Huhtamäki Oyj:n puolivuosikatsaus 1.1.–30.6.2021: Vahva liikevaihdon vertailukelpoinen kasvu ja parantunut kannattavuus

HUHTAMÄKI OYJ PUOLIVUOSIKATSAUS 22.7.2021 KLO 8.30

Huhtamäki Oyj:n puolivuosikatsaus 1.1.–30.6.2021: Vahva liikevaihdon vertailukelpoinen kasvu ja parantunut kannattavuus

Q2 2021 lyhyesti

  • Liikevaihto kasvoi 10 % 877 milj. euroon (797 milj. euroa)
  • Oikaistu liikevoitto oli 80 milj. euroa (70 milj. euroa); raportoitu liikevoitto 75 milj. euroa (70 milj. euroa)
  • Oikaistu osakekohtainen tulos oli 0,53 euroa (0,44 euroa); raportoitu osakekohtainen tulos 0,50 euroa (0,44 euroa)
  • Liikevaihdon vertailukelpoinen kasvu oli konsernitasolla 14 % ja kehittyvillä markkinoilla 20 %
  • Valuuttakurssien vaihtelujen vaikutus oli konsernin liikevaihtoon -35 milj. euroa ja liikevoittoon -4 milj. euroa

H1 2021 lyhyesti

  • Liikevaihto kasvoi 2 % 1 679 milj. euroon (1 642 milj. euroa)
  • Oikaistu liikevoitto oli 157 milj. euroa (144 milj. euroa); raportoitu liikevoitto 147 milj. euroa (153 milj. euroa)
  • Oikaistu osakekohtainen tulos oli 1,02 euroa (0,90 euroa); raportoitu osakekohtainen tulos 0,95 euroa (0,97 euroa)
  • Liikevaihdon vertailukelpoinen kasvu oli konsernitasolla 6 % ja kehittyvillä markkinoilla 13 %
  • Valuuttakurssien vaihtelujen vaikutus oli konsernin liikevaihtoon -81 milj. euroa ja liikevoittoon -8 milj. euroa

Avainluvut

milj. euroa Q2 2021 Q2 2020 Muutos H1 2021 H1 2020 Muutos 
Liikevaihto 877,1 797,1 10 % 1 679,0 1 641,7 2 % 
Vertailukelpoinen liikevaihdon kasvu 14 % -8 %   6 % -3 %   
Oikaistu käyttökate1 121,1 112,1 8 % 238,8 229,1 4 % 
Prosentti1 13,8 % 14,1 %   14,2 % 14,0 %   
Käyttökate 114,3 113,0 1 % 229,1 243,1 -6 % 
Oikaistu liikevoitto2 79,9 70,1 14 % 156,8 143,7 9 % 
Prosentti2 9,1 % 8,8 %   9,3 % 8,8 %   
Liikevoitto 75,0 70,2 7 % 146,6 152,7 -4 % 
Oikaistu osakekohtainen tulos, euroa3 0,53 0,44 21 % 1,02 0,90 13 % 
Osakekohtainen tulos, euroa 0,50 0,44 12 % 0,95 0,97 -2 % 
Oikaistu sijoitetun pääoman tuotto (ROI)2       12,3 % 11,6 %   
Oikaistu oman pääoman tuotto (ROE)3       15,6 % 14,2 %   
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI)       10,1 % 11,6 %   
Oman pääoman tuotto (ROE)       12,7 % 14,3 %   
Investoinnit 51,8 40,3 29 % 84,9 79,7 7 % 
Vapaa rahavirta 29,9 70,4 -58 % 37,5 45,9 -18 % 
              
1 Ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä -6,8 0,9   -9,7 14,0   
2 Ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä -4,9 0,1   -10,3 9,0   
3 Ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä -3,8 0,1   -7,9 7,0   

Ellei toisin mainita, tässä tiedotteessa esitetyt vertailut liittyvät vuoden 2020 vastaavaan ajanjaksoon. Esitetyt sijoitetun pääoman tuottoa (ROI), oman pääoman tuottoa (ROE) ja sidotun pääoman tuottoa (RONA) kuvaavat tunnusluvut, sekä nettovelan suhde käyttökatteeseen, on laskettu liukuvana 12 kuukauden keskiarvona.

