Huhtamäki Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2016: Kannattavuuden paraneminen jatkui

HUHTAMÄKI OYJ OSAVUOSIKATSAUS 26.10.2016 KLO 8.30

Huhtamäki Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2016: Kannattavuuden paraneminen jatkui

Q3 2016 lyhyesti

 • Liikevaihto kasvoi 719 milj. euroon (692 milj. euroa)
 • Liikevoitto kasvoi 67 milj. euroon (62 milj. euroa)
 • Osakekohtainen tulos kasvoi ja oli 0,46 euroa (0,43 euroa)
 • Liikevaihdon vertailukelpoinen kasvu oli yhteensä 2 % ja kehittyvillä markkinoilla 7 %
 • Valuuttakurssien vaihtelut heikensivät konsernin liikevaihtoa 10 milj. euroa ja liikevoittoa 1 milj. euroa.
 • Päivitetyt investointinäkymät vuodelle 2016 (julkistettu 24.10.): Investointien määrän odotetaan olevan suurempi kuin vuonna 2015 investointien kohdistuessa pääosin liiketoiminnan laajentamiseen.

Q1-Q3 2016 lyhyesti

 • Liikevaihto kasvoi 2 134 milj. euroon (2 036 milj. euroa)
 • Oikaistu liikevoitto kasvoi 202,5 milj. euroon (181,8 milj. euroa); liikevoitto 202,3 milj. euroa (159,2 milj. euroa)
 • Oikaistu osakekohtainen tulos kasvoi ja oli 1,39 euroa (1,27 euroa); osakekohtainen tulos 1,39 euroa (1,05 euroa)
 • Liikevaihdon vertailukelpoinen kasvu oli yhteensä 4 % ja kehittyvillä markkinoilla 8 %
 • Valuuttakurssien vaihtelut heikensivät konsernin liikevaihtoa 49 milj. euroa ja liikevoittoa 5 milj. euroa.
 • Vapaa rahavirta vahvistui 79 milj. euroon (38 milj. euroa)

Avainluvut

milj. euroa Q3 2016 Q3 2015 Muutos Q1-Q3 2016 Q1-Q3 2015 Muutos  2015
Liikevaihto 719,2 692,2 4 % 2 133,5 2 035,9 5 % 2 726,4
Oikaistu käyttökate1 96,1 88,6 8 % 286,6 259,6 10 % 342,0
Prosentti1 13,4 % 12,8 %   13,4 % 12,8 %   12,5 %
Käyttökate 96,1 88,6 8 % 286,4 237,0 21 % 319,4
Oikaistu liikevoitto1 66,9 62,4 7 % 202,5 181,8 11 % 237,5
Prosentti1 9,3 % 9,0 %   9,5 % 8,9 %   8,7 %
Liikevoitto 66,9 62,4 7 % 202,3 159,2 27 % 214,9
Oikaistu osakekohtainen tulos1, euroa 0,46 0,43 7 % 1,39 1,27 9 % 1,65
Osakekohtainen tulos, euroa 0,46 0,43 7 % 1,39 1,05 32 % 1,43
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI)1       14,7 % 14,2 %   14,7 %
Oman pääoman tuotto (ROE)1       18,0 % 18,4 %   18,1 %
Investoinnit 39,2 34,8 13 % 95,2 96,4 -1 % 146,9
Vapaa rahavirta 41,0 27,2 51 % 78,6 38,2 106 % 91,2

1 Ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä, jotka olivat -0,2 milj. euroa kaudella Q1-Q3 2016 ja -22,6 milj. euroa kaudella Q1-Q3 2015 sekä vuonna 2015.

Ellei toisin mainita, kaikki tässä raportissa esitetyt luvut, mukaan lukien vuoden 2015 vastaavat ajanjaksot, käsittävät vain jatkuvat toiminnot. Jatkuviin toimintoihin kuuluvat Foodservice Europe-Asia-Oceania-, North America-, Flexible Packaging- ja Molded Fiber -liiketoimintasegmentit. Lopetettuihin toimintoihin sisältyy vuoden 2015 osalta joulukuun 2014 lopussa myyty Films -liiketoimintasegmentti. Ellei toisin mainita, esitetyt vertailut liittyvät vuoden 2015 vastaavaan ajanjaksoon. Raportissa esitetyt ROI-, ROE- ja RONA- tunnusluvut on laskettu liukuvana 12 kuukauden keskiarvona.

