Huhtamäki Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.–31.3.2022: Vahva alku vuodelle

HUHTAMÄKI OYJ OSAVUOSIKATSAUS 27.4.2022 KLO 8.30

Huhtamäki Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.–31.3.2022: Vahva alku vuodelle

Q1 2022 lyhyesti:

  • Liikevaihto kasvoi 31 % 1 050 milj. euroon (802 milj. euroa)
  • Oikaistu liikevoitto oli 98 milj. euroa (77 milj. euroa); raportoitu liikevoitto 94 milj. euroa (72 milj. euroa)
  • Oikaistu osakekohtainen tulos oli 0,63 euroa (0,49 euroa); raportoitu osakekohtainen tulos 0,63 euroa (0,45 euroa)
  • Liikevaihdon vertailukelpoinen kasvu oli konsernitasolla 19 % ja kehittyvillä markkinoilla 19 %
  • Valuuttakurssien vaihtelujen vaikutus oli konsernin liikevaihtoon 35 milj. euroa ja liikevoittoon 3 milj. euroa

Avainluvut

milj. euroaQ1 2022Q1 2021Muutos2021
Liikevaihto1 049,7802,131 %3 574,9
Vertailukelpoinen liikevaihdon kasvu19 %-0 % 7 %
Oikaistu käyttökate1146,6117,724 %488,4
Prosentti114,0 %14,7 % 13,7 %
Käyttökate144,6114,826 %469,6
Oikaistu liikevoitto297,577,027 %315,3
Prosentti29,3 %9,6 % 8,8 %
Liikevoitto93,571,631 %296,0
Oikaistu osakekohtainen tulos, euroa30,630,4929 %2,07
Osakekohtainen tulos, euroa0,630,4540 %1,91
Oikaistu sijoitetun pääoman tuotto (ROI)211,2 %11,7 % 11,3 %
Oikaistu oman pääoman tuotto (ROE)315,4 %14,9 % 15,1 %
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI)10,8 %9,8 % 10,6 %
Oman pääoman tuotto (ROE)14,6 %12,3 % 13,9 %
Investoinnit76,433,0>100 %259,4
Vapaa rahavirta-45,76,6<-100 %-26,1
     
1 Ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä-2,0-3,0 -18,7
2 Ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä-4,0-5,3 -19,3
3 Ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä0,3-4,131 %-17,1

Ellei toisin mainita, tässä tiedotteessa esitetyt vertailut liittyvät vuoden 2021 vastaavaan ajanjaksoon. Esitetyt sijoitetun pääoman tuottoa (ROI), oman pääoman tuottoa (ROE) ja sidotun pääoman tuottoa (RONA) kuvaavat tunnusluvut, sekä nettovelan suhde käyttökatteeseen, on laskettu liukuvana 12 kuukauden keskiarvona.

Yksittäisistä luvuista lasketut summat saattavat poiketa esitetyistä summista, koska taulukoissa esitetyt luvut ovat tarkkoja arvoja. Tunnusluvut on laskettu käyttäen tarkkoja arvoja.

Toimitusjohtaja Charles Héaulmé

”Huhtamäen vuosi alkoi vahvasti haastavista markkinaolosuhteista huolimatta. Yleisesti ottaen kysyntä oli vahvaa. Toimintaympäristöön vaikuttivat toimitusketjujen jatkuvat haasteet sekä erittäin korkea ja laaja-alainen inflaatio. Lisäksi haasteita aiheuttivat Ukrainan sodan myötä geopoliittinen kehitys ja COVID-19-pandemian jatkuminen.

Liikevaihto kasvoi 31 % vuoden 2021 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna ja vertailukelpoisesti 19 %. Kasvua tukivat sekä parantunut hinnoittelu että kasvaneet myyntimäärät. Olemme edelleen pystyneet lieventämään kustannusinflaation vaikutuksia, jotka näkyvät kaikissa merkittävissä kustannuserissämme, mukaan lukien raaka-aineet, rahtikustannukset, energia ja palkat. Myyntimäärien kasvu, toiminnan tehostuminen ja inflaation hillitseminen vaikuttivat positiivisesti kannattavuuteen ja oikaistu liikevoitto kasvoi 27 %, eli lähes liikevaihdon mukaisesti. Vaikka olemme toistaiseksi onnistuneet hallitsemaan inflaation vaikutuksia, aiheuttaa se edelleen haasteita liiketoiminnalle.

