KORJAUS: Huhtamäki Oyj:n puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2018: Hyvä vertailukelpoisen liikevaihdon kasvu, valuuttakurssien vaikutukset negatiiviset

HUHTAMÄKI OYJ PUOLIVUOSIKATSAUS 20.7.2018 KLO 14.25

Korjaus Huhtamäki Oyj:n 20.7.2018 klo 8.30 EEST julkaisemaan pörssitiedotteeseen koskien Huhtamäen puolivuosikatsausta.
 
Suomenkielisen tiedotteen ja puolivuosikatsauksen alussa "Q2 2018 lyhyesti" -osiossa esitetty liikevaihdon vertailuluku vuoden 2017 toiselta neljännekseltä 722 milj. euroa oli virheellinen. Oikea luku on 772 milj. euroa. Englanninkielisessä tiedotteessa ja puolivuosikatsauksessa kyseinen vertailuluku oli oikein.

Alla korjattu tiedote kokonaisuudessaan. Liitteenä korjattu suomenkielinen puolivuosikatsaus. Englanninkieliseen tiedotteeseen ja puolivuosikatsaukseen ei ole tehty muutoksia.

HUHTAMÄKI OYJ
Konserniviestintä
----------------------

 

Huhtamäki Oyj:n puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2018: Hyvä vertailukelpoisen liikevaihdon kasvu, valuuttakurssien vaikutukset negatiiviset

Q2 2018 lyhyesti

 • Liikevaihto kasvoi 786 milj. euroon (772 milj. euroa) 
 • Oikaistu liikevoitto oli 70,2 milj. euroa (75,6 milj. euroa); liikevoitto 79,7 milj. euroa (75,6 milj. euroa)
 • Oikaistu osakekohtainen tulos oli 0,47 euroa (0,52 euroa); osakekohtainen tulos 0,54 euroa (0,52 euroa)
 • Liikevaihdon vertailukelpoinen kasvu oli yhteensä 6 % ja kehittyvillä markkinoilla 10 % 
 • Valuuttakurssien vaihtelut heikensivät konsernin liikevaihtoa 48 milj. euroa ja liikevoittoa 4 milj. euroa
 • North America -segmentin liikevoitto laski kuljetuskustannusten korkean hintatason ja Goodyearin tehtaan käynnistämiseen liittyvien kustannusten seurauksena

H1 2018 lyhyesti

 • Liikevaihto oli 1 511 milj. euroa (1 511 milj. euroa) 
 • Oikaistu liikevoitto oli 130,2 milj. euroa (138,4 milj. euroa); liikevoitto 139,7 milj. euroa (138,4 milj. euroa)
 • Oikaistu osakekohtainen tulos oli 0,87 euroa (0,95 euroa); osakekohtainen tulos 0,94 euroa (0,95 euroa)
 • Liikevaihdon vertailukelpoinen kasvu oli yhteensä 6 % ja kehittyvillä markkinoilla 9 %
 • Valuuttakurssien vaihtelut heikensivät konsernin liikevaihtoa 107 milj. euroa ja liikevoittoa 8 milj. euroa
 • North America -segmentin liikevoitto laski kuljetuskustannusten korkean hintatason ja Goodyearin tehtaan käynnistämiseen liittyvien kustannusten seurauksena
 • Investoinnit laskivat 81 milj. euroon (95 milj. euroa) ja vapaa rahavirta vahvistui 27 milj. euroon (-12 milj. euroa)

