Huhtamäki Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.–30.9.2020: Vahva parannus kannattavuudessa

HUHTAMÄKI OYJ OSAVUOSIKATSAUS 22.10.2020 KLO 8.30

Huhtamäki Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.–30.9.2020: Vahva parannus kannattavuudessa

Q3 2020 lyhyesti

  •      Liikevaihto laski 1 % 847 milj. euroon (855 milj. euroa)
  •      Oikaistu liikevoitto oli 86 milj. euroa (72 milj. euroa); raportoitu liikevoitto 65 milj. euroa (68 milj. euroa)
  •      Oikaistu osakekohtainen tulos oli 0,56 euroa (0,45 euroa); raportoitu osakekohtainen tulos 0,43 euroa (0,41 euroa)
  •      Liikevaihdon vertailukelpoinen kasvu oli konsernitasolla 2 % ja kehittyvillä markkinoilla -2 %
  •      Valuuttakurssien vaihtelujen vaikutus oli konsernin liikevaihtoon -38 milj. euroa ja liikevoittoon -4 milj. euroa

Q1-Q3 2020 lyhyesti

  •      Liikevaihto laski 1 % 2 489 milj. euroon (2 524 milj. euroa)
  •      Oikaistu liikevoitto oli 229 milj. euroa (218 milj. euroa); raportoitu liikevoitto 217 milj. euroa (213 milj. euroa)
  •      Oikaistu osakekohtainen tulos oli 1,46 euroa (1,40 euroa); raportoitu osakekohtainen tulos 1,40 euroa (1,36 euroa)
  •      Liikevaihdon vertailukelpoinen kasvu oli konsernitasolla -1 % ja kehittyvillä markkinoilla -6 %
  •      Valuuttakurssien vaihtelujen vaikutus oli konsernin liikevaihtoon -37 milj. euroa ja liikevoittoon -3 milj. euroa

Avainluvut

        
milj. euroa Q3 2020Q3 2019MuutosQ1-Q3 2020Q1-Q3 2019Muutos
Liikevaihto 847,3854,9-1 %2 489,02 524,3-1 %
Vertailukelpoinen liikevaihdon kasvu 2 %7 % -1 %6 % 
Oikaistu käyttökate1 127,2113,512 %356,3339,05 %
Prosentti1 15,0 %13,3 % 14,3 %13,4 % 
Käyttökate 120,1108,810 %363,2333,89 %
Oikaistu liikevoitto2 85,572,318 %229,2218,45 %
Prosentti2 10,1 %8,5 % 9,2 %8,7 % 
Liikevoitto 64,767,7-4 %217,4213,22 %
Oikaistu osakekohtainen tulos, euroa3 0,560,4525 %1,461,405 %
Osakekohtainen tulos, euroa 0,430,414 %1,401,363 %
Oikaistu sijoitetun pääoman tuotto (ROI)2    11,9 %12,0 % 
Oikaistu oman pääoman tuotto (ROE)3    14,9 %15,2 % 
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI)    11,3 %10,3 % 
Oman pääoman tuotto (ROE)    14,3 %12,8 % 
Investoinnit 40,654,6-26 %120,3132,9-10 %
Vapaa rahavirta 103,782,925 %149,6117,128 %
        
1 Ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä -7,1-4,6 6,8-5,2 
2 Ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä -20,9-4,6 -11,8-5,2 
3 Ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä -13,8-3,6 -6,8-4,1 

Ellei toisin mainita, tässä osavuosikatsauksessa esitetyt vertailut liittyvät vuoden 2019 vastaavaan ajanjaksoon. Esitetyt sijoitetun pääoman tuottoa (ROI), oman pääoman tuottoa (ROE) ja sidotun pääoman tuottoa (RONA) kuvaavat tunnusluvut, sekä nettovelan suhde käyttökatteeseen, on laskettu liukuvana 12 kuukauden keskiarvona.

Yksittäisistä luvuista lasketut summat saattavat poiketa esitetyistä summista, koska taulukoissa esitetyt luvut ovat tarkkoja arvoja. Tunnusluvut on laskettu käyttäen tarkkoja arvoja.

