Huhtamäki Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1-31.12.2021: Vahva liikevaihdon kasvu ja vakaa kannattavuus haastavassa markkinatilanteessa

HUHTAMÄKI OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 10.2.2022 KLO 8.30

Huhtamäki Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1-31.12.2021: Vahva liikevaihdon kasvu ja vakaa kannattavuus haastavassa markkinatilanteessa

Q4 2021 lyhyesti

 • Liikevaihto kasvoi 23 % 999 milj. euroon (813 milj. euroa)
 • Oikaistu liikevoitto oli 82 milj. euroa (73 milj. euroa); raportoitu liikevoitto 84 milj. euroa (48 milj. euroa)
 • Oikaistu osakekohtainen tulos oli 0,54 euroa (0,48 euroa); raportoitu osakekohtainen tulos 0,56 euroa (0,30 euroa)
 • Liikevaihdon vertailukelpoinen kasvu oli konsernitasolla 12 % ja kehittyvillä markkinoilla 19 %
 • Valuuttakurssien vaihtelujen vaikutus oli konsernin liikevaihtoon 24 milj. euroa ja liikevoittoon 2 milj. euroa

Q1-Q4 2021 lyhyesti

 • Liikevaihto kasvoi 8 % 3 575 milj. euroon (3 302 milj. euroa)
 • Oikaistu liikevoitto oli 315 milj. euroa (302 milj. euroa); raportoitu liikevoitto 296 milj. euroa (265 milj. euroa)
 • Oikaistu osakekohtainen tulos oli 2,07 euroa (1,95 euroa); raportoitu osakekohtainen tulos 1,91 euroa (1,69 euroa)
 • Liikevaihdon vertailukelpoinen kasvu oli konsernitasolla 7 % ja kehittyvillä markkinoilla 13 %
 • Valuuttakurssien vaihtelujen vaikutus oli konsernin liikevaihtoon -54 milj. euroa ja liikevoittoon -6 milj. euroa
 • Investoinnit olivat 259 milj. euroa (223 milj. euroa)
 • Vapaa rahavirta oli -26 milj. euroa (207 milj. euroa)
 • Yhtiön hallitus ehdottaa, että osinkoa jaetaan 0,94 euroa (0,92 euroa) osakkeelta

Avainluvut

              
milj. euroa Q4 2021 Q4 2020 Muutos 2021 2020 Muutos 
Liikevaihto 999,5 812,8 23 % 3 574,9 3 301,8 8 % 
Vertailukelpoinen liikevaihdon kasvu 12 % -2 %   7 % -2 %   
Oikaistu käyttökate1 130,3 116,8 12 % 488,4 473,1 3 % 
Prosentti1 13,0 % 14,4 %   13,7 % 14,3 %   
Käyttökate 132,5 101,4 31 % 469,6 464,5 1 % 
Oikaistu liikevoitto2 82,2 72,8 13 % 315,3 302,1 4 % 
Prosentti2 8,2 % 9,0 %   8,8 % 9,1 %   
Liikevoitto 84,5 47,9 76 % 296,0 265,3 12 % 
Oikaistu osakekohtainen tulos, euroa3 0,54 0,48 13 % 2,07 1,95 6 % 
Osakekohtainen tulos, euroa 0,56 0,30 87 % 1,91 1,69 12 % 
Oikaistu sijoitetun pääoman tuotto (ROI)2       11,3 % 11,7 %   
Oikaistu oman pääoman tuotto (ROE)3       15,1 % 14,8 %   
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI)       10,6 % 10,3 %   
Oman pääoman tuotto (ROE)       13,9 % 12,9 %   
Investoinnit 112,2 103,2 9 % 259,4 223,5 16 % 
Vapaa rahavirta -54,1 57,5 <-100 % -26,1 207,1 <-100 % 
              
1 Ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä 2,2 -15,4   -18,7 -8,6   
2 Ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä 2,3 -24,9   -19,3 -36,8   
3 Ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä 1,1 -19,3   -17,1 -26,2   

Ellei toisin mainita, tässä tiedotteessa esitetyt vertailut liittyvät vuoden 2020 vastaavaan ajanjaksoon. Esitetyt sijoitetun pääoman tuottoa (ROI), oman pääoman tuottoa (ROE) ja sidotun pääoman tuottoa (RONA) kuvaavat tunnusluvut, sekä nettovelan suhde käyttökatteeseen, on laskettu liukuvana 12 kuukauden keskiarvona.

Vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä ovat muun muassa olennaiset uudelleenjärjestelykulut ja yrityshankintoihin liittyvät erät (liiketoimintojen hankintoihin ja myynteihin liittyvät voitot ja tappiot, yrityskauppoihin liittyvät palkkiot, merkittävät kauppahinnan allokaatiot varastoihin ja merkittävät kauppahinnan allokaatioiden poistot aineettomista hyödykkeistä sekä muutokset ehdollisessa kauppahinnassa) sekä merkitttävät arvonalentumistappiot ja niiden peruutukset, aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden myynteihin liittyvät voitot tai tappiot sekä viranomaisten langettamat sakot ja rangaistusmaksut.

Yksittäisistä luvuista lasketut summat saattavat poiketa esitetyistä summista, koska taulukoissa esitetyt luvut ovat tarkkoja arvoja. Tunnusluvut on laskettu käyttäen tarkkoja arvoja.


Toimitusjohtajan katsaus

”Vuotta 2021 leimasi haastava liiketoimintaympäristö, johon vaikuttivat edelleen jatkuva COVID-19-pandemia, uusien varianttien ilmaantuminen, sekä arvoketjussa tapahtuneet merkittävät häiriöt. Vuonna 2021 olemme edelleen keskittyneet huolehtimaan työntekijöidemme terveydestä, turvallisuudesta ja hyvinvoinnista sekä liiketoiminnan jatkuvuuden varmistamisesta näiden poikkeuksellisten olosuhteiden vallitessa.

Viime vuoden aikana olemme nähneet kulutuksen asteittaista elpymistä rokotusten edetessä ja rajoitusten helpottaessa useimmilla maantieteellisillä alueilla. Tämä näkyi tarjoilupakkausliiketoiminnassamme maailmanlaajuisesti ja erityisesti Euroopassa ja Yhdysvalloissa. Vankka kasvu jatkui kotikulutuksen tukemissa tuoteryhmissä, kuten joustopakkauksissa ja vähittäiskaupassa myytävissä kertakäyttöastioissa. Pandemian läpi vuoden aiheuttamat toimitusketjun häiriöt johtivat niukkuuteen, erityisesti raaka-aineiden osalta, mikä johti poikkeukselliseen tuotantokustannusten inflaatioon ja alkoi vaikuttaa toimintaamme. Myös rahti-, energia- ja työvoimakustannusten nousu oli merkittävää vuoden 2021 toisella puoliskolla.

Haastavasta toimintaympäristöstä huolimatta teimme vakaan tuloksen, mikä kertoo monipuolisen tuotevalikoimamme tarjoamasta suojasta sekä organisaatiomme kyvystä toimia haastavissa olosuhteissa. Viimeinen vuosineljännes oli Huhtamäen liikevaihdon ja kannattavuuden osalta vakaa ja saavutimme 12 prosentin vertailukelpoisen liikevaihdon kasvun. Koko vuoden 2021 liikevaihtomme oli 3,6 miljardia euroa ja vertailukelpoinen kasvu 7 prosenttia. Vuonna 2021 kannattavuuttamme rasittivat poikkeuksellisen korkeat tuotantokustannukset. Tästä huolimatta oikaistu liikevoittomme kasvoi 4 prosenttia. Tämä kuvastaa toiminnallista suorituskykyämme ja kykyämme hallita inflaation vaikutuksia. Negatiiviseen kassavirtaan vaikuttivat pääasiassa markkinoiden elpymisen seurauksena lisääntynyt käyttöpääoma ja raaka-aineiden inflaatiovaikutus, sekä korkeammat kassaverot.

