Huhtamäki Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.–30.9.2021: Vakaata kehitystä haastavasta kustannusympäristöstä huolimatta

HUHTAMÄKI OYJ OSAVUOSIKATSAUS 21.10.2021 KLO 8.30

Huhtamäki Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.–30.9.2021: Vakaata kehitystä haastavasta kustannusympäristöstä huolimatta

Q3 2021 lyhyesti

  • Liikevaihto kasvoi 6 % 896 milj. euroon (847 milj. euroa)
  • Oikaistu liikevoitto oli 76 milj. euroa (86 milj. euroa); raportoitu liikevoitto 65 milj. euroa (65 milj. euroa)
  • Oikaistu osakekohtainen tulos oli 0,51 euroa (0,56 euroa); raportoitu osakekohtainen tulos 0,41 euroa (0,43 euroa)
  • Liikevaihdon vertailukelpoinen kasvu oli konsernitasolla 4 % ja kehittyvillä markkinoilla 5 %
  • Valuuttakurssien vaihtelujen vaikutus oli konsernin liikevaihtoon 3 milj. euroa ja liikevoittoon 0 milj. euroa

Q1-Q3 2021 lyhyesti

  • Liikevaihto kasvoi 3 % 2 575 milj. euroon (2 489 milj. euroa)
  • Oikaistu liikevoitto oli 233 milj. euroa (229 milj. euroa); raportoitu liikevoitto 211 milj. euroa (217 milj. euroa)
  • Oikaistu osakekohtainen tulos oli 1,53 euroa (1,46 euroa); raportoitu osakekohtainen tulos 1,35 euroa (1,40 euroa)
  • Liikevaihdon vertailukelpoinen kasvu oli konsernitasolla 6 % ja kehittyvillä markkinoilla 11 %
  • Valuuttakurssien vaihtelujen vaikutus oli konsernin liikevaihtoon -78 milj. euroa ja liikevoittoon -8 milj. euroa

Avainluvut

milj. euroa Q3 2021 Q3 2020 Muutos Q1-Q3 2021 Q1-Q3 2020 Muutos 
Liikevaihto 896,3 847,3 6 % 2 575,3 2 489,0 3 % 
Vertailukelpoinen liikevaihdon kasvu 4 % 2 %   6 % -1 %   
Oikaistu käyttökate1 119,2 127,2 -6 % 358,0 356,3 0 % 
Prosentti1 13,3 % 15,0 %   13,9 % 14,3 %   
Käyttökate 108,0 120,1 -10 % 337,1 363,2 -7 % 
Oikaistu liikevoitto2 76,3 85,5 -11 % 233,1 229,2 2 % 
Prosentti2 8,5 % 10,1 %   9,1 % 9,2 %   
Liikevoitto 64,9 64,7 0 % 211,5 217,4 -3 % 
Oikaistu osakekohtainen tulos, euroa3 0,51 0,56 -10 % 1,53 1,46 4 % 
Osakekohtainen tulos, euroa 0,41 0,43 -6 % 1,35 1,40 -3 % 
Oikaistu sijoitetun pääoman tuotto (ROI)2       11,5 % 11,9 %   
Oikaistu oman pääoman tuotto (ROE)3       15,1 % 14,9 %   
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI)       9,7 % 11,3 %   
Oman pääoman tuotto (ROE)       12,4 % 14,3 %   
Investoinnit 62,3 40,6 54 % 147,2 120,3 22 % 
Vapaa rahavirta -9,9 103,7 <-100 % 27,5 149,6 -82 % 
              
1 Ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä -11,2 -7,1   -21,0 6,8   
2 Ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä -11,4 -20,9   -21,6 -11,8   
3 Ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä -10,4 -13,8   -18,2 -6,8   

Ellei toisin mainita, tässä tiedotteessa esitetyt vertailut liittyvät vuoden 2020 vastaavaan ajanjaksoon. Esitetyt sijoitetun pääoman tuottoa (ROI), oman pääoman tuottoa (ROE) ja sidotun pääoman tuottoa (RONA) kuvaavat tunnusluvut, sekä nettovelan suhde käyttökatteeseen, on laskettu liukuvana 12 kuukauden keskiarvona.