Geopoliittiset jännitteet ja Ukrainan sota hallitsivat ensimmäistä vuosineljännestä. Tuomitsemme jyrkästi sodan ja lopetimme kaikki investointimme Venäjälle heti Venäjän hyökättyä Ukrainaan. Katsomme, että Venäjän nykytilanteen kehitys ja pitkän aikavälin näkymät muodostavat esteen kasvustrategiamme ja tavoitteidemme toteutumiselle maassa. Tämän seurauksena olemme päättäneet käynnistää Venäjän toimintojemme myyntiprosessin. Pitkän aikavälin tavoitteiden ja 2030-strategian mukaisesti kohdistamme edelleen investointeja kohteisiin, jotka tarjoavat merkittäviä kasvumahdollisuuksia muualla maailmassa.

2030-strategiamme toteuttamiseksi olemme ottaneet useita askeleita kestävän kehityksen saralla. Tavoitteenamme on saavuttaa hiilineutraali tuotanto vuoteen 2030 mennessä ja optimoida resurssien käyttöä, mukaan lukien energia, vesi ja jätteet. Ensimmäisen vuosineljänneksen aikana allekirjoitimme Yhdysvalloissa virtuaalisen sähkönostosopimuksen, joka kattaa 30 % paikallisesta sähkönkulutuksestamme. Asensimme myös ensimmäiset aurinkopaneelijärjestelmät tehtaillemme Guangzhoussa ja Shanghaissa Kiinassa, ja ne kattavat aluksi 10 % näiden kahden tehtaan energiankäytöstä. Lisäksi jatkamme investointeja innovatiivisiin ja kestäviin tuotteisiin sekä tuotantokapasiteetin kasvattamiseen. Esimerkiksi Saksan Alfissa lisäämme kehittyneiden, sileiden muotoon puristettujen kuitupakkausten tuotantoa tarjotaksemme muovittomia pakkausratkaisuja.

Vahva suorituskykymme heijastaa monipuolisen portfoliomme kestävyyttä ja globaalia läsnäoloa sekä kykyämme toimia epäsuotuisissa olosuhteissa. Haluan kiittää koko tiimiämme erinomaisesta työstä vaativina aikoina ja poissaoloni aikana ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Olen luottavainen, että pystymme jatkamaan pitkän aikavälin tavoitteidemme toteuttamista menestyksekkäästi.”

Tuloskehitys Q1 2022 

Liikevaihto segmenteittäin

milj. euroaQ1 2022Q1 2021Muutos
Foodservice Europe-Asia-Oceania254,7207,523 %
North America337,5256,132 %
Flexible Packaging377,7267,141 %
Fiber Packaging90,978,616 %
Sisäisen myynnin eliminointi-11,1-7,1 
Konserni1 049,7802,131 %


Liikevaihdon
vertailukelpoinen kasvu segmenteittäin

 Q1 2022Q4 2021Q3 2021Q2 2021Q1 2021
Foodservice Europe-Asia-Oceania18 %12 %2 %40 %-2 %
North America24 %11 %5 %9 %-2 %
Flexible Packaging18 %12 %7 %6 %0 %
Fiber Packaging8 %2 %2 %1 %4 %
Konserni19 %12 %4 %14 %-0 %

Konsernin liikevaihto kasvoi 31 % ja oli 1 050 milj. euroa (802 milj. euroa) vuosineljänneksen aikana, ja sitä tuki Elif-yrityskauppa. Liikevaihdon vertailukelpoinen kasvu oli 19 %. Tarjoilupakkausten kysyntä jatkoi elpymistään, kun taas elintarvikepakkausten kysyntä jatkui vakaana. Vertailukelpoinen kasvu oli vahvinta North America -segmentissä, mutta oli vahvaa myös Foodservice Europe-Asia-Oceania- ja Flexible Packaging -segmenteissä. Vertailukelpoinen myynnin kasvu kehittyvillä markkinoilla oli 19 %. Valuuttakurssien translaatiovaikutus konsernin liikevaihtoon oli 35 milj. euroa (-46 milj. euroa) vuoden 2021 valuuttakursseihin verrattuna.


Oikaistu
liikevoitto segmenteittäin

    Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät
milj. euroaQ1 2022Q1 2021MuutosQ1 2022Q1 2021
Foodservice Europe-Asia-Oceania25,617,645 %-0,0-4,2
North America38,831,225 %-0,0-
Flexible Packaging29,421,735 %-2,8-1,1
Fiber Packaging7,59,5-21 %-0,00,0
Muut toiminnot-3,8-3,0 -1,1-0,0
Konserni97,577,027 %-4,0-5,3


Oikaistu
liikevoittomarginaali segmenteittäin

 Q1 2022Q4 2021Q3 2021Q2 2021Q1 2021
Foodservice Europe-Asia-Oceania10,0 %7,7 %8,5 %8,4 %8,5 %
North America11,5 %10,8 %12,2 %13,0 %12,2 %
Flexible Packaging7,8 %7,1 %6,0 %6,1 %8,1 %
Fiber Packaging8,2 %11,7 %9,5 %10,3 %12,1 %
Konserni9,3 %8,2 %8,5 %9,1 %9,6 %

