Huhtamäki Oyj julkistaa vuonna 2020 erääntyvän joukkovelkakirjalainansa takaisinostotarjouksen alustavat tulokset

HUHTAMÄKI OYJ PÖRSSITIEDOTE 27.9.2017 KLO 9.00

Huhtamäki Oyj julkistaa vuonna 2020 erääntyvän joukkovelkakirjalainansa takaisinostotarjouksen alustavat tulokset

EI JULKAISTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA, UUDESSA-SEELANNISSA, ETELÄ-AFRIKASSA TAI SELLAISISSA MUISSA MAISSA TAI TÄLLAISIIN MAIHIN TAI MUUTOIN OLOSUHTEISSA, JOISSA UUSIEN VELKAKIRJOJEN TARJOAMINEN, TAKAISINOSTOTARJOUS TAI JULKAISEMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

Huhtamäki Oyj julkistaa alustavat tulokset OP Yrityspankki Oyj:n ("Tarjouksentekijä") tekemästä takaisinostotarjouksesta, jossa Huhtamäki Oyj:n liikkeeseen laskemien 14.5.2020 erääntyvien 200 miljoonan euron 3,375 prosentin velkakirjojen (ISIN: FI4000064050) ("Velkakirjat") haltijat kutsuttiin myymään Velkakirjansa käteistä vastaan Tarjouksentekijälle ("Takaisinostotarjous").

Takaisinostotarjouksen tarjousajan päätöshetkellä 26.9.2017 klo 16.00 Takaisinostotarjouksen mukaisia, päteviä tarjousilmoituksia oli vastaanotettu nimellisarvoltaan yhteensä 172 587 000 euron edestä.

Takaisinostotarjouksen kautta ostettavaksi hyväksyttyjen Velkakirjojen pääomamäärän (lopullinen hyväksyttävä määrä), joka ei ole sitova, odotetaan olevan yhteensä 135 008 000 euroa.

Siten kaikkiin päteviin tarjousilmoituksiin tullaan soveltamaan 78,28 prosentin pro rata -kerrointa, pyöristettynä alaspäin lähimpään 1 000 euroon 18.9.2017 päivätyssä englanninkielisessä tarjousmuistiossa kuvatun prosessin mukaisesti.

Tarjouksentekijä on pidättänyt oikeuden harkintansa mukaan päättää takaisinostettavien Velkakirjojen määrän, mukaan lukien oikeuden olla hyväksymättä yhtään Velkakirjaa takaisinostettavaksi. Velkakirjojen takaisinoston edellytyksenä on, rajoituksetta, uusien, euromääräisten, kiinteäkorkoisten velkakirjojen liikkeeseenlaskun hinnoittelu sekä pääjärjestäjien ja Huhtamäki Oyj:n välisen liikkeeseenlaskusopimuksen toteuttaminen 18.9.2017 päivätyssä englanninkielisessä tarjousmuistiossa kuvatun mukaisesti ("Uusemission toteuttamisehto").

Tämän tiedotteen päivämääränä Uusemission toteuttamisehto ei ole vielä täyttynyt. Huhtamäki Oyj tiedottaa mahdollisimman pian ja viimeistään 5.10.2017 Takaisinostotarjouksen lopullisista tuloksista ja samalla siitä, onko Uusemission toteuttamisehto täytetty vai ei.

Lisätietoja Takaisinostotarjouksesta on saatavilla OP Yrityspankki Oyj:ltä, sähköposti: liabilitymanagement@op.fi / puh. +358 10 252 1668.

Lisätietoja antaa:
Tom Erander, rahoitusjohtaja, puh. 010 686 7893

HUHTAMÄKI OYJ
Konserniviestintä

Huhtamäki on maailmanlaajuisesti toimiva ruuan ja juoman pakkaamisen asiantuntija. 77 tuotantolaitoksen ja 24 vain myyntiin keskittyvän yksikön verkostomme yhteensä 34 maassa antaa meille erinomaiset valmiudet tukea asiakkaidemme kasvua kaikkialla, missä he toimivat. Noin 17 400 työntekijäämme kehittää ja valmistaa kolmea eri teknologiaa hyödyntäen pakkauksia, jotka auttavat huipputuotteita saavuttamaan enemmän kuluttajia, helpommin. Liikevaihtomme vuonna 2016 oli 2,9 miljardia euroa. Emoyhtiö Huhtamäki Oyj on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä, ja yhtiön pääkonttori on Espoossa. Lisätietoja osoitteessa www.huhtamaki.fi.

Tärkeitä tietoja

Tässä tiedotteessa olevia tietoja ei ole tarkoitettu julkaistavaksi tai levitettäväksi, kokonaan tai osittain, suoraan tai välillisesti, Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Etelä-Afrikassa tai sellaisissa muissa maissa tai tällaisiin maihin tai muutoin olosuhteissa, joissa julkaiseminen tai levittäminen olisi lainvastaista. Tähän tiedotteeseen sisältyviä tietoja ei tule tulkita tarjoukseksi myydä tai tarjouspyynnöksi ostaa uusia velkakirjoja, eikä uusia velkakirjoja myydä maissa, joissa uusien velkakirjojen tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevaa poikkeusta tai muun kyseisten maiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista.

Tämä tiedote ei ole tarjous arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa. Uusia velkakirjoja ei ole rekisteröity eikä niitä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain, muutoksineen, ("Yhdysvaltain arvopaperilaki") tai minkään Yhdysvaltain osavaltion soveltuvien arvopaperilakien mukaisesti, eikä niitä saa siten tarjota tai myydä suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa tai yhdysvaltalaisille henkilöille tai niiden lukuun tai hyväksi paitsi Yhdysvaltain arvopaperilain rekisteröintivaatimuksista säädetyn soveltuvan poikkeuksen mukaisesti tai transaktiossa, johon Yhdysvaltain arvopaperilain rekisteröintivaatimukset eivät sovellu.

Tämä tiedote ei ole tarjous uusista velkakirjoista yleisölle Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Uusiin velkakirjoihin liittyvää esitettä ei ole eikä tulla hyväksymään Yhdistyneessä Kuningaskunnassa. Näin ollen tämä tiedote on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat Yhdistyneen kuningaskunnan ulkopuolella, (ii) henkilöille, joilla on ammattimaista kokemusta sijoittamisesta Yhdistyneen kuningaskunnan vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen ("Määräys") 19(5) artiklan tarkoittamalla tavalla, (iii) Määräyksen 49(2) artiklan mukaisille korkean varallisuustason omaaville tahoille (high net worth entities) ja (iv) muille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti tiedottaa (kaikki edellä mainitut henkilöt yhdessä, "relevantit henkilöt"). Lisäksi tämä tiedote on kaikissa tapauksissa tarkoitettu ainoastaan henkilöille, jotka ovat "kokeneita sijoittajia" esitedirektiivin (2003/71/EC, muutoksineen) tarkoittamalla tavalla. Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on ainoastaan relevanttien henkilöiden saatavilla ja siihen ryhdytään ainoastaan relevanttien henkilöiden kanssa. Kenenkään, joka ei ole relevantti henkilö, ei tule toimia tämän tiedotteen perusteella tai luottaa sen sisältöön.