Toimitusjohtaja Charles Héaulmé

“COVID-19 pandemia hallitsi edelleen uutisvirtaa ja arkea vuoden 2020 kolmannella neljänneksellä. Keskityimme turvaamaan työntekijöidemme terveyden ja turvallisuuden sekä liiketoiminnan jatkuvuuden. Pandemian vaikutus osaan liiketoiminnoistamme, erityisesti tarjoilupakkauksiin, oli edelleen merkittävä, mutta olemme nähneet asteittaista elpymistä kolmannen vuosineljänneksen aikana. Noutoruokapakkausten kysyntä on vähitellen vahvistunut, mutta se on edelleen heikompaa kuin vuonna 2019. Nopeasti kasvava ruokatoimitusten trendi kompensoi osittain merkittävää eroa ravintolapalveluiden kulutuksessa. Toisaalta elintarvikepakkausten kysyntä on pysynyt vahvana koko kriisin ajan. Kotikulutuksen kasvu tuki vähittäiskaupassa myytävien kerta-astioiden ja elintarvikepakkausten kysyntää Pohjois-Amerikassa. Kasvua Fiber Packaging -segmentissä tuki edelleen kananmunien vahva kysyntä sekä muovipakkausten korvaaminen kuitupohjaisilla vaihtoehdoilla. Flexible Packaging -segmentissä toisella vuosineljänneksellä Intiassa ja Arabiemiirikunnissa tapahtuneet toimitusketjun häiriöt helpottivat kolmannen vuosineljänneksen aikana, joskaan logistiikka ja kulutus eivät elpyneet normaalille tasolle.

Laajan ja monipuolisen tuoteportfoliomme myynti kehittyi edelleen vakaasti kolmannella vuosineljänneksellä vertailukelpoisen kasvun ollessa 2 prosenttia. Konsernin vertailukelpoinen kasvu laski vuoden alusta -1 prosenttia verrattuna vuoteen 2019. Oikaistu liikevoittomarginaali parani kolmannella neljänneksellä 10,1 prosenttiin, vahvistuen 1,6 prosenttiyksiköllä viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Vuoden alusta marginaali vahvistui edellisvuoden 8,7 prosentista 9,2 prosenttiin. Kannattavuuden parannus heijastaa myynnin suotuisaa rakennetta sekä keskittymistämme kustannuksiin ja tehokkuuteen.

Hallitus päätti vuosineljänneksen aikana maksaa tilikaudelta 2019 osinkoa 0,89 euroa osakkeelta. Osinko on kasvanut joka vuosi vuodesta 2009 alkaen Huhtamäen kasvukehitystä seuraten.

Maaliskuussa esittelimme 2030 strategiamme ja asetimme päämäärämme tälle vuosikymmenelle korkealle. Keskitymme kasvuun, kilpailukyvyn parantamiseen, osaamisen kehittämiseen sekä toimimaan kaikessa kestävää kehitystä edistäen. Olen tyytyväinen siihen, että työmme näiden päämäärien saavuttamiseksi etenee myönteisesti, vaikka tämänhetkinen kriisi luo haasteita ja mahdollisia viivästyksiä. Päätöksemme vahvistaa kestävän kehityksen roolia entisestään ja nostaa se osaksi tuotteitamme ja toimintojamme on jo alkanut tuottaa tulosta. Tämä näkyy myös sidosryhmiemme arvioissa Huhtamäestä kestävään kehitykseen sitoutuneena yhtiönä.”

 

Tuloskehitys Q3 2020

Liikevaihto segmenteittäin

     
milj. euroa Q3 2020Q3 2019Muutos
Foodservice Europe-Asia-Oceania 230,8242,4-5 %
North America 282,6287,0-2 %
Flexible Packaging 266,0260,72 %
Fiber Packaging 72,268,26 %
Sisäisen myynnin eliminointi -4,3-3,4 
Konserni  847,3854,9-1 %

                                                                                    

Liikevaihdon vertailukelpoinen kasvu segmenteittäin

       
  Q3 2020Q2 2020Q1 2020Q4 2019Q3 2019
Foodservice Europe-Asia-Oceania -1 %-28 %-4 %4 %4 %
North America 4 %-5 %9 %6 %14 %
Flexible Packaging 1 %2 %2 %3 %4 %
Fiber Packaging 7 %10 %9 %8 %7 %
Konserni 2 %-8 %3 %5 %7 %

Konsernin liikevaihto laski 1 % 847 milj. euroon (855 milj. euroa) vuosineljänneksen aikana. Liikevaihdon vertailukelpoinen kasvu oli 2 %. Kasvu oli vahvaa erityisesti Fiber Packaging -segmentissä pääosin vahvasta kanamunapakkausten kysynnästä johtuen. Konsernin kasvu kehittyvillä markkinoilla oli -2 %. Valuuttakurssien translaatiovaikutus konsernin liikevaihtoon oli -38 milj. euroa (24 milj. euroa) vuoden 2019 valuuttakursseihin verrattuna.