Yksittäisistä luvuista lasketut summat saattavat poiketa esitetyistä summista, koska taulukoissa esitetyt luvut ovat tarkkoja arvoja. Tunnusluvut on laskettu käyttäen tarkkoja arvoja.

Toimitusjohtaja Charles Héaulmé

“Huhtamäen kehitys kolmannen vuosineljänneksen haastavassa kustannusympäristössä oli vakaata, mikä heijastaa monipuolisen tuoteportfolion tuomaa joustavuutta. Tuotteidemme kysyntä parani vuosineljänneksen aikana, ja sitä tuki parantunut noutoruokatuotteiden kulutus. Keskityimme edelleen inflatorisen ympäristön vaikutusten lieventämiseen sekä raaka-aineiden saatavuuden ja koronaviruspandemian vaikutusten hallintaan.

Vuoden 2021 kolmannella vuosineljänneksellä liikevaihtomme kasvoi 6 % vertailukelpoisen liikevaihdon kasvun ollessa 4 %. Kaikki liiketoimintasegmenttimme tukivat vakaata kasvua, mikä näkyi erityisesti kehittyvillä markkinoilla. Konsernitasolla vertailukelpoinen liikevaihdon kasvu vuoden alusta oli 6 % vertailukauteen verrattuna. Foodservice Europe-Asia-Oceania -segmenttimme kasvoi kaksinumeroisin luvuin, kolmannen vuosineljänneksen liikevaihdon palatessa koronaviruspandemiaa edeltävälle tasolle. Vaikka oikaistu liikevoittomarginaali laski kolmannella vuosineljänneksellä kasvaneiden tuotantokustannusten vuoksi, koko katsauskauden marginaali oli 9,1 %. Liikevoittomarginaalissa heijastui toimintamme tehokkuus sekä kykymme hallita kustannusinflaation vaikutuksia.

Olemme jatkaneet strategisten tavoitteidemme edistämistä, ja olen iloinen kehityksestämme niin vastuullisuuden, innovaatioiden kuin kilpailukyvynkin saralla. Vuosineljänneksen aikana maailmanlaajuisesti tunnustettu Science Based Targets -aloite (SBTi) hyväksyi ja varmensi Huhtamäen ilmastotavoitteet. Heinäkuussa julkistimme markkinoiden ensimmäisen paperista valmistetun Push Tab® -läpipainopakkauksen globaalin lääketeollisuuden käyttöön. Toimme myös markkinoille uuden sukupolven uusiutuvat tuubilaminaatit kosmetiikka- ja elintarviketeollisuudessa käytettäväksi.

Vuosineljänneksen aikana saatoimme päätökseen Elifin yritysoston. Elif on Turkissa ja Egyptissä toimiva merkittävä vastuullisten joustopakkausten toimittaja maailmanlaajuisille kuluttajatuoteyhtiöille. Yritysosto laajentaa Huhtamäen teknologiakyvykkyyksiä ja tuotevalikoimaa. Se myös vahvistaa asemaamme johtavana joustopakkausvalmistajana kehittyvillä markkinoilla. Yhdessä koko henkilöstömme kanssa toivotan Elif-kollegamme tervetulleeksi Huhtamäelle.”

Tuloskehitys Q3 2021

Liikevaihto segmenteittäin

milj. euroa Q3 2021 Q3 2020Muutos 
Foodservice Europe-Asia-Oceania 244,6 230,86 % 
North America 294,3 282,64 % 
Flexible Packaging 283,9 266,07 % 
Fiber Packaging 83,3 72,215 % 
Sisäisen myynnin eliminointi -9,8 -4,3  
Konserni  896,3 847,36 % 

        

Liikevaihdon vertailukelpoinen kasvu segmenteittäin

  Q3 2021 Q2 2021Q1 2021Q4 2020Q3 2020 
Foodservice Europe-Asia-Oceania 2 % 40 %-2 %-7 %-1 % 
North America 5 % 9 %-2 %-2 %4 % 
Flexible Packaging 7 % 6 %0 %-0 %1 % 
Fiber Packaging 2 % 1 %4 %8 %7 % 
Konserni 4 % 14 %-0 %-2 %2 % 


Konsernin liikevaihto kasvoi 6 % ja oli 896 milj. euroa (847 milj. euroa) vuosineljänneksen aikana. Liikevaihdon vertailukelpoinen kasvu oli 4 %. Liikevaihdon kasvua vauhditti jatkunut tarjoilupakkausten kysynnän elpyminen maailmanlaajuisesti. Vähittäiskaupassa myytävien kertakäyttöastioiden kasvu pysyi vahvana North America -segmentissä. Vertailukelpoinen kasvu oli vahvinta Flexible Packaging -segmentissä. Vertailukelpoinen myynnin kasvu kehittyvillä markkinoilla oli 5 %. Valuuttakurssien translaatiovaikutus konsernin liikevaihtoon oli 3 milj. euroa (-38 milj. euroa) vuoden 2020 valuuttakursseihin verrattuna.

