Huhtamäki Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2016: Vakaa kehitys jatkui

HUHTAMÄKI OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 15.2.2017 KLO 8.30

Huhtamäki Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2016: Vakaa kehitys jatkui

Q4 2016 lyhyesti

 • Liikevaihto kasvoi 732 milj. euroon (691 milj. euroa)
 • Oikaistu liikevoitto kasvoi 65 milj. euroon (56 milj. euroa); liikevoitto 64 milj. euroa (56 milj. euroa)
 • Oikaistu osakekohtainen tulos kasvoi 0,44 euroon (0,38 euroa); osakekohtainen tulos 0,42 euroa (0,38 euroa)
 • Liikevaihdon vertailukelpoinen kasvu oli yhteensä 3 % ja kehittyvillä markkinoilla 5 %
 • Valuuttakurssien vaihtelut heikensivät konsernin liikevaihtoa 2 milj. euroa

Vuosi 2016 lyhyesti

 • Liikevaihto kasvoi 2 865 milj. euroon (2 726 milj. euroa)
 • Oikaistu liikevoitto kasvoi 268 milj. euroon (238 milj. euroa); liikevoitto 266 milj. euroa (215 milj. euroa)
 • Oikaistu osakekohtainen tulos kasvoi 1,83 euroon (1,65 euroa); osakekohtainen tulos 1,81 euroa (1,42 euroa)
 • Liikevaihdon vertailukelpoinen kasvu oli yhteensä 4 % ja kehittyvillä markkinoilla 7 %
 • Valuuttakurssien vaihtelut heikensivät konsernin liikevaihtoa 51 milj. euroa ja liikevoittoa 5 milj. euroa
 • Vapaa rahavirta vahvistui 100 milj. euroon (91 milj. euroa)
 • Yhtiön hallitus ehdottaa, että osinkoa jaetaan 0,73 euroa (0,66 euroa) osakkeelta 

Avainluvut

milj. euroa Q4 2016 Q4 2015 Muutos FY 2016 FY 2015 Muutos
Liikevaihto 731,5 690,5 6 % 2 865,0 2 726,4 5 %
Oikaistu käyttökate1 95,2 82,4 16 % 381,8 342,0 12 %
Prosentti1 13,0 % 11,9 %   13,3 % 12,5 %  
Käyttökate 93,7 82,4 14 % 380,1 319,4 19 %
Oikaistu liikevoitto1 65,4 55,7 17 % 267,9 237,5 13 %
Prosentti1 8,9 % 8,1 %   9,4 % 8,7 %  
Liikevoitto 63,9 55,7 15 % 266,2 214,9 24 %
Oikaistu osakekohtainen tulos1, euroa 0,44 0,38 16 % 1,83 1,65 11 %
Osakekohtainen tulos, euroa 0,42 0,38 11 % 1,81 1,42 27 %
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI)1       14,7 % 14,7 %  
Oman pääoman tuotto (ROE)1       17,7 % 18,1 %  
Investoinnit 103,9 50,5 106 % 199,1 146,9 36 %
Vapaa rahavirta 21,7 53,0 -59 % 100,3 91,2  10 %

1 Ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä, jotka olivat -1,5 milj. euroa kaudella Q4 2016, -1,7 milj. euroa vuonna 2016 ja -22,6 milj. euroa vuonna 2015.

Ellei toisin mainita, kaikki tässä tilinpäätöstiedotteessa esitetyt luvut, mukaan lukien vuoden 2015 vastaavat ajanjaksot, käsittävät vain jatkuvat toiminnot. Jatkuviin toimintoihin kuuluvat Foodservice Europe-Asia-Oceania, North America, Flexible Packaging ja Molded Fiber -liiketoimintasegmentit. Lopetettuihin toimintoihin sisältyy vuoden 2015 osalta joulukuun 2014 lopussa myyty Films -liiketoimintasegmentti. Ellei toisin mainita, esitetyt vertailut liittyvät vuoden 2015 vastaavaan ajanjaksoon. Tilinpäätöstiedotteessa esitetyt sijoitetun pääoman tuottoa (ROI), oman pääoman tuottoa (ROE) ja sidotun pääoman tuottoa (RONA) kuvaavat tunnusluvut on laskettu liukuvana 12 kuukauden keskiarvona.

