Huhtamäki Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.–31.3.2020: Vakaa liikevaihdon kasvu ja kannattavuus yhä epävarmemmaksi muuttuneessa toimintaympäristössä

HUHTAMÄKI OYJ OSAVUOSIKATSAUS 29.4.2020 KLO 8.00

Huhtamäki Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.–31.3.2020: Vakaa liikevaihdon kasvu ja kannattavuus yhä epävarmemmaksi muuttuneessa toimintaympäristössä

Q1 2020 lyhyesti

  • Liikevaihto kasvoi 5 % 845 milj. euroon (802 milj. euroa)
  • Oikaistu liikevoitto oli 74 milj. euroa (68 milj. euroa); raportoitu liikevoitto 83 milj. euroa (68 milj. euroa)
  • Oikaistu osakekohtainen tulos oli 0,46 euroa (0,44 euroa); raportoitu osakekohtainen tulos 0,53 euroa (0,44 euroa)
  • Liikevaihdon vertailukelpoinen kasvu oli konsernitasolla 3 % ja kehittyvillä markkinoilla -3 %
  • Valuuttakurssien vaihtelut vahvistivat konsernin liikevaihtoa 10 milj. euroa ja liikevoittoa 1 milj. euroa

Avainluvut

milj. euroaQ1 2020Q1 2019Muutos2019
Liikevaihto844,6802,15 %3 399,0
Vertailukelpoinen liikevaihdon kasvu3 %5 % 6 %
Oikaistu käyttökate1117,0107,09 %456,3
Prosentti113,9 %13,3 % 13,4 %
Käyttökate130,1106,822 %448,8
Oikaistu liikevoitto273,667,89 %293,1
Prosentti28,7 %8,5 % 8,6 %
Liikevoitto82,667,722 %285,5
Oikaistu osakekohtainen tulos, euroa30,460,445 %1,88
Osakekohtainen tulos, euroa0,530,4421 %1,82
Oikaistu sijoitetun pääoman tuotto (ROI)212,1 %11,5 % 12,3 %
Oikaistu oman pääoman tuotto (ROE)315,0 %14,6 % 15,2 %
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI)12,1 %10,4 % 11,9 %
Oman pääoman tuotto (ROE)15,1 %13,0 % 14,8 %
Investoinnit39,439,7-1 %203,9
Vapaa rahavirta-24,5-18,3 225,8

1 Ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä, jotka olivat 13,1 milj. euroa Q1 2020 (-0,1 milj. euroa) ja -7,6 milj. euroa vuonna 2019.
2 Ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä, jotka olivat 8,9 milj. euroa Q1 2020 (-0,1 milj. euroa) ja -7,6 milj. euroa vuonna 2019.
3 Ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä, jotka olivat 6,9 milj. euroa Q1 2020 (-0,1 milj. euroa) ja -5,9 milj. euroa vuonna 2019.

Ellei toisin mainita, tässä osavuosikatsauksessa esitetyt vertailut liittyvät vuoden 2019 vastaavaan ajanjaksoon. Esitetyt sijoitetun pääoman tuottoa (ROI), oman pääoman tuottoa (ROE) ja sidotun pääoman tuottoa (RONA) kuvaavat tunnusluvut, sekä nettovelan suhde käyttökatteeseen, on laskettu liukuvana 12 kuukauden keskiarvona.

Yksittäisistä luvuista lasketut summat saattavat poiketa esitetyistä summista, koska taulukoissa esitetyt luvut ovat tarkkoja arvoja. Tunnusluvut on laskettu käyttäen tarkkoja arvoja.

