Huhtamäki Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.–30.9.2019: Vahva liikevaihdon kasvu jatkui ja kannattavuus parani

HUHTAMÄKI OYJ OSAVUOSIKATSAUS 23.10.2019 KLO 8.30

Huhtamäki Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.–30.9.2019: Vahva liikevaihdon kasvu jatkui ja kannattavuus parani

Q3 2019 lyhyesti

  • Liikevaihto kasvoi 10 prosenttia 855 miljoonaan euroon (780 milj. euroa)
  • Oikaistu liikevoitto oli 72 miljoonaa euroa (57 milj. euroa); raportoitu liikevoitto 68 miljoonaa euroa (57 milj. euroa)
  • Oikaistu osakekohtainen tulos oli 0,45 euroa (0,38 euroa); raportoitu osakekohtainen tulos 0,41 euroa (0,38 euroa)
  • Liikevaihdon vertailukelpoinen kasvu oli konsernitasolla 7 prosenttia ja kehittyvillä markkinoilla 8 prosenttia
  • Valuuttakurssien vaihtelut vahvistivat konsernin liikevaihtoa 24 miljoonaa euroa ja liikevoittoa 2 miljoonaa euroa

Q1-Q3 2019 lyhyesti

  • Liikevaihto kasvoi 10 prosenttia 2 524 miljoonaan euroon (2 291 milj. euroa)
  • Oikaistu liikevoitto oli 218 miljoonaa euroa (189 milj. euroa); raportoitu liikevoitto 213 miljoonaa euroa (198 milj. euroa)
  • Oikaistu osakekohtainen tulos oli 1,40 euroa (1,24 euroa); raportoitu osakekohtainen tulos 1,36 euroa (1,32 euroa)
  • Liikevaihdon vertailukelpoinen kasvu oli konsernitasolla 6 prosenttia ja kehittyvillä markkinoilla 7 prosenttia
  • Valuuttakurssien vaihtelut vahvistivat konsernin liikevaihtoa 68 miljoonaa euroa ja liikevoittoa 6 miljoonaa euroa

Avainluvut

milj. euroa Q3 2019 Q3 2018 Muutos Q1-Q3 2019 Q1-Q3 2018 Muutos 2018
Liikevaihto 854,9 779,8 10 % 2 524,3 2 290,9 10 % 3 103,6
Oikaistu käyttökate1 113,5 94,2 20 % 339,0 296,8 14 % 398,7
Prosentti1 13,3 % 12,1 %   13,4 % 13,0 %   12,8 %
Käyttökate 108,8 94,1 16 % 333,8 308,3 8 % 390,3
Oikaistu liikevoitto2 72,3 57,2 26 % 218,4 188,6 16 % 251,0
Prosentti2 8,5 % 7,3 %   8,7 % 8,2 %   8,1 %
Liikevoitto 67,7 57,1 19 % 213,2 198,1 8 % 225,5
Oikaistu osakekohtainen tulos, euroa3 0,45 0,38 17 % 1,40 1,24 13 % 1,69
Osakekohtainen tulos, euroa 0,41 0,38 8 % 1,36 1,32 3 % 1,49
Oikaistu sijoitetun pääoman tuotto (ROI)2,4       12,0 % 12,3 %   11,6 %
Oikaistu oman pääoman tuotto (ROE)3,4       15,2 % 15,5 %   14,5 %
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI)4       10,3 % 12,5 %   10,4 %
Oman pääoman tuotto (ROE)4       12,8 % 15,8 %   12,8 %
Investoinnit 54,6 45,6 20 % 132,9 126,5 5 % 196,9
Vapaa rahavirta 82,9 2,1 >100 % 117,1 38,6 >100 % 79,6

1 Ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä, jotka olivat -4,6 milj. euroa Q3 2019 (-0,1 milj. euroa), -5,2 milj. euroa Q1-Q3 2019 (11,5 milj. euroa) ja ‑8,4 milj. euroa vuonna 2018.
2 Ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä, jotka olivat -4,6 milj. euroa Q3 2019 (-0,1 milj. euroa), -5,2 milj. euroa Q1-Q3 2019 (9,4 milj. euroa) ja ‑25,5 milj. euroa vuonna 2018.
3 Ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä, jotka olivat -3,6 milj. euroa Q3 2019 (-0,0 milj. euroa), -4,1 milj. euroa Q1-Q3 2019 (7,6 milj. euroa) ja -20,6 milj. euroa vuonna 2018.
4 Sijoitetun pääoman tuottoa (ROI) ja oman pääoman tuottoa (ROE) kaudella Q1-Q3 2018 ei ole oikaistu IFRS 16 käyttöönoton yhteydessä.

