Huhtamäki Oyj:n puolivuosikatsaus 1.1.–30.6.2020: Hyvä valmius vastata COVID‑19 ‑kriisiin

HUHTAMÄKI OYJ PUOLIVUOSIKATSAUS 23.7.2020 KLO 8.30

Huhtamäki Oyj:n puolivuosikatsaus 1.1.–30.6.2020: Hyvä valmius vastata COVID‑19 ‑kriisiin

Q2 2020 lyhyesti

 • Liikevaihto laski 8 % 797 milj. euroon (867 milj. euroa)
 • Oikaistu liikevoitto oli 70 milj. euroa (78 milj. euroa); raportoitu liikevoitto 70 milj. euroa (78 milj. euroa)
 • Oikaistu osakekohtainen tulos oli 0,44 euroa (0,51 euroa); raportoitu osakekohtainen tulos 0,44 euroa (0,51 euroa)
 • Liikevaihdon vertailukelpoinen kasvu oli konsernitasolla -8 % ja kehittyvillä markkinoilla -12 %
 • Valuuttakurssien vaihtelujen vaikutus oli konsernin liikevaihtoon -8 milj. euroa ja liikevoittoon 0 milj. euroa

H1 2020 lyhyesti

 • Liikevaihto laski 2 % 1 642 milj. euroon (1 669 milj. euroa)
 • Oikaistu liikevoitto oli 144 milj. euroa (146 milj. euroa); raportoitu liikevoitto 153 milj. euroa (145 milj. euroa)
 • Oikaistu osakekohtainen tulos oli 0,90 euroa (0,95 euroa); raportoitu osakekohtainen tulos 0,97 euroa (0,95 euroa)
 • Liikevaihdon vertailukelpoinen kasvu oli konsernitasolla -3 % ja kehittyvillä markkinoilla -8 %
 • Valuuttakurssien vaihtelujen vaikutus oli konsernin liikevaihtoon 2 milj. euroa ja liikevoittoon 1 milj. euroa
 • Huhtamäki julkistaa näkymänsä vuodelle 2020, jonka mukaan koronaviruspandemian Huhtamäen toimintaympäristöön aiheuttamien häiriöiden odotetaan jatkuvan

Avainluvut

milj. euroa Q2 2020Q2 2019MuutosH1 2020H1 2019Muutos
Liikevaihto 797,1867,3-8 %1 641,71 669,4-2 %
Vertailukelpoinen liikevaihdon kasvu -8 %6 % -3 %5 %  
Oikaistu käyttökate1 112,1118,6-5 %229,1225,52 %
Prosentti1 14,1 %13,7 % 14,0 %13,5 % 
Käyttökate  113,0118,1-4 %243,1224,98 %
Oikaistu liikevoitto2 70,178,3-10 %143,7146,1-2 %
Prosentti2 8,8 %9,0 % 8,8 %8,8 % 
Liikevoitto 70,277,8-10 %152,7145,55 %
Oikaistu osakekohtainen tulos, euroa3 0,440,51-14 %0,900,95-5 %
Osakekohtainen tulos, euroa 0,440,51-14 %0,970,952 %
Oikaistu sijoitetun pääoman tuotto (ROI)2    11,6 %11,5 % 
Oikaistu oman pääoman tuotto (ROE)3    14,2 %14,8 % 
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI)    11,6 %10,0 % 
Oman pääoman tuotto (ROE)    14,3 %12,6 % 
Investoinnit 40,338,64 %79,778,32 %
Vapaa rahavirta 70,452,434 %45,934,234 %

1 Ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä, jotka olivat 0,9 milj. euroa Q2 2020 (-0,5 milj. euroa) ja 14,0 milj. euroa H1 2020 (-0,6 milj. euroa).
2 Ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä, jotka olivat 0,1 milj. euroa Q2 2020 (-0,5 milj. euroa) ja 9,0 milj. euroa H1 2020 (-0,6 milj. euroa).
3 Ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä, jotka olivat 0,1 milj. euroa Q2 2020 (-0,4 milj. euroa) ja 7,0 milj. euroa H1 2020 (-0,5 milj. euroa).