Toimitusjohtaja Charles Héaulmé

”Vuoden 2020 ensimmäisen vuosineljänneksen aikana liikevaihtomme kasvoi 5 % vertailukelpoisen kasvumme ollessa 3 % ja kannattavuutemme parantuessa. Suorituksemme oli vakaata vuosineljänneksellä, jota voi luonnehtia kaksijakoiseksi – ruokapakkausten kysyntä jatkui hyvänä, mutta koronaviruspandemian puhkeamisen myötä toimintaympäristö muuttui nopeasti. Kiinan karanteenitoimia ja niistä johtunutta pudotusta kysynnässä seurasivat maaliskuussa vaikutukset muualla maailmassa koronaviruskriisin levitessä. Tämä kehitys oli havaittavissa Foodservice Europe-Asia-Oceania -segmentissämme, kun taas kysyntä muissa segmenteissämme kasvoi.

Työntekijöidemme ja sidosryhmiemme terveys ja turvallisuus pysyvät tärkeimpänä painopisteenämme ja prioriteettinamme koronaviruspandemian aikana. Noudatamme hallitusten sekä kansainvälisten ja paikallisten terveysviranomaisten ohjeita ja olemme ryhtyneet toimenpiteisiin liiketoimintamme jatkuvuuden turvaamiseksi. Olemme myös tehneet tarvittavia toimia kassatilanteemme turvaamiseksi ja uudelleenpriorisoineet kulujamme ja investointejamme.

Vaikka osa liiketoiminnastamme on kohdannut merkittäviä häiriöitä, olen vakuuttunut, että yhdessä asiakkaidemme ja sidosryhmiemme kanssa selviydymme tästä kriisistä ja olemme entistä vahvempia sen seurauksena. Meillä on laaja tuotevalikoima, terve tase ja jatkamme suunniteltuja investointeja sekä toimia tehokkuuden parantamiseksi. Nämä ovat avainasemassa tulevaisuuden menestyksemme kannalta.

Uudistimme vuoteen 2030 tähtäävän strategiamme ylläpitääksemme viime vuosien kasvua ja valmistautuaksemme tulevaisuuden muutoksiin. Olemme jatkossakin kasvuyhtiö ja keskitymme lisäksi kilpailukykyyn, osaamisen kehittämiseen ja kestävään kehitykseen. Olemme ottamassa johtavan roolin elintarvikepakkausteollisuudessa kiertotalouden ja ilmastonmuutoksen asettamien maailmanlaajuisten haasteiden ratkaisemiseksi. Olemme asettaneet kestävään kehitykseen liittyvät tavoitteemme korkealle ja kestävästä kehityksestä tulee osa kaikkea toimintaamme.

Haluan kiittää kaikkia Huhtamäen työntekijöitä sitoutuneisuudesta, jota he ovat osoittaneet arvojamme kohtaan tänä ennalta näkemättömänä ja kokemattomana aikana. Olen vaikuttunut nopeudesta, millä organisaatiomme on mukautunut tekemään yhteisvoimin töitä näissä uusissa olosuhteissa. Tämä on mahdollistanut muun muassa kriisin vuoksi pysäytettyinä olleiden koneidemme ennätysnopean käyttöönoton sertifioitujen henkilösuojainten valmistamiseen terveydenhuollon työntekijöille. Olen vakuuttunut, että tämä henki ja sitoutuneisuus kantaa meidät tämän kriisin lävitse.”

Tuloskehitys Q1 2020

Liikevaihto segmenteittäin

milj. euroaQ1 2020Q1 2019Muutos
Foodservice Europe-Asia-Oceania217,6227,9-5 %
North America286,2255,712 %
Flexible Packaging271,0251,88 %
Fiber Packaging74,571,54 %
Sisäisen myynnin eliminointi-4,6-4,9 
Konserni 844,6802,15 %

Liikevaihdon vertailukelpoinen kasvu segmenteittäin

 Q1 2020Q4 2019Q3 2019Q2 2019Q1 2019
Foodservice Europe-Asia-Oceania-4 %4 %4 %3 %4 %
North America9 %6 %14 %13 %5 %
Flexible Packaging2 %3 %4 %1 %5 %
Fiber Packaging9 %8 %7 %7 %4 %
Konserni3 %5 %7 %6 %5 %