Oikaistu liikevoitto segmenteittäin

        
      Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät
milj. euroa Q3 2020Q3 2019Muutos Q3 2020Q3 2019
Foodservice Europe-Asia-Oceania 21,722,7-4 % -17,3-0,1
North America 36,025,342 % -3,2-3,0
Flexible Packaging 22,720,610 % -0,7-0,1
Fiber Packaging 8,07,113 % -0,2-1,0
Muut toiminnot -2,9-3,4  0,6-0,4
Konserni  85,572,318 % -20,9-4,6

Oikaistu liikevoittomarginaali segmenteittäin

       
  Q3 2020Q2 2020Q1 2020Q4 2019Q3 2019
Foodservice Europe-Asia-Oceania 9,4 %3,7 %8,0 %8,5 %9,4 %
North America 12,7 %12,8 %10,6 %10,9 %8,8 %
Flexible Packaging 8,5 %7,3 %7,7 %7,4 %7,9 %
Fiber Packaging 11,1 %11,2 %11,0 %9,8 %10,4 %
Konserni 10,1 %8,8 %8,7 %8,5 %8,5 %

Konsernin oikaistu liikevoitto kasvoi 86 milj. euroon (72 milj. euroa) ja raportoitu liikevoitto oli 65 milj. euroa (68 milj. euroa). Liikevoiton kasvua tuki Fiber Packaging- ja Flexible Packaging -segmentit ja erityisesti North America ‑segmentti. Konsernin oikaistu liikevoittomarginaali parani ja oli 10,1 % (8,5 %). Valuuttakurssien translaatiovaikutus konsernin liikevoittoon oli -4 milj. euroa (2 milj. euroa).

Oikaistu liikevoitto ei sisällä vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä, jotka olivat -20,9 milj. euroa (-4,6 milj. euroa).

Oikaistu liikevoitto ja vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät

    
milj. euroa Q3 2020Q3 2019
Oikaistu liikevoitto 85,572,3
Liiketoimintojen hankintoihin liittyvät kulut -0,2-0,6
Uudelleenjärjestelykulut sisältäen niihin liittyvät käyttöomaisuuden alaskirjaukset -21,2-
Laminorin yritysostoon liittyvä kertaluonteinen tulo 0,5-
Tappiot omaisuusvahingoista --4,0
Liikevoitto 64,767,7

Nettorahoituskulut olivat 4 milj. euroa (7 milj. euroa). Verokulut olivat 14 milj. euroa (15 milj. euroa). Vuosineljänneksen voitto oli 47 milj. euroa (46 milj. euroa). Oikaistu osakekohtainen tulos oli 0,56 euroa (0,45 euroa) ja raportoitu osakekohtainen tulos oli 0,43 euroa (0,41 euroa). Oikaistu osakekohtainen tulos on laskettu vuosineljänneksen oikaistun voiton perusteella. Vuosineljänneksen oikaistu voitto ei sisällä vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä, jotka olivat -13,8 milj. euroa (-3,6 milj. euroa).

Oikaistu osakekohtainen tulos ja vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät

    
milj. euroa Q3 2020Q3 2019
Vuosineljänneksen oikaistu voitto emoyhtiön omistajille 58,746,9
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät, jotka eivät sisälly oikaistuun liikevoittoon -20,9-4,6
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät, jotka liittyvät rahoituseriin (lisäkauppahinnan purku) 3,0-
Vertailukelpoisuuteen vaikuttaviin eriin liittyvät verot 4,01,1
Vuosineljänneksen voitto emoyhtiön omistajille 44,943,3

 

Tuloskehitys Q1-Q3 2020

Liikevaihto segmenteittäin

     
milj. euroa Q1-Q3 2020Q1-Q3 2019Muutos
Foodservice Europe-Asia-Oceania 615,6711,4-13 %
North America 864,9849,02 %
Flexible Packaging 800,0761,35 %
Fiber Packaging 222,5217,32 %
Sisäisen myynnin eliminointi -14,0-14,7 
Konserni  2 489,02 524,3-1 %