Toimitusjohtaja Jukka Moisio:

"Kolmannella vuosineljänneksellä kasvu jatkui hyvällä tasolla Foodservice Europe-Asia-Oceania- ja Molded Fiber -segmenteissä. North America- ja Flexible Packaging -segmenteissä liikevaihdon kasvu oli laimeaa ja olemme ryhtyneet niissä toimenpiteisiin kasvun vauhdittamiseksi. Konsernin liikevaihdon vertailukelpoinen kasvu oli kolmannella vuosineljänneksellä 2 % ja vuoden ensimmäisten 9 kuukauden aikana 4 %. Kehittyvillä markkinoilla kolmannen vuosineljänneksen kasvu oli hyvällä 7 %:n tasolla.

Suhteellinen kannattavuutemme ja pääoman tuottomme paranivat edelliseen vuoteen verrattuna. 12 kuukauden liukuva liikevoittoprosenttimme oli 9,1 % ja sijoitetun pääoman tuotto 14,7 % - molemmat likimain maaliskuussa 2015 asettamillamme keskipitkän aikavälin tavoitetasoilla. Myös operatiivinen kassavirta oli vahva ja saavutti keskipitkän aikavälin tavoitteemme.

Ilmoitimme vuosineljänneksen aikana useista liiketoimintasegmenttiemme kasvua vauhdittavista hankkeista. Suurin niistä on noin 100 milj. Yhdysvaltain dollarin investointi uuden tuotantolaitoksen ja jakelukeskuksen rakentamiseksi Goodyeariin, Yhdysvaltain Arizonaan. Yksikkö tulee parantamaan kilpailukykyämme ja mahdollisuuksiamme palvella tarjoilupakkaus- ja vähittäiskauppa-asiakkaita Yhdysvaltojen länsirannikolla ja lounaisosissa. Flexible Packaging -segmentti rakentaa parhaillaan kolmea uutta tuotantolaitosta Intiaan. Lisäksi se aloittaa uuden tuotantolaitoksen rakentamisen Egyptiin. Foodservice Europe-Asia-Oceania -segmentti parantaa kannattavuuttaan Kiinassa optimoimalla tuotevalikoimaansa ja modernisoimalla sekä laajentamalla Guangzhoun tuotantolaitosta. Molded Fiber -segmentti vihki vuosineljänneksen aikana käyttöön uudet tuotantolinjat sekä Venäjällä että Pohjois-Irlannissa. Olemme päivittäneet investointinäkymiämme vuodelle 2016 äskettäin julkistamiemme kasvuinvestointien, erityisesti Yhdysvaltain investointihankkeen, seurauksena.

Näemme edelleen toimialallamme hyviä pitkän aikavälin kasvumahdollisuuksia. Laaja maantieteellinen verkostomme ja halumme kehittää uutta liiketoimintaa ja rakentaa uusia tuotantolaitoksia ovat vahvuuksiamme, joilla autamme asiakkaitamme kasvamaan ja palvelemaan kuluttajia kilpailukykyisellä tavalla."

Tuloskehitys Q3 2016

Konsernin liikevaihdon vertailukelpoinen kasvu oli vuosineljänneksellä 2 %. Foodservice Europe-Asia-Oceania- ja Molded Fiber -liiketoimintasegmentit kasvoivat hyvää vauhtia. Kasvu oli maltillisempaa North America -segmentissä verrattuna edellisvuoden poikkeuksellisen vahvaan kolmanteen vuosineljännekseen ja vahvaan kasvuun vuoden 2016 toisella vuosineljänneksellä. Flexible Packaging -segmentin liikevaihto laski. Kehittyvillä markkinoilla vertailukelpoinen kasvu oli 7 % vaihdellen suuresti markkinoiden välillä. Liikevaihdon kasvu jatkui vahvana Itä-Euroopassa ja Etelä-Aasiassa erityisesti Venäjän ja Intian hyvän kehityksen ansiosta. Liikevaihto kasvoi Kiinassa, mutta laski Etelä-Amerikassa. Joustopakkausten vienti Afrikan maihin laski. Konsernin liikevaihto kasvoi 719 milj. euroon (692 milj. euroa). Valuuttakurssien translaatiovaikutus konsernin liikevaihtoon oli -10 milj. euroa (40 milj. euroa) vuoden 2015 valuuttakursseihin verrattuna. Pääosa negatiivisesta valuuttakurssivaikutuksesta aiheutui Englannin punnan heikkenemisestä suhteessa euroon.