Pitkän tähtäimen painopisteemme on arvon luominen tuottamalla kasvua, parantamalla kilpailukykyämme, kehittämällä osaamistamme, sisällyttämällä kestävän kehityksen kaikkeen toimintaamme ja digitalisoimalla ydintoimintojamme. Vuonna 2021 jatkoimme näiden strategisten tavoitteiden toteuttamista ja edistyimme erittäin hyvin. Huhtamäen ilmastotavoitteet on hyväksytty ja validoitu maailmanlaajuisesti tunnustetussa Science Based Targets -aloitteessa (SBTi). Saimme myös tunnustuksen sitoutumisestamme ESG-agendaamme parantamalla tasoamme kolmessa keskeisessä ESG-luokituksessa: EcoVadis, CDP ja S&P Global Corporate Sustainability Assessment (osa DJSI:tä). Vuonna 2021 lanseerasimme myös useita uusia ja edistyksellisiä kestävän kehityksen mukaisia pakkausratkaisujamme. Lanseerasimme äskettäin alan ensimmäisen kestävän ja uusiutuvan paperipohjaisen läpipainopakkausratkaisun Push Tab® maailmanlaajuiselle terveydenhuoltoteollisuudelle. Julkaisimme myös seuraavan sukupolven tuubilaminaatteja käytettäväksi sekä kosmetiikka- että elintarvikesektorilla yhteistyössä LyondellBasellin, Plastuni Lissesin ja Groupe Rocherin kanssa. Aiemmin tänä vuonna toimme markkinoille palkitut muovikansia korvaavat Future Smart -kuitukannet. Nämä uusiutuvasta materiaalista valmistetut uudet kuitukannet ovat kierrätettäviä ja kompostoituvia.

Näiden onnistuneiden kestävän kehityksen mukaisten innovaatioratkaisujen myötä lisäsimme investointejamme kapasiteetin laajentamiseen mahdollistaen kannattavan kasvun teknologioissa, joissa Huhtamäellä on kilpailuetua. Ilmoitimme lisäksi investoinneistamme uuteen huippumoderniin tarjoilupakkausten tuotantolaitokseen Malesiassa ja uuteen kuitupakkausten tuotantolaitokseen Etelä-Afrikassa.

Syyskuussa saatoimme päätökseen Elifin yritysoston. Elif on Turkissa ja Egyptissä toimiva merkittävä vastuullisten joustopakkausten toimittaja maailmanlaajuisille kuluttajatuoteyhtiöille. Yritysosto laajentaa Huhtamäen teknologiakyvykkyyksiä ja tuotevalikoimaa. Se myös vahvistaa asemaamme johtavana joustopakkausvalmistajana kehittyvillä markkinoilla. Lisäksi hankimme vuoden aikana johtavan kiinalaisen paperipussien, käärepapereiden ja taivekartonkipakkausten valmistajan Jiangsu Hihio-Art Packagingin.

Vuonna 2021 Huhtamäki eteni vahvasti strategisten painopisteiden toteuttamisessa. Tämän ovat mahdollistaneet erittäin tehokkaat tiimimme, joita haluamme kiittää omistautumisesta, yrittäjähenkisyydestä ja toimintakeskeisyydestä. Olemme myös kiitollisia tuesta ja tunnustuksesta, joita olemme saaneet asiakkailtamme, toimittajiltamme ja muilta sidosryhmiltä vuoden aikana.”

Charles Héaulmé, Toimitusjohtaja

Thomas Geust, Toimitusjohtajan sijainen


Tuloskehitys Q4 2021

Liikevaihto segmenteittäin

       
milj. euroa Q4 2021 Q4 2020Muutos 
Foodservice Europe-Asia-Oceania 254,0 213,519 % 
North America 314,7 274,015 % 
Flexible Packaging 344,8 250,838 % 
Fiber Packaging 91,5 85,47 % 
Sisäisen myynnin eliminointi -5,5 -10,8  
Konserni 999,5 812,823 % 


Liikevaihdon vertailukelpoinen kasvu segmenteittäin

         
  Q4 2021 Q3 2021Q2 2021Q1 2021Q4 2020 
Foodservice Europe-Asia-Oceania 12 % 2 %40 %-2 %-7 % 
North America 11 % 5 %9 %-2 %-2 % 
Flexible Packaging 12 % 7 %6 %0 %-0 % 
Fiber Packaging 2 % 2 %1 %4 %8 % 
Konserni 12 % 4 %14 %-0 %-2 % 