Avainluvut 

milj. euroa Q2 2018 Q2 2017 Muutos H1 2018 H1 2017 Muutos  2017
Liikevaihto 785,9 771,9 2 % 1 511,1 1 511,3 -0 % 2 988,7
Oikaistu käyttökate1 100,7 106,4 -5 % 190,8 200,4 -5 % 389,7
Prosentti1 12,8 % 13,8 %   12,6 % 13,3 %   13,0 %
Käyttökate 112,3 106,4 5 % 202,4 200,4 1 % 386,3
Oikaistu liikevoitto2 70,2 75,6 -7 % 130, 2 138,4 -6 % 267,7
Prosentti2 8,9 % 9,8 %   8,6 % 9,2 %   9,0 %
Liikevoitto 79,7 75,6 5 % 139,7 138,4 1 % 264,3
Oikaistu osakekohtainen tulos, euroa3 0,47 0,52 -10 % 0,87 0,95 -9 % 1,90
Osakekohtainen tulos, euroa 0,54 0,52 4 % 0,94 0,95 -1 % 1,86
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI)2       12,7 % 14,2 %   13,6 %
Oman pääoman tuotto (ROE)2       16,3 % 16,9 %   17,0 %
Investoinnit 47,7 48,4 -2 % 80,9 95,4 -15 % 214,8
Vapaa rahavirta 44,8 -3,0   26,8 -11,8   55,5

1 Luvut eivät sisällä vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä, jotka olivat 11,6 milj. euroa kausilla Q2 ja H1 2018 ja -3,4 milj. euroa vuonna 2017.
2 Luvut eivät sisällä vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä, jotka olivat 9,5 milj. euroa kausilla Q2 ja H1 2018 ja -3,4 milj. euroa vuonna 2017.
3 Luvut eivät sisällä vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä, jotka olivat 7,6 milj. euroa kausilla Q2 ja H1 2018 ja -4,8 milj. euroa vuonna 2017.

Ellei toisin mainita, tässä osavuosikatsauksessa esitetyt vertailut liittyvät vuoden 2017 vastaavaan ajanjaksoon. Esitetyt sijoitetun pääoman tuottoa (ROI), oman pääoman tuottoa (ROE) ja sidotun pääoman tuottoa (RONA) kuvaavat tunnusluvut on laskettu liukuvana 12 kuukauden keskiarvona.

Kaikki taulukoiden luvut on pyöristetty, minkä vuoksi yksittäisten lukujen yhteenlaskettu summa saattaa poiketa esitetystä summaluvusta. Tunnusluvut on laskettu käyttäen tarkkoja arvoja. 

Toimitusjohtaja Jukka Moisio:

"Toisella vuosineljänneksellä liikevaihtomme vertailukelpoinen kasvu oli vahva 6 %. Kehittyvillä markkinoilla vertailukelpoinen kasvu oli 10 %. Kaikki segmentit vaikuttivat positiiviseen kehitykseen Flexible Packaging-  ja Foodservice Europe-Asia-Oceania -segmenttien raportoidessa parhaimmat kasvuluvut. Valuuttakurssien negatiivinen translaatiovaikutus raportoituun liikevaihtoon, mikä sisältää vuosineljänneksen aikana tehdyt kolme yritysostoa (Ajanta Packaging, Tailored Packaging ja Cup Print Unlimited) oli 48 milj. euroa (6%) ja raportoitu liikevaihdon kasvu, oli 2 %.

Kannattavuutemme pysyi hyvällä tasolla, vaikka heikkenikin vuoteen 2017 verrattuna. Valuuttakurssien translaatiovaikutus heikensi liikevoittoamme 4 milj. eurolla. Foodservice Europe-Asia-Oceania- ja Flexible Packaging  segmentit paransivat kannattavuuttaan, kun taas North America -segmentin liikevoittoprosentti heikkeni korkeiden jakelukustannusten ja   Goodyearin tehtaan käynnistämiseen liittyvien kustannusten seurauksena. Olemme tyytyväisiä myynnin kasvuun ja tulemme tekemään lisää toimenpiteitä kannattavuuden parantamiseksi.

Myyntimme globaaleille avainasiakkaille on kehittynyt hyvin ja kasvuprosentit ovat keskimääräisiä kasvuprosenttejamme paremmat. Odotamme orgaanisten investointien ja toisella vuosineljänneksellä tehtyjen kolmen yritysoston kantavan hedelmää ja vahvan kasvun jatkuvan tulevina vuosineljänneksinä. 