Yksittäisistä luvuista lasketut summat saattavat poiketa esitetyistä summista, koska taulukoissa esitetyt luvut ovat tarkkoja arvoja. Tunnusluvut on laskettu käyttäen tarkkoja arvoja.

Toimitusjohtaja Charles Héaulmé

”Olemme tyytyväisiä liikevaihdon kasvaessa yli koronaviruspandemiaa edeltävän tason sekä kannattavuuden parantuessa hyvin haastavassa kustannusympäristössä. Kokonaiskysyntä on tukenut kasvua. Noutoruokapakkausten kysyntä on jatkanut asteittaista elpymistään rokotusten etenemistahdin sekä liikkumisrajoitusten purkamisten myötä. Globaali ruokapakkausmarkkina on kuitenkin edelleen epävakaa, ja monissa maissa pandemiatilanne on edelleen vaikea. Epävakaus näkyy myös toimitusketjussa raaka-aineiden, erityisesti polymeerien ja kierrätyskuidun hintojen merkittävänä nousuna.

Toinen vuosineljänneksemme oli kaiken kaikkiaan vahva, vaikka eri alueiden ja liiketoimintojen välillä olikin vaihtelua. Liikevaihto kasvoi 10 % ja oli 877 miljoonaa euroa, heijastaen tarjoilupakkausten kasvanutta kysyntää. Vertailukelpoinen liikevaihdon kasvu oli 14 %. Tämä voimakas kasvu tulee suhteuttaa heikkoon vertailukauteen vuonna 2020. Vuoden 2021 ensimmäisellä puoliskolla liikevaihto kasvoi 2 %, ja vertailukelpoinen liikevaihto 6 %. Oikaistu liikevoittomarginaali parani 0,3 prosenttiyksikköä, ollen 9,1 % toisella vuosineljänneksellä ja 9,3 % vuoden 2021 ensimmäisellä puoliskolla. Jatkunut toiminnan tehostaminen sekä hinnoittelutoimenpiteet kiristyneiden tuotantokustannusten hallitsemiseksi tukivat liikevoittomarginaalia.

Huhtamäen liiketoiminnan vahva suoriutuminen tukee investointeja kestävän ja pitkän aikavälin kasvun saavuttamiseksi. Jatkamme vahvan taseemme hyödyntämistä kasvustrategiamme toteuttamiseksi. Toukokuussa kerroimme investoivamme uuteen kuitupakkaustehtaaseen Etelä-Afrikassa. Viimeisin yritysostomme, kiinalaisen Jiangsu Hihio-Art Packaging -yhtiön hankinta saatiin päätökseen kesäkuussa. Nämä strategiset hankkeet yhdessä aiemmin ilmoitettujen Malesian ja Venäjän tuotantolaitosinvestointien kanssa vahvistavat globaalia tuotantolaitosverkostoamme ja tarjoavat meille hyvät mahdollisuudet palvella nykyisiä ja uusia asiakkaita entistä paremmin. Lisäksi olemme äskettäin lanseeranneet uusia, muovia korvaavia tuotteita valituilla kohdemarkkinoilla. Innovaatiokykymme sekä jatkuva toimintamme tehostaminen yhdessä Huhtamäen kestävän liiketoimintamallin, osaavan henkilöstön ja vahvan taseen kanssa antavat minulle varmuuden siitä, että kuljemme kohti pitkän tähtäimen vastuullista ja kannattavaa kasvua.”