Konsernin liikevaihto kasvoi 23 % ja oli 999 milj. euroa (813 milj. euroa) vuosineljänneksen aikana. Liikevaihdon vertailukelpoinen kasvu oli 12 %. Liikevaihdon kasvua vauhditti pääasiassa tarjoilupakkausten kysynnän elpyminen, jatkunut vähittäiskaupassa myytävien kertakäyttöastioiden kasvu Pohjois-Amerikassa ja vahva kasvu joustopakkausliiketoiminnassa. Vertailukelpoinen kasvu oli vahvinta Foodservice Europe-Asia-Oceania- ja Flexible Packaging -segmentissä. Vertailukelpoinen myynnin kasvu kehittyvillä markkinoilla oli 19 %. Valuuttakurssien translaatiovaikutus konsernin liikevaihtoon oli 24 milj. euroa (-52 milj. euroa) vuoden 2020 valuuttakursseihin verrattuna.


Oikaistu liikevoitto segmenteittäin

            
        Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät 
milj. euroa Q4 2021 Q4 2020Muutos  Q4 2021 Q4 2020 
Foodservice Europe-Asia-Oceania 19,5 15,525 %  7,1 -10,5 
North America 33,9 32,25 %  -1,1 0,1 
Flexible Packaging 24,5 17,936 %  -3,1 -0,5 
Fiber Packaging 10,7 12,7-15 %  -0,5 -3,5 
Muut toiminnot -6,4 -5,5   -0,1 -10,5 
Konserni 82,2 72,813 %  2,3 -24,9 


Oikaistu liikevoittomarginaali segmenteittäin

         
  Q4 2021 Q3 2021Q2 2021Q1 2021Q4 2020 
Foodservice Europe-Asia-Oceania 7,7 % 8,5 %8,4 %8,5 %7,3 % 
North America 10,8 % 12,2 %13,0 %12,2 %11,8 % 
Flexible Packaging 7,1 % 6,0 %6,1 %8,1 %7,2 % 
Fiber Packaging 11,7 % 9,5 %10,3 %12,1 %14,8 % 
Konserni 8,2 % 8,5 %9,1 %9,6 %9,0 % 

Konsernin oikaistu liikevoitto kasvoi 82 milj. euroon (73 milj. euroa) ja raportoitu liikevoitto oli 84 milj. euroa (48 milj. euroa) vuosineljänneksellä. Oikaistu liikevoitto parani pääasiassa myynnin kasvun ja yrityskauppojen tukemana. Liikevoitto laski Fiber Packaging -segmentissä kohonneiden tuotantokustannusten takia. Konsernin oikaistu liikevoittomarginaali laski ja oli 8,2 % (9,0 %). Valuuttakurssien translaatiovaikutus konsernin liikevoittoon oli 2 milj. euroa (-5 milj. euroa).

Oikaistu liikevoitto ei sisällä vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä, jotka olivat 2,3 milj. euroa (-24,9 milj. euroa).


Oikaistu liikevoitto ja vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät

      
milj. euroa Q4 2021 Q4 2020 
Oikaistu liikevoitto 82,2 72,8 
Liiketoimintojen hankintoihin liittyvät kulut -0,3 -0,4 
Uudelleenjärjestelyjen voitot ja tappiot sisältäen niihin liittyvät käyttöomaisuuden alaskirjaukset 6,1 -14,0 
PPA poistot -2,0 - 
Riitojenratkaisuun liittyvät sovinto- ja oikeudelliset kulut -1,1 -10,5 
Omaisuusvahingot -0,4 - 
Laminorin yritysostoon liittyvä kertaluonteinen tulo - - 
Liikevoitto 84,5 47,9 

Nettorahoituskulut olivat 9 milj. euroa (6 milj. euroa) vuosineljänneksellä. Verokulut olivat 16 milj. euroa (9 milj. euroa). Neljännen vuosineljänneksen voitto oli 59 milj. euroa (32 milj. euroa). Oikaistu osakekohtainen tulos oli 0,54 euroa (0,48 euroa) ja raportoitu osakekohtainen tulos oli 0,56 euroa (0,30 euroa). Oikaistu osakekohtainen tulos on laskettu vuosineljänneksen oikaistun voiton perusteella. Vuosineljänneksen oikaistu voitto ei sisällä vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä, jotka olivat 1,1 milj. euroa (-19,3 milj. euroa).