Euroopan komissio julkaisi toukokuun lopussa kertakäyttöisiä muovituotteita koskevan lakiesityksen ("Single Use Plastics Proposal, SUP"). Meriin päätyvän jätteen vähentämiseksi tehty lakiesitys ehdottaa mm. muutoksia pakkausmerkintöihin ja että muovista valmistetut kertakäyttöaterimet, lautaset, juomasekoittimet ja pillit kiellettäisiin. Lakiesitys noudattaa EU:n tavallista lainsäätämisjärjestystä ja sitä tullaan käsittelemään EU:n neuvostossa, Euroopan parlamentissa ja komissiossa. 

Lakiesityksen nykymuodossa kielletyksi ehdotetut tuotteet muodostavat alle 2 %:a tarjoilupakkausliiketoiminnastamme Euroopassa ja ne voidaan suurimmaksi osaksi korvata vaihtoehtoisilla paperipohjaisilla tuotteilla. Monta eri raaka-ainetta ja pakkaustyyppiä kattavan innovaatiokyvykkyytemme ansiosta olemme hyvissä asemissa. Jatkamme työtämme yhdessä asiakkaidemme kanssa kuluttajien tarpeisiin vastaamiseksi ja tuomme vaihtoehtoisia ratkaisuja muovin korvaamiseksi. Jo tällä hetkellä valtaosa tuotteistamme on kuitupohjaisia."

Tuloskehitys Q2 2018

Konsernin liikevaihdon vertailukelpoinen kasvu oli vuosineljänneksellä 6 % kaikkien segmenttien myötävaikuttaessa. Liikevaihdon kasvu oli vahvaa Flexible Packaging- ja Foodservice Europe-Asia-Oceania  liiketoimintasegmenteissä. Vertailukelpoinen kasvu kehittyvillä markkinoilla oli 10 %. Vahva kasvu jatkui Intiassa, Itä-Euroopassa sekä Lähi-idässä ja Afrikassa. Konsernin liikevaihto kasvoi 786 milj. euroon (772 milj. euroa). Valuuttakurssien translaatiovaikutus konsernin liikevaihtoon oli  48 milj. euroa (17 milj. euroa) vuoden 2017 valuuttakursseihin verrattuna. Pääosa negatiivisesta kurssivaikutuksesta tuli Yhdysvaltain dollarin, Intian rupian kautta ja Venäjän ruplan kautta. 

Liikevaihto segmenteittäin

milj. euroa Q2 2018 Q2 2017 Muutos Osuus konsernista
Q2 2018
Foodservice Europe-Asia-Oceania 221,5 205,4 8 % 28 %
North America 257,0 274,3 -6 % 33 %
Flexible Packaging 240,3 224,0 7 % 30 %
Fiber Packaging 71,3 71,8 -1 % 9 %
Sisäisen myynnin eliminointi -4,2 -3,6    
Konserni 785,9 771,9 2 %  

Vertailukelpoinen kasvu segmenteittäin

  Q2 2018 Q1 2018 Q4 2017 Q3 2017
Foodservice Europe-Asia-Oceania 5 % 5 % 6 % 4 %
North America 2 % 5 % 2 % 2 %
Flexible Packaging 11 % 6 % 9 % 7 %
Fiber Packaging 3 % 5 % 4 % 5 %
Konserni 6 % 5 % 5 % 4 %

Konsernin liikevoitto laski. Liikevoiton vakaa kehitys jatkui Foodservice Europe-Asia-Oceania- ja Flexible Packaging  liiketoimintasegmenteissä. North America -segmentin liikevoitto laski korkeampien jakelukustannusten ja Goodyearin tehtaan käynnistämiseen liittyvien kustannusten seurauksena. Konsernin oikaistu liikevoitto oli 70,2 milj. euroa (75,6 milj. euroa) ja raportoitu liikevoitto 79,7 milj. euroa (75,6 milj. euroa). Valuuttakurssien translaatiovaikutus konsernin liikevoittoon oli  4 milj. euroa (2 milj. euroa).

