Huhtamäki Oyj:n uusi osakepohjainen pitkän aikavälin kannustinjärjestelmä

HUHTAMÄKI OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.2.2021 KLO 9.15

Huhtamäki Oyj:n uusi osakepohjainen pitkän aikavälin kannustinjärjestelmä    

Huhtamäki Oyj:n hallitus on päättänyt uudesta konsernin avainhenkilöille suunnatusta osakepohjaisesta pitkän aikavälin kannustinjärjestelmästä (ehdollinen osakepalkkiojärjestelmä) osana avainhenkilöiden pitkäaikaista kannustin- ja sitouttamisjärjestelmää. Ehdollisen osakepalkkiojärjestelmän tavoitteena on sitouttaa, kannustaa ja palkita avainhenkilöitä yhtiön omistaja-arvon kasvattamiseksi pitkällä aikavälillä.

Ehdollinen osakepalkkiojärjestelmä koostuu yksittäisistä osakeohjelmista. Yhtiön hallitus päättää erikseen kustakin ohjelmasta. Kukin ohjelma on kolmen peräkkäisen kalenterivuoden pituinen.

Osakepalkkiot maksetaan Huhtamäki Oyj:n osakkeina. Palkkiota ei makseta, mikäli avainhenkilön työ- tai toimisuhde päättyy ennen palkkion maksamista. Konsernin johtoryhmän jäsenten tulee säilyttää omistuksessaan vähintään 50 prosenttia saamistaan osakkeista, kunnes heidän osakeomistuksensa arvo vastaa heidän bruttomääräistä vuosipalkkaansa. Ehdollisen osakepalkkiojärjestelmän nojalla osallistujille suoritettavan palkkion määrä on rajoitettu Huhtamäki Oyj:n osakekurssin kehitykseen kytketyllä enimmäisarvolla.

Ehdollisen osakepalkkiojärjestelmän ensimmäinen vuodet 2021–2023 kattava osakeohjelma alkaa vuoden 2021 alusta. Ohjelman nojalla maksettavien osakepalkkioiden kokonaismäärä on enintään 163 500 osaketta ja mahdolliset osakepalkkiot maksetaan vuosina 2023 ja 2024. Seuraavien mahdollisten osakeohjelmien nojalla maksettavien osakepalkkioiden kokonaismäärä on enintään 60 000 osaketta ohjelmaa kohden.

Ehdollisen osakepalkkiojärjestelmän lisäksi yhtiöllä on osakepalkkiojärjestelmä, joka julkistettiin 15.3.2010.

Lisätietoja:
Teija Sarajärvi, henkilöstö- ja työturvallisuusjohtaja, puh. +358 10 686 7027

HUHTAMÄKI OYJ
Konserniviestintä

Huhtamäestä
Huhtamäki on maailmanlaajuisesti johtava vastuullisten pakkausratkaisujen toimittaja, Huhtamäki on maailmanlaajuisesti johtava vastuullisten pakkausratkaisujen toimittaja, joka mahdollistaa hyvinvointia ja sujuvaa arkea kuluttajille ympäri maailmaa. Innovatiiviset tuotteemme suojaavat noutoruokaa ja elintarvikkeita, varmistaen niiden hygieenisyyden ja turvallisuuden, sekä ehkäisevät ruokahävikkiä. Toimimme kaikessa kestävää kehitystä edistäen. Olemme sitoutuneet saavuttamaan hiilineutraalin tuotannon ja suunnittelemaan kaikki tuotteemme kierrätettäviksi, kompostoitaviksi tai uudelleenkäytettäviksi vuoteen 2030 mennessä.

Olemme mukana UN Global Compact -yritysvastuualoitteessa ja vuonna 2020 MSCI ESG Ratings antoi meille A-luokituksen asteikolla AAA ─ CCC. Tehdäksemme osamme ilmastonmuutoksen torjumiseksi olemme sitoutuneet asettamaan Science Based Targets  aloitteen hyväksymät tieteeseen perustuvat ilmastotavoitteet. EcoVadis on myöntänyt Huhtamäelle hopeatason tunnustuksen vastuullisuustyöstämme.

Meillä on sadan vuoden historia ja vahva pohjoismainen perintö, ja toimimme 36 maassa ja 81 tuotantolaitoksessa ympäri maailmaa. Arvomme Välitä, Uskalla, Tee valmiiksi ohjaavat toimintaamme ja auttavat 18 200 työntekijäämme saamaan aikaan muutosta siellä missä sitä tarvitaan. Vuonna 2020 liikevaihtomme oli 3,3 miljardia euroa. Huhtamäki-konsernin pääkonttori on Espoossa, ja emoyhtiö Huhtamäki Oyj on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. Lisätietoja siitä, kuinka kannamme vastuuta ruoan, ihmisten ja maapallon suojelemisesta löydät osoitteesta www.huhtamaki.com.