Tuloskehitys Q2 2021

Liikevaihto segmenteittäin

milj. euroa Q2 2021 Q2 2020Muutos 
Foodservice Europe-Asia-Oceania 235,8 167,241 % 
North America 295,2 296,1-0 % 
Flexible Packaging 270,7 263,13 % 
Fiber Packaging 80,4 75,76 % 
Sisäisen myynnin eliminointi -5,0 -5,1  
Konserni  877,1 797,110 % 

        

Liikevaihdon vertailukelpoinen kasvu segmenteittäin

  Q2 2021 Q1 2021Q4 2020Q3 2020Q2 2020 
Foodservice Europe-Asia-Oceania 40 % -2 %-7 %-1 %-28 % 
North America 9 % -2 %-2 %4 %-5 % 
Flexible Packaging 6 % 0 %0 %1 %2 % 
Fiber Packaging 1 % 4 %8 %7 %10 % 
Konserni 14 % -0 %-2 %2 %-8 % 


Konsernin liikevaihto kasvoi 10 % ja oli 877 milj. euroa (797 milj. euroa) toisella vuosineljänneksellä. Liikevaihdon vertailukelpoinen kasvu oli 14 %. Pandemiarajoitusten purkamisen vauhdittama tarjoilupakkausten parantunut kysyntä tuki liikevaihdon kasvua. Vähittäiskaupassa myytävien kertakäyttöastioiden vahva kasvu jatkui North America -segmentissä ja elintarvikepakkausten kysyntä jatkui vakaana. Vertailukelpoinen myynnin kasvu kehittyvillä markkinoilla oli 20 %. Valuuttakurssien translaatiovaikutus konsernin liikevaihtoon oli -35 milj. euroa (-8 milj. euroa) vuoden 2020 valuuttakursseihin verrattuna.

Oikaistu liikevoitto segmenteittäin

        Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät 
milj. euroa Q2 2021 Q2 2020Muutos  Q2 2021 Q2 2020 
Foodservice Europe-Asia-Oceania 19,9 6,2>100%  -1,4 -0,5 
North America 38,2 37,91 %  -0,6 -0,0 
Flexible Packaging 16,6 19,1-13 %  -1,6 -0,3 
Fiber Packaging 8,3 8,5-2 %  -0,5 -0,8 
Muut toiminnot -3,1 -1,6   -0,7 1,7 
Konserni  79,9 70,114 %  -4,9 0,1 

        

Oikaistu liikevoittomarginaali segmenteittäin

  Q2 2021 Q1 2021Q4 2020Q3 2020Q2 2020 
Foodservice Europe-Asia-Oceania 8,4 % 8,5 %7,3 %9,4 %3,7 % 
North America 13,0 % 12,2 %11,8 %12,7 %12,8 % 
Flexible Packaging 6,1 % 8,1 %7,2 %8,5 %7,3 % 
Fiber Packaging 10,3 % 12,1 %14,8 %11,1 %11,2 % 
Konserni 9,1 % 9,6 %9,0 %10,1 %8,8 % 


Konsernin oikaistu liikevoitto kasvoi 80 milj. euroon (70 milj. euroa) ja raportoitu liikevoitto oli 75 milj. euroa (70 milj. euroa). Oikaistu liikevoitto parani toiminnan tehostamisen sekä hinnoittelutoimenpiteiden ansiosta. Kasvaneet tuotantokustannukset heikensivät osittain liikevoiton kehitystä. Liikevoitto kasvoi erityisesti Foodservice Europe-Asia-Oceania -segmentissä. Konsernin oikaistu liikevoittomarginaali parani ja oli 9,1 % (8,8 %). Valuuttakurssien translaatiovaikutus konsernin liikevoittoon oli -4 milj. euroa (0 milj. euroa).

Oikaistu liikevoitto ei sisällä vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä, jotka olivat -4,9 milj. euroa (0,1 milj. euroa).