Oikaistu liikevoitto segmenteittäin

milj. euroa Q2 2018 Q2 2017 Muutos Osuus konsernista
Q2 2018
Foodservice Europe-Asia-Oceania1 20,3 18,4 10 % 30 %
North America 22,5 32,6 -31 % 33 %
Flexible Packaging2 18,0 14,0 28 % 26 %
Fiber Packaging3 7,3 8,1 -10 % 11 %
Muut toiminnot4 2,1 2,5    
Konserni 70,2 75,6 -7 %  

1) Ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä, jotka olivat -1,3 milj. euroa Q2 2018
2) Ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä, jotka olivat -1,5 milj. euroa Q2 2018
3) Ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä, jotka olivat -0,6 milj. euroa Q2 2018
4) Ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä, jotka olivat 12,9 milj. euroa Q2 2018

Oikaistu liikevoitto ei sisällä vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä, jotka olivat 9,5 milj. euroa. Erät käsittävät 3,5 milj. euroa uudelleenjärjestelykuluja ja niihin liittyviä käyttöomaisuuden alaskirjauksia, 1,2 milj. euroa liiketoimintojen hankintoihin liittyviä kuluja sekä 14,2 milj. euron voiton. Uudelleenjärjestelykulut liittyvät kehitystoimenpiteisiin Foodservice Europe-Asia-Oceania, Flexible Packaging ja Fiber Packaging -segmenteissä sekä Muissa toiminnoissa. Voitto liittyy konsernin makeisliiketoimintaan liittyvän tavaramerkkiportfolion myyntiin 30.4.2018 ilmoitetun mukaisesti. Huhtamäen makeisliiketoiminta divestoitiin vuonna 1996.

Oikaistu liikevoitto ja vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät

milj. euroa Q2 2018 Q2 2017
Oikaistu liikevoitto 70,2 75,6
Uudelleenjärjestelykulut sisältäen niihin liittyvät käyttöomaisuuden alaskirjaukset -3,5 -
Liiketoimintojen hankintoihin liittyvät kulut -1,2 -
Tavaramerkkiportfolion myyntiin liittyvät voitot 14,2 -
Liikevoitto 79,7 75,6

Nettorahoituskulut kasvoivat 7 milj. euroon (6 milj. euroa). Verokulut olivat 15 milj. euroa (15 milj. euroa).

Vuosineljänneksen voitto oli 58 milj. euroa (55 milj. euroa). Oikaistu osakekohtainen tulos oli 0,47 euroa (0,52 euroa) ja raportoitu osakekohtainen tulos oli 0,54 euroa (0,52 euroa). Oikaistu osakekohtainen tulos on laskettu vuosineljänneksen oikaistun voiton perusteella. Vuosineljänneksen oikaistu voitto ei sisällä vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä, jotka olivat 9,5 milj. euroa eikä näihin liittyviä veroja, jotka olivat -1,9 milj. euroa.

Oikaistu osakekohtainen tulos ja vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät

milj. euroa Q2 2018 Q2 2017
Vuosineljänneksen oikaistu voitto 49,9 54,5
Oikaistuun liikevoittoon sisälletyt vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät 9,5 -
Vertailukelpoisuuteen vaikuttaviin eriin liittyvät verot -1,9 -
Vuosineljänneksen voitto 57,5 54,5

Tuloskehitys H1 2018

Konsernin liikevaihdon vertailukelpoinen kasvu oli katsauskaudella 6 % kaikkien liiketoimintasegmenttien liikevaihdon kasvaessa. Konsernin vertailukelpoinen kasvu kehittyvillä markkinoilla oli 9 %. Liikevaihdon kasvu oli vahvinta Intiassa, Itä-Euroopassa sekä Lähi-idässä ja Afrikassa. Konsernin raportoitu liikevaihto oli edellisvuoden tasolla ollen 1 511 milj. euroa (1 511 milj. euroa). Valuuttakurssien translaatiovaikutus konsernin liikevaihtoon oli -107 milj. euroa (36 milj. euroa) vuoden 2017 valuuttakursseihin verrattuna. Pääosa negatiivisesta valuuttakurssivaikutuksesta tuli Yhdysvaltain dollarin, Intian rupian ja Venäjän ruplan kautta.

