Huhtamäki Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.–30.9.2022: Vahva kehitys jatkui

HUHTAMÄKI OYJ OSAVUOSIKATSAUS 21.10.2022 KLO 8.30

Huhtamäki Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.–30.9.2022: Vahva kehitys jatkui

Q3 2022 lyhyesti

 • Liikevaihto kasvoi 31 % 1 178 milj. euroon (896 milj. euroa)
 • Oikaistu liikevoitto oli 101 milj. euroa (76 milj. euroa); raportoitu liikevoitto 137 milj. euroa (65 milj. euroa)
 • Oikaistu osakekohtainen tulos oli 0,59 euroa (0,50 euroa); raportoitu osakekohtainen tulos 0,89 euroa (0,40 euroa)
 • Liikevaihdon vertailukelpoinen kasvu oli konsernitasolla 17 % ja kehittyvillä markkinoilla 23 %
 • Valuuttakurssien vaihtelujen vaikutus oli konsernin liikevaihtoon 83 milj. euroa ja liikevoittoon 7 milj. euroa

Q1-Q3 2022 lyhyesti

 • Liikevaihto kasvoi 31 % 3 375 milj. euroon (2 575 milj. euroa)
 • Oikaistu liikevoitto oli 302 milj. euroa (233 milj. euroa); raportoitu liikevoitto 327 milj. euroa (211 milj. euroa)
 • Oikaistu osakekohtainen tulos oli 1,84 euroa (1,52 euroa); raportoitu osakekohtainen tulos 2,11 euroa (1,35 euroa)
 • Liikevaihdon vertailukelpoinen kasvu oli konsernitasolla 18 % ja kehittyvillä markkinoilla 19 %
 • Valuuttakurssien vaihtelujen vaikutus oli konsernin liikevaihtoon 186 milj. euroa ja liikevoittoon 16 milj. euroa
 • Investoinnit olivat 185 milj. euroa (147 milj. euroa)
 • Vapaa rahavirta oli -60 milj. euroa (28 milj. euroa)

Avainluvut

        
milj. euroaQ3 2022Q3 2021MuutosQ1-Q3 2022Q1-Q3 2021Muutos2021
Liikevaihto1 178,4896,431 %3 375,42 575,431 %3 574,9
Vertailukelpoinen liikevaihdon kasvu17 %4 % 18 %6 % 7 %
Oikaistu käyttökate1153,2119,328 %453,6358,127 %488,4
Prosentti113,0 %13,3 % 13,4 %13,9 % 13,7 %
Käyttökate 190,6108,176 %484,4337,144 %469,6
Oikaistu liikevoitto2101,576,333 %301,7233,129 %315,3
Prosentti28,6 %8,5 % 8,9 %9,1 % 8,8 %
Liikevoitto137,164,9>100 %327,2211,455 %296,0
Oikaistu osakekohtainen tulos, euroa30,590,5016 %1,841,5221 %2,07
Osakekohtainen tulos, euroa0,890,40>100 %2,111,3556 %1,91
Oikaistu sijoitetun pääoman tuotto (ROI)2   11,0 %11,5 % 11,3 %
Oikaistu oman pääoman tuotto (ROE)3   14,9 %15,1 % 15,1 %
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI)   11,9 %9,7 % 10,6 %
Oman pääoman tuotto (ROE)   16,6 %12,4 % 13,9 %
Investoinnit57,462,4-8 %185,3147,226 %259,4
Vapaa rahavirta5,6-7,2<-100 %-60,228,0<-100 %-26,1
1 Ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä37,3-11,2 30,8-21,0 -18,7
2 Ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä35,6-11,4 25,4-21,6 -19,3
3 Ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä31,8-10,3 27,6-18,2 -17,1

Ellei toisin mainita, tässä tiedotteessa esitetyt vertailut liittyvät vuoden 2021 vastaavaan ajanjaksoon. Esitetyt sijoitetun pääoman tuottoa (ROI), oman pääoman tuottoa (ROE) ja sidotun pääoman tuottoa (RONA) kuvaavat tunnusluvut, sekä nettovelan suhde käyttökatteeseen, on laskettu liukuvana 12 kuukauden keskiarvona.

Vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä ovat muun muassa olennaiset uudelleenjärjestelykulut ja yrityshankintoihin liittyvät erät (liiketoimintojen hankintoihin ja myynteihin liittyvät voitot ja tappiot, yrityskauppoihin liittyvät palkkiot, merkittävät kauppahinnan allokaatiot varastoihin ja merkittävät kauppahinnan allokaatioiden poistot aineettomista hyödykkeistä sekä muutokset ehdollisessa kauppahinnassa) sekä merkittävät arvonalentumistappiot ja niiden peruutukset, aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden myynteihin liittyvät voitot tai tappiot sekä viranomaisten langettamat sakot ja rangaistusmaksut.

Yksittäisistä luvuista lasketut summat saattavat poiketa esitetyistä summista, koska taulukoissa esitetyt luvut ovat tarkkoja arvoja. Tunnusluvut on laskettu käyttäen tarkkoja arvoja.

Toimitusjohtaja Charles Héaulmé

”Liiketoimintamme kehittyi hyvin vuoden 2022 kolmannella neljänneksellä edelleen jatkuvista epävakaista markkinaolosuhteista huolimatta. Inflaatio pysyi korkeana ja vaikuttaa kustannuseriimme, joskin joidenkin kustannuserien hinnoissa on tällä hetkellä nähtävissä varovaisia merkkejä tasaantumisesta. Energiamarkkina on puolestaan edelleen haastava - varsinkin Euroopassa.

Liikevaihtomme kasvoi 31 % ja vertailukelpoisesti 17 % siitäkin huolimatta, että markkinatilanne oli haastava muun muassa Kiinan COVID-pandemiaan liittyvien sulkutoimenpiteiden ja joissain kategorioissa nähdyn kysynnän heikentymisen takia. Liikevaihdon kasvu näkyi myös tuloksessa, sillä oikaistu liikevoittomme kasvoi 33 %. Kustannusten nousun ja toimitusketjujen haasteiden takia kasvanut käyttöpääoma sekä kasvuinvestoinnit vaikuttivat negatiivisesti operatiiviseen kassavirtaan. Toisaalta vapaa kassavirta on parantunut vuosineljänneksestä toiseen vuoden 2022 aikana.

Syyskuun alussa saimme päätökseen Venäjän toimintojemme myynnin. Myynnin seurauksena kirjasimme 37,5 miljoonan euron voiton, ja myynti auttoi vähentämään nettovelkaa 143 miljoonalla eurolla toisen vuosineljänneksen loppuun verrattuna. Venäjän toimintoja ei enää raportoida talousluvuissamme syyskuusta lähtien.

Edistymme hyvin strategisten prioriteettiemme toteuttamisessa ja näemme merkittäviä kasvumahdollisuuksia. Keskitymme edelleen innovaatioihin ja teknologisiin kyvykkyyksiin kehittääksemme kestäviä pakkausratkaisuja. Innovaatioihin ja teknologiaan panostamisen ansiosta meillä on kehitteillä useita vastuullisia tuoteinnovaatioita. Investointimme painottuvat yhä enemmän sileisiin, muotoonpuristettuihin kuitutuotteisiin sekä kierrätettäviin joustopakkauksiin. Syyskuussa aloitimme kumppanuuden Emerald Technology Venturesin kestävän kehityksen pakkausrahaston kanssa päästäksemme kiinni seuraavan sukupolven innovaatioihin niiden varhaisessa vaiheessa. Tämä on linjassa tavoitteemme kanssa olla edelläkävijä kestävien tuotteiden ja ratkaisujen kehittämisessä.

Parin viime vuoden aikana olemme onnistuneet selviytymään ennennäkemättömästä myllerryksestä samalla, kun olemme investoineet toimintaamme, kykyihimme ja teknologioihimme. Haluan kiittää koko tiimiämme erinomaisesta työstä vaativina aikoina. Hyödyntämällä liiketoimintaportfoliomme ja organisaatiomme joustavuutta valmistaudumme hallitsemaan jatkuvaa epävakautta, ja luotan kykyymme kasvaa vastuullisesti ja kannattavasti.”