Toimitusjohtaja Jukka Moisio:

"Vuosi 2016 oli Huhtamäelle jälleen erinomainen. Liikevaihtomme ja kannattavuutemme nousivat kaikkien aikojen korkeimmalle tasolle ja saavutimme vuoden 2015 alussa asettamamme keskipitkän aikavälin tavoitteet. Liikevaihtomme oli 2,9 mrd. euroa, oikaistu liikevoittoprosentti nousi 9,4 %:iin edellisen vuoden 8,7 %:sta ja oikaistu osakekohtainen tulos kasvoi 11 % ja oli 1,83 euroa. Haluan kiittää kaikkia huhtamäkeläisiä vuoden 2016 saavutuksista.

Liikevaihtomme vertailukelpoinen kasvu vuonna 2016 oli 4 % ja kehittyvillä markkinoilla 7 %. Erityisesti Pohjois-Amerikassa liiketoimintamme kehittyi hyvin aiempien investointien tuottaessa tulosta kasvavilla markkinoilla. Foodservice Europe-Asia-Oceania- ja Molded Fiber -segmenttien liiketoiminta kehittyi myönteisesti läpi vuoden. Flexible Packaging -segmentin liikevaihdon laskuun vaikuttivat haastavat liiketoimintaolosuhteet monissa Afrikan maissa ja Intiassa marraskuussa 2016 toteutettu seteliuudistus.

Teimme vuoden aikana useita merkittäviä tulevaisuuteen suuntautuvia kasvuinvestointipäätöksiä auttaaksemme asiakkaitamme palvelemaan paremmin markkinoitaan. Niistä merkittävin oli päätös rakentaa tuotantolaitos ja jakelukeskus Goodyeariin Arizonaan palvelemaan Yhdysvaltain länsirannikolla ja lounaisosissa toimivia asiakkaita. Lisäksi investoimme uusiin tuotantolaitoksiin Egyptissä ja Intiassa ja laajennamme yhtä nykyisistä tuotantolaitoksistamme Kiinassa. Investointimme vuonna 2016 olivat lähes 200 milj. euroa eli 52 % oikaistusta käyttökatteesta, jonka lisäksi käytimme yritysostoihin 120 milj. euroa eli kasvuinvestointimme olivat yhteensä noin 320 milj. euroa. Vuonna 2015 kasvuinvestoinnit olivat noin 360 milj. euroa.

Suurin yritysostomme vuonna 2016 oli Pohjois-Irlannissa ja Puolassa toimiva Delta Print and Packaging, jonka myötä Euroopan tuotevalikoimamme laajeni taivekartonkipakkauksiin. Lisäksi liiketoimintaamme vahvistivat joustopakkausvalmistajan osto Tšekin tasavallassa ja tarjoilupakkausliiketoimintaan liittyneet yritysostot Intiassa ja Saudi-Arabiassa.

Vapaa rahavirtamme vahvistui saavuttaen keskipitkän aikavälin tavoitetasomme 100 milj. euroa. Tulevaisuuteen suuntautuvasta investointiohjelmastamme huolimatta sekä sijoitetun että oman pääoman tuottomme olivat edellisvuoden tasolla tai lähellä sitä. Sijoitetun pääoman tuotto oli 14,7 % ja oman pääoman tuotto 17,7 %.

Liiketoimintaympäristömme oli vaihteleva vuonna 2016. Volatiliteetti ja epävarmuus markkinoilla ovat jatkuneet vuoden 2017 alussa. Suhtaudumme edelleen optimistisesti ruuan ja juomien pakkaamisen tarjoamiin liiketoimintamahdollisuuksiin ja vauhditamme kasvuamme rakentamalla uutta kapasiteettia neljällä mantereella vuonna 2017. Saavutettuamme vuoden aikana aiemmat keskipitkän aikavälin tavoitteemme julkistimme uudet pitkän aikavälin tavoitetasot pääomamarkkinapäivässämme marraskuussa 2016. Kasvu on edelleen strategiamme ydin, ja pyrimme kasvamaan niin orgaanisten investointien kuin yritysostojen kautta. Lisäksi pyrimme parantamaan kannattavuuttamme ja säilyttämään vakavaraisuutemme."