Ellei toisin mainita, tässä osavuosikatsauksessa esitetyt vertailut liittyvät vuoden 2019 vastaavaan ajanjaksoon. Esitetyt sijoitetun pääoman tuottoa (ROI), oman pääoman tuottoa (ROE) ja sidotun pääoman tuottoa (RONA) kuvaavat tunnusluvut, sekä nettovelan suhde käyttökatteeseen, on laskettu liukuvana 12 kuukauden keskiarvona.

Yksittäisistä luvuista lasketut summat saattavat poiketa esitetyistä summista, koska taulukoissa esitetyt luvut ovat tarkkoja arvoja. Tunnusluvut on laskettu käyttäen tarkkoja arvoja.

Toimitusjohtaja Charles Héaulmé

“Vuoden 2020 ensimmäistä vuosipuoliskoa leimasi koronaviruspandemian puhkeaminen. Kriisin aikana olemme ensisijaisesti keskittyneet takaamaan sekä työntekijöidemme terveyden ja turvallisuuden että huolehtimaan liiketoiminnan jatkuvuudesta. Olemme toimineet tarvittavin tavoin hallitaksemme huolellisesti taloudellista tilannettamme kustannussäästöillä ja investointeja priorisoimalla. Olemme myös samalla varautuneet asteittaiseen elpymiseen ja kasvuun.

Lähes kaikilla markkinoilla liikkumista rajoittaneet tarpeelliset viranomaistoimenpiteet vaikuttivat negatiivisesti noutoruokapakkausten kysyntään, mutta tukivat toisaalta pakattujen elintarvikkeiden kulutusta. Noutoruokapakkausten kokonaiskysyntä pysyi vertailukautta alhaisemmalla tasolla, vaikka kysyntä parani toisen vuosineljänneksen lopulla, kun valtiot eri markkinoilla aloittivat rajoituksien keventämisen. Tämän seurauksena kehityksemme oli vakaata ensimmäisellä vuosipuoliskolla COVID-19 kriisin aikana.

Koronaviruspandemian negatiivinen vaikutus näkyy maailmanlaajuisesti myynnissämme tarjoilupakkausten osalta. Pohjois-Amerikassa, missä rajoitustoimenpiteet olivat voimassa lyhyemmän aikaa, tarjoilupakkausten myynti heikkeni vähemmän. Lisäksi kasvu ruokatoimitusten määrässä ja ravintoloiden autokaistajakelun käytössä kompensoi osittain negatiivista vaikutusta. Myös kotikulutuksen kasvu tuki vähittäiskaupassa myytävien kerta-astioiden ja kuluttajatuotepakkausten kysyntää Pohjois-Amerikassa.  Liikevaihdon vertailukelpoinen kasvu oli vahvaa Fiber Packaging -segmentissä johtuen pääasiassa kananmunien kasvaneesta kysynnästä sekä muovipakkausten jatkuneesta korvaamisesta kuitupohjaisilla vaihtoehdoilla. Pakattujen elintarvikkeiden ja hygieniatuotteiden vahvasta kysynnästä huolimatta Flexible Packaging -segmentin liikevaihdon kasvu oli maltillista johtuen toimitusketjussa tapahtuneista häiriöistä sekä Intiassa että Yhdistyneissä Arabiemiirikunnissa. Konsernitasolla, ensimmäisen vuosineljänneksen vakaan kasvun jälkeen, liikevaihto laski toisella vuosineljänneksellä 8 % ja vuoden ensimmäisen puoliskon aikana yhteensä 2 %. Tämä vakaa kehitys heijastaa pakkaustuoteportfoliomme laajuutta ja monipuolisuutta.

Jatkuvien parannuksien ja muiden toimenpiteiden avulla olemme saavuttaneet vakaan kannattavuustason. Vertailukelpoinen EBIT-marginaali oli 8,8 % sekä toisen vuosineljänneksen että ensimmäisen vuosipuoliskon aikana. Myös kassavirtamme oli vahva ja taseemme oli katsauskauden lopussa vahvempi nettovelan ollessa 2,0 suhteessa oikaistuun käyttökatteeseen.

