Huhtamäki Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2018: Liikevaihto kehittyi hyvin, kohonneet kustannukset vaikuttivat katteisiin

HUHTAMÄKI OYJ OSAVUOSIKATSAUS 25.10.2018 KLO 8.30

Huhtamäki Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2018: Liikevaihto kehittyi hyvin, kohonneet kustannukset vaikuttivat katteisiin

Q3 2018 lyhyesti

 • Liikevaihto oli 780 milj. euroa (732 milj. euroa) 
 • Oikaistu liikevoitto oli 56,5 milj. euroa (64,3 milj. euroa); liikevoitto 56,4 milj. euroa (64,3 milj. euroa)
 • Oikaistu osakekohtainen tulos oli 0,38 euroa (0,44 euroa); osakekohtainen tulos 0,38 euroa (0,44 euroa)
 • Liikevaihdon vertailukelpoinen kasvu oli yhteensä 4 % ja kehittyvillä markkinoilla 5 % 
 • Valuuttakurssien vaihtelut heikensivät konsernin liikevaihtoa 9 milj. euroa, mutta niillä ei ollut merkittävää vaikusta konsernin liikevoittoon

Q1-Q3 2018 lyhyesti

 • Liikevaihto oli 2 291 milj. euroa (2 243 milj. euroa) 
 • Oikaistu liikevoitto oli 186,7 milj. euroa (202,7 milj. euroa); liikevoitto 196,1 milj. euroa (202,7 milj. euroa)
 • Oikaistu osakekohtainen tulos oli 1,25 euroa (1,39 euroa); osakekohtainen tulos 1,33 euroa (1,39 euroa)
 • Liikevaihdon vertailukelpoinen kasvu oli yhteensä 5 % ja kehittyvillä markkinoilla 8 %
 • Valuuttakurssien vaihtelut heikensivät konsernin liikevaihtoa 117 milj. euroa ja liikevoittoa 9 milj. euroa
 • Investoinnit laskivat 127 milj. euroon (144 milj. euroa) ja vapaa rahavirta oli 24 milj. euroa (5 milj. euroa)

Avainluvut 

milj. euroa Q3 2018 Q3 2017 Muutos Q1-Q3 2018 Q1-Q3 2017 Muutos  2017
Liikevaihto 779,8 732,0 7 % 2 290,9 2 243,3 2 % 2 988,7
Oikaistu käyttökate1 87,6 94,0 -7 % 278,4 294,4 -5 % 389,7
Prosentti1 11,2 % 12,8 %   12,2 % 13,1 %   13,0 %
Käyttökate 87,5 94,0 -7 % 289,9 294,4 -2 % 386,3
Oikaistu liikevoitto2 56,5 64,3 -12 % 186,7 202,7 -8 % 267,7
Prosentti2 7,3 % 8,8 %   8,2 % 9,0 %   9,0 %
Liikevoitto 56,4 64,3 -12 % 196,1 202,7 -3 % 264,3
Oikaistu osakekohtainen tulos, euroa3 0,38 0,44 -12 % 1,25 1,39 -10 % 1,90
Osakekohtainen tulos, euroa 0,38 0,44 -12 % 1,33 1,39 -5 % 1,86
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI)2       12,2 % 13,9 %   13,6 %
Oman pääoman tuotto (ROE)3       15,4 % 16,4 %   17,0 %
Investoinnit 45,6 48,7 -6 % 126,5 144,1 -12 % 214,8
Vapaa rahavirta -3,3 17,0   23,5 5,2   55,5

1 Luvut eivät sisällä vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä, jotka olivat -0,1 milj. euroa kaudella Q3 2018, 11,5 milj. euroa kaudella Q1-Q3 2018 ja -3,4 milj. euroa vuonna 2017. 
2 Luvut eivät sisällä vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä, jotka olivat -0,1 milj. euroa kaudella Q3 2018, 9,4 milj. euroa kaudella Q1-Q3 2018 ja -3,4 milj. euroa vuonna 2017. 
3 Luvut eivät sisällä vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä, jotka olivat -0,0 milj. euroa kaudella Q3 2018, 7,6 milj. euroa kaudella Q1-Q3 2018 ja -4,8 milj. euroa vuonna 2017.

