Huhtamäki Oyj:n puolivuosikatsaus 1.1.–30.6.2019: Vahva liikevaihdon kasvu ja vakaa kannattavuus

HUHTAMÄKI OYJ PUOLIVUOSIKATSAUS 19.7.2019 KLO 8.30

Huhtamäki Oyj:n puolivuosikatsaus 1.1.–30.6.2019: Vahva liikevaihdon kasvu ja vakaa kannattavuus

Q2 2019 lyhyesti

  • Liikevaihto kasvoi 867 milj. euroon (786 milj. euroa)
  • Oikaistu liikevoitto oli 78 milj. euroa (71 milj. euroa); raportoitu liikevoitto 78 milj. euroa (80 milj. euroa)
  • Oikaistu osakekohtainen tulos oli 0,51 euroa (0,46 euroa); raportoitu osakekohtainen tulos 0,51 euroa (0,54 euroa)
  • Liikevaihdon vertailukelpoinen kasvu oli konsernitasolla 6 % ja kehittyvillä markkinoilla 7 %
  • Valuuttakurssien vaihtelut vahvistivat konsernin liikevaihtoa 25 milj. euroa ja liikevoittoa 2 milj. euroa

H1 2019 lyhyesti

  • Liikevaihto kasvoi 1 669 milj. euroon (1 511 milj. euroa)
  • Oikaistu liikevoitto oli 146 milj. euroa (131 milj. euroa); raportoitu liikevoitto 145 milj. euroa (141 milj. euroa)
  • Oikaistu osakekohtainen tulos oli 0,95 euroa (0,86 euroa); raportoitu osakekohtainen tulos 0,95 euroa (0,93 euroa)
  • Liikevaihdon vertailukelpoinen kasvu oli konsernitasolla 5 % ja kehittyvillä markkinoilla 7 %
  • Valuuttakurssien vaihtelut vahvistivat konsernin liikevaihtoa 44 milj. euroa ja liikevoittoa 4 milj. euroa

Avainluvut

milj. euroaQ2 2019Q2 2018MuutosH1 2019H1 2018Muutos2018
Liikevaihto867,3785,910 %1 669,41 511,110 %3 103,6
Oikaistu käyttökate1118,6107,011 %225,5202,611 %398,7
Prosentti113,7 %13,6 % 13,5 %13,4 % 12,8 %
Käyttökate118,1118,6-0 %224,9214,25 %390,3
Oikaistu liikevoitto278,370,811 %146,1131,511 %251,0
Prosentti29,0 %9,0 % 8,8 %8,7 % 8,1 %
Liikevoitto77,880,3-3 %145,5141,03 %225,5
Oikaistu osakekohtainen tulos, euroa30,510,4611 %0,950,8611 %1,69
Osakekohtainen tulos, euroa0,510,54-5 %0,950,931 %1,49
Oikaistu sijoitetun pääoman tuotto (ROI)2,4   11,5 %12,8 % 11,6 %
Oikaistu oman pääoman tuotto (ROE)3,4   14,8 %16,3 % 14,5 %
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI)4    10,0 %13,1 % 10,4 %
Oman pääoman tuotto (ROE)4   12,6 %16,6 % 12,8 %
Investoinnit38,647,7-19 %78,380,9-3 %196,9
Vapaa rahavirta52,449,95 %34,236,5-6 %79,6

1 Ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä, jotka olivat -0,5 milj. euroa kaudella Q2 2019 (11,6 milj. euroa), -0,6 milj. euroa kaudella H1 2019 (11,6 milj. euroa) ja ‑8,4 milj. euroa vuonna 2018.
2 Ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä, jotka olivat -0,5 milj. euroa kaudella Q2 2019 (9,5 milj. euroa), -0,6 milj. euroa kaudella H1 2019 (9,5 milj. euroa) ja ‑25,5 milj. euroa vuonna 2018.
3 Ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä, jotka olivat -0,4 milj. euroa kaudella Q2 2019 (7,7 milj. euroa), -0,5 milj. euroa kaudella H1 2019 (7,7 milj. euroa) ja -20,6 milj. euroa vuonna 2018.
4 Sijoitetun pääoman tuottoa (ROI) ja oman pääoman tuottoa (ROE) kaudella H1 2018 ei ole oikaistu IFRS 16 käyttöönoton yhteydessä.