Oikaistu liikevoitto ja vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät

milj. euroa Q2 2021 Q2 2020 
Oikaistu liikevoitto 79,9 70,1 
Liiketoimintojen hankintoihin liittyvät kulut -1,3 -0,3 
Uudelleenjärjestelykulut sisältäen niihin liittyvät käyttöomaisuuden alaskirjaukset -2,7 -1,3 
Riitojenratkaisuun liittyvät sovinto- ja oikeudelliset kulut -0,4 - 
Omaisuusvahingot -0,6 - 
Laminorin yritysostoon liittyvä kertaluonteinen tulo - 1,7 
Liikevoitto 75,0 70,2 


Nettorahoituskulut olivat 6 milj. euroa (8 milj. euroa). Verokulut olivat 16 milj. euroa (14 milj. euroa). Toisen vuosineljänneksen voitto oli 53 milj. euroa (48 milj. euroa). Oikaistu osakekohtainen tulos oli 0,53 euroa (0,44 euroa) ja raportoitu osakekohtainen tulos oli 0,50 euroa (0,44 euroa). Oikaistu osakekohtainen tulos on laskettu vuosineljänneksen oikaistun voiton perusteella. Vuosineljänneksen oikaistu voitto ei sisällä vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä, jotka olivat -3,8 milj. euroa (0,1 milj. euroa).

Oikaistu voitto ja vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät

milj. euroa Q2 2021 Q2 2020 
Vuosineljänneksen oikaistu voitto emoyhtiön omistajille 55,5 46,0 
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät, jotka eivät sisälly oikaistuun liikevoittoon -4,9 0,1 
Vertailukelpoisuuteen vaikuttaviin eriin liittyvät verot 1,2 -0,0 
Vuosineljänneksen voitto emoyhtiön omistajille 51,7 46,1 


Tuloskehitys H1 2021

Liikevaihto segmenteittäin

milj. euroa H1 2021 H1 2020Muutos 
Foodservice Europe-Asia-Oceania 443,2 384,815 % 
North America 551,2 582,3-5 % 
Flexible Packaging 537,8 534,01 % 
Fiber Packaging 158,9 150,26 % 
Sisäisen myynnin eliminointi -12,1 -9,7  
Konserni  1 679,0 1 641,72 % 


Liikevaihdon vertailukelpoinen kasvu segmenteittäin

  H1 2021 H1 2020H1 2019 
Foodservice Europe-Asia-Oceania 17 % -17 %4 % 
North America 4 % 1 %9 % 
Flexible Packaging 3 % 2 %3 % 
Fiber Packaging 3 % 10 %5 % 
Konserni 6 % -3 %5 % 


Konsernin liikevaihto kasvoi 2 % ja oli 1 679 milj. euroa (1 642 milj. euroa) katsauskauden aikana. Liikevaihdon vertailukelpoinen kasvu oli 6 %. Liikevaihto kasvoi erityisesti Foodservice Europe-Asia-Oceania -segmentissä tarjoilupakkausten kysynnän elpymisen ansiosta. Vähittäiskaupassa myytävien kertakäyttöastioiden sekä kuitupohjaisten pakkausten myynti kasvoi läpi katsauskauden. Vertailukelpoinen myynnin kasvu kehittyvillä markkinoilla oli 13 %. Valuuttakurssien translaatiovaikutus konsernin liikevaihtoon oli -81 milj. euroa (2 milj. euroa) vuoden 2020 valuuttakursseihin verrattuna.

Oikaistu liikevoitto segmenteittäin

        Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät 
milj. euroa H1 2021 H1 2020Muutos  H1 2021 H1 2020 
Foodservice Europe-Asia-Oceania 37,5 23,659 %  -5,6 -2,1 
North America 69,4 68,42 %  -0,6 -3,4 
Flexible Packaging 38,3 40,1-4 %  -2,8 -4,9 
Fiber Packaging 17,8 16,76 %  -0,5 -1,5 
Muut toiminnot -6,2 -5,1   -0,7 21,0 
Konserni  156,8 143,79 %  -10,3 9,0 


Oikaistu liikevoittomarginaali segmenteittäin

  H1 2021 H1 2020H1 2019 
Foodservice Europe-Asia-Oceania 8,5 % 6,1 %9,0 % 
North America 12,6 % 11,7 %9,4 % 
Flexible Packaging 7,1 % 7,5 %8,6 % 
Fiber Packaging 11,2 % 11,1 %9,7 % 
Konserni 9,3 % 8,8 %8,8 % 