Konsernin liikevaihdon vertailukelpoinen kasvu oli vuosineljänneksellä kohtalaista. Kasvu oli vahvaa North America ja Fiber Packaging ‑segmenteissä ja kohtalaista Flexible Packaging -segmentissä. Liikevaihto laski Foodservice Europe-Asia-Oceania ‑segmentissä koronaviruspandemian vaikutusten vuoksi. Konsernin liikevaihdon vertailukelpoinen kasvu oli 3 % ja kasvu kehittyvillä markkinoilla oli -3 %. Konsernin liikevaihto kasvoi 5 % 845 milj. euroon (802 milj. euroa). Valuuttakurssien translaatiovaikutus konsernin liikevaihtoon oli 10 milj. euroa (19 milj. euroa) vuoden 2019 valuuttakursseihin verrattuna. Pääosa positiivisesta kurssivaikutuksesta tuli Yhdysvaltain dollarin kautta.

Oikaistu liikevoitto segmenteittäin

     Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät
milj. euroaQ1 2020Q1 2019Muutos Q1 2020Q1 2019
Foodservice Europe-Asia-Oceania17,520,1-13 % -1,6-
North America30,420,648 % -3,4-
Flexible Packaging20,923,0-9 % -4,7-
Fiber Packaging8,26,920 % -0,7-
Muut toiminnot-3,4-2,7  19,3-0,1
Konserni 73,667,89 % 8,9-0,1

Oikaistu liikevoittomarginaali segmenteittäin

 Q1 2020Q4 2019Q3 2019Q2 2019Q1 2019
Foodservice Europe-Asia-Oceania8,0 %8,5 %9,4 %9,1 %8,8 %
North America10,6 %10,9 %8,8 %10,6 %8,0 %
Flexible Packaging7,7 %7,4 %7,9 %8,1 %9,1 %
Fiber Packaging11,0 %9,8 %10,4 %9,8 %9,6 %
Konserni8,7 %8,5 %8,5 %9,0 %8,5 %

Konsernin oikaistu liikevoitto kasvoi ja kannattavuus oli vakaata. Liikevoiton kasvua vauhditti suotuisa raaka-aineiden hintaympäristö sekä tuotantokapasiteetin korkea käyttöaste, Foodservice Europe-Asia-Oceania ‑segmenttiä lukuunottamatta. North America -segmentin liikevoitto kasvoi merkittävästi volyymikasvun ja aikaisempien vuosineljänneksien aikana suoritettujen hinnoittelutoimenpiteiden ansiosta.  Konsernin oikaistu liikevoitto oli 74 milj. euroa (68 milj. euroa) ja raportoitu liikevoitto 83 milj. euroa (68 milj. euroa). Valuuttakurssien translaatiovaikutus konsernin liikevoittoon oli 1 milj. euroa (1 milj. euroa).

Oikaistu liikevoitto ei sisällä vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä, jotka olivat 8,9 milj. euroa (-0,1 milj. euroa).

Oikaistu liikevoitto ja vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät

milj. euroaQ1 2020Q1 2019
Oikaistu liikevoitto73,667,8
Liiketoimintojen hankintoihin liittyvät kulut-0,2-0,1
Uudelleenjärjestelykulut sisältäen niihin liittyvät käyttöomaisuuden alaskirjaukset-11,1-
Laminorin yritysostoon liittyvä kertaluonteinen tulo20,2-
Liikevoitto82,667,7

Nettorahoituskulut olivat 9 milj. euroa (8 milj. euroa). Verokulut olivat 16 milj. euroa (12 milj. euroa). Vastaava veroaste oli 23 prosenttia (21 prosenttia). Vuosineljänneksen voitto oli 57 milj. euroa (47 milj. euroa). Oikaistu osakekohtainen tulos oli 0,46 euroa (0,44 euroa) ja raportoitu osakekohtainen tulos oli 0,53 euroa (0,44 euroa). Oikaistu osakekohtainen tulos on laskettu vuosineljänneksen oikaistun voiton perusteella. Vuosineljänneksen oikaistu voitto ei sisällä vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä, jotka olivat 8,9 milj. euroa (-0,1 milj. euroa).