Ellei toisin mainita, tässä osavuosikatsauksessa esitetyt vertailut liittyvät vuoden 2018 vastaavaan ajanjaksoon. Esitetyt sijoitetun pääoman tuottoa (ROI), oman pääoman tuottoa (ROE) ja sidotun pääoman tuottoa (RONA) kuvaavat tunnusluvut, sekä nettovelan suhde käyttökatteeseen, on laskettu liukuvana 12 kuukauden keskiarvona.

IFRS 16 Vuokrasopimukset -standardi on otettu käyttöön 1.1.2019 alkaen soveltaen täysin takautuvaa menetelmää. Vuoden 2018 taloudelliset tiedot on oikaistu lukuun ottamatta tunnuslukuja ROI, ROE, RONA ja nettovelan suhde käyttökatteeseen vuosineljänneksille Q1 2018, Q2 2018 ja Q3 2018. Lisätietoja liitetiedoissa.

Yksittäisistä luvuista lasketut summat saattavat poiketa esitetyistä summista, koska taulukoissa esitetyt luvut ovat tarkkoja arvoja. Tunnusluvut on laskettu käyttäen tarkkoja arvoja.

Toimitusjohtaja Charles Héaulmé:

”Vuoden 2019 toisella neljänneksellä saavutimme vahvan 10 % kasvun ja raportoimme 867 milj. euroa liikevaihtoa. Konsernin liikevaihdon vertailukelpoinen kasvu oli 6 % ja kehittyvillä markkinoilla 7 %. Myös myynti globaaleille avainasiakkaillemme kehittyi edelleen hyvin. Valuuttakurssimuutosten translaatiovaikutus oli positiivinen 3 %. Viimeisen 12 kuukauden aikana hankitut liiketoiminnot vahvistivat konsernin kasvua 2 % kasvattaen liikevaihtoa 13 milj. eurolla.

Oikaistu liikevoittomme kasvoi toisella vuosineljänneksellä 11 % 78 milj. euroon. Kaikki segmentit paransivat oikaistua liikevoittoaan. North America segmentin johdolla saavuttamamme vahva liikevaihdon kasvu yhdistettynä viime vuonna toteuttamiimme hinnankorotuksiin ja tehostamistoimenpiteisiin johtivat oikaistun liikevoiton kasvuun. Kurinalainen työmme asiakasportfolion ja katteiden parissa, etenkin Intian joustopakkausliiketoiminnassa, paransi kannattavuuttamme.

On ilahduttavaa nähdä, että viime vuosina tehdyt suuret investoinnit alkavat tuottaa tulosta. North America -segmentti raportoi poikkeuksellisen vahvan vuosineljänneksen. Tuotevalikoiman laajentamiseksi tehdyt investoinnit taivekartonkituotteisiin, pusseihin, kääreisiin ja paperipilleihin näkyivät Foodservice Europe-Asia-Oceania -segmentissä hyvänä myynnin kasvuna pikaruokaravintoloille. Lisäkapasiteetti Fiber Packaging -segmentissä kasvattaa volyymejä. Lisäksi avasimme vuoden 2019 toisen vuosineljänneksen aikana valmistusyksikön Egyptissä vauhdittaaksemme Flexible Packaging segmentin kasvua Afrikassa ja Euroopassa.

Jatkoimme myös työtä tuotteidemme ympäristövaikutusten vähentämiseksi entisestään. Huhtamaki blueloop -konseptimme lanseerauksen myötä aloitimme kierrätettävien joustopakkausten kaupalliset toimitukset. Isossa-Britanniassa Waitrose valitsi Fresh-pakkauksemme Italia-valmisruokiensa uudelleenlanseeraukseen ja olemme investoineet lisäkapasiteettiin vastataksemme kysyntään. Avasimme myös uuden paperipilleihin keskittyvän yksikön Pohjois-Irlantiin ja suunnittelemme laajentavamme paperipillien tuotantoa myös muihin yksiköihin Euroopassa. Julkaisimme myös take-away -kahvikuppeja koskevan elinkaaritutkimuksen (Life Cycle Assessment, LCA). Tutkimus vahvisti, että kokonaan uusiutuvista raaka-aineista valmistettu Future Smart -tuoteperheemme on paras saatavilla oleva take-away -kuppi.