Liikevaihto segmenteittäin

milj. euroa H1 2018 H1 2017 Muutos Osuus konsernista
H1 2018
Foodservice Europe-Asia-Oceania 420,3 397,9 6 % 28 %
North America 483,8 521,6 -7 % 32 %
Flexible Packaging 474,3 456,3 4 % 31 %
Fiber Packaging 141,0 144,1 -2 % 9 %
Sisäisen myynnin eliminointi -8,3 -8,6    
Konserni 1 511,1 1 511,3 -0 %  

Konsernin liikevoitto laski johtuen pääasiassa North America -segmentin liikevoiton laskusta. Foodservice Europe-Asia-Oceania -segmentin liikevoitto parani huomattavasti pääasiassa hyvän volyymikehityksen ja suotuisan myynnin rakenteen seurauksena. Liikevoitto kasvoi myös Flexible Packaging -segmentissä, mutta oli ennallaan Fiber Packaging -segmentissä. Konsernin oikaistu liikevoitto oli 130,2 milj. euroa (138,4 milj. euroa) ja raportoitu liikevoitto 139,7 milj. euroa (138,4 milj. euroa). Valuuttakurssien translaatiovaikutus konsernin liikevoittoon oli -8 milj. euroa (4 milj. euroa).

Oikaistu liikevoitto segmenteittäin

milj. euroa H1 2018 H1 2017 Muutos Osuus konsernista
H1 2018
Foodservice Europe-Asia-Oceania1 39,5 33,8 17 % 31 %
North America 38,8 55,1 -30 % 30 %
Flexible Packaging2 35,5 32,9 8 % 27 %
Fiber Packaging3 15,2 15,4 -1 % 12 %
Muut toiminnot4 1,2 1,2    
Konserni 130,2 138,4 -6 %  

1) Ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä, jotka olivat -1,3 milj. euroa H1 2018.
2) Ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä, jotka olivat -1,5 milj. euroa H1 2018.
3) Ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä, jotka olivat -0,6 milj. euroa H1 2018.
4) Ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä, jotka olivat 12,9 milj. euroa H1 2018.

Oikaistu liikevoitto ei sisällä vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä, jotka olivat 9,5 milj. euroa. Erät käsittävät 3,5 milj. euroa uudelleenjärjestelykuluja ja niihin liittyviä käyttöomaisuuden alaskirjauksia, 1,2 milj. euroa liiketoimintojen hankintoihin liittyviä kuluja sekä 14,2 milj. euron voiton. Uudelleenjärjestelykulut liittyvät kehitystoimenpiteisiin Foodservice Europe-Asia-Oceania, Flexible Packaging ja Fiber Packaging -segmenteissä sekä Muissa toiminnoissa.  Voitto liittyy konsernin makeisliiketoimintaan liittyvän tavaramerkkiportfolion myyntiin 30.4.2018 ilmoitetun mukaisesti. Huhtamäen makeisliiketoiminta divestoitiin vuonna 1996.

Oikaistu liikevoitto ja vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät

milj. euroa H1 2018 H1 2017
Oikaistu liikevoitto 130,2 138,4
Uudelleenjärjestelykulut sisältäen niihin liittyvät käyttöomaisuuden alaskirjaukset -3,5 -
Liiketoimintojen hankintoihin liittyvät kulut -1,2 -
Tavaramerkkiportfolion myyntiin liittyvät voitot 14,2 -
Liikevoitto 139,7 138,4

Nettorahoituskulut kasvoivat 13 milj. euroon (11 milj. euroa). Verokulut laskivat ja olivat 27 milj. euroa (28 milj. euroa). Vastaava veroaste oli 21 % (22 %).