Oikaistu osakekohtainen tulos ja vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät

milj. euroaQ1 2020Q1 2019
Vuosineljänneksen oikaistu voitto emoyhtiön omistajille47,945,5
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät, jotka eivät sisälly oikaistuun liikevoittoon8,9-0,1
Vertailukelpoisuuteen vaikuttaviin eriin liittyvät verot-2,00,0
Vuosineljänneksen voitto emoyhtiön omistajille54,945,4

Yritysostot ja divestoinnit

Huhtamäki ilmoitti 30.9.2019 sopineensa ostavansa yksityisomisteisen Mohan Mutha Polytech Private Limitedin (MMPPL) liiketoiminnot Sri Cityssä, Andhra Pradeshin osavaltiossa, Intiassa. Yritysosto parantaa Huhtamäen kykyä palvella asiakkaita eteläisessä Intiassa ja siten vauhdittaa yhtiön kasvua Intiassa. MMPPL:n palveluksessa on noin 160 työntekijää ja sen liikevaihto vuonna 2018 oli noin 9 milj. euroa. Velaton ostohinta oli noin 10 milj. euroa. Kauppa saatettiin päätöksen 10.1.2020 ja liiketoiminta on raportoitu osana Flexible Packaging ‑liiketoimintasegmenttiä 10.1.2020 alkaen.

Huhtamäki ilmoitti 23.12.2019 sopineensa hankkivansa Brasiliassa toimivan yhteisyrityksensä Laminor S.A:n kokonaan omistukseensa. Laminor on erikoistunut korkealaatuisten suuhygieniatuotteissa käytettävien tuubilaminaattien valmistukseen ja se perustettiin vuonna 2002 50/50 yhteisyrityksenä Bemis Companyn kanssa, josta on nyt tullut osa Amcoria. Tuubilaminaatit ovat tärkeä osa Huhtamäen joustopakkausvalikoimaa ja kauppa mahdollistaa tuubilaminaattiliiketoimintojen laajentamisen. Laminorin palveluksessa on noin 130 työntekijää ja sen liikevaihto vuonna 2018 oli noin 25 milj. euroa. Osakkeista maksettava kauppahinta oli noin 30 milj. euroa ja kauppa saatettiin päätöksen 31.3.2020. Kaupan myötä Laminor liitettiin tytäryhtiönä konsernin taloudelliseen raportointiin ja se on raportoitu osana Huhtamäen Flexible Packaging liiketoimintasegmenttiä 1.4.2020 alkaen. Kaupan seurauksena kauppahinnan mukaisen uudelleenarvostuksen ja aiemman oman pääoman ehtoisen osuuden välinen positiivinen erotus noin 20 milj. euroa on tuloutettu ja kirjattu Q1/2020 tulokseen vertailukelpoisuuteen vaikuttavana eränä.

Katsauskauden aikaiset merkittävät tapahtumat

Huhtamäki ilmoitti 23.3.2020 uudistaneensa vuoteen 2030 tähtäävän pitkän aikavälin strategiansa ylläpitääkseen kasvua ja valmistautuakseen tulevaisuuden muutoksiin. Huhtamäki keskittyy jatkossa kasvuun, kilpailukykyyn, osaamisen kehittämiseen ja kestävään kehitykseen. Yhtiö tähtää vastuullisten ruokapakkausten ykkösvalinnaksi. Osana uudistettua strategiaansa Huhtamäki määritteli pitkän aikavälin taloudelliset päämääränsä ja esitteli uudet kestävän kehityksen tavoitteet vuodelle 2030. Strategia painottaa yhtiön arvojen Välitä, Uskalla, Tee valmiiksi, tärkeyttä strategian menestyksekkäässä toteutuksessa. Uudistetun strategiansa toteuttamiseksi Huhtamäki on päättänyt yhdistää Foodservice Europe-Asia-Oceania ja Fiber Packaging -liiketoimintasegmenttinsä. Liiketoiminnot raportoidaan kuitenkin erikseen ainakin tilikauden 2020 loppuun saakka. Eric Le Lay jatkaa yhdistetyn Fiber and Foodservice EAO (Europe-Asia-Oceania) -segmentin johtajana. Yhdistäminen tulee voimaan 1.6.2020.