Ensimmäisten 100:n päivän aikana Huhtamäellä olen tavannut asiakkaitamme ja henkilöstöämme, ja olen vaikuttunut liiketoimintamallistamme, rakenteestamme ja työntekijöidemme osaamisesta. Toimialaamme ja markkinoihimme vaikuttavat trendit voimistuvat entisestään ja vaikuttavat pakkausalan tulevaisuuteen. Näihin trendeihin lukeutuvat mm. kuluttajien muuttuvat mieltymykset, jotka rohkaisevat nopeuttamaan tuotekehitystahtiamme; digitalisaation ja analytiikan nopea kehitys; ruuan kotiinkuljetuksen ja verkkokaupan vahva kasvu; sekä pakkausten ympäristövaikutuksiin kohdistuva huomio. Olemme hyvässä asemassa vastataksemme näihin haasteisiin ja investoimme edelleen tarvittaviin strategisiin kyvykkyyksiin ja resursseihin, joiden avulla muunnamme nämä trendit mahdollisuuksiksi.”

Tuloskehitys Q2 2019

Konsernin liikevaihdon kasvu oli vuosineljänneksellä vahvaa kaikkien segmenttien myötävaikuttaessa. Myös liikevaihdon vertailukelpoinen kasvu oli vahva 6 % North America liiketoimintasegmentin johdolla. Kehittyvillä markkinoilla kasvu oli 7 %. Konsernin liikevaihto kasvoi 867 milj. euroon (786 milj. euroa). Valuuttakurssien translaatiovaikutus konsernin liikevaihtoon oli 25 milj. euroa (-48 milj. euroa) vuoden 2018 valuuttakursseihin verrattuna. Pääosa positiivisesta kurssivaikutuksesta tuli Yhdysvaltain dollarin kautta.

Liikevaihto segmenteittäin

milj. euroaQ2 2019Q2 2018MuutosOsuus konsernista
Q2 2019
Foodservice Europe-Asia-Oceania241,0221,59 %28 %
North America306,4257,019 %35 %
Flexible Packaging248,7240,33 %28 %
Fiber Packaging77,571,39 %9 %
Sisäisen myynnin eliminointi-6,4-4,2  
Konserni 867,3785,910 % 

Liikevaihdon vertailukelpoinen kasvu segmenteittäin

 Q2 2019Q1 2019Q4 2018Q3 2018
Foodservice Europe-Asia-Oceania3 %4 %3 %5 %
North America13 %5 %11 %2 %
Flexible Packaging1 %5 %4 %6 %
Fiber Packaging7 %4 %5 %4 %
Konserni6 %5 %6 %4 %

Konsernin oikaistu liikevoitto parani merkittävästi ja kannattavuus oli hyvällä tasolla. North America -segmentin liikevoitto parani merkittävästi onnistuneiden hinnoittelutoimenpiteiden, volyymikasvun ja alempien kuljetuskustannusten seurauksena. Liikevoitto parani merkittävästi myös Flexible Packaging -segmentissä kehittyvien markkinoiden vahvan kehityksen myötä. Konsernin oikaistu liikevoitto oli 78 milj. euroa (71 milj. euroa) ja raportoitu liikevoitto 78 milj. euroa (80 milj. euroa). Valuuttakurssien translaatiovaikutus konsernin liikevoittoon oli 2 milj. euroa (-4 milj. euroa).

Oikaistu liikevoitto segmenteittäin

milj. euroaQ2 2019Q2 2018MuutosOsuus konsernista
Q2 2019
Foodservice Europe-Asia-Oceania122,020,67 %27 %
North America32,422,643 %39 %
Flexible Packaging220,118,111 %25 %
Fiber Packaging37,67,43 %9 %
Muut toiminnot4-3,92,1  
Konserni 78,370,811 % 

1 Ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä, jotka olivat -0,2 milj. euroa Q2 2019 ja -1,3 milj. euroa Q2 2018
2 Ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä, jotka olivat -1,5 milj. euroa Q2 2018
3 Ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä, jotka olivat -0,6 milj. euroa Q2 2018
Ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä, jotka olivat -0,3 milj. euroa Q2 2019 ja 12,9 milj. euroa Q2 2018

Oikaistu liikevoitto ei sisällä vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä, jotka olivat ‑0,5 milj. euroa (9,5 milj. euroa).

Oikaistu liikevoitto ja vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät

milj. euroaQ2 2019Q2 2018
Oikaistu liikevoitto78,370,8
Liiketoimintojen hankintoihin liittyvät kulut-0,5-1,2
Uudelleenjärjestelykulut sisältäen niihin liittyvät käyttöomaisuuden alaskirjaukset--3,5
Tavaramerkkiportfolion myyntiin liittyvät voitot-14,2
Liikevoitto77,880,3

Nettorahoituskulut olivat 8 milj. euroa (8 milj. euroa). Verokulut olivat 15 milj. euroa (15 milj. euroa).