Ellei toisin mainita, tässä osavuosikatsauksessa esitetyt vertailut liittyvät vuoden 2018 vastaavaan ajanjaksoon. Esitetyt sijoitetun pääoman tuottoa (ROI), oman pääoman tuottoa (ROE) ja sidotun pääoman tuottoa (RONA) kuvaavat tunnusluvut, sekä nettovelan suhde käyttökatteeseen, on laskettu liukuvana 12 kuukauden keskiarvona.

IFRS 16 Vuokrasopimukset -standardi on otettu käyttöön 1.1.2019 alkaen soveltaen täysin takautuvaa menetelmää. Vuoden 2018 taloudelliset tiedot on oikaistu lukuun ottamatta tunnuslukuja ROI, ROE, RONA ja nettovelan suhde käyttökatteeseen vuosineljänneksille Q1 2018, Q2 2018 ja Q3 2018. Lisätietoja liitetiedoissa.

Yksittäisistä luvuista lasketut summat saattavat poiketa esitetyistä summista, koska taulukoissa esitetyt luvut ovat tarkkoja arvoja. Tunnusluvut on laskettu käyttäen tarkkoja arvoja.

Toimitusjohtaja Charles Héaulmé:

”Kasvumme jatkui vahvana vuoden 2019 kolmannella neljänneksellä. Liikevaihto kasvoi 10 prosenttia 855 miljoonaan euroon ja liikevaihdon vertailukelpoinen kasvu oli 7 prosenttia. Kehittyvillä markkinoilla kasvumme jatkui vahvana ja oli 8 prosenttia. Saimme valuuttakursseista hieman myötätuulta kolmannella vuosineljänneksellä translaatiovaikutuksen liikevaihtoon ollessa 3 prosenttia.

Jatkoimme kannattavuutemme parantamista vuosineljänneksen aikana. Oikaistu liikevoittomme kasvoi 26 prosenttia 72 miljoonaan euroon, liikevoittoprosentin noustessa 8,5 prosenttiin. Oikaistu liikevoitto kasvoi merkittävästi North America -segmentissä ja vahvasti Flexible Packaging- ja Foodservice Europe-Asia-Oceania ‑segmenteissä. Parantuneen kannattavuuden taustalla ovat vuoden 2018 lopulla suoritetut toimenpiteet hinnoittelun ja tehokkuuden parantamiseksi.

Jatkamme ympäristöystävällisten pakkausten kehittämistä ja tuomista markkinoille. Kuitupohjainen valmisruokapakkauksemme, Fresh, on otettu markkinoilla hyvin vastaan. Isossa-Britanniassa Waitrosen kanssa toteutetut pilottihankkeet ovat osoittaneet, että asiakkaat ja kuluttajat ovat hyvin kiinnostuneita tuotteesta ja että se suoriutuu hyvin läpi toimitusketjun. Huhtamäen ensimmäinen teollisen mittakaavan Fresh-tuotantolinja käynnistetään vuoden 2019 viimeisen vuosineljänneksen aikana Lurganissa, Pohjois-Irlannissa. Myös kaksi muuta viimeaikaista tuotelanseeraustamme, kierrätettävien joustopakkausten Huhtamaki blueloop -konsepti ja paperipillimme, etenivät hyvin vuosineljänneksen aikana.

Ilmoitimme vuosineljänneksen lopulla kahdesta yritysostosta, jotka tukevat kasvuamme kehittyvillä markkinoilla. Kahdesta joustopakkausvalmistajasta toinen sijaitsee Etelä-Afrikassa ja toinen Intiassa. Yritysostojen myötä laajennamme joustopakkausten valmistusverkostoamme Etelä-Afrikkaan ja vauhditamme kasvuamme Intiassa parantamalla kykyämme palvella asiakkaita maan eteläosissa.”

Tuloskehitys Q3 2019

Konsernin liikevaihdon kasvu oli vuosineljänneksellä vahvaa, erityisesti North America -segmentissä. Liikevaihdon vertailukelpoinen kasvu oli vahvaa, 7 prosenttia, kaikkien liiketoimintasegmenttien tukemana. Kehittyvillä markkinoilla kasvu oli 8 prosenttia. Konsernin liikevaihto kasvoi 10 prosenttia 855 miljoonaan euroon (780 milj. euroa). Valuuttakurssien translaatiovaikutus konsernin liikevaihtoon oli 24 miljoonaa euroa (-9 milj. euroa) vuoden 2018 valuuttakursseihin verrattuna. Pääosa positiivisesta kurssivaikutuksesta tuli Yhdysvaltain dollarin kautta.