Kriisin aikana olemme hyödyntäneet ydinosaamistamme vaikuttaaksemme siellä, missä sillä on eniten merkitystä. Olemme käyttäneet laskeneen kysynnän vuoksi vapaana ollutta valmistuskapasiteettia terveydenhuollon ammattilaisille tarkoitettujen suojavisiirien tuottamiseen ja lanseerasimme valikoiman korkealaatuisia ja uudelleen käytettäviä kasvosuojia kuluttajien päivittäiseen käyttöön. Vuonna 2020 juhlistamme 100-vuotistaivaltamme ja olemme rakentaneet 3 miljoonan euron lahjoitussuunnitelman tulevaisuuden rakentamista varten. Olemme vastanneet COVID-19 kriisin välittömiin tarpeisiin tekemällä lahjoituksen Punaiselle Ristille ja olemme yhteistyössä eri voittoa tavoittelemattomien yhteisöjen kanssa käynnistäneet kolme hanketta, joiden tavoitteena on rakentaa kiertotaloutta eri tasoilla toimimalla tänään, kouluttamalla huomista varten ja rahoittamalla tulevaisuuden innovaatioita. Samalla, kun keskitymme vastuullisuustavoitteidemme saavuttamiseen sekä liiketoimintamme ja kyvykkyyksiemme kehittämiseen, olemme näinä ennen näkemättöminä aikoina osoittaneet sitoutuneisuutemme ihmisten, ruoan ja luonnon suojelemiseen tarjoamalla miljardeille ihmisille ympäri maailman mahdollisuuden terveelliseen, helppoon ja vastuullisen elämäntapaan.”


Tuloskehitys Q2 2020

Liikevaihto segmenteittäin

     
milj. euroa Q2 2020Q2 2019Muutos
Foodservice Europe-Asia-Oceania 167,2241,0-31 %
North America 296,1306,4-3 %
Flexible Packaging 263,1248,76 %
Fiber Packaging 75,777,5-2 %
Sisäisen myynnin eliminointi -5,1-6,4 
Konserni  797,1867,3-8 %

Liikevaihdon vertailukelpoinen kasvu segmenteittäin

       
  Q2 2020Q1 2020Q4 2019Q3 2019Q2 2019
Foodservice Europe-Asia-Oceania -28 %-4 %4 %4 %3 %
North America -5 %9 %6 %14 %13 %
Flexible Packaging 2 %2 %3 %4 %1 %
Fiber Packaging 10 %9 %8 %7 %7 %
Konserni -8 %3 %5 %7 %6 %

Konsernin liikevaihto laski merkittävästi vuosineljänneksen aikana. Liikevaihto laski vahvasti North America ‑segmentissä ja merkittävästi Foodservice Europe-Asia-Oceania -segmentissä koronaviruspandemian vaikutusten seurauksena. Liikevaihdon vertailukelpoinen kasvu oli merkittävää Fiber Packaging -segmentissä ja kohtalaista Flexible Packaging -segmentissä. Konsernin liikevaihdon vertailukelpoinen kasvu oli -8 % ja kasvu kehittyvillä markkinoilla oli -12 %. Konsernin liikevaihto laski 8 % 797 milj. euroon (867 milj. euroa). Valuuttakurssien translaatiovaikutus konsernin liikevaihtoon oli -8 milj. euroa (25 milj. euroa) vuoden 2019 valuuttakursseihin verrattuna.