Vuosineljänneksen voitto oli 55 milj. euroa (57 milj. euroa). Oikaistu ja raportoitu osakekohtainen tulos oli 0,51 euroa (oikaistu osakekohtainen tulos 0,46 euroa ja raportoitu osakekohtainen tulos 0,54 euroa). Oikaistu osakekohtainen tulos on laskettu vuosineljänneksen oikaistun voiton perusteella. Vuosineljänneksen oikaistu voitto ei sisällä vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä, jotka olivat -0,5 milj. euroa (9,5 milj. euroa), eikä näihin liittyviä veroja.

Oikaistu osakekohtainen tulos ja vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät

milj. euroaQ2 2019Q2 2018
Vuosineljänneksen oikaistu voitto emoyhtiön omistajille53,748,4
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät, jotka eivät sisälly oikaistuun liikevoittoon-0,59,5
Vertailukelpoisuuteen vaikuttaviin eriin liittyvät verot0,1-1,9
Vuosineljänneksen voitto emoyhtiön omistajille53,356,1

Tuloskehitys H1 2019

Konsernin liikevaihdon kasvu oli vahvaa ensimmäisellä vuosipuoliskolla kaikkien segmenttien myötävaikuttaessa. Kasvu oli vahvinta North America -segmentissä. Liikevaihdon vertailukelpoinen kasvu oli vakaat 5 %, myös North America liiketoimintasegmentin johdolla. Kehittyvillä markkinoilla kasvu oli 7 %. Konsernin liikevaihto kasvoi 1 669 milj. euroon (1 511 milj. euroa). Valuuttakurssien translaatiovaikutus konsernin liikevaihtoon oli 44 milj. euroa (-107 milj. euroa) vuoden 2018 valuuttakursseihin verrattuna. Pääosa positiivisesta kurssivaikutuksesta tuli Yhdysvaltain dollarin kautta.

Liikevaihto segmenteittäin

milj. euroaH1 2019H1 2018MuutosOsuus konsernista
H1 2019
Foodservice Europe-Asia-Oceania469,0420,312 %28 %
North America562,1483,816 %33 %
Flexible Packaging500,5474,36 %30 %
Fiber Packaging149,1141,06 %9 %
Sisäisen myynnin eliminointi-11,3-8,3  
Konserni 1 669,41 511,110 % 

Konsernin oikaistu liikevoitto parani merkittävästi ja kannattavuus oli vakaa. Liikevoitto parani merkittävästi North America ja Flexible Packaging -segmenteissä. Fiber Packaging -segmentin liikevoiton lasku johtui Fresh-valmisruokapakkauksen kehitykseen ja kaupallistamiseen liittyvistä panostuksista. Konsernin oikaistu liikevoitto oli 146 milj. euroa (131 milj. euroa) ja raportoitu liikevoitto 145 milj. euroa (141 milj. euroa). Valuuttakurssien translaatiovaikutus konsernin liikevoittoon oli 4 milj. euroa (-8 milj. euroa).

Oikaistu liikevoitto segmenteittäin

milj. euroaH1 2019H1 2018MuutosOsuus konsernista
H1 2019
Foodservice Europe-Asia-Oceania142,140,15 %28 %
North America53,038,936 %35 %
Flexible Packaging243,235,721 %28 %
Fiber Packaging314,415,4-6 %9 %
Muut toiminnot4-6,61,3  
Konserni 146,1131,511 % 

1 Ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä, jotka olivat -0,2 milj. euroa H1 2019 ja -1,3 milj. euroa H1 2018
2 Ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä, jotka olivat -1,5 milj. euroa H1 2018
3 Ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä, jotka olivat -0,6 milj. euroa H1 2018
4 Ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä, jotka olivat -0,4 milj. euroa H1 2019 ja 12,9 milj. euroa H1 2018

Oikaistu liikevoitto ei sisällä vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä, jotka olivat -0,6 milj. euroa (9,5 milj. euroa).

Oikaistu liikevoitto ja vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät

milj. euroaH1 2019H1 2018
Oikaistu liikevoitto146,1131,5
Liiketoimintojen hankintoihin liittyvät kulut-0,6-1,2
Uudelleenjärjestelykulut sisältäen niihin liittyvät käyttöomaisuuden alaskirjaukset--3,5
Tavaramerkkiportfolion myyntiin liittyvät voitot  -14,2
Liikevoitto145,5141,0

Nettorahoituskulut olivat 16 milj. euroa (16 milj. euroa). Verokulut olivat 28 milj. euroa (26 milj. euroa). Vastaava veroaste oli 22 % (21 %).

