Huhtamäki Oyj:n puolivuosikatsaus 1.1.–30.6.2022: Vahva kehitys jatkui

HUHTAMÄKI OYJ PUOLIVUOSIKATSAUS 21.7.2022 KLO 8.30

Huhtamäki Oyj:n puolivuosikatsaus 1.1.–30.6.2022: Vahva kehitys jatkui

Q2 2022 lyhyesti

 • Liikevaihto kasvoi 31 % 1 147 milj. euroon (877 milj. euroa)
 • Oikaistu liikevoitto oli 103 milj. euroa (80 milj. euroa); raportoitu liikevoitto 97 milj. euroa (75 milj. euroa)
 • Oikaistu osakekohtainen tulos oli 0,63 euroa (0,53 euroa); raportoitu osakekohtainen tulos 0,58 euroa (0,50 euroa)
 • Liikevaihdon vertailukelpoinen kasvu oli konsernitasolla 17 % ja kehittyvillä markkinoilla 16 %
 • Valuuttakurssien vaihtelujen vaikutus oli konsernin liikevaihtoon 68 milj. euroa ja liikevoittoon 6 milj. euroa

H1 2022 lyhyesti

 • Liikevaihto kasvoi 31 % 2 197 milj. euroon (1 679 milj. euroa)
 • Oikaistu liikevoitto oli 200 milj. euroa (157 milj. euroa); raportoitu liikevoitto 190 milj. euroa (147 milj. euroa)
 • Oikaistu osakekohtainen tulos oli 1,26 euroa (1,02 euroa); raportoitu osakekohtainen tulos 1,21 euroa (0,95 euroa)
 • Liikevaihdon vertailukelpoinen kasvu oli konsernitasolla 18 % ja kehittyvillä markkinoilla 17 %
 • Valuuttakurssien vaihtelujen vaikutus oli konsernin liikevaihtoon 103 milj. euroa ja liikevoittoon 9 milj. Euroa
 • Investoinnit olivat 128 milj. euroa (85 milj. euroa)
 • Vapaa rahavirta oli -66 milj. euroa (35 milj. euroa)

 

Avainluvut

            
milj. euroa Q2 2022 Q2 2021MuutosH1 2022 H1 2021 Muutos2021
Liikevaihto 1 147,3 876,931 %2 197,0 1 679,0 31 %3 574,9
Vertailukelpoinen liikevaihdon kasvu 17 % 14 % 18 % 6 %  7 %
Oikaistu käyttökate1 153,8 121,027 %300,4 238,8 26 %488,4
Prosentti1 13,4 % 13,8 % 13,7 % 14,2 %  13,7 %
Käyttökate  149,2 114,331 %293,8 229,0 28 %469,6
Oikaistu liikevoitto2 102,7 79,829 %200,3 156,8 28 %315,3
Prosentti2 9,0 % 9,1 % 9,1 % 9,3 %  8,8 %
Liikevoitto 96,5 74,929 %190,1 146,5 30 %296,0
Oikaistu osakekohtainen tulos, euroa3 0,63 0,5318 %1,26 1,02 23 %2,07
Osakekohtainen tulos, euroa 0,58 0,5018 %1,21 0,95 29 %1,91
Oikaistu sijoitetun pääoman tuotto (ROI)2     11,1 % 12,3 %  11,3 %
Oikaistu oman pääoman tuotto (ROE)3     15,4 % 15,6 %  15,1 %
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI)     10,7 % 10,1 %  10,6 %
Oman pääoman tuotto (ROE)     14,5 % 12,7 %  13,9 %
Investoinnit 51,5 51,8-1 %127,9 84,9 51 %259,4
Vapaa rahavirta -20,0 28,6<-100 %-65,7 35,2 <-100 %-26,1
            
1 Ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä -4,6 -6,8 -6,6 -9,7  -18,7
2 Ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä -6,2 -4,9 -10,2 -10,3  -19,3
3 Ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä -4,5 -3,8 -4,2 -7,9  -17,1

Ellei toisin mainita, tässä tiedotteessa esitetyt vertailut liittyvät vuoden 2021 vastaavaan ajanjaksoon. Esitetyt sijoitetun pääoman tuottoa (ROI), oman pääoman tuottoa (ROE) ja sidotun pääoman tuottoa (RONA) kuvaavat tunnusluvut, sekä nettovelan suhde käyttökatteeseen, on laskettu liukuvana 12 kuukauden keskiarvona.

Vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä ovat muun muassa olennaiset uudelleenjärjestelykulut ja yrityshankintoihin liittyvät erät (liiketoimintojen hankintoihin ja myynteihin liittyvät voitot ja tappiot, yrityskauppoihin liittyvät palkkiot, merkittävät kauppahinnan allokaatiot varastoihin ja merkittävät kauppahinnan allokaatioiden poistot aineettomista hyödykkeistä sekä muutokset ehdollisessa kauppahinnassa) sekä merkittävät arvonalentumistappiot ja niiden peruutukset, aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden myynteihin liittyvät voitot tai tappiot sekä viranomaisten langettamat sakot ja rangaistusmaksut.

Yksittäisistä luvuista lasketut summat saattavat poiketa esitetyistä summista, koska taulukoissa esitetyt luvut ovat tarkkoja arvoja. Tunnusluvut on laskettu käyttäen tarkkoja arvoja.

Toimitusjohtaja Charles Héaulmé

”Vahva suorituksemme jatkui vuoden 2022 toisella neljänneksellä epävakaista markkinaolosuhteista huolimatta. Toimitusketjuihin ja raaka-aineiden saatavuuteen liittyvät ongelmat sekä geopoliittiset jännitteet aiheuttivat meille merkittäviä haasteita.

Liikevaihtomme kasvoi 31 prosenttia toisella neljänneksellä. Vertailukelpoinen kasvu oli 17 prosenttia, ja sitä tuki parantunut hinnoittelu. Useimmilla markkinoilla kysyntä on kehittynyt suotuisasti, ja se on palannut pandemiaa edeltävälle tasolle. Poikkeuksena on kuitenkin erityisesti Kiinan markkina. Raaka-aineiden saatavuuteen liittyvät ongelmat, erityisesti Pohjois-Amerikassa, rajoittivat mahdollisuuksiamme vastata kysyntään täysimääräisesti, ja tätä kautta kasvattaa myyntiä entisestään. Olemme jatkaneet toimia kustannusinflaation vaikutusten kompensoimiseksi. Inflaation vaikutukset näkyvät kaikissa merkittävissä kustannuserissämme, kuten raaka-aineissa, rahtikustannuksissa, energiassa ja palkoissa. Toiminnan tehostamisen ja hinnoittelutoimenpiteiden avulla pystyimme suojaamaan kannattavuuttamme, ja oikaistu liikevoitto nousikin 29 prosenttia. Käyttöpääoman ja investointien kasvu vaikutti edelleen kassavirtaamme.

Jatkoimme investointeja innovatiivisiin ja kestäviin tuotteisiin sekä liiketoiminnan kasvattamiseen. Julkistimme esimerkiksi hankkeen laajentaa kuitutuotteita valmistavaa tehdastamme Hammondissa, Yhdysvaltojen Indianassa. Tämä investointi kuituteknologiaan vastaa vastuullisten pakkausratkaisujen, kuten kananmunapakkausten ja kuppipidikkeiden, kysyntään. Suunniteltu investointi on 100 miljoonaa dollaria, ja tuotannon odotetaan käynnistyvän loppuvuodesta 2023.

Laskimme liikkeeseen kestävään kehitykseen sidotun 500 miljoonan euron joukkovelkakirjalainan, joka turvaa pitkäaikaisen rahoituksemme. Se myös korostaa pyrkimystämme saattaa vastuullisuus osaksi kaikkea toimintaamme.