Tuloskehitys Q3 2022

Liikevaihto segmenteittäin

     
milj. euroaQ3 2022Q3 2021Muutos 
Foodservice Europe-Asia-Oceania300,5244,723 % 
North America372,4294,327 % 
Flexible Packaging420,6283,948 % 
Fiber Packaging89,383,37 % 
Sisäisen myynnin eliminointi-4,4-9,8  
Konserni 1 178,4896,431 % 

Liikevaihdon vertailukelpoinen kasvu segmenteittäin

      
 Q3 2022Q2 2022Q1 2022Q4 2021Q3 2021
Foodservice Europe-Asia-Oceania22%18%18%12%2%
North America10%14%24%11%5%
Flexible Packaging20%19%18%12%7%
Fiber Packaging19%16%8%2%2%
Konserni17%17%19%12%4%

Konsernin liikevaihto kasvoi 31 % ja oli 1 178 milj. euroa (896 milj. euroa) kolmannen vuosineljänneksen aikana. Liikevaihdon vertailukelpoinen kasvu oli 17 %. Kysyntä oli kokonaisuudessaan hyvällä tasolla joitakin tuotekategorioita ja maantieteellisiä alueita lukuun ottamatta. Liikevaihdon kasvua tuki erityisesti hinnoittelu, valuuttakurssimuutokset ja Elif-yrityskauppa. Vertailukelpoinen myynnin kasvu kehittyvillä markkinoilla oli 23 %. Valuuttakurssien translaatiovaikutus konsernin liikevaihtoon oli 83 milj. euroa (3 milj. euroa) vuoden 2021 valuuttakursseihin verrattuna.

Oikaistu liikevoitto segmenteittäin

      
    Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät
milj. euroaQ3 2022Q3 2021MuutosQ3 2022Q3 2021
Foodservice Europe-Asia-Oceania 30,620,748 %24,4-0,7
North America41,835,817 %--0,1
Flexible Packaging26,317,055 %-4,8-10,3
Fiber Packaging8,57,98 %16,7-0,1
Muut toiminnot-5,7-5,1 -0,7-0,1
Konserni 101,576,333 %35,6-11,4

Oikaistu liikevoittomarginaali segmenteittäin

      
 Q3 2022Q2 2022Q1 2022Q4 2021Q3 2021
Foodservice Europe-Asia-Oceania10,2 %8,7 %10,0 %7,7 %8,5 %
North America11,2 %11,2 %11,5 %10,8 %12,2 %
Flexible Packaging6,2 %6,9 %7,8 %7,1 %6,0 %
Fiber Packaging9,6 %13,4 %8,2 %11,7 %9,5 %
Konserni8,6 %9,0 %9,3 %8,2 %8,5 %

Konsernin oikaistu liikevoitto kasvoi 101 milj. euroon (76 milj. euroa) ja raportoitu liikevoitto oli 137 milj. euroa (65 milj. euroa) vuosineljänneksellä. Oikaistu liikevoitto vahvistui pääasiassa liikevaihdon kasvun ja toiminnan jatkuvan tehostamisen tukemana. Elif-yrityskauppa tuki oikaistun liikevoiton kasvua, kun taas Venäjän liiketoiminnan myynnillä oli negatiivinen vaikutus. Konsernin oikaistu liikevoittomarginaali nousi ja oli 8,6 % (8,5 %). Valuuttakurssien translaatiovaikutus konsernin liikevoittoon oli 7 milj. euroa (0 milj. euroa).

Oikaistu liikevoitto ei sisällä vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä, jotka olivat 35,6 milj. euroa (-11,4 milj. euroa). Merkittävin muutos vertailukelpoisuuteen vaikuttaviin eriin liittyi Venäjän liiketoiminnan myynnistä kirjattuun myyntivoittoon.