Konsernin oikaistu liikevoitto kasvoi 157 milj. euroon (144 milj. euroa) ja raportoitu liikevoitto oli 147 milj. euroa (153 milj. euroa). Liikevoiton kasvua tukivat jatkunut toiminnan tehostaminen sekä hinnoittelutoimenpiteet. Liikevoittoa heikensivät korkeammat raaka-aineiden hinnat. Erityisesti Foodservice Europe-Asia-Oceania -segmentti tuki liikevoiton kasvua. Konsernin oikaistu liikevoittomarginaali parani ja oli 9,3 % (8,8 %). Valuuttakurssien translaatiovaikutus konsernin liikevoittoon oli -8 milj. euroa (1 milj. euroa).

Oikaistu liikevoitto ei sisällä vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä, jotka olivat -10,3 milj. euroa (9,0 milj. euroa).

Oikaistu liikevoitto ja vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät

milj. euroa H1 2021 H1 2020 
Oikaistu liikevoitto 156,8 143,7 
Liiketoimintojen hankintoihin liittyvät kulut -1,6 -0,4 
Uudelleenjärjestelykulut sisältäen niihin liittyvät käyttöomaisuuden alaskirjaukset -7,7 -12,4 
Riitojenratkaisuun liittyvät sovinto- ja oikeudelliset kulut -0,4 - 
Omaisuusvahingot -0,6 - 
Laminorin yritysostoon liittyvä kertaluonteinen tulo - 21,9 
Liikevoitto 146,6 152,7 


Nettorahoituskulut olivat 14 milj. euroa (18 milj. euroa). Verokulut olivat 31 milj. euroa (30 milj. euroa). Vastaava veroaste oli 23 % (23 %). Katsauskauden voitto oli 101 milj. euroa (105 milj. euroa). Oikaistu osakekohtainen tulos oli 1,02 euroa (0,90 euroa) ja raportoitu osakekohtainen tulos 0,95 euroa (0,97 euroa). Oikaistu osakekohtainen tulos on laskettu katsauskauden oikaistun voiton perusteella. Katsauskauden oikaistu voitto ei sisällä vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä, jotka olivat -7,9 milj. euroa (7,0 milj. euroa).

Oikaistu voitto ja vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät

milj. euroa H1 2021 H1 2020 
Vuosineljänneksen oikaistu voitto emoyhtiön omistajille 106,5 93,9 
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät, jotka eivät sisälly oikaistuun liikevoittoon -10,3 9,0 
Vertailukelpoisuuteen vaikuttaviin eriin liittyvät verot 2,4 -2,0 
Vuosineljänneksen voitto emoyhtiön omistajille 98,7 100,9 


Yritysostot ja divestoinnit

Huhtamäki ilmoitti 21.4.2021 sopineensa ostavansa johtavan kiinalaisen paperipussien, käärepapereiden ja taivekartonkipakkausten valmistajan Jiangsu Hihio-Art Packaging Co. Ltd:n. Yritysoston myötä Huhtamäki vahvistaa edelleen asemaansa Aasian johtavana elintarvikepakkausten toimittajana, sekä laajentaa tuotevalikoimaansa palvellakseen paremmin nykyisiä ja uusia asiakkaitaan Kiinan kasvavilla markkinoilla. Jiangsu Hihio-Art Packaging työllistää noin 200 työntekijää tuotantoyksikössään Xuzhoun kaupungissa Jiangsussa. Yksityisomisteisen yhtiön liikevaihto vuonna 2020 oli noin 20 miljoonaa euroa. Yrityskaupan velaton kauppahinta oli 31 miljoonaa euroa. Kauppa saatettiin päätökseen 11.6.2021 ja liiketoiminta on raportoitu osana Foodservice Europe-Asia-Oceania raportointisegmenttiä 11.6.2021 alkaen.