Oikaistu liikevoitto segmenteittäin

        
      Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät
milj. euroa Q2 2020Q2 2019Muutos Q2 2020Q2 2019
Foodservice Europe-Asia-Oceania  6,222,0-72 % -0,5-0,2
North America 37,932,417 % -0,0-
Flexible Packaging 19,120,1-5 % -0,3-
Fiber Packaging 8,57,612 % -0,8-
Muut toiminnot -1,6-3,9  1,7-0,3
Konserni  70,178,3-10 % 0,1-0,5

Oikaistu liikevoittomarginaali segmenteittäin

  Q2 2020Q1 2020Q4 2019Q3 2019Q2 2019
Foodservice Europe-Asia-Oceania 3,7 %8,0 %8,5 %9,4 %9,1 %
North America 12,8 %10,6 %10,9 %8,8 %10,6 %
Flexible Packaging 7,3 %7,7 %7,4 %7,9 %8,1 %
Fiber Packaging 11,2 %11,0 %9,8 %10,4 %9,8 %
Konserni 8,8 %8,7 %8,5 %8,5 %9,0 %

Konsernin oikaistu liikevoitto laski mutta liikevoittomarginaali oli vakaalla tasolla. Liikevoitto laski johtuen pääasiallisesti tarjoilupakkausten matalammasta myynnistä koronaviruspandemian seurauksena. Liikevoittoa  tukivat vuoden 2019 hinnoittelutoimenpiteet, laskeneet raaka-aineiden hinnat sekä myynnin suotuisa rakenne North America ‑segmentissä. Konsernin oikaistu liikevoitto oli 70 milj. euroa (78 milj. euroa) ja raportoitu liikevoitto 70 milj. euroa (78 milj. euroa). Valuuttakurssien translaatiovaikutus konsernin liikevoittoon oli 0 milj. euroa (2 milj. euroa).

Oikaistu liikevoitto ei sisällä vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä, jotka olivat 0,1 milj. euroa (-0,5 milj. euroa).

Oikaistu liikevoitto ja vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät

    
milj. euroa Q2 2020Q2 2019
Oikaistu liikevoitto 70,178,3
Liiketoimintojen hankintoihin liittyvät kulut -0,3-0,5
Uudelleenjärjestelykulut sisältäen niihin liittyvät käyttöomaisuuden alaskirjaukset -1,3-
Laminorin yritysostoon liittyvä kertaluonteinen tulo 1,7-
Liikevoitto 70,277,8

Nettorahoituskulut olivat 8 milj. euroa (8 milj. euroa). Verokulut olivat 14 milj. euroa (15 milj. euroa). Vuosineljänneksen voitto oli 48 milj. euroa (55 milj. euroa). Oikaistu osakekohtainen tulos oli 0,44 euroa (0,51 euroa) ja raportoitu osakekohtainen tulos oli 0,44 euroa (0,51 euroa). Oikaistu osakekohtainen tulos on laskettu vuosineljänneksen oikaistun voiton perusteella. Vuosineljänneksen oikaistu voitto ei sisällä vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä, jotka olivat 0,1 milj. euroa (-0,4 milj. euroa).

Oikaistu osakekohtainen tulos ja vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät

    
milj. euroa Q2 2020Q2 2019
Vuosineljänneksen oikaistu voitto emoyhtiön omistajille 46,053,7
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät, jotka eivät sisälly oikaistuun liikevoittoon 0,1-0,5
Vertailukelpoisuuteen vaikuttaviin eriin liittyvät verot -0,00,1
Vuosineljänneksen voitto emoyhtiön omistajille 46,153,3


Tuloskehitys H1 2020

Liikevaihto segmenteittäin

     
milj. euroa H1 2020H1 2019Muutos
Foodservice Europe-Asia-Oceania 384,8469,0-18 %
North America 582,3562,14 %
Flexible Packaging 534,0500,57 %
Fiber Packaging 150,2149,11 %
Sisäisen myynnin eliminointi -9,7-11,3 
Konserni  1 641,71 669,4-2 %

Liikevaihdon vertailukelpoinen kasvu segmenteittäin

     
  H1 20202019H1 2019
Foodservice Europe-Asia-Oceania -17 %4 %4 %
North America 1 %9 %9 %
Flexible Packaging 2 %3 %3 %
Fiber Packaging 10 %6 %5 %
Konserni -3 %6 %5 %