Oikaistu liikevoitto ja vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät

   
milj. euroaQ3 2022Q3 2021
Oikaistu liikevoitto101,576,3
Liiketoimintojen hankintoihin liittyvät kulut-0,1-6,9
Uudelleenjärjestelyjen voitot ja tappiot sisältäen niihin liittyvät käyttöomaisuuden alaskirjaukset2,6-4,5
PPA poistot-1,6-
Riitojenratkaisuun liittyvät sovinto- ja oikeudelliset kulut-2,7-0,0
Omaisuusvahingot-0,0
Tytäryhtiöiden divestoinnit37,5-
Liikevoitto137,164,9

Nettorahoituskulut olivat 22 milj. euroa (10 milj. euroa) vuosineljänneksellä. Korkeammat kulut johtuivat kasvaneesta velan määrästä ja korkojen noususta. Verokulut olivat 20 milj. euroa (13 milj. euroa). Kolmannen vuosineljänneksen voitto oli 95 milj. euroa (42 milj. euroa). Oikaistu osakekohtainen tulos oli 0,59 euroa (0,50 euroa) ja raportoitu osakekohtainen tulos oli 0,89 euroa (0,40 euroa). Oikaistu osakekohtainen tulos on laskettu vuosineljänneksen oikaistun voiton perusteella. Vuosineljänneksen oikaistu voitto ei sisällä vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä, jotka olivat 31,8 milj. euroa (-10,3 milj. euroa).Oikaistu voitto ja vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät

   
milj. euroaQ3 2022Q3 2021
Vuosineljänneksen oikaistu voitto emoyhtiön omistajille61,252,6
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät, jotka eivät sisälly oikaistuun liikevoittoon35,6-11,4
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät, jotka liittyvät rahoituseriin -4,8-2,1
Vertailukelpoisuuteen vaikuttaviin eriin liittyvät verot1,03,2
Vuosineljänneksen voitto emoyhtiön omistajille93,042,3

Tuloskehitys Q1-Q3 2022

Liikevaihto segmenteittäin

     
milj. euroaQ1-Q3 2022Q1-Q3 2021Muutos 
Foodservice Europe-Asia-Oceania844,0687,823 % 
North America1 084,7845,628 % 
Flexible Packaging1 189,1821,845 % 
Fiber Packaging275,6242,214 % 
Sisäisen myynnin eliminointi-18,0-21,9  
Konserni 3 375,42 575,431 % 

Liikevaihdon vertailukelpoinen kasvu segmenteittäin

    
 Q1-Q3 2022Q1-Q3 2021Q1-Q3 2020
Foodservice Europe-Asia-Oceania20%11%-11%
North America16%4%2%
Flexible Packaging19%4%2%
Fiber Packaging14%2%9%
Konserni18%6%-1%

Konsernin liikevaihto kasvoi 31 % ja se oli 3 375 milj. euroa (2 575 milj. euroa) katsauskauden aikana. Liikevaihdon vertailu­kelpoinen kasvu oli 18 %. Liikevaihdon kasvua tukivat erityisesti hinnoittelu, valuuttakurssimuutokset, Elif-yrityskauppa ja kasvaneet myyntimäärät. Vertailukelpoinen myynnin kasvu kehittyvillä markkinoilla oli 19 %. Valuuttakurssien translaatiovaikutus konsernin liikevaihtoon oli 186 milj. euroa (-78 milj. euroa) vuoden 2021 valuuttakursseihin verrattuna.

Oikaistu liikevoitto segmenteittäin

      
    Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät
milj. euroaQ1-Q3 2022Q1-Q3 2021MuutosQ1-Q3 2022Q1-Q3 2021
Foodservice Europe-Asia-Oceania 81,558,340 %20,9-6,4
North America122,6105,216 %-0,0-0,7
Flexible Packaging82,655,349%-9,9-13,0
Fiber Packaging28,825,612%16,4-0,7
Muut toiminnot-13,7-11,3 -1,9-0,9
Konserni 301,7233,129%25,4-21,6

Oikaistu liikevoittomarginaali segmenteittäin

    
 Q1-Q3 2022Q1-Q3 2021Q1-Q3 2020
Foodservice Europe-Asia-Oceania9,7 %8,5 %7,4 %
North America11,3 %12,4 %12,1 %
Flexible Packaging6,9 %6,7 %7,8 %
Fiber Packaging10,5 %10,6 %11,1 %
Konserni8,9 %9,1 %9,2 %

Konsernin oikaistu liikevoitto kasvoi 302 miljoonaan euroon (233 milj. euroa), ja raportoitu liikevoitto oli 327 miljoonaa euroa (211 milj. euroa). Oikaistu liikevoitto vahvistui pääasiassa liikevaihdon kasvun, toiminnan jatkuvan tehostamisen ja yrityskauppojen tukemana. Konsernin oikaistu liikevoittomarginaali heikkeni, ja se oli 8,9 % (9,1 %). Valuuttakurssien translaatiovaikutus konsernin liikevoittoon oli 16 milj. euroa (-8 milj. euroa).