Aloitimme huhtikuun alussa Venäjän toimintojemme myyntiprosessin, joka on yhä käynnissä. Jatkamme toimintaa siirtymäkauden aikana, jotta voimme täyttää sopimus- ja sääntelyvelvoitteemme sekä huolehtia työntekijöistämme ja asiakkaistamme.

Olemme tyytyväisiä vahvaan ja tasaiseen suoritukseemme ensimmäisen vuosipuoliskon aikana. Kykymme käsitellä epäsuotuisia ja epävakaita olosuhteita korostaa tiimimme ketteryyttä, globaalin tuotantoverkoston tehokkuutta ja monipuolisen portfoliomme kestävyyttä. Vaikka epävarmuus maailmantaloudessa on edelleen suuri, jatkamme kasvustrategiamme toteuttamista.”

Tuloskehitys Q2 2022


Liikevaihto segmenteittäin

       
milj. euroa Q2 2022 Q2 2021Muutos 
Foodservice Europe-Asia-Oceania 288,8 235,623 % 
North America 374,8 295,227 % 
Flexible Packaging 390,7 270,744 % 
Fiber Packaging 95,4 80,419 % 
Sisäisen myynnin eliminointi -2,5 -5,0  
Konserni  1 147,3 876,931 % 


Liikevaihdon vertailukelpoinen kasvu segmenteittäin

         
  Q2 2022 Q1 2022Q4 2021Q3 2021Q2 2021 
Foodservice Europe-Asia-Oceania 18 % 18 %12 %2 %40 % 
North America 14 % 24 %11 %5 %9 % 
Flexible Packaging 19 % 18 %12 %7 %6 % 
Fiber Packaging 16 % 8 %2 %2 %1 % 
Konserni 17 % 19 %12 %4 %14 % 

Konsernin liikevaihto kasvoi 31 % ja oli 1 147 milj. euroa (877 milj. euroa) toisen vuosineljänneksen aikana. Liikevaihdon vertailukelpoinen kasvu oli 17 %. Kysyntä oli kokonaisuudessaan hyvällä tasolla joitakin tuotekategorioita ja maantieteellisiä alueita lukuun ottamatta. Liikevaihdon kasvua tuki erityisesti hinnoittelu, valuuttakurssimuutokset ja Elif-yrityskauppa. Vertailukelpoinen myynnin kasvu kehittyvillä markkinoilla oli 16 %. Valuuttakurssien translaatiovaikutus konsernin liikevaihtoon oli 68 milj. euroa (-35 milj. euroa) vuoden 2021 valuuttakursseihin verrattuna.


Oikaistu liikevoitto segmenteittäin

        
      Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät
milj. euroa Q2 2022 Q2 2021MuutosQ2 2022Q2 2021
Foodservice Europe-Asia-Oceania  25,3 19,927 %-3,5-1,4
North America 41,9 38,210 %--0,6
Flexible Packaging 26,9 16,662 %-2,3-1,7
Fiber Packaging 12,8 8,355 %-0,3-0,5
Muut toiminnot -4,2 -3,2 -0,1-0,7
Konserni  102,7 79,829 %-6,2-4,9


Oikaistu liikevoittomarginaali segmenteittäin

         
  Q2 2022 Q1 2022Q4 2021Q3 2021Q2 2021 
Foodservice Europe-Asia-Oceania 8,7 % 10,0 %7,7 %8,5 %8,4 % 
North America 11,2 % 11,5 %10,8 %12,2 %13,0 % 
Flexible Packaging 6,9 % 7,8 %7,1 %6,0 %6,1 % 
Fiber Packaging 13,4 % 8,2 %11,7 %9,5 %10,3 % 
Konserni 9,0 % 9,3 %8,2 %8,5 %9,1 % 

Konsernin oikaistu liikevoitto kasvoi 103 milj. euroon (80 milj. euroa) ja raportoitu liikevoitto oli 97 milj. euroa (75 milj. euroa) vuosineljänneksellä. Oikaistu liikevoitto vahvistui pääasiassa liikevaihdon kasvun, toiminnan jatkuvan tehostamisen ja yrityskauppojen tukemana. Konsernin oikaistu liikevoittomarginaali laski ja oli 9,0 % (9,1 %). Valuuttakurssien translaatiovaikutus konsernin liikevoittoon oli 6 milj. euroa (-4 milj. euroa).

