Huhtamäki peruu toistaiseksi näkymänsä vuodelle 2020

HUHTAMÄKI OYJ SISÄPIIRITIETO 26.3.2020 KLO 20.45

Huhtamäki peruu toistaiseksi näkymänsä vuodelle 2020

Koronaviruspandemia aiheuttaa häiriöitä Huhtamäen liiketoimintaedellytyksissä maailmanlaajuisesti ja noutoruokapakkausten kysyntä on merkittävästi heikentynyt. Tilanteen nopeasti heikennyttyä yhtiö on päättänyt perua 13.2.2020 julkaisemansa näkymät vuodelle 2020. Viranomaisten useissa maissa antamat määräykset ja rajoitteet viruksen leviämisen estämiseksi ovat vähentäneet pikaruokaravintoloiden kävijämäärää ja kuluttajien liikkumista. Elintarvikepakkausten kysynnän kasvu voi mahdollisesti osin lieventää noutoruokapakkausten kysynnän heikkenemisen vaikutuksia. Elintarvikepakkausten osuus Huhtamäen liiketoiminnasta on yli 50 %.

”Keskitymme nyt huolehtimaan työntekijöidemme terveydestä ja turvallisuudesta sekä tuotantomme jatkuvuudesta maailmanlaajuisesti. Nämä poikkeukselliset ajat muistuttavat meitä arvoistamme ja asioiden tärkeysjärjestyksestä: suojele ihmisiä, suojele ruokaa, suojele luontoa. Juuri julkaisemamme vuoteen 2030 tähtäävän strategiamme mukaisesti keskitymme kasvun vauhdittamiseen, kilpailukykymme parantamiseen ja kestävän kehityksen edistämiseen. Olemme sitoutuneet säilyttämään yhtiön vahvan taseen ja vakaan taloudellisen aseman, jotka auttavat meitä selviämään tästä kriisistä. Olen vakuuttunut siitä, että Huhtamäki on entistä vahvempi tämän poikkeuksellisen ajanjakson jälkeen ja palvelemme asiakkaitamme tulevaisuudessa entistä paremmin,” sanoo toimitusjohtaja Charles Héaulmé.

Koronaviruspandemiasta johtuvan poikkeuksellisen ja yhä heikentyvän tilanteen ja sen liiketoimintaedellytyksiin aiheuttamien muutosten vuoksi Huhtamäen 13.2.2020 julkaistut näkymät vuodelle 2020 eivät ole enää voimassa. Huhtamäki päivittää näkymänsä, kun liiketoimintaympäristön muutosten vaikutukset sen liiketoiminnan edellytyksiin voidaan arvioida luotettavasti.

Aiemmat näkymät vuodelle 2020 (julkaistu 13.2.2020)
Konsernin liiketoimintaedellytysten odotetaan säilyvän suhteellisen vakaina vuonna 2020. Konsernilla on hyvä taloudellinen asema ja kyky tuottaa positiivista rahavirtaa, mikä mahdollistaa kannattavien kasvumahdollisuuksien hyödyntämisen. Investointien määrän odotetaan olevan suunnilleen samalla tasolla kuin vuonna 2019 investointien kohdistuessa pääosin liiketoiminnan laajentamiseen.

Lisätietoja:
Thomas Geust, talousjohtaja, puh. 010 686 7880

HUHTAMÄKI OYJ
Konserniviestintä

Huhtamäki on maailmanlaajuisesti johtava noutoruuan ja elintarvikkeiden pakkausratkaisujen toimittaja. Innovatiiviset tuotteemme auttavat päivittäin miljardeja kuluttajia ympäri maailmaa tekemään vastuullisia elämäntapavalintoja. Pakkauksilla on merkittävä rooli elintarvikkeiden turvallisuudessa ja käytettävyydessä. Olemme sitoutuneet tekemään entistä helpommin kierrätettäviä pakkauksia ja toimimaan kaikessa kestävää kehitystä edistäen. Keskitymme saavuttamaan hiilineutraalin tuotannon ja suunnittelemaan kaikki tuotteemme kierrätettäviksi, kompostoitaviksi tai uudelleen käytettäviksi vuoteen 2030 mennessä.

Meillä on sadan vuoden historia ja vahva pohjoismainen perintö. 18 600 työntekijäämme tuottavat älykkäitä seuraavan sukupolven pakkauksia 35 maassa ja 81 tuotantolaitoksessa ympäri maailmaa. Vuonna 2019 liikevaihtomme oli 3,4 miljardia euroa. Huhtamäki-konsernin pääkonttori on Espoossa, ja emoyhtiö Huhtamäki Oyj on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. Lisätietoja kestävän kehityksen toimintasuunnitelmasta ja tavoitteestamme osoitteessa www.huhtamaki.com.