Liikevaihto segmenteittäin

milj. euroa Q3 2019 Q3 2018 Muutos Osuus konsernista
Q3 2019
Foodservice Europe-Asia-Oceania 242,4 229,9 5 % 28 %
North America 287,0 242,3 18 % 33 %
Flexible Packaging 260,7 242,4 8 % 30 %
Fiber Packaging 68,2 69,1 -1 % 8 %
Sisäisen myynnin eliminointi -3,4 -4,0    
Konserni 854,9 779,8 10 %  

Liikevaihdon vertailukelpoinen kasvu segmenteittäin

  Q3 2019 Q2 2019 Q1 2019 Q4 2018
Foodservice Europe-Asia-Oceania 4 % 3 % 4 % 3 %
North America 14 % 13 % 5 % 11 %
Flexible Packaging 4 % 1 % 5 % 4 %
Fiber Packaging 7 % 7 % 4 % 5 %
Konserni 7 % 6 % 5 % 6 %

Konsernin oikaistu liikevoitto parani merkittävästi ja kannattavuus oli hyvällä tasolla. Liikevoiton kasvua tuki operatiivisen tehokkuuden parantuminen kaikissa liiketoiminnoissa. North America -segmentin liikevoitto parani merkittävästi vuoden 2018 toisella puoliskolla suoritettujen hinnoittelutoimenpiteiden, volyymikasvun, alempien kuljetuskustannusten ja operatiivisen tehokkuuden seurauksena. Liikevoitto parani merkittävästi Flexible Packaging ‑segmentissä kehittyvien markkinoiden myönteisen kehityksen myötä. Konsernin oikaistu liikevoitto oli 72 miljoonaa euroa (57 milj. euroa) ja raportoitu liikevoitto 68 milj. euroa (57 milj. euroa). Valuuttakurssien translaatiovaikutus konsernin liikevoittoon oli 2 miljoonaa euroa (0 milj. euroa).

Oikaistu liikevoitto segmenteittäin

milj. euroa Q3 2019 Q3 2018 Muutos Osuus konsernista
Q3 2019
Foodservice Europe-Asia-Oceania1 22,7 19,1 19 % 30 %
North America2 25,3 14,7 73 % 33 %
Flexible Packaging3 20,6 15,1 36 % 27 %
Fiber Packaging4 7,1 7,1 1 % 9 %
Muut toiminnot5 -3,4 1,3    
Konserni 72,3 57,2 26 %  

1 Ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä, jotka olivat -0,1 milj. euroa Q3 2019 (ei vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä Q3 2018)
2 Ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä, jotka olivat -3,0 milj. euroa Q3 2019 (ei vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä Q3 2018)
3 Ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä, jotka olivat -0,1 milj. euroa Q3 2019 (0,0 milj. euroa)
4 Ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä, jotka olivat -1,0 milj. euroa Q3 2019 (ei vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä Q3 2018)
5 Ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä, jotka olivat -0,4 milj. euroa Q3 2019 (-0,1 milj. euroa)

Oikaistu liikevoitto ei sisällä vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä, jotka olivat -4,6 miljoonaa euroa (-0,1 milj. euroa).

Oikaistu liikevoitto ja vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät

milj. euroa Q3 2019 Q3 2018
Oikaistu liikevoitto 72,3 57,2
Tulipaloista johtuvat tappiot -4,0 -
Liiketoimintojen hankintoihin liittyvät kulut -0,6 -0,4
Uudelleenjärjestelykulut sisältäen niihin liittyvät käyttöomaisuuden alaskirjaukset - 0,3
Tavaramerkkiportfolion myyntiin liittyvät voitot - -
Liikevoitto 67,7 57,1

Nettorahoituskulut olivat 7 miljoonaa euroa (8 milj. euroa). Verokulut olivat 15 miljoonaa euroa (10 milj. euroa).

Vuosineljänneksen voitto oli 46 miljoonaa euroa (39 milj. euroa). Oikaistu osakekohtainen tulos oli 0,45 euroa ja raportoitu osakekohtainen tulos oli 0,41 euroa (oikaistu ja raportoitu osakekohtainen tulos 0,38 euroa). Oikaistu osakekohtainen tulos on laskettu vuosineljänneksen oikaistun voiton perusteella. Vuosineljänneksen oikaistu voitto ei sisällä vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä, jotka olivat -3,6 miljoonaa euroa (-0,0 milj. euroa).