Oikaistu liikevoitto ei sisällä vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä, jotka olivat -6,2 milj. euroa (-4,9 milj. euroa).


Oikaistu liikevoitto ja vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät

      
milj. euroa Q2 2022 Q2 2021 
Oikaistu liikevoitto 102,7 79,8 
Liiketoimintojen hankintoihin liittyvät kulut 0,0 -1,3 
Uudelleenjärjestelyjen voitot ja tappiot sisältäen niihin liittyvät käyttöomaisuuden alaskirjaukset -3,6 -2,7 
PPA poistot -1,5 - 
Riitojenratkaisuun liittyvät sovinto- ja oikeudelliset kulut -0,1 -0,4 
Tappiot omaisuusvahingoista -1,0 -0,6 
Liikevoitto 96,5 74,9 

Nettorahoituskulut olivat 12 milj. euroa (6 milj. euroa) vuosineljänneksellä. Verokulut olivat 22 milj. euroa (16 milj. euroa). Toisen vuosineljänneksen voitto oli 63 milj. euroa (53 milj. euroa). Oikaistu osakekohtainen tulos oli 0,63 euroa (0,53 euroa) ja raportoitu osakekohtainen tulos oli 0,58 euroa (0,50 euroa). Oikaistu osakekohtainen tulos on laskettu vuosineljänneksen oikaistun voiton perusteella. Vuosineljänneksen oikaistu voitto ei sisällä vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä, jotka olivat -4,5 milj. euroa (-3,8 milj. euroa).


Oikaistu voitto ja vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät

      
milj. euroa Q2 2022 Q2 2021 
Vuosineljänneksen oikaistu voitto emoyhtiön omistajille 65,3 55,4 
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät, jotka eivät sisälly oikaistuun liikevoittoon -6,2 -4,9 
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät, jotka liittyvät rahoituseriin  0,3 - 
Vertailukelpoisuuteen vaikuttaviin eriin liittyvät verot 1,5 1,2 
Vuosineljänneksen voitto emoyhtiön omistajille 60,8 51,7 

Tuloskehitys H1 2022


Liikevaihto segmenteittäin

       
milj. euroa H1 2022 H1 2021Muutos 
Foodservice Europe-Asia-Oceania 543,5 443,123 % 
North America 712,3 551,329 % 
Flexible Packaging 768,4 537,843 % 
Fiber Packaging 186,4 158,917 % 
Sisäisen myynnin eliminointi -13,6 -12,1  
Konserni  2 197,0 1 679,031 % 


Liikevaihdon vertailukelpoinen kasvu segmenteittäin

       
  H1 2022 H1 2021H1 2020 
Foodservice Europe-Asia-Oceania 18 % 17 %-17 % 
North America 19 % 4 %1 % 
Flexible Packaging 19 % 3 %2 % 
Fiber Packaging 12 % 3 %10 % 
Konserni 18 % 6 %-3 % 

Konsernin liikevaihto kasvoi 31 % ja se oli 2 197 milj. euroa (1 679 milj. euroa) katsauskauden aikana. Liikevaihdon vertailu­kelpoinen kasvu oli 18 %. Liikevaihdon kasvua tuki erityisesti hinnoittelu sekä kasvaneet myyntimäärät, valuuttakurssimuutokset ja Elif-yrityskauppa. Vertailukelpoinen myynnin kasvu kehittyvillä markkinoilla oli 17 %. Valuuttakurssien translaatiovaikutus konsernin liikevaihtoon oli 103 milj. euroa (-81 milj. euroa) vuoden 2021 valuuttakursseihin verrattuna.