Liikevaihto segmenteittäin

milj. euroa Q3 2016 Q3 2015 Muutos Osuus konsernista
Q3 2016
Foodservice Europe-Asia-Oceania 195,2 169,5  15 %  27 %
North America 244,4 240,3  2 %  34 %
Flexible Packaging 216,5 223,6  -3 %  30 %
Molded Fiber 67,1 62,4  8 %  9 %
Sisäisen myynnin eliminointi -4,0 -3,6    
Konserni 719,2 692,2  4 %  


Vertailukelpoinen kasvu segmenteittäin

  Q3 2016 Q2 2016 Q1 2016 Q4 2015
Foodservice Europe-Asia-Oceania 5 % 7 % 7 % 8 %
North America 2 % 8 % 10 % 5 %
Flexible Packaging -3 % 2 % 1 % -1 %
Molded Fiber 6 % 5 % 4 % 6 %
Konserni 2 % 6 % 6 % 4 %

Konsernin liikevoitto kasvoi Foodservice Europe-Asia-Oceania- ja Flexible Packaging -liiketoimintasegmenttien vahvan tuloskehityksen myötä. Liikevoiton kasvua tuki myös Molded Fiber -liiketoimintasegmentin hyvä kehitys, kun taas North America -liiketoimintasegmentin liikevoitto pysyi hyvällä edellisvuoden kolmannen vuosineljänneksen tasolla. Konsernin liikevoitto oli 67 milj. euroa (62 milj. euroa). Valuuttakurssien translaatiovaikutus konsernin liikevoittoon oli -1 milj. euroa (3 milj. euroa).

Liikevoitto segmenteittäin

milj. euroa Q3 2016 Q3 2015 Muutos Osuus konsernista
Q3 2016
Foodservice Europe-Asia-Oceania 18,3 13,8 33 % 27 %
North America 24,5 25,0 -2 % 35 %
Flexible Packaging 18,2 15,7 16 % 26 %
Molded Fiber 8,3 7,9 5 % 12 %
Muut toiminnot -2,4 0,0    
Konserni 66,9 62,4 7 %  

Nettorahoituskulut laskivat 7 milj. euroon (10 milj. euroa). Verokulut kasvoivat ja olivat 12 milj. euroa (8 milj. euroa).

Vuosineljänneksen voitto oli 48 milj. euroa (44 milj. euroa). Osakekohtainen tulos oli 0,46 euroa (0,43 euroa).

Tuloskehitys Q1-Q3 2016

Konsernin liikevaihdon vertailukelpoinen kasvu oli katsauskaudella 4 %. Kasvu oli vahvaa Foodservice Europe-Asia-Oceania- ja Molded Fiber -liiketoimintasegmenteissä läpi katsauskauden, kun taas North America- ja Flexible Packaging -liiketoimintasegmenttien kasvuvauhti vaihteli vuosineljännesten välillä. Kehittyvillä markkinoilla vertailukelpoinen kasvu oli 8 %. Liikevaihdon kasvu oli vahvinta Itä-Euroopassa ja Etelä-Aasiassa ja hienoisesti positiivista Kiinassa. Konsernin liikevaihto kasvoi 2 134 milj. euroon (2 036 milj. euroa). Valuuttakurssien translaatiovaikutus konsernin liikevaihtoon oli -49 milj. euroa (160 milj. euroa) vuoden 2015 valuuttakursseihin verrattuna. Pääosa negatiivisesta valuuttakurssivaikutuksesta aiheutui Englannin punnan ja eräiden kehittyvien markkinoiden valuuttojen heikkenemisestä suhteessa euroon.

Liikevaihto segmenteittäin

milj. euroa Q1-Q3 2016 Q1-Q3 2015 Muutos Osuus konsernista
Q1-Q3 2016
Foodservice Europe-Asia-Oceania 548,0 498,8 10 % 25 %
North America 745,3 703,5 6 % 35 %
Flexible Packaging 654,7 654,4 0 % 31 %
Molded Fiber 198,8 193,8 3 % 9 %
Sisäisen myynnin eliminointi -13,3 -14,6    
Konserni 2 133,5 2 035,9 5 %  


Konsernin liikevoitto kasvoi erityisesti North America -liiketoimintasegmentin vahvan tuloskehityksen vauhdittamana. Lisäksi Flexible Packaging- ja Foodservice Europe-Asia-Oceania -liiketoimintasegmenttien hyvä kannattavuus tuki liikevoiton kasvua. Konsernin oikaistu liikevoitto oli 202,5 milj. euroa (181,8 milj. euroa) ja raportoitu liikevoitto 202,3 milj. euroa (159,2 milj. euroa). Valuuttakurssien translaatiovaikutus konsernin kannattavuuteen oli -5 milj. euroa (13 milj. euroa).