Ellei toisin mainita, tässä osavuosikatsauksessa esitetyt vertailut liittyvät vuoden 2017 vastaavaan ajanjaksoon. Esitetyt sijoitetun pääoman tuottoa (ROI), oman pääoman tuottoa (ROE) ja sidotun pääoman tuottoa (RONA) kuvaavat tunnusluvut on laskettu liukuvana 12 kuukauden keskiarvona.

Kaikki taulukoiden luvut on pyöristetty, minkä vuoksi yksittäisten lukujen yhteenlaskettu summa saattaa poiketa esitetystä summaluvusta. Tunnusluvut on laskettu käyttäen tarkkoja arvoja.

Toimitusjohtaja Jukka Moisio:

"Raportoitu kasvumme oli kolmannella vuosineljänneksellä 7 % sisältäen pienen -1 %:n valuuttavastatuulen. Koko konsernin vertailukelpoinen kasvu oli 4 % ja kehittyvillä markkinoilla 5 %. Yritysostot kasvattivat raportoitua liikevaihtoa 30 milj. eurolla, mikä vastaa 4 % kasvua. Monet tärkeät kehittyvien markkinoiden valuutat heikentyivät vuosineljänneksen aikana merkittävästi.

Kannattavuutemme heikkeni, koska hintojen ja myynnin rakenteen parantamiseen tähtäävät toimenpiteet eivät riittäneet kattamaan kohonneita kustannuksia. Jatkamme toimenpiteitä hintojen ja myynnin rakenteen parantamiseksi. Lisäksi ilmoitimme lokakuun alussa suunnitelmistamme sulkea kilpailukyvyttömiä tuotantolinjoja ja jatkaa investointeja automaatioon tuottavuuden ja tehokkuuden parantamiseksi. Suunnitelmiemme toteuttamisesta aiheutuisi -30 milj. euron vertailukelpoisuuteen vaikuttava erä (IAC), joka kirjattaisiin neljännellä vuosineljänneksellä, ja niiden odotetaan parantavan kannattavuuttamme vuositasolla 15-18 milj. eurolla, täysimääräisenä vuodesta 2020 alkaen.

Myynti globaaleille avainasiakkaillemme kehittyi suotuisasti ja monet tuotekehitysprojektit etenivät hyvin. Olen iloinen nähdessäni Fresh-projektin etenevän toiseen, laajempaan kuluttajatestiin Isossa-Britanniassa. Tämä kompostoituva, valmisruokapakkaus on valmistettu uusiutuvista kuiduista ja sillä voidaan korvata mustasta muovista valmistetut pakkaukset. Fresh on hyvä esimerkki työstä, jota teemme kehittääksemme vähemmän ympäristöä kuormittavia, turvallisia ja helppoja ratkaisuja ruoan pakkaamiseen. 

Uuden tehtaamme käynnistäminen Yhdysvaltojen Arizonassa etenee suunnitelmien mukaan vahvistaen kartonkituotteiden myynnin kasvua. Uuden joustopakkaustehtaan rakentaminen Egyptiin etenee myös suunnitellusti ja odotamme koeajojen alkavan loppuvuodesta 2018 ja kaupallisten toimitusten alkuvuonna 2019. Molemmat uudet yksiköt auttavat meitä hyödyntämään kasvumahdollisuuksia, joita näemme edelleen elintarvikkeiden pakkaamisessa."

Tuloskehitys Q3 2018

Konsernin liikevaihdon vertailukelpoinen kasvu oli vuosineljänneksellä 4 % kaikkien segmenttien myötävaikuttaessa. Kasvu oli vahvinta Flexible Packaging ja Foodservice Europe-Asia-Oceania  liiketoimintasegmenteissä. Vertailukelpoinen kasvu kehittyvillä markkinoilla oli 5 %. Konsernin liikevaihto kasvoi 780 milj. euroon (732 milj. euroa). Valuuttakurssien translaatiovaikutus konsernin liikevaihtoon oli  9 milj. euroa (-21 milj. euroa) vuoden 2017 valuuttakursseihin verrattuna. Pääosa negatiivisesta kurssivaikutuksesta tuli Intian rupian ja Venäjän ruplan kautta, kun Yhdysvaltain dollarin vaikutus kääntyi positiiviseksi neljännesvuoden aikana.