Oikaistu voitto ja vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät

      
milj. euroa Q4 2021 Q4 2020 
Vuosineljänneksen oikaistu voitto emoyhtiön omistajille 56,8 50,4 
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät, jotka eivät sisälly oikaistuun liikevoittoon 2,3 -24,9 
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät, jotka liittyvät rahoituseriin -0,7 - 
Vertailukelpoisuuteen vaikuttaviin eriin liittyvät verot -0,5 5,6 
Vuosineljänneksen voitto emoyhtiön omistajille 57,9 31,0 


Tuloskehitys 2021

Liikevaihto segmenteittäin

       
milj. euroa 2021 2020Muutos 
Foodservice Europe-Asia-Oceania 941,8 829,114 % 
North America 1 160,3 1 138,92 % 
Flexible Packaging 1 166,6 1 050,811 % 
Fiber Packaging 333,6 307,88 % 
Sisäisen myynnin eliminointi -27,4 -24,8  
Konserni 3 574,9 3 301,88 % 


Liikevaihdon vertailukelpoinen kasvu segmenteittäin

       
  2021 20202019 
Foodservice Europe-Asia-Oceania 11 % -10 %4 % 
North America 6 % 1 %9 % 
Flexible Packaging 7 % 1 %3 % 
Fiber Packaging 2 % 9 %6 % 
Konserni 7 % -2 %6 % 

Konsernin liikevaihto kasvoi 8 % ja oli 3 575 milj. euroa (3 302 milj. euroa) katsauskauden aikana. Liikevaihdon vertailukelpoinen kasvu oli 7 %. Liikevaihto kasvoi erityisesti Foodservice Europe-Asia-Oceania -segmentissä tarjoilupakkausten kysynnän jatkuneen elpymisen ansiosta. Vähittäiskaupassa myytävien kertakäyttöastioiden myynti oli vahvaa North America -segmentissä. Vertailukelpoinen myynnin kasvu kehittyvillä markkinoilla oli 13 %. Valuuttakurssien translaatiovaikutus konsernin liikevaihtoon oli -54 milj. euroa (-89 milj. euroa) vuoden 2020 valuuttakursseihin verrattuna.


Oikaistu liikevoitto segmenteittäin

            
        Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät 
milj. euroa 2021 2020Muutos  2021 2020 
Foodservice Europe-Asia-Oceania 77,8 60,928 %  0,8 -30,0 
North America 139,1 136,62 %  -1,9 -6,5 
Flexible Packaging 79,8 80,7-1 %  -16,1 -6,2 
Fiber Packaging 36,4 37,4-3 %  -1,1 -5,2 
Muut toiminnot -17,8 -13,5   -1,0 11,0 
Konserni 315,3 302,14 %  -19,3 -36,8 


Oikaistu liikevoittomarginaali segmenteittäin

       
  2021 20202019 
Foodservice Europe-Asia-Oceania 8,3 % 7,3 %9,0 % 
North America 12,0 % 12,0 %9,7 % 
Flexible Packaging 6,8 % 7,7 %8,1 % 
Fiber Packaging 10,9 % 12,2 %9,9 % 
Konserni 8,8 % 9,1 %8,6 % 

Konsernin oikaistu liikevoitto kasvoi 315 milj. euroon (302 milj. euroa) ja raportoitu liikevoitto oli 296 milj. euroa (265 milj. euroa). Oikaistun liikevoiton kasvua tukivat myynnin kasvu, jatkunut toiminnan tehostaminen sekä hinnoittelutoimenpiteet. Oikaistua liikevoittoa heikensivät kohonneet tuotantokustannukset. Konsernin oikaistu liikevoittomarginaali heikkeni ja oli 8,8 % (9,1 %). Valuuttakurssien translaatiovaikutus konsernin liikevoittoon oli -6 milj. euroa (-8 milj. euroa).