Tuloskehitys Q4 2016

Konsernin liikevaihdon vertailukelpoinen kasvu oli katsauskaudella 3 %. Kasvu oli vahvinta North America- ja Molded Fiber -liiketoimintasegmenteissä johtuen hyvästä volyymikehityksestä ja suotuisasta sesonkiluonteisesta kysynnästä. Foodservice Europe-Asia-Oceania -liiketoimintasegmentin kasvu oli myös hyvällä tasolla verrattuna edellisvuoden vahvaan viimeiseen neljännekseen. Flexible Packaging -liiketoimintasegmentin liikevaihto laski. Konsernin liikevaihdon vertailukelpoinen kasvu kehittyvillä markkinoilla oli 5 %. Kasvu oli vahvaa kaikilla Itä-Euroopan markkinoilla, mutta Intiassa liikevaihto laski seteliuudistuksen vaikutusten takia ja Kiinassa kasvu oli laimeaa. Joustopakkausten vienti Afrikan maihin laski. Konsernin liikevaihto kasvoi 732 milj. euroon (691 milj. euroa). Valuuttakurssien translaatiovaikutus konsernin liikevaihtoon oli -2 milj. euroa (34 milj. euroa) vuoden 2015 valuuttakursseihin verrattuna.

Liikevaihto segmenteittäin

milj. euroa Q4 2016 Q4 2015 Muutos Osuus konsernista
Q4 2016
Foodservice Europe-Asia-Oceania 193,0 168,7 14 % 27 %
North America 259,8 244,2 6 % 34 %
Flexible Packaging 213,9 214,5 0 % 30 %
Molded Fiber 69,0 66,5 4 % 9 %
Sisäisen myynnin eliminointi -4,2 -3,4    
Konserni 731,5 690,5 6 %  


Vertailukelpoinen kasvu segmenteittäin

  Q4 2016 Q3 2016 Q2 2016 Q1 2016
Foodservice Europe-Asia-Oceania 3 % 5 % 7 % 7 %
North America 5 % 2 % 8 % 10 %
Flexible Packaging -3 % -3 % 2 % 1 %
Molded Fiber 6 % 6 % 5 % 4 %
Konserni 3 % 2 % 6 % 6 %

Konsernin liikevoitto parani merkittävästi Foodservice Europe-Asia-Oceania- ja Molded Fiber -liiketoimintasegmenttien hyvän tuloskehityksen vauhdittamana. Liikevoiton kasvua tuki myös North America -liiketoimintasegmentin hyvä kehitys. Liikevaihdon laskun seurauksena Flexible Packaging -segmentin liikevoitto heikkeni hieman, mutta oli edelleen hyvällä tasolla. Konsernin oikaistu liikevoitto oli 65 milj. euroa (56 milj. euroa) ja raportoitu liikevoitto 64 milj. euroa (56 milj. euroa).

Oikaistu liikevoitto segmenteittäin

milj. euroa Q4 2016 Q4 2015 Muutos Osuus konsernista
Q4 2016
Foodservice Europe-Asia-Oceania 1 15,3 10,3 49 % 27 %
North America 25,1 23,2 8 % 35 %
Flexible Packaging 17,6 18,3 -4 % 26 %
Molded Fiber 9,9 8,0 24 % 12 %
Muut toiminnot -2,5 -4,1    
Konserni 1 65,4 55,7 17 %  

1 Ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä, jotka olivat -1,5 milj. euroa kaudella Q4 2016.

Oikaistu liikevoitto ei sisällä vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä, jotka olivat -1,5 milj. euroa katsauskaudella. Ne koostuvat lisäkuluista, joiden odotetaan aiheutuvan Kiinan tarjoilupakkausliiketoiminnan kilpailukyvyn parantamiseksi tehtävistä toimenpiteistä 27.6.2016 julkistetun pörssitiedotteen mukaisesti. Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät kirjattiin neljännellä vuosineljänneksellä Foodservice Europe-Asia-Oceania -liiketoimintasegmentissä.

Oikaistu liikevoitto ja vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät

milj. euroa Q4 2016 Q4 2015
Oikaistu liikevoitto 65,4 55,7
Uudelleenjärjestelykulut -1,5  
Liikevoitto 63,9 55,7

Nettorahoituskulut olivat 7 milj. euroa (7 milj. euroa). Verokulut olivat 13 milj. euroa (8 milj. euroa).

Vuosineljänneksen voitto oli 44 milj. euroa (40 milj. euroa). Oikaistu osakekohtainen tulos oli 0,44 euroa (0,38 euroa) ja raportoitu osakekohtainen tulos 0,42 euroa (0,38 euroa).