Liikevaihdon vertailukelpoinen kasvu segmenteittäin

     
  Q1-Q3 2020Q1-Q3 20192019
Foodservice Europe-Asia-Oceania -11 %4 %4 %
North America 2 %11 %9 %
Flexible Packaging 2 %3 %3 %
Fiber Packaging 9 %6 %6 %
Konserni -1 %6 %6 %

Konsernin liikevaihto laski 1 % 2 489 milj. euroon (2 524 milj. euroa) katsauskauden aikana. Liikevaihdon vertailu­kelpoinen kasvu oli -1 %. Liikevaihto laski Foodservice Europe-Asia-Oceania -segmentissä koronavirus­pandemian vaikutusten seurauksena ja kasvoi muissa segmenteissä. Konsernin kasvu kehittyvillä markkinoilla oli -6 %. Valuuttakurssien translaatiovaikutus konsernin liikevaihtoon oli -37 milj. euroa (68 milj. euroa) vuoden 2019 valuuttakursseihin verrattuna.

Oikaistu liikevoitto segmenteittäin

        
      Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät
milj. euroa Q1-Q3 2020Q1-Q3 2019Muutos Q1-Q3 2020Q1-Q3 2019
Foodservice Europe-Asia-Oceania 45,364,7-30 % -19,4-0,3
North America 104,478,333 % -6,6-3,0
Flexible Packaging 62,763,8-2 % -5,7-0,1
Fiber Packaging 24,821,615 % -1,7-1,0
Muut toiminnot -7,9-10,0  21,5-0,8
Konserni  229,2218,45 % -11,8-5,2

Oikaistu liikevoittomarginaali segmenteittäin

     
  Q1-Q3 2020Q1-Q3 2019Q1-Q3 2018
Foodservice Europe-Asia-Oceania 7,4 %9,1 %9,1 %
North America 12,1 %9,2 %7,4 %
Flexible Packaging 7,8 %8,4 %7,1 %
Fiber Packaging 11,1 %9,9 %10,7 %
Konserni 9,2 %8,7 %8,2 %

Konsernin oikaistu liikevoitto kasvoi 229 milj. euroon (218 milj. euroa) ja raportoitu liikevoitto oli 217 milj. euroa (213 milj. euroa). Liikevoiton kasvua tuki North America- ja Fiber Packaging -segmentit. Konsernin oikaistu liikevoittomarginaali parani ja oli 9,2 % (8,7 %). Valuuttakurssien translaatiovaikutus konsernin liikevoittoon oli
-3 milj. euroa (6 milj. euroa).

Oikaistu liikevoitto ei sisällä vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä, jotka olivat -11,8 milj. euroa (-5,2 milj. euroa).

Oikaistu liikevoitto ja vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät

    
milj. euroa Q1-Q3 2020Q1-Q3 2019
Oikaistu liikevoitto 229,2218,4
Liiketoimintojen hankintoihin liittyvät kulut -0,7-1,2
Uudelleenjärjestelykulut sisältäen niihin liittyvät käyttöomaisuuden alaskirjaukset -33,6-
Laminorin yritysostoon liittyvä kertaluonteinen tulo 22,4-
Tappiot omaisuusvahingoista --4,0
Liikevoitto 217,4213,2

Nettorahoituskulut olivat 22 milj. euroa (23 milj. euroa). Verokulut olivat 44 milj. euroa (43 milj. euroa). Vastaava veroaste oli 23 % (23 %). Katsauskauden voitto oli 152 milj. euroa (148 milj. euroa). Oikaistu osakekohtainen tulos oli 1,46 euroa (1,40 euroa) ja raportoitu osakekohtainen tulos 1,40 euroa (1,36 euroa). Oikaistu osakekohtainen tulos on laskettu katsauskauden oikaistun voiton perusteella. Katsauskauden oikaistu voitto ei sisällä vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä, jotka olivat -6,8 milj. euroa (-4,1 milj. euroa).