Huhtamäki ilmoitti 26.3.2020 päättäneensä perua 13.2.2020 julkaisemansa näkymät vuodelle 2020 koronaviruspandemiasta johtuvan poikkeuksellisen ja yhä heikentyvän tilanteen ja yhtiön liiketoimintaedellytyksiin aiheuttamien muutosten vuoksi. Huhtamäki päivittää näkymänsä, kun liiketoimintaympäristön muutosten vaikutukset sen liiketoiminnan edellytyksiin voidaan arvioida luotettavasti. Huhtamäki tiedotti myös, että hallitus muutti ehdotustaan taseen osoittaman voiton käyttämisestä. Hallituksen uuden ehdotuksen mukaisesti osinkoa ei jaettaisi varsinaisen yhtiökokouksen päätöksellä, vaan varsinainen yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään myöhemmin harkintansa mukaan yhteensä enintään 0,89 euron osakekohtaisen osingon jakamisesta yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutus olisi voimassa varsinaiseen yhtiökokoukseen 2021 saakka, kuitenkin enintään 30.6.2021 asti. Yhtiö julkistaa hallituksen mahdolliset osingonjakopäätökset erikseen ja vahvistaa samassa yhteydessä osingonmaksun täsmäytys- ja maksupäivät.

Varsinainen yhtiökokous vuonna 2020

Huhtamäki Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään keskiviikkona 29.4.2020 kello 11.00 alkaen Messukeskuksessa, osoitteessa Messuaukio 1, Helsinki.

Taloudellisten katsausten julkaisuajankohdat vuonna 2020

Huhtamäki julkaisee taloudelliset katsauksensa vuonna 2020 seuraavasti:

Puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2020                                         23. heinäkuuta
Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2020                                          22. lokakuuta

Tämä tiedote on tiivistelmä Huhtamäki Oyj:n osavuosikatsauksesta 1.1.-31.3.2020. Osavuosikatsaus on kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä ja lisäksi saatavilla myös yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.huhtamaki.fi.

Lisätietoja:
Calle Loikkanen, johtaja, sijoittajasuhteet ja talousviestintä, puh. 010 686 7125

HUHTAMÄKI OYJ
Konserniviestintä

Huhtamäki on maailmanlaajuisesti johtava noutoruuan ja elintarvikkeiden pakkausratkaisujen toimittaja. Innovatiiviset tuotteemme auttavat päivittäin miljardeja kuluttajia ympäri maailmaa tekemään vastuullisia elämäntapavalintoja. Pakkauksilla on merkittävä rooli elintarvikkeiden turvallisuudessa ja käytettävyydessä. Olemme sitoutuneet tekemään entistä helpommin kierrätettäviä pakkauksia ja toimimaan kaikessa kestävää kehitystä edistäen. Keskitymme saavuttamaan hiilineutraalin tuotannon ja suunnittelemaan kaikki tuotteemme kierrätettäviksi, kompostoitaviksi tai uudelleen käytettäviksi vuoteen 2030 mennessä.

Meillä on sadan vuoden historia ja vahva pohjoismainen perintö. 19 000 työntekijäämme tuottavat älykkäitä seuraavan sukupolven pakkauksia 35 maassa ja 81 tuotantolaitoksessa ympäri maailmaa. Vuonna 2019 liikevaihtomme oli 3,4 miljardia euroa. Huhtamäki-konsernin pääkonttori on Espoossa, ja emoyhtiö Huhtamäki Oyj on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. Lisätietoja kestävän kehityksen toimintasuunnitelmasta ja tavoitteestamme osoitteessa www.huhtamaki.com.

Liite

get_app Huhtamaki Osavuosikatsaus Q1 2020