Tuloskehitys vuonna 2016

Konsernin liikevaihdon vertailukelpoinen kasvu vuonna 2016 oli 4 %. Kasvu oli voimakkainta North America -liiketoimintasegmentissä, jonka liikevaihto ylitti miljardi euroa. Segmentin kasvu oli erityisen vahvaa ensimmäisellä vuosipuoliskolla vuoden 2015 toisella vuosipuoliskolla tehtyjen uusien toimitussopimusten ansiosta. Kasvu oli koko vuoden hyvällä tasolla myös Foodservice Europe-Asia-Oceania- ja Molded Fiber -liiketoimintasegmenteissä. Flexible Packaging -liiketoimintasegmentin liikevaihto kasvoi maltillisesti ensimmäisellä vuosipuoliskolla, mutta laski toisen vuosipuoliskon aikana johtuen haasteista Afrikan ja Intian markkinoilla. Konsernin liikevaihdon vertailukelpoinen kasvu kehittyvillä markkinoilla oli 7 %. Kasvu oli vahvinta Itä-Euroopassa. Liikevaihto kasvoi maltillisesti Kiinassa. Konsernin liikevaihto kasvoi 2 865 milj. euroon (2 726 milj. euroa). Valuuttakurssien translaatiovaikutus konsernin liikevaihtoon oli -51 milj. euroa (194 milj. euroa) vuoden 2015 valuuttakursseihin verrattuna. Negatiivinen valuuttakurssivaikutus johtui suurimmaksi osaksi kehittyvien markkinoiden valuuttojen ja Englannin punnan heikkenemisestä suhteessa euroon.

Liikevaihto segmenteittäin

milj. euroa FY 2016 FY 2015 Muutos Osuus konsernista
FY 2016
Foodservice Europe-Asia-Oceania 741,0 667,5 11 % 25 %
North America 1 005,1 947,7 6 % 35 %
Flexible Packaging 868,6 868,9 0 % 31 %
Molded Fiber 267,8 260,3 3 % 9 %
Sisäisen myynnin eliminointi -17,5 -18,0    
Konserni 2 865,0 2 726,4 5 %  

Konsernin kannattavuus parani kaikkien liiketoimintasegmenttien myötävaikuttaessa liikevoiton kasvuun. Liikevoiton kasvu oli vahvinta North America -liiketoimintasegmentissä. Muut toiminnot heikensivät konsernin liikevoittoa 11 milj. euroa (-5 milj. euroa). Muutos edellisvuoteen verrattuna johtui lähinnä konsernin pitkän aikavälin kannustinjärjestelmään ja projekteihin liittyvistä kuluista. Konsernin oikaistu liikevoitto oli 268 milj. euroa (238 milj. euroa) ja raportoitu liikevoitto 266 milj. euroa (215 milj. euroa). Valuuttakurssien translaatiovaikutus konsernin liikevoittoon oli -5 milj. euroa (16 milj. euroa).

Oikaistu liikevoitto segmenteittäin

milj. euroa FY 2016 FY 2015 Muutos Osuus konsernista
 FY 2016
Foodservice Europe-Asia-Oceania 1 63,2 52,4 21 % 23 %
North America 107,6 88,2 22 % 39 %
Flexible Packaging 73,8 68,8 7 % 26 %
Molded Fiber 34,6 33,5 3 % 12 %
Muut toiminnot2 -11,3 -5,4    
Konserni 1, 2 267,9 237,5 13 %  

1 Ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä, jotka olivat -1,7 milj. euroa vuonna 2016.
2 Ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä, jotka olivat -22,6 milj. euroa vuonna 2015.

Oikaistu liikevoitto ei sisällä vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä, jotka olivat -1,7 milj. euroa vuonna 2016. Erät käsittävät 9,5 milj. euroa uudelleenjärjestelykuluja ja 7,8 milj. euron suuruisen liiketoiminnan hankintaan liittyvän voiton. Uudelleenjärjestelykuluihin sisältyvät 27.6.2016 julkistetun pörssitiedotteen mukaisesti kulut, jotka liittyvät toimenpiteisiin Kiinan ja Uuden-Seelannin tarjoilupakkausliiketoiminnan kilpailukyvyn parantamiseksi sekä varaus liittyen ympäristön kunnostamiseen Huhtamäen entisessä tuotantolaitoksessa Norjassa. Liiketoiminnan hankintaan liittyvä voitto liittyy Huhtamäen omistusosuuden kasvattamiseen Arabian Paper Products Company -nimisessä yrityksessä 22.3.2016 julkistetun pörssitiedotteen mukaisesti. Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät kirjattiin vuoden 2016 toisella ja neljännellä vuosineljänneksellä Foodservice Europe-Asia-Oceania -liiketoimintasegmentissä.