Liikevaihto segmenteittäin

milj. euroa Q3 2018 Q3 2017 Muutos Osuus konsernista
Q3 2018
Foodservice Europe-Asia-Oceania 229,9 202,6 14 % 29 %
North America 242,3 235,3 3 % 31 %
Flexible Packaging 242,4 229,7 6 % 31 %
Fiber Packaging 69,1 68,6 1 % 9 %
Sisäisen myynnin eliminointi -4,0 -4,2    
Konserni 779,8 732,0 7 %  

Vertailukelpoinen kasvu segmenteittäin

  Q3 2018 Q2 2018 Q1 2018 Q4 2017
Foodservice Europe-Asia-Oceania 5 % 5 % 5 % 6 %
North America 2 % 2 % 5 % 2 %
Flexible Packaging 6 % 11 % 6 % 9 %
Fiber Packaging 4 % 3 % 5 % 4 %
Konserni 4 % 6 % 5 % 5 %

Konsernin liikevoitto laski. Liikevoiton kehitys jatkui suotuisana Foodservice Europe-Asia-Oceania  liiketoimintasegmentissä, mutta liikevoitto laski muissa liiketoimintasegmenteissä. North America -segmentin liikevoitto laski korkeampien jakelukustannusten ja Goodyearin tehtaan käynnistämiseen liittyvien kustannusten seurauksena. Konsernin oikaistu liikevoitto oli 56,5 milj. euroa (64,3 milj. euroa) ja raportoitu liikevoitto 56,4 milj. euroa (64,3 milj. euroa). Valuuttakursseilla ei ollut merkittävää vaikusta konsernin liikevoittoon ( 2 milj. euroa).

Oikaistu liikevoitto segmenteittäin

milj. euroa Q3 2018 Q3 2017 Muutos Osuus konsernista
Q3 2018
Foodservice Europe-Asia-Oceania 18,7 18,4 2 % 34 %
North America 14,6 20,2 -28 % 26 %
Flexible Packaging1 15,0 17,7 -15 % 27 %
Fiber Packaging 7,0 7,3 -4 % 13 %
Muut toiminnot2 1,2 0,7    
Konserni 56,5 64,3 -12 %  

1 Ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä, jotka olivat 0,0 milj. euroa Q3 2018 (ei vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä Q3 2017)
2 Ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä, jotka olivat -0,1 milj. euroa Q3 2018 (ei vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä Q3 2017)

Oikaistu liikevoitto ja vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät

milj. euroa Q3 2018 Q3 2017
Oikaistu liikevoitto 56,5 64,3
Uudelleenjärjestelykulut sisältäen niihin liittyvät käyttöomaisuuden alaskirjaukset 0,3 -
Liiketoimintojen hankintoihin liittyvät kulut -0,4 -
Liikevoitto 56,4 64,3

Nettorahoituskulut kasvoivat 7 milj. euroon (5 milj. euroa). Verokulut olivat 10 milj. euroa (13 milj. euroa).

Vuosineljänneksen voitto oli 39 milj. euroa (46 milj. euroa). Osakekohtainen tulos oli 0,38 euroa (0,44 euroa).

Oikaistu osakekohtainen tulos ja vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät

milj. euroa Q3 2018 Q3 2017
Vuosineljänneksen oikaistu voitto 39,4 46,2
Oikaistuun liikevoittoon sisälletyt vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät                      -0,1 -
Vertailukelpoisuuteen vaikuttaviin eriin liittyvät verot 0,1 -
Vuosineljänneksen voitto 39,4 46,2

Tuloskehitys Q1-Q3 2018

Konsernin liikevaihdon vertailukelpoinen kasvu oli 5 % kaikkien liiketoimintasegmenttien myötävaikuttaessa. Vertailukelpoinen kasvu kehittyvillä markkinoilla oli 8 %. Liikevaihdon kasvu oli vahvinta Afrikassa, Venäjällä, Brasiliassa ja Intiassa. Konsernin liikevaihto kasvoi 2 291 milj. euroon (2 243 milj. euroa). Valuuttakurssien translaatiovaikutus konsernin liikevaihtoon oli -117 milj. euroa (16 milj. euroa). Pääosa negatiivisesta valuuttakurssivaikutuksesta tuli Yhdysvaltain dollarin, Intian rupian ja Venäjän ruplan kautta.