Oikaistu liikevoitto segmenteittäin

           
       Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät 
milj. euroa H1 2022 H1 2021Muutos H1 2022 H1 2021 
Foodservice Europe-Asia-Oceania  50,9 37,635 % -3,5 -5,6 
North America 80,8 69,416 % -0,0 -0,6 
Flexible Packaging 56,4 38,347 % -5,1 -2,8 
Fiber Packaging 20,3 17,715 % -0,3 -0,5 
Muut toiminnot -8,0 -6,2  -1,2 -0,7 
Konserni  200,3 156,828 % -10,2 -10,3 


Oikaistu liikevoittomarginaali segmenteittäin

       
  H1 2022 H1 2021H1 2020 
Foodservice Europe-Asia-Oceania 9,4 % 8,5 %6,1 % 
North America 11,3 % 12,6 %11,7 % 
Flexible Packaging 7,3 % 7,1 %7,5 % 
Fiber Packaging 10,9 % 11,2 %11,1 % 
Konserni 9,1 % 9,3 %8,8 % 

Konsernin oikaistu liikevoitto kasvoi 200 miljoonaan euroon (157 milj. euroa), ja raportoitu liikevoitto oli 190 miljoonaa euroa (147 milj. euroa). Oikaistu liikevoitto vahvistui pääasiassa liikevaihdon kasvun, toiminnan jatkuvan tehostamisen ja yrityskauppojen tukemana. Konsernin oikaistu liikevoittomarginaali heikkeni, ja se oli 9,1 % (9,3 %). Valuuttakurssien translaatiovaikutus konsernin liikevoittoon oli 9 milj. euroa (-8 milj. euroa).

Oikaistu liikevoitto ei sisällä vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä, jotka olivat -10,2 milj. euroa (-10,3 milj. euroa).


Oikaistu liikevoitto ja vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät

      
milj. euroa H1 2022 H1 2021 
Oikaistu liikevoitto 200,3 156,8 
Liiketoimintojen hankintoihin liittyvät kulut -0,5 -1,6 
Uudelleenjärjestelyjen voitot ja tappiot sisältäen niihin liittyvät käyttöomaisuuden alaskirjaukset -5,0 -7,7 
PPA poistot -3,4 - 
Riitojenratkaisuun liittyvät sovinto- ja oikeudelliset kulut -0,2 -0,4 
Tappiot omaisuusvahingoista -1,0 -0,6 
Liikevoitto 190,1 146,5 

Nettorahoituskulut olivat 15 miljoonaa euroa (14 milj. euroa). Verokulut olivat 44 miljoonaa euroa (31 milj. euroa). Efektiivinen veroaste oli 25 % (23 %). Katsauskauden voitto oli 131 milj. euroa (101 milj. euroa). Oikaistu osakekohtainen tulos oli 1,26 euroa (1,02 euroa) ja raportoitu osakekohtainen tulos 1,21 euroa (0,95 euroa). Oikaistu osakekohtainen tulos on laskettu katsauskauden oikaistun voiton perusteella. Katsauskauden oikaistu voitto ei sisällä vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä, jotka olivat -4,2 milj. euroa (-7,9 milj. euroa).


Oikaistu voitto ja vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät

      
milj. euroa H1 2022 H1 2021 
Tilikauden oikaistu voitto emoyhtiön omistajille 131,0 106,5 
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät, jotka eivät sisälly oikaistuun liikevoittoon -10,2 -10,3 
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät, jotka liittyvät rahoituseriin  4,6 - 
Vertailukelpoisuuteen vaikuttaviin eriin liittyvät verot 1,4 2,4 
Tilikauden voitto emoyhtiön omistajille 126,8 98,7 


Näkymät vuodelle 2022 (muuttumaton)

Konsernin liiketoimintaedellytysten odotetaan paranevan vuodesta 2021, vaikka toimintaympäristössä onkin edelleen epävakautta. Huhtamäen monipuolinen tuotevalikoima tarjoaa liiketoiminnalle vakautta, ja konsernin hyvä taloudellinen asema mahdollistaa kannattavien kasvumahdollisuuksien hyödyntämisen.