Oikaistu liikevoitto ja vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät

milj. euroa FY 2016 FY 2015
Oikaistu liikevoitto 267,9 237,5
Uudelleenjärjestelykulut -9,5  
Liiketoimintojen hankintoihin ja myynteihin liittyvät voitot ja tappiot 7,8 -4,3
Viranomaisten langettamat sakot ja rangaistusmaksut   -18,3
Liikevoitto 266,2 214,9

Nettorahoituskulut pienenivät 27 milj. euroon (34 milj. euroa). Verokulut kasvoivat 48 milj. euroon (29 milj. euroa). Vastaava veroaste oli 20 % (16 %).

Katsauskauden voitto oli 192 milj. euroa (151 milj. euroa). Oikaistu osakekohtainen tulos oli 1,83 euroa (1,65 euroa) ja raportoitu osakekohtainen tulos 1,81 euroa (1,42 euroa).

Katsauskauden aikaiset merkittävät tapahtumat

Huhtamäki allekirjoitti 150 milj. euron vapaasti siirrettävän lainasopimuksen (Schuldschein) 22.3.2016. Laina on suunnattu institutionaalisille sijoittajille ja se koostuu kahdesta vaihtuvakorkoisesta ja kahdesta kiinteäkorkoisesta erästä, joiden maturiteetit ovat 5 ja 7 vuotta. Huhtamäki käyttää varat jälleenrahoitukseen ja konsernin yleisiin rahoitustarpeisiin.

Huhtamäki ilmoitti 27.6.2016 aloittavansa toimenpiteet tarjoilupakkausliiketoimintansa kilpailukyvyn ja tehokkuuden parantamiseksi Aasiassa ja Oseaniassa. Tarjoilupakkausten tuotanto Etelä-Kiinassa yhdistetään yhteen tehokkaaseen ja moderniin tuotantolaitokseen, joka keskittyy jatkossa ydintuotteiden valmistukseen. Toimenpiteiden odotettiin vaikuttavan noin 350 työntekijään kaikissa toiminnoissa. Hendersonissa, Uudessa-Seelannissa sijaitsevan tarjoilupakkauksia valmistavan tuotantoyksikön tehokkuutta parannettiin uudelleenjärjestelyllä, jonka odotettiin vaikuttavan noin 15 työntekijään.

Huhtamäki ilmoitti 16.9.2016 investoivansa Etelä-Kiinan Guangzhoussa sijaitsevan tuotantoyksikkönsä laajentamiseen ja modernisointiin. Noin 15 milj. euron kokonaisinvestointi kattaa tuotantolaitoksen laajennuksen ja muutostyöt sekä konekannan tehostamisen. Investointi on jatkumoa Huhtamäen aiemmalle ilmoitukselle toimista Kiinan tarjoilupakkausliiketoiminnan kilpailukyvyn vahvistamiseksi ja Etelä-Kiinassa toimivien yksiköiden yhdistämiseksi. Pääosa investoinnista ajoittuu vuoden 2016 jälkipuoliskolle ja vuoden 2017 alkuun. Modernisoinnin odotetaan valmistuvan vuoden 2017 loppuun mennessä. Guangzhoun yksikkö kuuluu Foodservice Europe-Asia-Oceania -liiketoimintasegmenttiin.

Huhtamäki ilmoitti 19.9.2016 ostavansa Goodyearissa, Yhdysvaltain Arizonassa sijaitsevan tehdaskiinteistön perustaakseen uuden huippuluokan tuotantolaitoksen ja jakelukeskuksen. Yksikön on määrä palvella Yhdysvaltain lounaisosien ja länsirannikon tarjoilupakkaus- ja kerta-astiamarkkinoita. Kokonaisinvestointi ylittänee 100 milj. Yhdysvaltain dollaria (noin 90 milj. euroa) ja sisältää kiinteistön oston lisäksi tarvittavat parannus- ja muutostyöt sekä koneinvestoinnit ja -asennukset. Pääosa investoinnista ajoittuu vuosille 2016-2017 ja tuotantotoiminnan suunnitellaan alkavan vuoden 2017 lopussa. Täydessä laajuudessaan yksikön odotetaan työllistävän noin 300 henkilöä. Yksikkö kuuluu North America -liiketoimintasegmenttiin.