Oikaistu osakekohtainen tulos ja vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät

    
milj. euroa Q1-Q3 2020Q1-Q3 2019
Vuosineljänneksen oikaistu voitto emoyhtiön omistajille 152,6146,0
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät, jotka eivät sisälly oikaistuun liikevoittoon -11,8-5,2
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät, jotka liittyvät rahoituseriin (lisäkauppahinnan purku) 3,0-
Vertailukelpoisuuteen vaikuttaviin eriin liittyvät verot 2,01,2
Vuosineljänneksen voitto emoyhtiön omistajille 145,8141,9

Yritysostot ja divestoinnit

Huhtamäki ilmoitti 30.9.2019 sopineensa ostavansa yksityisomisteisen Mohan Mutha Polytech Private Limitedin (MMPPL) liiketoiminnot Sri Cityssä, Andhra Pradeshin osavaltiossa, Intiassa. Yritysosto parantaa Huhtamäen kykyä palvella asiakkaita eteläisessä Intiassa ja siten vauhdittaa yhtiön kasvua Intiassa. MMPPL:n palveluksessa on noin 160 työntekijää ja sen liikevaihto vuonna 2018 oli noin 9 milj. euroa. Velaton ostohinta oli noin 10 milj. euroa. Kauppa saatettiin päätöksen 10.1.2020 ja liiketoiminta on raportoitu osana Flexible Packaging ‑liiketoimintasegmenttiä 10.1.2020 alkaen.

Huhtamäki ilmoitti 23.12.2019 sopineensa hankkivansa Brasiliassa toimivan yhteisyrityksensä Laminor S.A:n kokonaan omistukseensa. Laminor on erikoistunut korkealaatuisten suuhygieniatuotteissa käytettävien tuubilaminaattien valmistukseen ja se perustettiin vuonna 2002 50/50 yhteisyrityksenä Bemis Companyn kanssa, josta on nyt tullut osa Amcoria. Tuubilaminaatit ovat tärkeä osa Huhtamäen joustopakkausvalikoimaa ja kauppa mahdollistaa tuubilaminaattiliiketoimintojen laajentamisen. Laminorin palveluksessa on noin 130 työntekijää ja sen liikevaihto vuonna 2018 oli noin 25 milj. euroa. Osakkeista maksettava kauppahinta oli noin 28 milj. euroa ja kauppa saatettiin päätöksen 31.3.2020. Kaupan myötä Laminor liitettiin tytäryhtiönä konsernin taloudelliseen raportointiin ja se on raportoitu osana Huhtamäen Flexible Packaging liiketoimintasegmenttiä 1.4.2020 alkaen. Kaupan seurauksena kauppahinnan mukaisen uudelleenarvostuksen ja aiemman oman pääoman ehtoisen osuuden välinen positiivinen erotus noin 22 milj. euroa on tuloutettu ja kirjattu Q1-Q3 2020 tulokseen vertailukelpoisuuteen vaikuttavana eränä.

Katsauskauden aikaiset merkittävät tapahtumat

Huhtamäki julkisti 23.3.2020 vuoteen 2030 tähtäävän pitkän aikavälin strategiansa ylläpitääkseen kasvua ja valmistautuakseen tulevaisuuden muutoksiin. Huhtamäki keskittyy jatkossa kasvuun, kilpailukykyyn, osaamisen kehittämiseen ja kestävään kehitykseen. Yhtiö tähtää vastuullisten ruokapakkausten ykkösvalinnaksi. Huhtamäki myös määritteli pitkän aikavälin taloudelliset päämääränsä ja esitteli uudet kestävän kehityksen tavoitteet vuodelle 2030. Strategia painottaa yhtiön arvojen Välitä, Uskalla, Tee valmiiksi, tärkeyttä strategian menestyksekkäässä toteutuksessa. Uudistetun strategiansa toteuttamiseksi Huhtamäki on päättänyt yhdistää Foodservice Europe-Asia-Oceania ja Fiber Packaging -liiketoimintasegmenttinsä. Liiketoiminnot raportoidaan kuitenkin erikseen ainakin tilikauden 2020 loppuun saakka. Eric Le Lay jatkaa yhdistetyn Fiber and Foodservice EAO (Europe-Asia-Oceania) ‑segmentin johtajana. Yhdistäminen tuli voimaan 1.6.2020.

Huhtamäki tiedotti 26.3.2020 päättäneensä perua 13.2.2020 julkaisemansa näkymät vuodelle 2020 koronaviruspandemiasta johtuvan poikkeuksellisen ja heikentyneen tilanteen ja sen yhtiön liiketoimintaedellytyksiin aiheuttamien muutosten vuoksi. Huhtamäki ilmoitti päivittävänsä näkymänsä, kun liiketoimintaympäristön muutosten vaikutukset sen liiketoiminnan edellytyksiin voidaan arvioida luotettavasti. Huhtamäki julkisti 23.7.2020 uudet näkymänsä vuodelle 2020 puolivuosikatsauksen 1.1.–30.6.2020 yhteydessä.