Katsauskauden voitto oli 100 milj. euroa (100 milj. euroa). Oikaistu osakekohtainen tulos oli 0,87 euroa (0,95 euroa) ja raportoitu osakekohtainen tulos oli 0,94 euroa (0,95 euroa). Oikaistu osakekohtainen tulos on laskettu katsauskauden oikaistun voiton perusteella, mikä ei sisällä vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä, jotka olivat 9,5 milj. euroa eikä näihin liittyviä veroja, jotka olivat -1,9 milj. euroa.

Oikaistu osakekohtainen tulos ja vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät

milj. euroa H1 2018 H1 2017
Katsauskauden oikaistu voitto 92,1 99,5
Oikaistuun liikevoittoon sisälletyt vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät 9,5 -
Vertailukelpoisuuteen vaikuttaviin eriin liittyvät verot -1,9 -
Katsauskauden voitto 99,7 99,5

Yritysostot ja divestoinnit

Huhtamäki ilmoitti 23.3.2018 sopineensa ostavansa yksityisomistuksessa olevan itseliimautuvia etikettejä valmistavan Ajanta Packagingin Intian liiketoiminnot. Yritysostolla Huhtamäki vahvisti etikettiliiketoimintaansa Intiassa tuoden sen valikoimiin uusia painotekniikoita sekä parantamalla sen innovaatiokyvykkyyttä. Yritysosto täydentää Huhtamäen nykyistä etikettivalikoimaa. Hankitun liiketoiminnan vuosiliikevaihto on noin 10 milj. euroa. Liiketoiminnan palveluksessa on yhteensä 170 henkilöä ja sillä on kaksi modernia tuotantolaitosta. Velaton kauppahinta oli noin 13 milj. euroa. Kaupan toteutui toukokuun 2018 lopussa. Liiketoiminta liitettiin osaksi Flexible Packaging -liiketoimintasegmenttiä 1.6.2018 alkaen.

Huhtamäki ilmoitti 30.4.2018 hankkineensa enemmistöomistuksen australialaisesta tarjoilupakkausjakelijasta ja tukkumyyjästä, Tailored Packagingistä. Yrityskaupan myötä Huhtamäki pystyy hyödyntämään Australiassa valtakunnallista jakelukeskusverkostoa ja palvelemaan asiakkaitaan entistä paremmin ja joustavammin. Tailored Packaging on yksi Australian suurimmista tarjoilupakkausten maahantuojista ja jakelijoista. Sen vuosiliikevaihto on noin 85 milj. euroa ja se työllistää noin 130 henkilöä. Velaton kauppahinta 65 %:n omistusosuudesta yhteisyrityksessä oli noin 35 milj. euroa. Suurimpana osakkeenomistajana Huhtamäki liittää yhteisyrityksen tytäryhtiökseen konsernin taloudellisessa raportoinnissa. Liiketoiminta on raportoitu osana Foodservice Europe-Asia-Oceania -liiketoimintasegmenttiä 1.5.2018 alkaen.

Huhtamäki ilmoitti 30.4.2018 myyneensä makeisliiketoimintaan liittyvän tavaramerkkiportfolionsa yhdysvaltalaiselle sijoitusyhtiölle Highlander Partnersille. Myynnin seurauksena vuoden 2018 toisen vuosineljänneksen tulokseen verojen jälkeen kirjattiin noin 16 miljoonan Yhdysvaltain dollarin suuruinen vertailukelpoisuuteen vaikuttava tulo. Myyty tavaramerkkiportfolio liittyi Huhtamäen vuonna 1996 divestoimaan makeisliiketoimintaan.