Huhtamäki ilmoitti 25.10.2016 perustavansa kolme uutta tuotantolaitosta vauhdittaakseen Flexible Packaging -liiketoimintasegmenttinsä kasvua. Suurin uusista yksiköistä perustetaan Suur-Kairon alueelle Egyptiin ja kaksi muuta Koillis-Intiaan. Lisäksi Mumbain alueella sijaitseva etikettejä valmistava yksikkö muuttaa ja se modernisoidaan. Egyptiin perustettavan huippuluokan tuotantolaitoksen omistaa ja sen toimintaa tulee harjoittamaan yhteisyritys, josta Huhtamäki omistaa 75 %:ia. Kokonaisinvestoinnin odotetaan olevan noin 23 milj. euroa ja Huhtamäen osuuden noin 17 milj. euroa. Intian investointien yhteissumman odotetaan olevan noin 9 milj. euroa. Pääosan investoinneista odotetaan ajoittuvan vuosille 2016-2017.

Huhtamäki ilmoitti 23.12.2016 allekirjoittaneensa vahvistuksen, jolla pidennettiin 400 miljoonan euron määräisen syndikoidun luottolimiittisopimuksen laina-aikaa yhdellä vuodella luottolimiittisopimukseen sisältyvän option mukaisesti. Uusi eräpäivä on 9.1.2022. Luottolimiittiä käytetään konsernin yleisiin rahoitustarpeisiin.

Näkymät vuodelle 2017

Konsernin liiketoimintaedellytysten odotetaan säilyvän suhteellisen vakaina vuonna 2017. Konsernilla on hyvä taloudellinen asema ja kyky tuottaa positiivista rahavirtaa, mikä mahdollistaa kannattavien kasvumahdollisuuksien hyödyntämisen. Investointien määrän odotetaan olevan suunnilleen samalla tasolla kuin vuonna 2016 investointien kohdistuessa pääosin liiketoiminnan laajentamiseen.

Osinkoehdotus

Huhtamäki Oyj:n jakokelpoinen oma pääoma 31.12.2016 oli 664 milj. euroa (696 milj. euroa). Yhtiön hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle osinkoa jaettavaksi 0,73 euroa (0,66 euroa) osakkeelta.

Varsinainen yhtiökokous vuonna 2017

Huhtamäki Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään torstaina 27.4.2017 kello 11.00 alkaen Messukeskuksessa, osoitteessa Messuaukio 1, 00520 Helsinki.

Taloudellisten katsausten julkaisuajankohdat vuonna 2017

Huhtamäki julkaisee taloudelliset katsauksensa vuonna 2017 seuraavasti:

Osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2017                 27.4.
Puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2017                21.7.
Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2017                 26.10.

Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2016 julkaistaan viikolla 8 Huhtamäen verkkosivuilla osoitteessa www.huhtamaki.fi.

Tämä tiedote on tiivistelmä Huhtamäki Oyj:n tilinpäätöstiedotteesta 1.1.-31.12.2016. Tilinpäätöstiedote on kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä ja lisäksi saatavilla myös yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.huhtamaki.fi.

Lisätietoja:
Jukka Moisio, toimitusjohtaja, puh. 010 686 7801
Thomas Geust, talousjohtaja, puh. 010 686 7880

HUHTAMÄKI OYJ
Konserniviestintä

Huhtamäki on maailmanlaajuisesti toimiva ruuan ja juoman pakkaamisen asiantuntija. 74 tuotantolaitoksen ja 24 vain myyntiin keskittyvän yksikön verkostomme yhteensä 34 maassa antaa meille erinomaiset valmiudet tukea asiakkaidemme kasvua kaikkialla, missä he toimivat. Noin 17 000 työntekijäämme kehittää ja valmistaa kolmea eri teknologiaa hyödyntäen pakkauksia, jotka auttavat huipputuotteita saavuttamaan enemmän kuluttajia, helpommin. Liikevaihtomme vuonna 2016 oli 2,9 miljardia euroa. Emoyhtiö Huhtamäki Oyj on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä, ja yhtiön pääkonttori on Espoossa. Lisätietoja osoitteessa www.huhtamaki.fi.

get_app Huhtamäki Oyj Tilinpäätöstiedote 2016