Konsernin vertailukelpoinen liikevaihto laski huomattavavasti katsauskauden aikana. Liikevaihto laski merkittävästi Foodservice Europe-Asia-Oceania -segmentissä koronaviruspandemian vaikutusten seurauksena. Liikevaihdon vertailukelpoinen kasvu oli merkittävää Fiber Packaging -segmentissä sekä kohtalaista Flexible Packaging- ja North America -segmenteissä. Konsernin liikevaihdon vertailukelpoinen kasvu oli -3 % ja kasvu kehittyvillä markkinoilla oli
-8 %. Konsernin liikevaihto laski 2 % 1 642 milj. euroon (1 669 milj. euroa). Valuuttakurssien translaatiovaikutus konsernin liikevaihtoon oli 2 milj. euroa (44 milj. euroa) vuoden 2019 valuuttakursseihin verrattuna.

Oikaistu liikevoitto segmenteittäin

        
      Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät
milj. euroa H1 2020H1 2019Muutos H1 2020H1 2019
Foodservice Europe-Asia-Oceania  23,642,1-44 % -2,1-0,2
North America 68,453,029 % -3,4-
Flexible Packaging 40,143,2-7 % -4,9-
Fiber Packaging 16,714,416 % -1,5-
Muut toiminnot -5,1-6,6  21,0-0,4
Konserni  143,7146,1-2 % 9,0-0,6

Oikaistu liikevoittomarginaali segmenteittäin

     
  H1 2020H1 2019H1 2018
Foodservice Europe-Asia-Oceania 6,1 %9,0 %9,5 %
North America 11,7 %9,4 %8,0 %
Flexible Packaging 7,5 %8,6 %7,5 %
Fiber Packaging 11,1 %9,7 %10,9 %
Konserni 8,8 %8,8 %8,7 %

Konsernin oikaistu liikevoitto laski mutta liikevoittomarginaali oli vakaalla tasolla. Liikevoitto laski johtuen pääasiallisesti tarjoilupakkausten matalammasta myynnistä koronaviruspandemian seurauksena. Liikevoittoa tuki hinnoittelutoimenpiteet vuonna 2019, laskeneet raaka-aineiden hinnat sekä myynnin suotuisa rakenne North America -segmentissä. Konsernin oikaistu liikevoitto oli 144 milj. euroa (146 milj. euroa) ja raportoitu liikevoitto 153 milj. euroa (145 milj. euroa). Valuuttakurssien translaatiovaikutus konsernin liikevoittoon oli 1 milj. euroa (4 milj. euroa).

Oikaistu liikevoitto ei sisällä vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä, jotka olivat 9,0 milj. euroa (-0,6 milj. euroa).

Oikaistu liikevoitto ja vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät

    
milj. euroa H1 2020H1 2019
Oikaistu liikevoitto 143,7146,1
Liiketoimintojen hankintoihin liittyvät kulut -0,4-0,6
Uudelleenjärjestelykulut sisältäen niihin liittyvät käyttöomaisuuden alaskirjaukset -12,4-
Laminorinyritysostoon liittyvä kertaluonteinen tulo 21,9-
Liikevoitto 152,7145,5

Nettorahoituskulut olivat 18 milj. euroa (16 milj. euroa). Verokulut olivat 30 milj. euroa (28 milj. euroa). Vastaava veroaste oli 23 % (22 %). Katsauskauden voitto oli 105 milj. euroa (102 milj. euroa). Oikaistu osakekohtainen tulos oli 0,90 euroa (0,95 euroa) ja raportoitu osakekohtainen tulos 0,97 euroa (0,95 euroa). Oikaistu osakekohtainen tulos on laskettu katsauskauden oikaistun voiton perusteella. Katsauskauden oikaistu voitto ei sisällä vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä, jotka olivat 7,0 milj. euroa (-0,5 milj. euroa).