Katsauskauden voitto oli 102 milj. euroa (99 milj. euroa). Oikaistu ja raportoitu osakekohtainen tulos oli 0,95 euroa (oikaistu osakekohtainen tulos 0,86 euroa ja raportoitu osakekohtainen tulos 0,93 euroa). Oikaistu osakekohtainen tulos on laskettu katsauskauden oikaistun voiton perusteella. Katsauskauden oikaistu voitto ei sisällä vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä, jotka olivat -0,6 milj. euroa (9,5 milj. euroa), eikä näihin liittyviä veroja.

Oikaistu osakekohtainen tulos ja vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät

milj. euroaH1 2019H1 2018
Katsauskauden oikaistu voitto emoyhtiön omistajille99,189,6
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät, jotka eivät sisälly oikaistuun liikevoittoon-0,69,5
Vertailukelpoisuuteen vaikuttaviin eriin liittyvät verot0,1-1,9
Katsauskauden voitto emoyhtiön omistajille98,797,3

Katsauskauden aikaiset merkittävät tapahtumat

Euroopan komissio ilmoitti 7.3.2019 aloittavansa tutkinnan Luxemburgin verotuskäytännöstä, joka liittyy Huhtamäkeä koskeviin ennakkoratkaisuihin vuosilta 2009, 2012 ja 2013. Tutkinta ei kohdistu Huhtamäkeen eikä komissio ole ollut yhteydessä Huhtamäkeen.

Katsauskauden jälkeiset merkittävät tapahtumat

Euroopan unionin yleinen tuomioistuin ilmoitti 11.7.2019 hylänneensä Huhtamäen valituksen Euroopan komission päätöksestä koskien kilpailijoiden välistä yhteistyötä. Euroopan komissio ilmoitti kesäkuussa 2015 julkaistussa päätöksessään, että eräissä Huhtamäkeen aiemmin kuuluneissa yksiköissä on rikottu EU:n kilpailuoikeudellista sääntelyä vuosina 2000-2006 ja määräsi Huhtamäelle 15,6 milj. euron sakon. Sakko sekä 2,7 milj. euron lakiasiainkulut kirjattiin kertaluonteisena kuluna vuoden 2015 toisen vuosineljänneksen tulokseen ja sakko maksettiin vuoden 2015 kolmannella vuosineljänneksellä.

Näkymät vuodelle 2019

Konsernin liiketoimintaedellytysten odotetaan säilyvän suhteellisen vakaina vuonna 2019. Konsernilla on hyvä taloudellinen asema ja kyky tuottaa positiivista rahavirtaa, mikä mahdollistaa kannattavien kasvumahdollisuuksien hyödyntämisen. Investointien määrän odotetaan olevan suunnilleen samalla tasolla kuin vuonna 2018 investointien kohdistuessa pääosin liiketoiminnan laajentamiseen.

Taloudellisten katsausten julkaisuajankohdat vuonna 2019

Huhtamäki julkaisee taloudelliset katsauksensa vuonna 2019 seuraavasti:

Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2019                                                           23.10.

Tämä tiedote on tiivistelmä Huhtamäki Oyj:n puolivuosikatsauksesta 1.1.-30.6.2019. Puolivuosikatsaus on kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä ja lisäksi saatavilla myös yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.huhtamaki.fi.

Lisätietoja:

Thomas Geust, talousjohtaja, puh. 010 686 7880
Katariina Hietaranta, sijoittajasuhteet ja talousviestintä, puh. 010 686 7863

HUHTAMÄKI OYJ
Konserniviestintä

Huhtamäki on maailmanlaajuisesti toimiva ruuan ja juoman pakkaamisen asiantuntija. 79 tuotantolaitoksen ja 24 vain myyntiin keskittyvän yksikön verkostomme yhteensä 35 maassa antaa meille erinomaiset valmiudet tukea asiakkaidemme kasvua kaikkialla, missä he toimivat. Noin 18 100 työntekijäämme kehittää ja valmistaa kolmea eri teknologiaa hyödyntäen pakkauksia, jotka auttavat huipputuotteita saavuttamaan enemmän kuluttajia, helpommin. Liikevaihtomme vuonna 2018 oli 3,1 miljardia euroa. Emoyhtiö Huhtamäki Oyj on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä, ja yhtiön pääkonttori on Espoossa. Lisätietoja osoitteessa www.huhtamaki.fi.

Liite

get_app Huhtamäki Oyj Puolivuosikatsaus 2019