Liikevaihto segmenteittäin

milj. euroa Q1-Q3 2018 Q1-Q3 2017 Muutos Osuus konsernista
Q1-Q3 2018
Foodservice Europe-Asia-Oceania 650,2 600,5 8 % 28 %
North America 726,1 756,9 -4 % 32 %
Flexible Packaging 716,8 686,0 4 % 31 %
Fiber Packaging 210,2 212,7 -1 % 9 %
Sisäisen myynnin eliminointi -12,3 -12,8    
Konserni 2 290,9 2 243,3 2 %  

Konsernin liikevoitto laski johtuen North America -liiketoimintasegmentin heikosta kannattavuudesta. Foodservice Europe-Asia-Oceania -segmentin liikevoitto parani huomattavasti hyvän volyymikehityksen sekä suotuisan myynnin rakenteen seurauksena. Vertailukelpoisin valuutoin tarkasteltuna Flexible Packaging -segmentin liikevoitto kasvoi hieman ja Fiber Packaging -segmentin liikevoitto oli edellisvuoden tasolla. Konsernin oikaistu liikevoitto oli 186,7 milj. euroa (202,7 milj. euroa) ja raportoitu liikevoitto 196,1 milj. euroa (202,7 milj. euroa). Valuuttakurssien translaatiovaikutus konsernin liikevoittoon oli  9 milj. euroa (2 milj. euroa). 

Oikaistu liikevoitto segmenteittäin

milj. euroa Q1-Q3 2018 Q1-Q3 2017 Muutos Osuus konsernista
Q1-Q3 2018
Foodservice Europe-Asia-Oceania1 58,2 52,2 12 % 32 %
North America 53,4 75,3 -29 % 29 %
Flexible Packaging2 50,4 50,6 -0 % 27 %
Fiber Packaging3 22,2 22,7 -2 % 12 %
Muut toiminnot4 2,5 1,9    
Konserni 186,7 202,7 -8 %  

1 Ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä, jotka olivat -1,3 milj. euroa Q1-Q3 2018 (ei vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä Q1-Q3 2017).
Ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä, jotka olivat -1,5 milj. euroa Q1-Q3 2018 (ei vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä Q1-Q3 2017).
Ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä, jotka olivat -0,6 milj. euroa Q1-Q3 2018 (ei vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä Q1-Q3 2017).
Ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä, jotka olivat 12,8 milj. euroa Q1-Q3 2018 (ei vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä Q1-Q3 2017).

Oikaistu liikevoitto ei sisällä vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä, jotka olivat 9,4 milj. euroa. Erät käsittävät 3,2 milj. euroa uudelleenjärjestelykuluja ja niihin liittyviä käyttöomaisuuden alaskirjauksia, 1,6 milj. euroa liiketoimintojen hankintoihin liittyviä kuluja sekä 14,2 milj. euron voiton. Uudelleenjärjestelykulut liittyvät kehitystoimenpiteisiin Foodservice Europe-Asia-Oceania, Flexible Packaging ja Fiber Packaging -segmenteissä sekä Muissa toiminnoissa. Voitto liittyy konsernin makeisliiketoimintaan liittyvän tavaramerkkiportfolion myyntiin 30.4.2018 ilmoitetun mukaisesti. Huhtamäen makeisliiketoiminta divestoitiin vuonna 1996.

Oikaistu liikevoitto ja vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät

milj. euroa Q1-Q3 2018 Q1-Q3 2017
Oikaistu liikevoitto 186,7 202,7
Uudelleenjärjestelykulut sisältäen niihin liittyvät käyttöomaisuuden alaskirjaukset -3,2 -
Liiketoimintojen hankintoihin liittyvät kulut -1,6 -
Tavaramerkkiportfolion myyntiin liittyvät voitot 14,2 -
Liikevoitto 196,1 202,7

Nettorahoituskulut kasvoivat 20 milj. euroon (16 milj. euroa). Verokulut olivat 37 milj. euroa (41 milj. euroa). Vastaava veroaste oli 21 % (22 %).

Katsauskauden voitto oli 139 milj. euroa (146 milj. euroa). Oikaistu osakekohtainen tulos oli 1,25 euroa (1,39 euroa) ja raportoitu osakekohtainen tulos oli 1,33 euroa (1,39 euroa). Oikaistu osakekohtainen tulos on laskettu katsauskauden oikaistun voiton perusteella, mikä ei sisällä vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä, jotka olivat 9,4 milj. euroa eikä näihin liittyviä veroja, jotka olivat -1,8 milj. euroa.