Puhelinkonferenssi

Huhtamäki järjestää yhdistetyn audiocastin ja puhelinkonferenssin torstaina, 21.7.2022 kello 9.30. Tilaisuudessa Huhtamäen toimitusjohtaja Charles Héaulmé ja talousjohtaja Thomas Geust esittelevät tuloksen, ja tulosesityksen jälkeen on varattu aikaa kysymyksille. Tilaisuus pidetään englanniksi, ja sitä voi seurata reaaliajassa osoitteessa: https://huhtamaki.videosync.fi/2022-q2.

Mikäli haluat esittää kysymyksiä, voit osallistua puhelinkonferenssiin soittamalla 5-10 minuuttia ennen sen alkamista yhteen seuraavista numeroista:

Finland Toll: +358981710310
Sweden Toll: +46 856642651
United Kingdom Toll: +44 3333000804
United States Toll: +1 6319131422

Vahvistuskoodi on 23337170#

Taloudellisten katsausten julkaisuajankohdat vuonna 2022

Huhtamäki julkaisee taloudelliset katsauksensa vuonna 2022 seuraavasti:

Osavuosikatsaus 1.1. - 30.9.2022        21.10.

Tämä tiedote on tiivistelmä Huhtamäki Oyj:n puolivuosikatsauksesta 1.1.-30.6.2022. Puolivuosikatsaus on kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä, ja se on lisäksi saatavilla myös yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.huhtamaki.fi.

Lisätietoja:
Kristian Tammela, johtaja, sijoittajasuhteet, puh. 010 686 7058

HUHTAMÄKI OYJ
Konserniviestintä

Huhtamäestä
Huhtamäki on maailmanlaajuisesti johtava vastuullisten pakkausratkaisujen toimittaja, joka mahdollistaa hyvinvointia ja sujuvaa arkea kuluttajille ympäri maailmaa. Innovatiiviset tuotteemme suojaavat noutoruokaa ja elintarvikkeita, varmistaen niiden hygieenisyyden ja turvallisuuden, sekä ehkäisevät ruokahävikkiä. Toimimme kaikessa kestävää kehitystä edistäen. Olemme sitoutuneet saavuttamaan hiilineutraalin tuotannon ja suunnittelemaan kaikki tuotteemme kierrätettäviksi, kompostoitaviksi tai uudelleenkäytettäviksi vuoteen 2030 mennessä.

Olemme mukana UN Global Compact -yritysvastuualoitteessa ja EcoVadis on myöntänyt Huhtamäelle kultatason tunnustuksen vastuullisuustyöstämme. Tehdäksemme osamme ilmastonmuutoksen torjumiseksi olemme asettaneet Science Based Targets aloitteen hyväksymät ja varmentamat tieteeseen perustuvat ilmastotavoitteet.

Meillä on sadan vuoden historia ja vahva pohjoismainen perintö, ja toimimme 38 maassa ja 114 toimintapaikassa ympäri maailmaa. Arvomme Välitä, Uskalla, Tee valmiiksi ohjaavat toimintaamme ja auttavat 20 000 työntekijäämme saamaan aikaan muutosta siellä missä sitä tarvitaan. Vuonna 2021 liikevaihtomme oli 3,6 miljardia euroa. Huhtamäki-konsernin pääkonttori on Espoossa, ja emoyhtiö Huhtamäki Oyj on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. Lisätietoja siitä, kuinka kannamme vastuuta ruoan, ihmisten ja maapallon suojelemisesta löydät osoitteesta www.huhtamaki.com.

Liite


get_app Half-yearly report 2022_fin