Oikaistu liikevoitto ei sisällä vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä, jotka olivat 25,4 milj. euroa (-21,6 milj. euroa). Merkittävin muutos vertailukelpoisuuteen vaikuttaviin eriin liittyi Venäjän liiketoiminnan myynnistä kirjattuun myyntivoittoon.

Oikaistu liikevoitto ja vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät

   
milj. euroaQ1-Q3 2022Q1-Q3 2021
Oikaistu liikevoitto301,7233,1
Liiketoimintojen hankintoihin liittyvät kulut-0,7-8,5
Uudelleenjärjestelyjen voitot ja tappiot sisältäen niihin liittyvät käyttöomaisuuden alaskirjaukset-2,4-12,2
PPA poistot-5,0-
Riitojenratkaisuun liittyvät sovinto- ja oikeudelliset kulut-3,0-0,5
Tappiot omaisuusvahingoista-1,0-0,5
Tytäryhtiöiden divestoinnit37,5-
Liikevoitto327,2211,4

Nettorahoituskulut olivat 37 miljoonaa euroa (24 milj. euroa), syynä oli nettovelan kasvu ja korkojen nousu. Verokulut olivat 64 miljoonaa euroa (44 milj. euroa). Efektiivinen veroaste oli 22 % (23 %). Katsauskauden voitto oli 226 milj. euroa (144 milj. euroa). Oikaistu osakekohtainen tulos oli 1,84 euroa (1,52 euroa) ja raportoitu osakekohtainen tulos 2,11 euroa (1,35 euroa). Oikaistu osakekohtainen tulos on laskettu katsauskauden oikaistun voiton perusteella. Katsauskauden oikaistu voitto ei sisällä vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä, jotka olivat 27,6 milj. euroa (-18,2 milj. euroa).Oikaistu voitto ja vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät

   
milj. euroaQ1-Q3 2022Q1-Q3 2021
Tilikauden oikaistu voitto emoyhtiön omistajille192,2159,1
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät, jotka eivät sisälly oikaistuun liikevoittoon25,4-21,6
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät, jotka liittyvät rahoituseriin -0,2-2,1
Vertailukelpoisuuteen vaikuttaviin eriin liittyvät verot2,45,6
Tilikauden voitto emoyhtiön omistajille219,8140,9

Ukrainassa käytävän sodan vaikutukset ja Venäjän toimintojen myynti

Huhtamäki ilmoitti 2.9.2022 myyneensä Venäjän liiketoimintonsa Espetina Ltd:lle. Espetina on Alexander Govorin ja Iury Kushnerovin omistama holding-yhtiö. Transaktio on saatu päätökseen. Nettovelaton kauppahinta on 151 miljoonaa euroa. Myynnin seurauksena Huhtamäki kirjasi noin 37,5 miljoonan euron myyntivoiton kolmannella vuosineljänneksellä. Yrityskauppaan kuului neljä tuotantoyksikköä Venäjällä, jotka työllistävät 724 henkilöä. Venäjän toimintojen liikevaihto oli viime vuonna 99,5 miljoonaa euroa, mikä oli alle kolme prosenttia konsernin liikevaihdosta. Venäjällä sijaitsevat tehtaat ovat pääosin palvelleet paikallista markkinaa, joskin pieni osa tuotannosta on mennyt vientiin. Divestoinnin myötä Huhtamäellä ei ole enää toimintoja Venäjällä.

Huhtamäellä on toimintaa Ukrainassa mutta ei Valko-Venäjällä. Ukrainassa yhtiöllä on yksi tehdas, joka on palvellut lähinnä paikallisia markkinoita. Tehdas on ollut väliaikaisesti suljettuna sodan alettua. Vuoden 2021 liikevaihdolla oli vain vähäinen vaikutus konsernitason liikevaihtoon.