Oikaistu liikevoitto segmenteittäin

        Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät 
milj. euroa Q3 2021 Q3 2020Muutos  Q3 2021 Q3 2020 
Foodservice Europe-Asia-Oceania 20,7 21,7-4 %  -0,7 -17,3 
North America 35,8 36,0-1 %  -0,1 -3,2 
Flexible Packaging 17,0 22,7-25 %  -10,3 -0,7 
Fiber Packaging 7,9 8,0-1 %  -0,1 -0,2 
Muut toiminnot -5,1 -2,9   -0,1 0,6 
Konserni  76,3 85,5-11 %  -11,4 -20,9 

        

Oikaistu liikevoittomarginaali segmenteittäin

  Q3 2021 Q2 2021Q1 2021Q4 2020Q3 2020 
Foodservice Europe-Asia-Oceania 8,5 % 8,4 %8,5 %7,3 %9,4 % 
North America 12,2 % 13,0 %12,2 %11,8 %12,7 % 
Flexible Packaging 6,0 % 6,1 %8,1 %7,2 %8,5 % 
Fiber Packaging 9,5 % 10,3 %12,1 %14,8 %11,1 % 
Konserni 8,5 % 9,1 %9,6 %9,0 %10,1 % 


Konsernin oikaistu liikevoitto laski 76 milj. euroon (86 milj. euroa) ja raportoitu liikevoitto oli 65 milj. euroa (65 milj. euroa). Kasvaneet tuotantokustannukset heikensivät oikaistua liikevoittoa. Liikevoitto laski erityisesti Flexible Packaging -segmentissä. Konsernin oikaistu liikevoittomarginaali laski ja oli 8,5 % (10,1 %). Valuuttakurssien translaatiovaikutus konsernin liikevoittoon oli 0 milj. euroa (-4 milj. euroa).

Oikaistu liikevoitto ei sisällä vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä, jotka olivat -11,4 milj. euroa (-20,9 milj. euroa).

Oikaistu liikevoitto ja vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät

milj. euroa Q3 2021 Q3 2020 
Oikaistu liikevoitto 76,3 85,5 
Liiketoimintojen hankintoihin liittyvät kulut -6,9 -0,2 
Uudelleenjärjestelykulut sisältäen niihin liittyvät käyttöomaisuuden alaskirjaukset -4,5 -21,2 
Riitojenratkaisuun liittyvät sovinto- ja oikeudelliset kulut -0,0 - 
Omaisuusvahingot 0,0 - 
Laminorin yritysostoon liittyvä kertaluonteinen tulo - 0,5 
Liikevoitto 64,9 64,7 


Nettorahoituskulut olivat 9 milj. euroa (4 milj. euroa). Verokulut olivat 13 milj. euroa (14 milj. euroa). Kolmannen vuosineljänneksen voitto oli 42 milj. euroa (47 milj. euroa). Oikaistu osakekohtainen tulos oli 0,51 euroa (0,56 euroa) ja raportoitu osakekohtainen tulos oli 0,41 euroa (0,43 euroa). Oikaistu osakekohtainen tulos on laskettu vuosineljänneksen oikaistun voiton perusteella. Vuosineljänneksen oikaistu voitto ei sisällä vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä, jotka olivat -10,4 milj. euroa (-13,8 milj. euroa).

