Huhtamäki Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset


HUHTAMÄKI OYJ PÖRSSITIEDOTE 27.4.2017 KLO 12:50
 
Huhtamäki Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset
 
Huhtamäki Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin Helsingissä 27.4.2017. Yhtiökokous vahvisti yhtiön tilinpäätöksen ja sen sisältämän konsernitilinpäätöksen vuodelta 2016, myönsi vastuuvapauden yhtiön hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle sekä hyväksyi kaikki hallituksen ja sen valiokuntien yhtiökokoukselle tekemät ehdotukset.
 
Osinko
 
Vuodelta 2016 päätettiin maksaa osinkoa 0,73 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 2.5.2017 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 9.5.2017.
 
Hallituksen kokoonpano
 
Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin kahdeksan (8). Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Eija Ailasmaa, Pekka Ala-Pietilä, Doug Baillie, William R. Barker, Rolf Börjesson, Jukka Suominen ja Sandra Turner sekä uutena jäsenenä Kerttu Tuomas seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.
 
Hallitus valitsi puheenjohtajakseen Pekka Ala-Pietilän ja varapuheenjohtajakseen Jukka Suomisen.
 
Hallituksen jäsenten palkkiot
 
Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten vuosipalkkiot pidetään ennallaan ja maksetaan siten seuraavasti: puheenjohtajalle 120 000 euroa, varapuheenjohtajalle 68 000 euroa ja muille jäsenille 57 000 euroa vuodessa. Lisäksi yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten kokouspalkkiot pidetään ennallaan ja maksetaan osallistuttujen kokousten mukaisesti seuraavasti: 1 000 euroa kokoukselta, kuitenkin siten, että tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan 2 000 euroa kokoukselta, henkilöstövaliokunnan puheenjohtajalle 1 200 euroa kokoukselta ja nimitysvaliokunnan puheenjohtajalle 1 200 euroa kokoukselta. Matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.
 
Tilintarkastaja
 
Yhtiön tilintarkastajaksi tilikaudelle 1.1.-31.12.2017 valittiin tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy. Päävastuullisena tilintarkastajana toimii Mikko Järventausta, KHT.
 
Tilintarkastajalle suoritetaan palkkio hallituksen tarkastusvaliokunnan hyväksymän laskun perusteella.
 
Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta
 
Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhteensä enintään 10 776 038 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta. Omien osakkeiden hankintoja voidaan valtuutuksen nojalla toteuttaa myös suunnatusti. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2018 asti.
 
Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta
 
Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 14 000 000 osaketta kuitenkin siten, että uusia osakkeita voidaan antaa enintään 10 000 000 kappaletta ja omia osakkeita luovuttaa enintään 4 000 000 kappaletta. Osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla antaa myös suunnatusti. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2018 asti.
 
Yhtiökokouksen puheenjohtajana toimi asianajaja Manne Airaksinen.
 
Yhtiökokouspöytäkirja on saatavilla viimeistään 11.5.2017 alkaen Huhtamäki Oyj:n internetsivuilla osoitteessa www.huhtamaki.com.
 
Lisätietoja:
Sami Pauni, hallinto- ja lakiasiainjohtaja, puh. 010 686 7872
 
HUHTAMÄKI OYJ
Konserniviestintä

Huhtamäki on maailmanlaajuisesti toimiva ruuan ja juoman pakkaamisen asiantuntija. 76 tuotantolaitoksen ja 24 vain myyntiin keskittyvän yksikön verkostomme yhteensä 34 maassa antaa meille erinomaiset valmiudet tukea asiakkaidemme kasvua kaikkialla, missä he toimivat. Noin 17 300 työntekijäämme kehittää ja valmistaa kolmea eri teknologiaa hyödyntäen pakkauksia, jotka auttavat huipputuotteita saavuttamaan enemmän kuluttajia, helpommin. Liikevaihtomme vuonna 2016 oli 2,9 miljardia euroa. Emoyhtiö Huhtamäki Oyj on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä, ja yhtiön pääkonttori on Espoossa. Lisätietoja osoitteessa www.huhtamaki.fi.