asia-Oceania 7 % 8 % 6 % 2 %
North America 10 % 5 % 7 % -2 %
Flexible Packaging 1 % -1 % 5 % 4 %
Molded Fiber 4 % 6 % 5 % 5 %
Konserni 6 % 4 % 6 % 1 %


Konsernin liikevoitto kasvoi North America -liiketoimintasegmentin vahvan tuloskehityksen vauhdittamana. Liikevoiton kasvua tuki myös Flexible Packaging -liiketoimintasegmentin hyvä kehitys, kun taas Foodservice Europe-Asia-Oceania -liiketoimintasegmentin liikevoitto säilyi ennallaan ja Molded Fiber -liiketoimintasegmentin liikevoitto laski. Konsernin liikevoitto oli 58 milj. euroa (50 milj. euroa). Valuuttakurssien translaatiovaikutus konsernin liikevoittoon oli -1 milj. euroa.


Liikevoitto segmenteittäin

milj. euroa Q1 2016 Q1 2015 Muutos Osuus konsernista Q1 2016
Foodservice Europe-Asia-Oceania 12,0 11,9 1 % 20 %
North America 20,8 13,8 51 % 35 %
Flexible Packaging 18,9 17,0 11 % 31 %
Molded Fiber 8,2 8,6 -5 % 14 %
Muut toiminnot -2,1 -1,6    
Konserni 57,8 49,7 16 %  

Muiden toimintojen liikevoittoon ei sisälly kertaluonteisia eriä, jotka olivat -4,1 milj. euroa kaudella Q1 2015.

Nettorahoituskulut laskivat 6 milj. euroon (9 milj. euroa). Verokulut olivat 9 milj. euroa (6 milj. euroa) ja vastaava veroaste 18 % (16 %).

Vuosineljänneksen voitto oli 43 milj. euroa (31 milj. euroa). Osakekohtainen tulos oli 0,40 euroa (0,33 euroa ja 0,29 euroa sisältäen kertaluonteiset erät).


Näkymät vuodelle 2016

Konsernin liiketoimintaedellytysten odotetaan säilyvän suhteellisen vakaina vuonna 2016. Konsernilla on hyvä taloudellinen asema ja kyky tuottaa positiivista rahavirtaa, mikä mahdollistaa kannattavien kasvumahdollisuuksien hyödyntämisen. Investointien määrän odotetaan olevan suunnilleen samalla tasolla kuin vuonna 2015 investointien kohdistuessa pääosin liiketoiminnan laajentamiseen.


Varsinainen yhtiökokous vuonna 2016

Huhtamäki Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään torstaina 21.4.2016 kello 13.00 alkaen Finlandia-talossa, osoitteessa Mannerheimintie 13 e, Helsinki.


Taloudellisten katsausten julkaisuajankohdat vuonna 2016

Huhtamäki julkaisee taloudelliset katsauksensa vuonna 2016 seuraavasti:

Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2016            22.7.
Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2016            26.10.

Tämä tiedote on tiivistelmä Huhtamäki Oyj:n osavuosikatsauksesta 1.1.-31.3.2016. Osavuosikatsaus on kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä ja lisäksi saatavilla myös yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.huhtamaki.fi.

Lisätietoja:
Jukka Moisio, toimitusjohtaja, puh. 010 686 7801
Thomas Geust, talousjohtaja, puh. 010 686 7880

HUHTAMÄKI OYJ
Konserniviestintä

Huhtamäki on maailmanlaajuisesti toimiva ruuan ja juoman pakkaamisen asiantuntija. 71 tuotantolaitoksen ja 23 myyntikonttorin verkostomme 34 maassa antaa meille erinomaiset valmiudet tukea asiakkaidemme kasvua kaikkialla, missä he toimivat. Noin 16 000 työntekijäämme kehittää ja valmistaa kolmea eri teknologiaa hyödyntäen pakkauksia, jotka auttavat huipputuotteita saavuttamaan enemmän kuluttajia, helpommin. Liikevaihtomme vuonna 2015 oli 2,7 miljardia euroa. Emoyhtiö Huhtamäki Oyj on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä, ja yhtiön pääkonttori on Espoossa. Lisätietoja osoitteessa www.huhtamaki.fi.

get_app Huhtamäki Oyj Osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2016