Näkymät vuodelle 2022 (muuttumaton)

Konsernin liiketoimintaedellytysten odotetaan paranevan vuodesta 2021, vaikka toimintaympäristössä on edelleen epävakautta. Huhtamäen monipuolinen tuotevalikoima tarjoaa liiketoiminnalle vakautta, ja konsernin hyvä taloudellinen asema mahdollistaa kannattavien kasvumahdollisuuksien hyödyntämisen.

Puhelinkonferenssi

Huhtamäki järjestää yhdistetyn audiocastin ja puhelinkonferenssin samana päivänä kello 9.30. Tilaisuudessa Huhtamäen toimitusjohtaja Charles Héaulmé ja talousjohtaja Thomas Geust esittelevät tuloksen, ja tulosesityksen jälkeen on varattu aikaa kysymyksille. Tilaisuus pidetään englanniksi ja sitä voi seurata reaaliajassa osoitteessa:

https://huhtamaki.videosync.fi/2022-q3-results/

Mikäli haluat esittää kysymyksiä, voit osallistua puhelinkonferenssiin soittamalla 5-10 minuuttia ennen sen alkamista yhteen seuraavista numeroista:

Suomi: +358 9 2319 5436

Ruotsi: +46 (0) 8 5051 0086

Iso-Britannia: +44 (0) 33 0551 0211

Yhdysvallat: +1 646 843 4609

Vahvistuskoodi on 0422950#

Taloudellisten katsausten julkaisuajankohdat vuonna 2023

Huhtamäki julkaisee taloudelliset katsauksensa vuonna 2023 seuraavasti:                        

Tilinpäätöstiedote vuodelta 2022          9.2.

Osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2023        27.4.

Puolivuosikatsaus 1.1. - 30.6.2023      20.7.

Osavuosikatsaus 1.1. - 30.9.2023        20.10.

Vuoden 2022 vuosikertomus julkaistaan 27.2.2023 alkavalla viikolla.

Huhtamäki Oyj:n varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi 27.4.2023.

Tämä tiedote on tiivistelmä Huhtamäki Oyj:n osavuosikatsauksesta 1.1.-30.9.2022. Osavuosikatsaus on kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä ja lisäksi saatavilla myös yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.huhtamaki.fi.

Lisätietoja:

Kristian Tammela, johtaja, sijoittajasuhteet, puh. +358 10 686 7058

Huhtamäestä

Huhtamäki on maailmanlaajuisesti johtava vastuullisten pakkausratkaisujen toimittaja. Innovatiiviset tuotteemme suojaavat noutoruokaa ja elintarvikkeita. Varmistamalla ruoan hygieenisyyden ja turvallisuuden tuotteemme edistävät ruoan saatavuutta ja kohtuuhintaisuutta sekä ehkäisevät ruokahävikkiä. Toimimme kaikessa kestävää kehitystä edistäen. Olemme sitoutuneet saavuttamaan hiilineutraalin tuotannon ja suunnittelemaan kaikki tuotteemme kierrätettäviksi, kompostoitaviksi tai uudelleenkäytettäviksi vuoteen 2030 mennessä.

Olemme mukana UN Global Compact -yritysvastuualoitteessa ja EcoVadis on myöntänyt Huhtamäelle kultatason tunnustuksen vastuullisuustyöstämme. Tehdäksemme osamme ilmastonmuutoksen torjumiseksi olemme asettaneet Science Based Targets aloitteen hyväksymät ja varmentamat tieteeseen perustuvat ilmastotavoitteet.

Meillä on sadan vuoden historia ja vahva pohjoismainen perintö, ja toimimme 37 maassa ja 114 toimintapaikassa ympäri maailmaa. Arvomme Välitä, Uskalla, Tee valmiiksi ohjaavat toimintaamme ja auttavat yli 19 000 työntekijäämme saamaan aikaan muutosta siellä missä sitä tarvitaan. Vuonna 2021 liikevaihtomme oli 3,6 miljardia euroa. Huhtamäki-konsernin pääkonttori on Espoossa, ja emoyhtiö Huhtamäki Oyj on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. Lisätietoja siitä, kuinka kannamme vastuuta ruoan, ihmisten ja maapallon suojelemisesta löydät osoitteesta www.huhtamaki.com.

Liite


get_app Interim Report Q3 2022_fin