Oikaistu liikevoitto ei sisällä vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä, jotka olivat -19,3 milj. euroa (-36,8 milj. euroa).


Oikaistu liikevoitto ja vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät

      
milj. euroa 2021 2020 
Oikaistu liikevoitto 315,3 302,1 
Liiketoimintojen hankintoihin liittyvät kulut -8,8 -1,0 
Uudelleenjärjestelyjen voitot ja tappiot sisältäen niihin liittyvät käyttöomaisuuden alaskirjaukset -6,0 -47,6 
PPA poistot -2,0 - 
Riitojenratkaisuun liittyvät sovinto- ja oikeudelliset kulut -1,5 -10,5 
Omaisuusvahingot -0,9 - 
Laminorin yritysostoon liittyvä kertaluonteinen tulo - 22,4 
Liikevoitto 296,0 265,3 

Nettorahoituskulut olivat 33 milj. euroa (28 milj. euroa). Verokulut olivat 60 milj. euroa (53 milj. euroa). Efektiivinen veroaste oli 23 % (23 %). Katsauskauden voitto oli 203 milj. euroa (184 milj. euroa). Oikaistu osakekohtainen tulos oli 2,07 euroa (1,95 euroa) ja raportoitu osakekohtainen tulos 1,91 euroa (1,69 euroa). Oikaistu osakekohtainen tulos on laskettu katsauskauden oikaistun voiton perusteella. Katsauskauden oikaistu voitto ei sisällä vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä, jotka olivat -17,1 milj. euroa (-26,2 milj. euroa).


Oikaistu voitto ja vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät

      
milj. euroa 2021 2020 
Tilikauden oikaistu voitto emoyhtiön omistajille 216,0 203,0 
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät, jotka eivät sisälly oikaistuun liikevoittoon -19,3 -36,8 
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät, jotka liittyvät rahoituseriin -2,9 3,0 
Vertailukelpoisuuteen vaikuttaviin eriin liittyvät verot 5,1 7,6 
Tilikauden voitto emoyhtiön omistajille 198,8 176,8 


Yritysostot ja divestoinnit

Huhtamäki ilmoitti 21.4.2021 sopineensa ostavansa johtavan kiinalaisen paperipussien, käärepapereiden ja taivekartonkipakkausten valmistajan Jiangsu Hihio-Art Packaging Co. Ltd:n. Yritysoston myötä Huhtamäki vahvistaa edelleen asemaansa Aasian johtavana elintarvikepakkausten toimittajana, sekä laajentaa tuotevalikoimaansa palvellakseen paremmin nykyisiä ja uusia asiakkaitaan Kiinan kasvavilla markkinoilla. Jiangsu Hihio-Art Packaging työllistää noin 200 työntekijää tuotantoyksikössään Xuzhoun kaupungissa Jiangsussa. Yksityisomisteisen yhtiön liikevaihto vuonna 2020 oli noin 20 miljoonaa euroa. Yrityskaupan velaton kauppahinta oli 31 miljoonaa euroa. Kauppa saatettiin päätökseen 11.6.2021 ja liiketoiminta on raportoitu osana Foodservice Europe-Asia-Oceania liiketoimintaa 11.6.2021 alkaen.

Huhtamäki ilmoitti 16.8.2021 sopineensa ostavansa Elif Holding A.Ş:n (Elif), joka on merkittävä Turkissa ja Egyptissä toimiva vastuullisten joustopakkausten toimittaja maailmanlaajuisille kuluttajatuoteyhtiöille. Huhtamäen vuoteen 2030 tähtäävän kasvustrategian mukaisesti hankinta tuo skaalaetuja strategisilla maantieteellisillä alueilla sekä tukee Huhtamäen työtä korkealle asettamiensa kestävän kehityksen päämääriensä saavuttamiseksi. Yritysosto laajentaa myös Huhtamäen teknologiakyvykkyyksiä ja tuotevalikoimaa, sekä mahdollistaa asiakkaiden entistä paremman palvelun. Hankitun yhtiön liikevaihto oli vuonna 2020 noin 163 milj. euroa (195 milj. Yhdysvaltain dollaria), ja se työllistää noin 1 500 ammattilaista kahdessa tuotantolaitoksessaan Istanbulissa, Turkissa ja Kairossa, Egyptissä. Nettovelaton kauppahinta oli 412 milj. euroa (483 milj. Yhdysvaltain dollaria). Kauppa saatettiin päätökseen 23.9.2021 ja liiketoiminta on raportoitu osana Huhtamäen joustopakkausliiketoimintaa 23.9.2021 alkaen.