Oikaistu liikevoitto segmenteittäin

milj. euroa Q1-Q3 2016 Q1-Q3 2015 Muutos Osuus konsernista
Q1-Q3 2016
Foodservice Europe-Asia-Oceania1 47,9 42,1 14 % 23 %
North America 82,5 65,0 27 % 39 %
Flexible Packaging 56,2 50,5 11 % 26 %
Molded Fiber 24,7 25,5 -3 % 12 %
Muut toiminnot2 -8,8 -1,3    
Konserni1, 2 202,5 181,8 11 %  

1 Ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä, jotka olivat -0,2 milj. euroa kaudella Q1-Q3 2016.
2 Ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä, jotka olivat -22,6 milj. euroa kaudella Q1-Q3 2015.

Oikaistu liikevoitto sisältää -0,2 milj. euroa vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä, jotka käsittävät -8,0 milj. euroa uudelleenjärjestelykuluja ja 7,8 milj. euron suuruisen liiketoiminnan hankintaan liittyvän voiton. Uudelleenjärjestelykuluihin sisältyvät 27.6.2016 julkistetun pörssitiedotteen mukaisesti kulut, joiden odotetaan aiheutuvan toimenpiteistä Kiinan ja Uuden-Seelannin tarjoilupakkausliiketoiminnan kilpailukyvyn parantamiseksi sekä varaus liittyen ympäristön kunnostamiseen Huhtamäen entisessä tuotantolaitoksessa Norjassa. Liiketoiminnan hankintaan liittyvä voitto liittyy Huhtamäen omistusosuuden kasvattamiseen Arabian Paper Products Company -nimisessä yrityksessä 22.3.2016 julkistetun pörssitiedotteen mukaisesti. Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät kirjattiin toisella vuosineljänneksellä Foodservice Europe-Asia-Oceania -liiketoimintasegmentissä.

Oikaistu liikevoitto ja vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät

milj. euroa Q1-Q3 2016 Q1-Q3 2015
Oikaistu liikevoitto 202,5 181,8
Uudelleenjärjestelykulut -8,0  
Liiketoimintojen hankintoihin ja myynteihin liittyvät voitot ja tappiot 7,8 -4,3
Viranomaisten langettamat sakot ja rangaistusmaksut   -18,3
Liikevoitto 202,3 159,2

Nettorahoituskulut laskivat 20 milj. euroon (27 milj. euroa). Verokulut kasvoivat ja olivat 35 milj. euroa (21 milj. euroa). Vastaava veroaste oli 19 % (16 %).

Katsauskauden voitto oli 148 milj. euroa (111 milj. euroa). Oikaistu osakekohtainen tulos oli 1,39 euroa (1,27 euroa) ja raportoitu osakekohtainen tulos 1,39 euroa (1,05 euroa).

Katsauskauden aikaiset merkittävät tapahtumat

Huhtamäki allekirjoitti 150 milj. euron vapaasti siirrettävän lainasopimuksen (Schuldschein) 22.3.2016. Laina on suunnattu institutionaalisille sijoittajille ja se koostuu kahdesta vaihtuvakorkoisesta ja kahdesta kiinteäkorkoisesta erästä, joiden maturiteetit ovat 5 ja 7 vuotta. Huhtamäki käyttää varat jälleenrahoitukseen ja konsernin yleisiin rahoitustarpeisiin.

Huhtamäki ilmoitti 27.6.2016 aloittavansa toimenpiteet tarjoilupakkausliiketoimintansa kilpailukyvyn ja tehokkuuden parantamiseksi Aasiassa ja Oseaniassa. Tarjoilupakkausten tuotanto Etelä-Kiinassa yhdistetään yhteen tehokkaaseen ja moderniin tuotantolaitokseen, joka keskittyy jatkossa ydintuotteiden valmistukseen. Toimenpiteiden odotetaan vaikuttavan noin 350 työntekijään kaikissa toiminnoissa. Hendersonissa, Uudessa-Seelannissa sijaitsevan tarjoilupakkauksia valmistavan tuotantoyksikön tehokkuutta parannetaan uudelleenjärjestelyllä, jonka odotetaan vaikuttavan noin 15 työntekijään.