Oikaistu voitto ja vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät

milj. euroa Q3 2021 Q3 2020 
Vuosineljänneksen oikaistu voitto emoyhtiön omistajille 52,7 58,7 
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät, jotka eivät sisälly oikaistuun liikevoittoon -11,4 -20,9 
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät, jotka liittyvät rahoituseriin -2,1 3,0 
Vertailukelpoisuuteen vaikuttaviin eriin liittyvät verot 3,2 4,0 
Vuosineljänneksen voitto emoyhtiön omistajille 42,4 44,9 


Tuloskehitys Q1-Q3 2021

Liikevaihto segmenteittäin

milj. euroa Q1-Q3 2021 Q1-Q3 2020Muutos 
Foodservice Europe-Asia-Oceania 687,8 615,612 % 
North America 845,6 864,9-2 % 
Flexible Packaging 821,7 800,03 % 
Fiber Packaging 242,2 222,59 % 
Sisäisen myynnin eliminointi -21,9 -14,0  
Konserni  2 575,3 2 489,03 % 

        

Liikevaihdon vertailukelpoinen kasvu segmenteittäin

  Q1-Q3 2021 Q1-Q3 2020Q1-Q3 2019 
Foodservice Europe-Asia-Oceania 11 % -11 %4 % 
North America 4 % 2 %11 % 
Flexible Packaging 4 % 2 %3 % 
Fiber Packaging 2 % 9 %6 % 
Konserni 6 % -1 %6 % 


Konsernin liikevaihto kasvoi 3 % ja oli 2 575 milj. euroa (2 489 milj. euroa) katsauskauden aikana. Liikevaihdon vertailukelpoinen kasvu oli 6 %. Liikevaihto kasvoi erityisesti Foodservice Europe-Asia-Oceania -segmentissä tarjoilupakkausten kysynnän jatkuneen elpymisen ansiosta. Vähittäiskaupassa myytävien kertakäyttöastioiden myynti oli vahvaa North America -segmentissä. Vertailukelpoinen myynnin kasvu kehittyvillä markkinoilla oli 11 %. Valuuttakurssien translaatiovaikutus konsernin liikevaihtoon oli -78 milj. euroa (-37 milj. euroa) vuoden 2020 valuuttakursseihin verrattuna.

Oikaistu liikevoitto segmenteittäin

        Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät 
milj. euroa Q1-Q3 2021 Q1-Q3 2020Muutos  Q1-Q3 2021 Q1-Q3 2020 
Foodservice Europe-Asia-Oceania 58,3 45,329 %  -6,4 -19,4 
North America 105,2 104,41 %  -0,7 -6,6 
Flexible Packaging 55,3 62,7-12 %  -13,0 -5,7 
Fiber Packaging 25,7 24,84 %  -0,7 -1,7 
Muut toiminnot -11,3 -7,9   -0,9 21,5 
Konserni  233,1 229,22 %  -21,6 -11,8 

        

Oikaistu liikevoittomarginaali segmenteittäin

  Q1-Q3 2021 Q1-Q3 2020Q1-Q3 2019 
Foodservice Europe-Asia-Oceania 8,5 % 7,4 %9,1 % 
North America 12,4 % 12,1 %9,2 % 
Flexible Packaging 6,7 % 7,8 %8,4 % 
Fiber Packaging 10,6 % 11,1 %9,9 % 
Konserni 9,1 % 9,2 %8,7 % 


Konsernin oikaistu liikevoitto kasvoi 233 milj. euroon (229 milj. euroa) ja raportoitu liikevoitto oli 211 milj. euroa (217 milj. euroa). Liikevoiton kasvua tukivat jatkunut toiminnan tehostaminen sekä hinnoittelutoimenpiteet. Liikevoittoa heikensi kohonneet tuotantokustannukset. Erityisesti Foodservice Europe-Asia-Oceania -segmentti tuki liikevoiton kasvua. Konsernin oikaistu liikevoittomarginaali heikkeni ja oli 9,1 % (9,2 %). Valuuttakurssien translaatiovaikutus konsernin liikevoittoon oli -8 milj. euroa (-3 milj. euroa).

Oikaistu liikevoitto ei sisällä vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä, jotka olivat -21,6 milj. euroa (-11,8 milj. euroa).