Oikaistu osakekohtainen tulos ja vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät

milj. euroa Q3 2019 Q3 2018
Vuosineljänneksen oikaistu voitto emoyhtiön omistajille 46,9 40,0
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät, jotka eivät sisälly oikaistuun liikevoittoon -4,6 -0,1
Vertailukelpoisuuteen vaikuttaviin eriin liittyvät verot 1,1 0,1
Vuosineljänneksen voitto emoyhtiön omistajille 43,3 39,9

 

Tuloskehitys Q1-Q3 2019

Konsernin liikevaihdon kasvu oli vahvaa katsauskaudella kaikkien liiketoimintasegmenttien myötävaikuttaessa. Kasvu oli vahvinta North America -segmentissä. Liikevaihdon vertailukelpoinen kasvu oli vahvat 6 prosenttia North America ‑segmentin johdolla. Kehittyvillä markkinoilla kasvu oli 7 prosenttia. Konsernin liikevaihto kasvoi 10 prosenttia 2 524 milj. euroon (2 291 milj. euroa). Valuuttakurssien translaatiovaikutus konsernin liikevaihtoon oli 68 miljoonaa euroa (‑117 milj. euroa) vuoden 2018 valuuttakursseihin verrattuna. Pääosa positiivisesta kurssivaikutuksesta tuli Yhdysvaltain dollarin kautta.

Liikevaihto segmenteittäin

milj. euroa Q1-Q3 2019 Q1-Q3 2018 Muutos Osuus konsernista
Q1-Q3 2019
Foodservice Europe-Asia-Oceania 711,4 650,2 9 % 28 %
North America 849,0 726,1 17 % 33 %
Flexible Packaging 761,3 716,8 6 % 30 %
Fiber Packaging 217,3 210,2 3 % 9 %
Sisäisen myynnin eliminointi -14,7 -12,3    
Konserni 2 524,3 2 290,9 10 %  

Konsernin oikaistu liikevoitto parani merkittävästi ja kannattavuus oli vakaa. Liikevoitto parani merkittävästi North America ja Flexible Packaging -segmenteissä. Liikevoiton lasku Fiber Packaging -segmentissä johtui Fresh-valmisruokapakkauksen kehitykseen ja kaupallistamiseen liittyvistä panostuksista. Konsernin oikaistu liikevoitto oli 218 miljoonaa euroa (189 milj. euroa) ja raportoitu liikevoitto 213 miljoonaa euroa (198 milj. euroa). Valuuttakurssien translaatiovaikutus konsernin liikevoittoon oli 6 miljoonaa euroa (-9 milj. euroa).

Oikaistu liikevoitto segmenteittäin

milj. euroa Q1-Q3 2019 Q1-Q3 2018 Muutos Osuus konsernista
Q1-Q3 2019
Foodservice Europe-Asia-Oceania1 64,7 59,1 9 % 28 %
North America2 78,3 53,6 46 % 34 %
Flexible Packaging3 63,8 50,9 25 % 28 %
Fiber Packaging4 21,6 22,5 -4 % 9 %
Muut toiminnot5 -10,0 2,6    
Konserni 218,4 188,6 16 %  

1 Ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä, jotka olivat -0,3 milj. euroa Q1-Q3 2019 (-1,3 milj. euroa)
2 Ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä, jotka olivat -3,0 milj. euroa Q1-Q3 2019 (ei vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä Q1-Q3 2018)
3 Ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä, jotka olivat -0,1 milj. euroa Q1-Q3 2019 (-1,5 milj. euroa)
4 Ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä, jotka olivat -1,0 milj. euroa Q1-Q3 2019 (-0,6 milj. euroa)
5 Ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä, jotka olivat -0,8 milj. euroa Q1-Q3 2019 (12,8 milj. euroa)

Oikaistu liikevoitto ei sisällä vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä, jotka olivat -5,2 milj. euroa (9,4 milj. euroa).

Oikaistu liikevoitto ja vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät

milj. euroa Q1-Q3 2019 Q1-Q3 2018
Oikaistu liikevoitto 218,4 188,6
Tulipaloista johtuvat tappiot -4,0 -
Liiketoimintojen hankintoihin liittyvät kulut -1,2 -1,6
Uudelleenjärjestelykulut sisältäen niihin liittyvät käyttöomaisuuden alaskirjaukset - -3,2
Tavaramerkkiportfolion myyntiin liittyvät voitot - 14,2
Liikevoitto 213,2 198,1

Nettorahoituskulut olivat 23 miljoonaa euroa (23 milj. euroa). Verokulut olivat 43 miljoonaa euroa (37 milj. euroa). Vastaava veroaste oli 23 prosenttia (21 %).