Oikaistu osakekohtainen tulos ja vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät

    
milj. euroa H1 2020H1 2019
Vuosineljänneksen oikaistu voitto emoyhtiön omistajille 93,999,1
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät, jotka eivät sisälly oikaistuun liikevoittoon 9,0-0,6
Vertailukelpoisuuteen vaikuttaviin eriin liittyvät verot -2,00,1
Vuosineljänneksen voitto emoyhtiön omistajille 100,998,7

Yritysostot ja divestoinnit

Huhtamäki ilmoitti 30.9.2019 sopineensa ostavansa yksityisomisteisen Mohan Mutha Polytech Private Limitedin (MMPPL) liiketoiminnot Sri Cityssä, Andhra Pradeshin osavaltiossa, Intiassa. Yritysosto parantaa Huhtamäen kykyä palvella asiakkaita eteläisessä Intiassa ja siten vauhdittaa yhtiön kasvua Intiassa. MMPPL:n palveluksessa on noin 160 työntekijää ja sen liikevaihto vuonna 2018 oli noin 9 milj. euroa. Velaton ostohinta oli noin 10 milj. euroa. Kauppa saatettiin päätöksen 10.1.2020 ja liiketoiminta on raportoitu osana Flexible Packaging ‑liiketoimintasegmenttiä 10.1.2020 alkaen.

Huhtamäki ilmoitti 23.12.2019 sopineensa hankkivansa Brasiliassa toimivan yhteisyrityksensä Laminor S.A:n kokonaan omistukseensa. Laminor on erikoistunut korkealaatuisten suuhygieniatuotteissa käytettävien tuubilaminaattien valmistukseen ja se perustettiin vuonna 2002 50/50 yhteisyrityksenä Bemis Companyn kanssa, josta on nyt tullut osa Amcoria. Tuubilaminaatit ovat tärkeä osa Huhtamäen joustopakkausvalikoimaa ja kauppa mahdollistaa tuubilaminaattiliiketoimintojen laajentamisen. Laminorin palveluksessa on noin 130 työntekijää ja sen liikevaihto vuonna 2018 oli noin 25 milj. euroa. Osakkeista maksettava kauppahinta oli noin 28 milj. euroa ja kauppa saatettiin päätöksen 31.3.2020. Kaupan myötä Laminor liitettiin tytäryhtiönä konsernin taloudelliseen raportointiin ja se on raportoitu osana Huhtamäen Flexible Packaging liiketoimintasegmenttiä 1.4.2020 alkaen. Kaupan seurauksena kauppahinnan mukaisen uudelleenarvostuksen ja aiemman oman pääoman ehtoisen osuuden välinen positiivinen erotus noin 22 milj. euroa on tuloutettu ja kirjattu H1 2020 tulokseen vertailukelpoisuuteen vaikuttavana eränä.

Katsauskauden aikaiset merkittävät tapahtumat

Huhtamäki julkisti 23.3.2020 vuoteen 2030 tähtäävän pitkän aikavälin strategiansa ylläpitääkseen kasvua ja valmistautuakseen tulevaisuuden muutoksiin. Huhtamäki keskittyy jatkossa kasvuun, kilpailukykyyn, osaamisen kehittämiseen ja kestävään kehitykseen. Yhtiö tähtää vastuullisten ruokapakkausten ykkösvalinnaksi. Huhtamäki myös määritteli pitkän aikavälin taloudelliset päämääränsä ja esitteli uudet kestävän kehityksen tavoitteet vuodelle 

2030. Strategia painottaa yhtiön arvojen Välitä, Uskalla, Tee valmiiksi, tärkeyttä strategian menestyksekkäässä toteutuksessa. Uudistetun strategiansa toteuttamiseksi Huhtamäki on päättänyt yhdistää Foodservice Europe-Asia-Oceania ja Fiber Packaging -liiketoimintasegmenttinsä. Liiketoiminnot raportoidaan kuitenkin erikseen ainakin tilikauden 2020 loppuun saakka. Eric Le Lay jatkaa yhdistetyn Fiber and Foodservice EAO (Europe-Asia-Oceania) ‑segmentin johtajana. Yhdistäminen tuli voimaan 1.6.2020.