Oikaistu liikevoitto ja vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät

milj. euroa Q1-Q3 2021 Q1-Q3 2020 
Oikaistu liikevoitto 233,1 229,2 
Liiketoimintojen hankintoihin liittyvät kulut -8,5 -0,7 
Uudelleenjärjestelykulut sisältäen niihin liittyvät käyttöomaisuuden alaskirjaukset -12,2 -33,6 
Riitojenratkaisuun liittyvät sovinto- ja oikeudelliset kulut -0,5 - 
Omaisuusvahingot -0,5 - 
Laminorin yritysostoon liittyvä kertaluonteinen tulo - 22,4 
Liikevoitto 211,5 217,4 


Nettorahoituskulut olivat 24 milj. euroa (22 milj. euroa). Verokulut olivat 44 milj. euroa (44 milj. euroa). Vastaava veroaste oli 23 % (23 %). Katsauskauden voitto oli 144 milj. euroa (152 milj. euroa). Oikaistu osakekohtainen tulos oli 1,53 euroa (1,46 euroa) ja raportoitu osakekohtainen tulos 1,35 euroa (1,40 euroa). Oikaistu osakekohtainen tulos on laskettu katsauskauden oikaistun voiton perusteella. Katsauskauden oikaistu voitto ei sisällä vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä, jotka olivat -18,2 milj. euroa (-6,8 milj. euroa).

Oikaistu voitto ja vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät

milj. euroa Q1-Q3 2021 Q1-Q3 2020 
Vuosineljänneksen oikaistu voitto emoyhtiön omistajille 159,3 152,6 
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät, jotka eivät sisälly oikaistuun liikevoittoon -21,6 -11,8 
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät, jotka liittyvät rahoituseriin -2,1 3,0 
Vertailukelpoisuuteen vaikuttaviin eriin liittyvät verot 5,6 2,0 
Vuosineljänneksen voitto emoyhtiön omistajille 141,0 145,8 


Yritysostot ja divestoinnit

Huhtamäki ilmoitti 21.4.2021 sopineensa ostavansa johtavan kiinalaisen paperipussien, käärepapereiden ja taivekartonkipakkausten valmistajan Jiangsu Hihio-Art Packaging Co. Ltd:n. Yritysoston myötä Huhtamäki vahvistaa edelleen asemaansa Aasian johtavana elintarvikepakkausten toimittajana, sekä laajentaa tuotevalikoimaansa palvellakseen paremmin nykyisiä ja uusia asiakkaitaan Kiinan kasvavilla markkinoilla. Jiangsu Hihio-Art Packaging työllistää noin 200 työntekijää tuotantoyksikössään Xuzhoun kaupungissa Jiangsussa. Yksityisomisteisen yhtiön liikevaihto vuonna 2020 oli noin 20 miljoonaa euroa. Yrityskaupan velaton kauppahinta oli 31 miljoonaa euroa. Kauppa saatettiin päätökseen 11.6.2021 ja liiketoiminta on raportoitu osana Foodservice Europe-Asia-Oceania liiketoimintaa 11.6.2021 alkaen.

Huhtamäki ilmoitti 16.8.2021 sopineensa ostavansa Elif Holding A.Ş:n (Elif), joka on merkittävä Turkissa ja Egyptissä toimiva vastuullisten joustopakkausten toimittaja maailmanlaajuisille kuluttajatuoteyhtiöille. Huhtamäen vuoteen 2030 tähtäävän kasvustrategian mukaisesti hankinta tuo skaalaetuja strategisilla maantieteellisillä alueilla sekä tukee Huhtamäen työtä korkealle asettamiensa kestävän kehityksen päämääriensä saavuttamiseksi. Yritysosto laajentaa myös Huhtamäen teknologiakyvykkyyksiä ja tuotevalikoimaa, sekä mahdollistaa asiakkaiden entistä paremman palvelun. Hankitun yhtiön liikevaihto oli vuonna 2020 noin 163 milj. euroa (195 milj. Yhdysvaltain dollaria), ja se työllistää noin 1 500 ammattilaista kahdessa tuotantolaitoksessaan Istanbulissa, Turkissa ja Kairossa, Egyptissä. Nettovelaton kauppahinta oli 412 milj. euroa (483 milj. Yhdysvaltain dollaria). Kauppa saatettiin päätökseen 23.9.2021 ja liiketoiminta on raportoitu osana Huhtamäen joustopakkausliiketoimintaa 23.9.2021 alkaen.