Katsauskauden voitto oli 148 milj. euroa (138 milj. euroa). Oikaistu osakekohtainen tulos oli 1,40 euroa (1,24 euroa) ja raportoitu osakekohtainen tulos 1,36 euroa (1,32 euroa). Oikaistu osakekohtainen tulos on laskettu katsauskauden oikaistun voiton perusteella. Katsauskauden oikaistu voitto ei sisällä vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä, jotka olivat -4,1 milj. euroa (7,6 milj. euroa).

Oikaistu osakekohtainen tulos ja vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät

milj. euroa Q1-Q3 2019 Q1-Q3 2018
Katsauskauden oikaistu voitto emoyhtiön omistajille 146,0 129,6
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät, jotka eivät sisälly oikaistuun liikevoittoon -5,2 9,4
Vertailukelpoisuuteen vaikuttaviin eriin liittyvät verot 1,2 -1,8
Katsauskauden voitto emoyhtiön omistajille 141,9 137,2

 

Katsauskauden aikaiset merkittävät tapahtumat

Euroopan komissio ilmoitti 7.3.2019 aloittavansa tutkinnan Luxemburgin verotuskäytännöstä, joka liittyy Huhtamäkeä koskeviin ennakkoratkaisuihin vuosilta 2009, 2012 ja 2013. Tutkinta ei kohdistu Huhtamäkeen eikä komissio ole ollut yhteydessä Huhtamäkeen.

Euroopan unionin yleinen tuomioistuin ilmoitti 11.7.2019 hylänneensä Huhtamäen valituksen Euroopan komission päätöksestä koskien kilpailijoiden välistä yhteistyötä. Euroopan komissio ilmoitti kesäkuussa 2015 julkaistussa päätöksessään, että eräissä Huhtamäkeen aiemmin kuuluneissa yksiköissä on rikottu EU:n kilpailuoikeudellista sääntelyä vuosina 2000-2006 ja määräsi Huhtamäelle 15,6 milj. euron sakon. Sakko sekä 2,7 milj. euron lakiasiainkulut kirjattiin kertaluonteisena kuluna vuoden 2015 toisen vuosineljänneksen tulokseen ja sakko maksettiin vuoden 2015 kolmannella vuosineljänneksellä.

Näkymät vuodelle 2019

Konsernin liiketoimintaedellytysten odotetaan säilyvän suhteellisen vakaina vuonna 2019. Konsernilla on hyvä taloudellinen asema ja kyky tuottaa positiivista rahavirtaa, mikä mahdollistaa kannattavien kasvumahdollisuuksien hyödyntämisen. Investointien määrän odotetaan olevan suunnilleen samalla tasolla kuin vuonna 2018 investointien kohdistuessa pääosin liiketoiminnan laajentamiseen.

Taloudellisten katsausten julkaisuajankohdat vuonna 2020

Huhtamäki julkaisee taloudelliset katsauksensa vuonna 2020 seuraavasti:

Tilinpäätöstiedote 2019                                                      13.2.
Osavuosikatsaus 1.1.–31.3.2020                                          29.4.
Puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2020                                         23.7.
Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2020                                          22.10.

Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2019 julkaistaan viikolla 10.

Huhtamäki Oyj:n varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi 29.4.2020.

Tämä tiedote on tiivistelmä Huhtamäki Oyj:n osavuosikatsauksesta 1.1.-30.9.2019. Osavuosikatsaus on kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä ja lisäksi saatavilla myös yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.huhtamaki.fi.

Lisätietoja:

Thomas Geust, talousjohtaja, puh. 010 686 7880
Calle Loikkanen, johtaja, sijoittajasuhteet ja talousviestintä, puh. 010 686 7125

HUHTAMÄKI OYJ
Konserniviestintä

Huhtamäki on maailmanlaajuisesti toimiva ruuan ja juoman pakkaamisen asiantuntija. 79 tuotantolaitoksen ja 24 vain myyntiin keskittyvän yksikön verkostomme yhteensä 35 maassa antaa meille erinomaiset valmiudet tukea asiakkaidemme kasvua kaikkialla, missä he toimivat. Noin 18 100 työntekijäämme kehittää ja valmistaa kolmea eri teknologiaa hyödyntäen pakkauksia, jotka auttavat huipputuotteita saavuttamaan enemmän kuluttajia, helpommin. Liikevaihtomme vuonna 2018 oli 3,1 miljardia euroa. Emoyhtiö Huhtamäki Oyj on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä, ja yhtiön pääkonttori on Espoossa. Lisätietoja osoitteessa www.huhtamaki.fi.

get_app Huhtamäki Oyj Osavuosikatsaus Q3 2019