Näkymät vuodelle 2021 (muuttumaton)

Konsernin liiketoimintaedellytysten odotetaan paranevan vuodesta 2020, vaikka toimintaympäristössä onkin edelleen epävakautta. Huhtamäen monipuolinen tuotevalikoima tarjoaa liiketoiminnalle vakautta, ja konsernin hyvä taloudellinen asema mahdollistaa kannattavien kasvumahdollisuuksien hyödyntämisen.

Puhelinkonferenssi

Huhtamäki järjestää yhdistetyn audiocastin ja puhelinkonferenssin torstaina, 22.7.2021 kello 9.30. Tilaisuudessa Huhtamäen toimitusjohtaja Charles Héaulmé ja talousjohtaja Thomas Geust esittelevät tuloksen, ja tulosesityksen jälkeen on varattu aikaa kysymyksille. Tilaisuus pidetään englanniksi ja sitä voi seurata reaaliajassa osoitteessa: https://huhtamaki.videosync.fi/2021-q2/.

Mikäli haluat esittää kysymyksiä, voit osallistua puhelinkonferenssiin soittamalla 5-10 minuuttia ennen sen alkamista yhteen seuraavista numeroista:

Suomi: +358 981 710 310
Ruotsi: +46 85664 2651
Iso-Britannia: +44 333 300 08 04
Yhdysvallat: +1 631 913 14 22

Vahvistuskoodi on 53692046#

Taloudellisten katsausten julkaisuajankohdat vuonna 2021

Huhtamäki julkaisee taloudelliset katsauksensa vuonna 2021 seuraavasti:

Osavuosikatsaus 1.1. - 30.9.2021        21.10.

Tämä tiedote on tiivistelmä Huhtamäki Oyj:n puolivuosikatsauksesta 1.1.-30.6.2021. Puolivuosikatsaus on kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä ja lisäksi saatavilla myös yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.huhtamaki.fi.

Lisätietoja:
Calle Loikkanen, johtaja, sijoittajasuhteet ja talousviestintä, puh. 010 686 7125

HUHTAMÄKI OYJ
Konserniviestintä

Huhtamäestä
Huhtamäki on maailmanlaajuisesti johtava vastuullisten pakkausratkaisujen toimittaja, joka mahdollistaa hyvinvointia ja sujuvaa arkea kuluttajille ympäri maailmaa. Innovatiiviset tuotteemme suojaavat noutoruokaa ja elintarvikkeita, varmistaen niiden hygieenisyyden ja turvallisuuden, sekä ehkäisevät ruokahävikkiä. Toimimme kaikessa kestävää kehitystä edistäen. Olemme sitoutuneet saavuttamaan hiilineutraalin tuotannon ja suunnittelemaan kaikki tuotteemme kierrätettäviksi, kompostoitaviksi tai uudelleenkäytettäviksi vuoteen 2030 mennessä. 

Olemme mukana UN Global Compact -yritysvastuualoitteessa ja vuonna 2020 MSCI ESG Ratings antoi meille A-luokituksen asteikolla AAA ─ CCC. Tehdäksemme osamme ilmastonmuutoksen torjumiseksi olemme sitoutuneet asettamaan Science Based Targets aloitteen hyväksymät tieteeseen perustuvat ilmastotavoitteet. EcoVadis on myöntänyt Huhtamäelle kultatason tunnustuksen vastuullisuustyöstämme.  

Meillä on sadan vuoden historia ja vahva pohjoismainen perintö, ja toimimme 36 maassa ja 81 tuotantolaitoksessa ympäri maailmaa. Arvomme Välitä, Uskalla, Tee valmiiksi ohjaavat toimintaamme ja auttavat 18 200 työntekijäämme saamaan aikaan muutosta siellä missä sitä tarvitaan. Vuonna 2020 liikevaihtomme oli 3,3 miljardia euroa. Huhtamäki-konsernin pääkonttori on Espoossa, ja emoyhtiö Huhtamäki Oyj on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. Lisätietoja siitä, kuinka kannamme vastuuta ruoan, ihmisten ja maapallon suojelemisesta löydät osoitteesta www.huhtamaki.com. 

Liite


get_app Huhtamäki Oyj Puolivuosikatsaus 2021