Huhtamäki ilmoitti 31.5.2018 ostaneensa enemmistön yksityisomistuksessa olleesta irlantilaisesta kartonkipikarien valmistajasta Cup Print Unlimited Companysta. Yrityskauppa paransi Huhtamäen asemaa lyhyissä sarjoissa valmistettavien asiakaspainettujen kuppien kasvavilla markkinoilla sekä vahvisti Huhtamäen verkkokauppatoimintoja. Lyhyet tuotantosarjat mahdollistavat myös Huhtamäen nykyisten asiakkaiden kampanjoiden paremman tukemisen. CupPrintin vuosiliikevaihto on noin 14 miljoonaa euroa, ja se työllistää yhteensä noin 110 henkilöä. Velaton kauppahinta 70 % omistusosuudesta CupPrintistä oli noin 22 miljoonaa euroa. Liiketoiminta on raportoitu osana Foodservice Europe-Asia-Oceania -liiketoimintasegmenttiä 1.6.2018 alkaen.

Katsauskauden aikaiset merkittävät tapahtumat 

Euroopan komissio julkaisi 28.5.2018 lakiesityksen Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivistä tiettyjen kertakäyttöisten muovituotteiden, joiden katsotaan vaikuttavan erityisesti merten roskaantumiseen, aiheuttaman ympäristökuormituksen vähentämiseksi ("the Single Use Plastics proposal"). Lakiesitys koskee osaa Huhtamäen tuotevalikoimasta ja sisältää useita toimenpiteitä, joiden tavoitteena on vähentää merten roskaantumista. Ehdotetut toimenpiteet vaihtelevat tiettyjen muovituotteiden kieltämisestä EU:ssa merkintävaatimusten asettamiseen. Lakiesityksen käsittely noudattaa EU:n tavallista lainsäätämisjärjestystä, ja esityksestä tullaan täten neuvottelemaan EU:n neuvoston, Euroopan parlamentin ja Euroopan komission kesken (ns. trilogi). Lakiesityksen mahdollisen hyväksymisen jälkeen, EU:n jäsenvaltioiden tulee kahden vuoden siirtymäkauden aikana muuttaa lakiesitys osaksi kansallista lainsäädäntöä. Nykyisellään valtaosa Huhtamäen tuotteista on kuitupohjaisia.

Näkymät vuodelle 2018

Konsernin liiketoimintaedellytysten odotetaan säilyvän suhteellisen vakaina vuonna 2018. Konsernilla on hyvä taloudellinen asema ja kyky tuottaa positiivista rahavirtaa, mikä mahdollistaa kannattavien kasvumahdollisuuksien hyödyntämisen. Investointien määrän odotetaan olevan suunnilleen samalla tasolla kuin vuonna 2017 investointien kohdistuessa pääosin liiketoiminnan laajentamiseen. 

Taloudellisten katsausten julkaisuajankohdat vuonna 2018

Vuoden 2018 aikana julkaistaan seuraava osavuosikatsaus:

Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2018                                                     25.10.

Tämä tiedote on tiivistelmä Huhtamäki Oyj:n puolivuosikatsauksesta 1.1.-30.6.2018. Puolivuosikatsaus on kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä ja lisäksi saatavilla myös yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.huhtamaki.fi.

Lisätietoja:

Jukka Moisio, toimitusjohtaja, puh. 010 686 7801
Thomas Geust, talousjohtaja, puh. 010 686 7880

Huhtamäki on maailmanlaajuisesti toimiva ruuan ja juoman pakkaamisen asiantuntija. 78 tuotantolaitoksen ja 24 vain myyntiin keskittyvän yksikön verkostomme yhteensä 34 maassa antaa meille erinomaiset valmiudet tukea asiakkaidemme kasvua kaikkialla, missä he toimivat. Noin 18 200 työntekijäämme kehittää ja valmistaa kolmea eri teknologiaa hyödyntäen pakkauksia, jotka auttavat huipputuotteita saavuttamaan enemmän kuluttajia, helpommin. Liikevaihtomme vuonna 2017 oli 3,0 miljardia euroa. Emoyhtiö Huhtamäki Oyj on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä, ja yhtiön pääkonttori on Espoossa. Lisätietoja osoitteessa www.huhtamaki.fi.

get_app Huhtamaki Q2 2018 Interim Report FI