Oikaistu osakekohtainen tulos ja vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät

milj. euroa Q1-Q3 2018 Q1-Q3 2017
Katsauskauden oikaistu voitto 131,5 145,7
Oikaistuun liikevoittoon sisälletyt vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät                    9,4 -
Vertailukelpoisuuteen vaikuttaviin eriin liittyvät verot -1,8 -
Katsauskauden voitto 139,1 145,7

Yritysostot ja divestoinnit

Huhtamäki ilmoitti 23.3.2018 sopineensa ostavansa yksityisomistuksessa olevan itseliimautuvia etikettejä valmistavan Ajanta Packagingin Intian liiketoiminnot. Yritysostolla Huhtamäki vahvisti etikettiliiketoimintaansa Intiassa tuoden sen valikoimiin uusia painotekniikoita sekä parantamalla sen innovaatiokyvykkyyttä. Yritysosto täydentää Huhtamäen nykyistä etikettivalikoimaa. Hankitun liiketoiminnan vuosiliikevaihto on noin 10 milj. euroa. Liiketoiminnan palveluksessa on yhteensä 170 henkilöä ja sillä on kaksi modernia tuotantolaitosta. Velaton kauppahinta oli noin 13 milj. euroa. Kauppa toteutui toukokuun 2018 lopussa. Liiketoiminta liitettiin osaksi Flexible Packaging -liiketoimintasegmenttiä 1.6.2018 alkaen.

Huhtamäki ilmoitti 30.4.2018 hankkineensa enemmistöomistuksen australialaisesta tarjoilupakkausjakelijasta ja tukkumyyjästä, Tailored Packagingistä. Yrityskaupan myötä Huhtamäki pystyy hyödyntämään Australiassa valtakunnallista jakelukeskusverkostoa ja palvelemaan asiakkaitaan entistä paremmin ja joustavammin. Tailored Packaging on yksi Australian suurimmista tarjoilupakkausten maahantuojista ja jakelijoista. Sen vuosiliikevaihto on noin 85 milj. euroa ja se työllistää noin 130 henkilöä. Velaton kauppahinta 65 %:n omistusosuudesta yhteisyrityksessä oli noin 35 milj. euroa. Suurimpana osakkeenomistajana Huhtamäki liittää yhteisyrityksen tytäryhtiökseen konsernin taloudellisessa raportoinnissa. Liiketoiminta on raportoitu osana Foodservice Europe-Asia-Oceania -liiketoimintasegmenttiä 1.5.2018 alkaen.

Huhtamäki ilmoitti 30.4.2018 myyneensä makeisliiketoimintaan liittyvän tavaramerkkiportfolionsa yhdysvaltalaiselle sijoitusyhtiölle Highlander Partnersille. Myynnin seurauksena vuoden 2018 toisen vuosineljänneksen tulokseen verojen jälkeen kirjattiin noin 16 milj. Yhdysvaltain dollarin suuruinen vertailukelpoisuuteen vaikuttava tulo. Myyty tavaramerkkiportfolio liittyi Huhtamäen vuonna 1996 divestoimaan makeisliiketoimintaan.

Huhtamäki ilmoitti 31.5.2018 ostaneensa enemmistön yksityisomistuksessa olleesta irlantilaisesta kartonkipikarien valmistajasta Cup Print Unlimited Companysta. Yrityskauppa paransi Huhtamäen asemaa lyhyissä sarjoissa valmistettavien asiakaspainettujen kuppien kasvavilla markkinoilla sekä vahvisti Huhtamäen verkkokauppatoimintoja. Lyhyet tuotantosarjat mahdollistavat myös Huhtamäen nykyisten asiakkaiden kampanjoiden paremman tukemisen. CupPrintin vuosiliikevaihto on noin 14 miljoonaa euroa, ja se työllistää yhteensä noin 110 henkilöä. Velaton kauppahinta 70 % omistusosuudesta CupPrintistä oli noin 22 milj. euroa. Liiketoiminta on raportoitu osana Foodservice Europe-Asia-Oceania -liiketoimintasegmenttiä 1.6.2018 alkaen.