Näkymät vuodelle 2021 (muuttumaton)

Konsernin liiketoimintaedellytysten odotetaan paranevan vuodesta 2020, vaikka toimintaympäristössä onkin edelleen epävakautta. Huhtamäen monipuolinen tuotevalikoima tarjoaa liiketoiminnalle vakautta, ja konsernin hyvä taloudellinen asema mahdollistaa kannattavien kasvumahdollisuuksien hyödyntämisen.

Puhelinkonferenssi

Huhtamäki järjestää yhdistetyn audiocastin ja puhelinkonferenssin torstaina, 21.10.2021 kello 9.30. Tilaisuudessa Huhtamäen toimitusjohtaja Charles Héaulmé ja talousjohtaja Thomas Geust esittelevät tuloksen, ja tulosesityksen jälkeen on varattu aikaa kysymyksille. Tilaisuus pidetään englanniksi ja sitä voi seurata reaaliajassa osoitteessa:

https://huhtamaki.videosync.fi/2021-q3-results

Mikäli haluat esittää kysymyksiä, voit osallistua puhelinkonferenssiin soittamalla 5-10 minuuttia ennen sen alkamista yhteen seuraavista numeroista:

Suomi: +358 981 710 310
Ruotsi: +46 85664 2651
Iso-Britannia: +44 333 300 08 04
Yhdysvallat: +1 631 913 14 22

Vahvistuskoodi on 85239739#

Taloudellisten katsausten julkaisuajankohdat vuonna 2022

Huhtamäki julkaisee taloudelliset katsauksensa vuonna 2022 seuraavasti:

Tilinpäätöstiedote vuodelta 2021           10.2.
Osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2022          27.4.
Puolivuosikatsaus 1.1. - 30.6.2022        21.7.
Osavuosikatsaus 1.1. - 30.9.2022         21.10.

Tilinpäätös ja vuosikertomus vuodelta 2021 julkaistaan 28.2. alkavalla viikolla.

Huhtamäki Oyj:n varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi keskiviikkona 27.4.2022.

Tämä tiedote on tiivistelmä Huhtamäki Oyj:n osavuosikatsauksesta 1.1.-30.9.2021. Osavuosikatsaus on kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä ja lisäksi saatavilla myös yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.huhtamaki.fi.

Lisätietoja:
Calle Loikkanen, johtaja, sijoittajasuhteet ja talousviestintä, puh. 010 686 7125

HUHTAMÄKI OYJ
Konserniviestintä

Huhtamäestä
Huhtamäki on maailmanlaajuisesti johtava vastuullisten pakkausratkaisujen toimittaja, joka mahdollistaa hyvinvointia ja sujuvaa arkea kuluttajille ympäri maailmaa. Innovatiiviset tuotteemme suojaavat noutoruokaa ja elintarvikkeita, varmistaen niiden hygieenisyyden ja turvallisuuden, sekä ehkäisevät ruokahävikkiä. Toimimme kaikessa kestävää kehitystä edistäen. Olemme sitoutuneet saavuttamaan hiilineutraalin tuotannon ja suunnittelemaan kaikki tuotteemme kierrätettäviksi, kompostoitaviksi tai uudelleenkäytettäviksi vuoteen 2030 mennessä.

Olemme mukana UN Global Compact -yritysvastuualoitteessa ja EcoVadis on myöntänyt Huhtamäelle kultatason tunnustuksen vastuullisuustyöstämme. Tehdäksemme osamme ilmastonmuutoksen torjumiseksi olemme asettaneet Science Based Targets ‑aloitteen hyväksymät ja varmentamat tieteeseen perustuvat ilmastotavoitteet.

Meillä on sadan vuoden historia ja vahva pohjoismainen perintö, ja toimimme 36 maassa ja 84 tuotantolaitoksessa ympäri maailmaa. Arvomme Välitä, Uskalla, Tee valmiiksi ohjaavat toimintaamme ja auttavat 19 400 työntekijäämme saamaan aikaan muutosta siellä missä sitä tarvitaan. Vuonna 2020 liikevaihtomme oli 3,3 miljardia euroa. Huhtamäki-konsernin pääkonttori on Espoossa, ja emoyhtiö Huhtamäki Oyj on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. Lisätietoja siitä, kuinka kannamme vastuuta ruoan, ihmisten ja maapallon suojelemisesta löydät osoitteesta www.huhtamaki.com.

Liite


get_app Huhtamäki Oyj Osavuosikatsaus Q3 2021