Huhtamäki tiedotti 26.3.2020 päättäneensä perua 13.2.2020 julkaisemansa näkymät vuodelle 2020 koronaviruspandemiasta johtuvan poikkeuksellisen ja heikentyneen tilanteen ja sen yhtiön liiketoimintaedellytyksiin aiheuttamien muutosten vuoksi. Huhtamäki ilmoitti päivittävänsä näkymänsä, kun liiketoimintaympäristön muutosten vaikutukset sen liiketoiminnan edellytyksiin voidaan arvioida luotettavasti. Huhtamäki tiedotti myös, että hallitus muutti ehdotustaan taseen osoittaman voiton käyttämisestä. Hallituksen uuden ehdotuksen mukaisesti osinkoa ei jaettaisi varsinaisen yhtiökokouksen päätöksellä, vaan varsinainen yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään myöhemmin harkintansa mukaan yhteensä enintään 0,89 euron osakekohtaisen osingon jakamisesta yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutus olisi voimassa varsinaiseen yhtiökokoukseen 2021 saakka, kuitenkin enintään 30.6.2021 asti. Yhtiö julkistaa hallituksen mahdolliset osingonjakopäätökset erikseen ja vahvistaa samassa yhteydessä osingonmaksun täsmäytys- ja maksupäivät.

Näkymät vuodelle 2020

Koronaviruspandemian Huhtamäen toimintaympäristöön aiheuttamien häiriöiden odotetaan jatkuvan. Erityisesti noutoruokapakkausten kysyntään voi kohdistua merkittäviä negatiivisia vaikutuksia, kun taas elintarvikepakkausten ja kerta-astioiden kysyntä voi kasvaa. Huhtamäen monipuolinen tuotevalikoima lieventää pandemian vaikutuksia.

Taloudellisten katsausten julkaisuajankohdat vuonna 2020

Huhtamäki julkaisee taloudelliset katsauksensa vuonna 2020 seuraavasti:

Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2020                                                       22. lokakuuta

Tämä tiedote on tiivistelmä Huhtamäki Oyj:n puolivuosikatsauksesta 1.1.-30.6.2020. Puolivuosikatsaus on kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä ja lisäksi saatavilla myös yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.huhtamaki.fi.

Lisätietoja:

Calle Loikkanen, johtaja, sijoittajasuhteet ja talousviestintä, puh. 010 686 7125

HUHTAMÄKI OYJ
Konserniviestintä

Huhtamäki on maailmanlaajuisesti johtava noutoruuan ja elintarvikkeiden pakkausratkaisujen toimittaja. Innovatiiviset tuotteemme auttavat päivittäin miljardeja kuluttajia ympäri maailmaa tekemään vastuullisia elämäntapavalintoja. Pakkauksilla on merkittävä rooli elintarvikkeiden turvallisuudessa ja käytettävyydessä. Olemme sitoutuneet tekemään entistä helpommin kierrätettäviä pakkauksia ja toimimaan kaikessa kestävää kehitystä edistäen. Keskitymme saavuttamaan hiilineutraalin tuotannon ja suunnittelemaan kaikki tuotteemme kierrätettäviksi, kompostoitaviksi tai uudelleen käytettäviksi vuoteen 2030 mennessä.

Meillä on sadan vuoden historia ja vahva pohjoismainen perintö. 18 800 työntekijäämme tuottavat älykkäitä seuraavan sukupolven pakkauksia 35 maassa ja 81 tuotantolaitoksessa ympäri maailmaa. Vuonna 2019 liikevaihtomme oli 3,4 miljardia euroa. Huhtamäki-konsernin pääkonttori on Espoossa, ja emoyhtiö Huhtamäki Oyj on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. Lisätietoja kestävän kehityksen toimintasuunnitelmasta ja tavoitteestamme osoitteessa www.huhtamaki.com.

Liite


get_app Huhtamäki Oyj Puolivuosikatsaus 2020