Huhtamäki tiedotti 26.3.2020, että hallitus muutti ehdotustaan taseen osoittaman voiton käyttämisestä. Hallituksen uuden ehdotuksen mukaisesti osinkoa ei jaettaisi varsinaisen yhtiökokouksen päätöksellä, vaan varsinainen yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään myöhemmin harkintansa mukaan yhteensä enintään 0,89 euron osakekohtaisen osingon jakamisesta yhdessä tai useammassa erässä. Huhtamäki tiedotti 17.9.2020 Huhtamäki Oyj:n hallituksen päättäneen varsinaisen yhtiökokouksen valtuutuksen nojalla, että yhtiön jakokelpoisista varoista maksetaan osinkoa 0,89 euroa osakkeelta. Osinko maksettiin osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 18.9.2020 oli merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksettiin 25.9.2020.

Näkymät vuodelle 2020

Koronaviruspandemian Huhtamäen toimintaympäristöön aiheuttamien häiriöiden odotetaan jatkuvan. Erityisesti noutoruokapakkausten kysyntään voi kohdistua merkittäviä negatiivisia vaikutuksia, kun taas elintarvikepakkausten ja kerta-astioiden kysyntä voi kasvaa. Huhtamäen monipuolinen tuotevalikoima lieventää pandemian vaikutuksia.

Taloudellisten katsausten julkaisuajankohdat vuonna 2021

Huhtamäki julkaisee taloudelliset katsauksensa vuonna 2021 seuraavasti:

Tilinpäätöstiedote vuodelta 2020                                                     11.2.
Osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2021                                                    22.4.
Puolivuosikatsaus 1.1. - 30.6.2021                                                  22.7.
Osavuosikatsaus 1.1. - 30.9.2021                                                    21.10.

Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2020 julkaistaan 1.3.2021 alkavalla viikolla.

Huhtamäki Oyj:n varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi 22.4.2021.

Tämä tiedote on tiivistelmä Huhtamäki Oyj:n osavuosikatsauksesta 1.1.-30.9.2020. Osavuosikatsaus on kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä ja lisäksi saatavilla myös yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.huhtamaki.fi.

Lisätietoja:
Calle Loikkanen, johtaja, sijoittajasuhteet ja talousviestintä, puh. 010 686 7125

HUHTAMÄKI OYJ
Konserniviestintä

Huhtamäki on maailmanlaajuisesti johtava vastuullisten pakkausratkaisujen toimittaja, joka mahdollistaa hyvinvointia ja sujuvaa arkea kuluttajille ympäri maailmaa. Innovatiiviset tuotteemme suojaavat noutoruokaa ja elintarvikkeita, varmistaen niiden hygieenisyyden ja turvallisuuden, sekä ehkäisevät ruokahävikkiä. Toimimme kaikessa kestävää kehitystä edistäen. Olemme sitoutuneet saavuttamaan hiilineutraalin tuotannon ja suunnittelemaan kaikki tuotteemme kierrätettäviksi, kompostoitaviksi tai uudelleenkäytettäviksi vuoteen 2030 mennessä.

Olemme mukana UN Global Compact -yritysvastuualoitteessa ja vuonna 2020 MSCI ESG Ratings antoi meille A-luokituksen asteikolla AAA CCC. Tehdäksemme osamme ilmastonmuutoksen torjumiseksi olemme sitoutuneet asettamaan Science Based Targets  aloitteen hyväksymät tieteeseen perustuvat ilmastotavoitteet. EcoVadis on myöntänyt Huhtamäelle hopeatason tunnustuksen vastuullisuustyöstämme.

Meillä on sadan vuoden historia ja vahva pohjoismainen perintö, ja toimimme 35 maassa ja 81 tuotantolaitoksessa ympäri maailmaa. Arvomme Välitä, Uskalla, Tee valmiiksi ohjaavat toimintaamme ja auttavat 18 600 työntekijäämme saamaan aikaan muutosta siellä missä sitä tarvitaan. Vuonna 2019 liikevaihtomme oli 3,4 miljardia euroa. Huhtamäki-konsernin pääkonttori on Espoossa, ja emoyhtiö Huhtamäki Oyj on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. Lisätietoja siitä, kuinka kannamme vastuuta ruoan, ihmisten ja maapallon suojelemisesta löydät osoitteesta www.huhtamaki.com.

Liite


get_app Huhtamäki Oyj Osavuosikatsaus Q3 2020