Konsernin oikaistu liikevoitto kasvoi 98 milj. euroon (77 milj. euroa) ja raportoitu liikevoitto oli 94 milj. euroa (72 milj. euroa). Oikaistu liikevoitto parani kasvaneiden myyntimäärien, suotuisan myynnin jakauman sekä jatkuneen toiminnan   tehostamisen ansiosta. Konsernin oikaistu liikevoittomarginaali heikkeni ja oli 9,3 % (9,6 %). Valuuttakurssien translaatiovaikutus konsernin liikevoittoon oli 3 milj. euroa (-5 milj. euroa).

Oikaistu liikevoitto ei sisällä vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä, jotka olivat -4,0 milj. euroa (-5,3 milj. euroa).


Oikaistu
liikevoitto ja vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät

milj. euroaQ1 2022Q1 2021
Oikaistu liikevoitto97,577,0
Liiketoimintojen hankintoihin liittyvät kulut-0,6-0,3
Uudelleenjärjestelyjen voitot ja tappiot sisältäen niihin liittyvät käyttöomaisuuden alaskirjaukset-1,4-5,0
PPA poistot-1,9-
Riitojenratkaisuun liittyvät sovinto- ja oikeudelliset kulut-0,1-0,0
Liikevoitto93,571,6

Nettorahoituskulut olivat 3 milj. euroa (9 milj. euroa) ja muutoksen takana oli vertailukelpoisuuteen vaikuttava erä. Verokulut olivat 22 milj. euroa (15 milj. euroa). Vastaava veroaste oli 24 % (23 %). Ensimmäisen vuosineljänneksen voitto oli 69 milj. euroa (48 milj. euroa). Oikaistu osakekohtainen tulos oli 0,63 euroa (0,49 euroa) ja raportoitu osakekohtainen tulos oli 0,63 euroa (0,45 euroa). Oikaistu osakekohtainen tulos on laskettu vuosineljänneksen oikaistun voiton perusteella. Vuosineljänneksen oikaistu voitto ei sisällä vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä, jotka olivat 0,3 milj. euroa (-4,1 milj. euroa).


Oikaistu
voitto ja vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät

milj. euroaQ1 2022Q1 2021
Vuosineljänneksen oikaistu voitto emoyhtiön omistajille65,751,1
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät, jotka eivät sisälly oikaistuun liikevoittoon-4,0-5,3
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät, jotka liittyvät rahoituseriin4,4-
Vertailukelpoisuuteen vaikuttaviin eriin liittyvät verot-0,11,2
Vuosineljänneksen voitto emoyhtiön omistajille66,047,0


Katsauskauden jälkeiset merkittävät tapahtumat

Huhtamäki käynnistää prosessin Venäjän toimintojensa myymiseksi

Huhtamäki on päättänyt käynnistää prosessin liiketoimintojensa myymiseksi Venäjällä. Yhtiö lopetti kaikki investointinsa Venäjälle heti hyökkäyksen alettua Ukrainaan. Huhtamäki katsoo Venäjän nykytilanteen kehityksen ja pitkän aikavälin näkymien muodostavan esteen yhtiön kasvustrategian toteuttamiselle maassa. Huhtamäki keskittyy edelleen pitkän aikavälin tavoitteidensa ja 2030-strategiansa mukaisesti maailmanlaajuisen liiketoimintansa mahdollistamiin investointeihin, jotka tarjoavat merkittäviä kasvumahdollisuuksia muualla maailmassa.

Huhtamäki kartoittaa mahdollisia ostajia Venäjän operaatioilleen jatkaen samalla toimintojaan toimitusketjun sallimissa rajoissa, sopimukselliset ja sääntelyyn perustuvat vaatimukset huomioiden sekä työntekijöistään ja asiakkaistaan huolehtien.

Huhtamäellä on toimintaa niin Ukrainassa kuin Venäjällä. Ukrainassa yhtiöllä on yksi tehdas, joka on pääosin palvellut paikallista markkinaa. Tehdas on ollut väliaikaisesti suljettuna sodan alettua. Vuonna 2021 maan liikevaihdolla on vain vähäinen merkitys konsernin liikevaihtoon.

Huhtamäellä on neljä tehdasta ja noin 700 työntekijää Venäjällä. Vuonna 2021 liikevaihto oli 99,5 milj. euroa, alle 3 % konsernin liikevaihdosta. Pitkäaikaiset varat olivat 59.0 milj. euroa maaliskuun 2022 lopulla. Venäjällä sijaitsevat tehtaat ovat pääosin palvelleet paikallista markkinaa, joskin pieni osa tuotannosta on mennyt vientiin.