Huhtamäki ilmoitti 16.9.2016 investoivansa Etelä-Kiinan Guangzhoussa sijaitsevan tuotantoyksikkönsä laajentamiseen ja modernisointiin. Noin 15 milj. euron kokonaisinvestointi kattaa tuotantolaitoksen laajennuksen ja muutostyöt sekä konekannan tehostamisen. Investointi on jatkumoa Huhtamäen aiemmalle ilmoitukselle toimista Kiinan tarjoilupakkausliiketoiminnan kilpailukyvyn vahvistamiseksi ja Etelä-Kiinassa toimivien yksiköiden yhdistämiseksi. Pääosa investoinnista ajoittuu vuoden 2016 jälkipuoliskolle ja vuoden 2017 alkuun. Modernisoinnin odotetaan valmistuvan vuoden 2017 loppuun mennessä. Guangzhoun yksikkö kuuluu Foodservice Europe-Asia-Oceania -liiketoimintasegmenttiin.

Huhtamäki ilmoitti 19.9.2016 ostavansa Goodyearissa, Yhdysvaltain Arizonassa sijaitsevan tehdaskiinteistön perustaakseen uuden huippuluokan tuotantolaitoksen ja jakelukeskuksen. Yksikön on määrä palvella Yhdysvaltain lounaisosien ja länsirannikon tarjoilupakkaus- ja kerta-astiamarkkinoita. Kokonaisinvestointi ylittänee 100 milj. Yhdysvaltain dollaria (noin 90 milj. euroa) ja sisältää kiinteistön oston lisäksi tarvittavat parannus- ja muutostyöt sekä koneinvestoinnit ja -asennukset. Pääosa investoinnista ajoittuu vuosille 2016-2017 ja tuotantotoiminnan suunnitellaan alkavan vuoden 2017 lopussa. Täydessä laajuudessaan yksikön odotetaan työllistävän noin 300 henkilöä. Yksikkö kuuluu North America -liiketoimintasegmenttiin.

Näkymät vuodelle 2016 (päivitetty 24.10.)

Konsernin liiketoimintaedellytysten odotetaan säilyvän suhteellisen vakaina vuonna 2016. Konsernilla on hyvä taloudellinen asema ja kyky tuottaa positiivista rahavirtaa, mikä mahdollistaa kannattavien kasvumahdollisuuksien hyödyntämisen. Investointien määrän odotetaan olevan suurempi kuin vuonna 2015 investointien kohdistuessa pääosin liiketoiminnan laajentamiseen.

Taloudellisten katsausten julkaisuajankohdat vuonna 2017

Huhtamäki julkaisee taloudelliset katsauksensa vuonna 2017 seuraavasti:

Tilinpäätöstiedote 2016                          15.2.
Osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2017            27.4.
Puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2017           21.7.
Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2017            26.10.

Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2016 julkaistaan viikolla 8.

Huhtamäki Oyj:n varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi torstaina 27.4.2017.

Tämä tiedote on tiivistelmä Huhtamäki Oyj:n osavuosikatsauksesta 1.1.-30.9.2016. Osavuosikatsaus on kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä ja lisäksi saatavilla myös yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.huhtamaki.fi.

Lisätietoja:
Jukka Moisio, toimitusjohtaja, puh. 010 686 7801
Thomas Geust, talousjohtaja, puh. 010 686 7880

HUHTAMÄKI OYJ
Konserniviestintä

Huhtamäki on maailmanlaajuisesti toimiva ruuan ja juoman pakkaamisen asiantuntija. 75 tuotantolaitoksen ja 23 myyntikonttorin verkostomme 34 maassa antaa meille erinomaiset valmiudet tukea asiakkaidemme kasvua kaikkialla, missä he toimivat. Noin 17 000 työntekijäämme kehittää ja valmistaa kolmea eri teknologiaa hyödyntäen pakkauksia, jotka auttavat huipputuotteita saavuttamaan enemmän kuluttajia, helpommin. Liikevaihtomme vuonna 2015 oli 2,7 miljardia euroa. Emoyhtiö Huhtamäki Oyj on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä, ja yhtiön pääkonttori on Espoossa. Lisätietoja osoitteessa www.huhtamaki.fi.

get_app Huhtamäki Oyj Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2016