Katsauskauden aikaiset merkittävät tapahtumat 

Euroopan komissio julkaisi 28.5.2018 lakiesityksen Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivistä tiettyjen kertakäyttöisten muovituotteiden, joiden katsotaan vaikuttavan erityisesti merten roskaantumiseen, aiheuttaman ympäristökuormituksen vähentämiseksi ("the Single Use Plastics proposal"). Lakiesitys koskee osaa Huhtamäen tuotevalikoimasta ja sisältää useita toimenpiteitä, joiden tavoitteena on vähentää merten roskaantumista. Ehdotetut toimenpiteet vaihtelevat tiettyjen muovituotteiden kieltämisestä EU:ssa merkintävaatimusten asettamiseen. Lakiesityksen käsittely noudattaa EU:n tavallista lainsäätämisjärjestystä, ja esityksestä tullaan täten neuvottelemaan EU:n neuvoston, Euroopan parlamentin ja Euroopan komission kesken (ns. trilogi). Lakiesityksen mahdollisen hyväksymisen jälkeen EU:n jäsenvaltioiden tulee kahden vuoden siirtymäkauden aikana muuttaa lakiesitys osaksi kansallista lainsäädäntöä. Nykyisellään valtaosa Huhtamäen tuotteista on kuitupohjaisia.

Katsauskauden jälkeiset merkittävät tapahtumat 

Huhtamäki ilmoitti 2.10.2018 suunnittelevansa kilpailukyvyttömien tuotantolinjojen sulkemisia ja alaskirjauksia, sekä aikovansa nopeuttaa tuottavuuden parantamiseen tähtääviä toimenpiteitä investoimalla lisää automaatioon. Alaskirjausten ja muiden toimenpiteiden yhteisvaikutuksen arvioidaan olevan noin -30 milj. euroa, mikä kirjattaisiin vuoden 2018 neljännellä vuosineljänneksellä vertailukelpoisuuteen vaikuttavana eränä. Suunniteltujen toimenpiteiden arvioidaan parantavan kannattavuutta vuositasolla noin 15-18 milj. euroa, täysimääräisenä vuodesta 2020 alkaen.

Näkymät vuodelle 2018

Konsernin liiketoimintaedellytysten odotetaan säilyvän suhteellisen vakaina vuonna 2018. Konsernilla on hyvä taloudellinen asema ja kyky tuottaa positiivista rahavirtaa, mikä mahdollistaa kannattavien kasvumahdollisuuksien hyödyntämisen. Investointien määrän odotetaan olevan suunnilleen samalla tasolla kuin vuonna 2017 investointien kohdistuessa pääosin liiketoiminnan laajentamiseen. 

Taloudellisten katsausten julkaisuajankohdat vuonna 2019

Huhtamäki julkaisee taloudelliset katsauksensa vuonna 2019 seuraavasti:

Tilinpäätöstiedote 2018                                                                    14.2.
Osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2019                                                     25.4.
Puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2019                                                    19.7.
Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2019                                                      23.10. 

Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2018 julkaistaan viikolla 8.

Huhtamäki Oyj:n varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi torstaina 25.4.2019.

Tämä tiedote on tiivistelmä Huhtamäki Oyj:n osavuosikatsauksesta 1.1.-30.9.2018. Osavuosikatsaus on kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä ja lisäksi saatavilla myös yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.huhtamaki.fi.

Lisätietoja:

Jukka Moisio, toimitusjohtaja, puh. 010 686 7801
Thomas Geust, talousjohtaja, puh. 010 686 7880 

HUHTAMÄKI OYJ
Konserniviestintä
 
Huhtamäki on maailmanlaajuisesti toimiva ruuan ja juoman pakkaamisen asiantuntija. 78 tuotantolaitoksen ja 24 vain myyntiin keskittyvän yksikön verkostomme yhteensä 34 maassa antaa meille erinomaiset valmiudet tukea asiakkaidemme kasvua kaikkialla, missä he toimivat. Noin 18 100 työntekijäämme kehittää ja valmistaa kolmea eri teknologiaa hyödyntäen pakkauksia, jotka auttavat huipputuotteita saavuttamaan enemmän kuluttajia, helpommin. Liikevaihtomme vuonna 2017 oli 3,0 miljardia euroa. Emoyhtiö Huhtamäki Oyj on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä, ja yhtiön pääkonttori on Espoossa. Lisätietoja osoitteessa www.huhtamaki.fi.
get_app Huhtamäki Oyj Osavuosikatsaus Q3 2018