Huhtamäki allekirjoitti 250 miljoonan euron määräaikaisen lainasopimuksen

Huhtamäki allekirjoitti 8.4.2022 250 miljoonan euron suuruisen, kahden vuoden pituisen määräaikaisen lainasopimuksen. Sopimusaikaa on mahdollista jatkaa vuodella lainanantajien suostumuksella. Lainaa käytetään jälleenrahoitukseen ja konsernin yleisiin rahoitustarpeisiin.

Näkymät vuodelle 2022 (muuttumaton)

Konsernin liiketoimintaedellytysten odotetaan paranevan vuodesta 2021, vaikka toimintaympäristössä onkin edelleen epävakautta. Huhtamäen monipuolinen tuotevalikoima tarjoaa liiketoiminnalle vakautta, ja konsernin hyvä taloudellinen asema mahdollistaa kannattavien kasvumahdollisuuksien hyödyntämisen.

Varsinainen yhtiökokous vuonna 2022

Huhtamäki Oyj:n varsinainen yhtiökokous (yhtiökokous) pidetään keskiviikkona 27.4.2022. Yhtiökokouksessa noudatetaan poikkeuksellisia kokousmenettelyjä väliaikaislain (375/2021) nojalla. Yhtiökokous pidetään ilman osakkeenomistajien tai heidän edustajiensa läsnäoloa, jotta yhtiön osakkeenomistajien, henkilökunnan ja muiden sidosryhmien terveys ja turvallisuus voidaan varmistaa. Osakkeenomistajilla on mahdollisuus seurata yhtiökokouksen jälkeen videolähetystä, jossa hallituksen puheenjohtaja ja muut yhtiön edustajat käyvät läpi yhtiön ajankohtaisia asioita.

Taloudellisten katsausten julkaisuajankohdat vuonna 2022

Huhtamäki julkaisee taloudelliset katsauksensa vuonna 2022 seuraavasti:

Puolivuosikatsaus 1.1. - 30.6.2022        21.7.

Osavuosikatsaus 1.1. - 30.9.2022        21.10.

Tämä tiedote on tiivistelmä Huhtamäki Oyj:n osavuosikatsauksesta 1.1.-31.3.2022. Osavuosikatsaus on kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä ja lisäksi saatavilla myös yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.huhtamaki.fi.

Lisätietoja:
Kristian Tammela, johtaja, sijoittajasuhteet, puh. 010 686 7058

HUHTAMÄKI OYJ
Konserniviestintä

Huhtamäestä

Huhtamäki on maailmanlaajuisesti johtava vastuullisten pakkausratkaisujen toimittaja, joka mahdollistaa hyvinvointia ja sujuvaa arkea kuluttajille ympäri maailmaa. Innovatiiviset tuotteemme suojaavat noutoruokaa ja elintarvikkeita. Varmistamalla ruoan hygieenisyyden ja turvallisuuden tuotteemme edistävät ruoan saatavuutta ja kohtuuhintaisuutta sekä ehkäisevät ruokahävikkiä. Toimimme kaikessa kestävää kehitystä edistäen. Olemme sitoutuneet saavuttamaan hiilineutraalin tuotannon ja suunnittelemaan kaikki tuotteemme kierrätettäviksi, kompostoitaviksi tai uudelleenkäytettäviksi vuoteen 2030 mennessä.

Olemme mukana UN Global Compact -yritysvastuualoitteessa ja EcoVadis on myöntänyt Huhtamäelle kultatason tunnustuksen vastuullisuustyöstämme. Tehdäksemme osamme ilmastonmuutoksen torjumiseksi olemme asettaneet Science Based Targets aloitteen hyväksymät ja varmentamat tieteeseen perustuvat ilmastotavoitteet.

Meillä on sadan vuoden historia ja vahva pohjoismainen perintö, ja toimimme 38 maassa ja 114 toimintapaikassa ympäri maailmaa. Arvomme Välitä, Uskalla, Tee valmiiksi ohjaavat toimintaamme ja auttavat 19 800 työntekijäämme saamaan aikaan muutosta siellä missä sitä tarvitaan. Vuonna 2021 liikevaihtomme oli 3,6 miljardia euroa. Huhtamäki-konsernin pääkonttori on Espoossa, ja emoyhtiö Huhtamäki Oyj on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. Lisätietoja siitä, kuinka kannamme vastuuta ruoan, ihmisten ja maapallon suojelemisesta löydät osoitteesta www.huhtamaki.com.

Liite


get_app Q1 2022 Interim Report_Finnish