Huhtamäki osti 30.11.2021 irlantilaisen yhteisyrityksensä Huhtamaki CupPrint Limitedin kokonaan perustajaosakkailta. Huhtamäki hankki 70 % enemmistön yhtiöstä (tuolloin Cup Print Unlimited Company) 31.5.2018. CupPrint on erikoistunut lyhyissä sarjoissa valmistettaviin ja nopeasti toimitettaviin asiakaspainettuihin kuppeihin. Sen verkkopalvelumalli mahdollistaa pienten tuotantosarjojen tehokkaan suunnittelun ja toimituksen. Hankittujen osakkeiden kauppahinta oli noin 11 milj. euroa. Liiketoiminta on raportoitu osana Foodservice Europe-Asia-Oceania -liiketoimintasegmenttiä kesäkuusta 2018 lähtien.

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

Huhtamäki ilmoitti 3.1.2022 hankkineensa Puolassa toimivan yhteisyrityksensä Huhtamaki Smith Anderson sp. z o.o. kokonaan omistukseensa Smith Anderson Group Ltd:ltä. Yritys valmistaa ja myy paperikasseja Itä-Euroopan markkinoille Huhtamäen tuotantolaitoksessa Puolan Czeladzissa. Paperipusseista on tullut yhä tärkeämpi osa Huhtamäen tuotetarjontaa ja yritysosto mahdollistaa investoinnit liiketoiminnan kasvattamiseksi Itä-Euroopassa. Lisäosakkeista ja tuotantokoneista maksettava kauppahinta oli noin 2 milj euroa. Liiketoiminta on raportoitu osana Foodservice Europe-Asia-Oceania -liiketoimintasegmenttiä toiminnan aloituksesta vuonna 2018 lähtien.

Näkymät vuodelle 2022

Konsernin liiketoimintaedellytysten odotetaan paranevan vuodesta 2021, vaikka toimintaympäristössä onkin edelleen epävakautta. Huhtamäen monipuolinen tuotevalikoima tarjoaa liiketoiminnalle vakautta, ja konsernin hyvä taloudellinen asema mahdollistaa kannattavien kasvumahdollisuuksien hyödyntämisen.

Osinkoehdotus

Huhtamäki Oyj:n jakokelpoinen oma pääoma 31.12.2021 oli 462 miljoonaa euroa (542 milj. euroa). Yhtiön hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle osinkoa jaettavaksi 0,94 euroa (0,92 euroa) osakkeelta.

Varsinainen yhtiökokous vuonna 2022

Huhtamäki Oyj:n varsinainen yhtiökokous (yhtiökokous) pidetään keskiviikkona 27.4.2022. Yhtiökokouksessa noudatetaan poikkeuksellisia kokousmenettelyjä väliaikaislain (375/2021) nojalla. Yhtiökokous pidetään ilman osakkeenomistajien tai heidän edustajiensa läsnäoloa, jotta yhtiön osakkeenomistajien, henkilökunnan ja muiden sidosryhmien terveys ja turvallisuus voidaan varmistaa. Osakkeenomistajilla on mahdollisuus seurata yhtiökokouksen jälkeen videolähetystä, jossa hallituksen puheenjohtaja ja muut yhtiön edustajat käyvät läpi yhtiön ajankohtaisia asioita.

Taloudellisten katsausten julkaisuajankohdat vuonna 2022

Huhtamäki julkaisee taloudelliset katsauksensa vuonna 2022 seuraavasti:

Osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2022         27.4.
Puolivuosikatsaus 1.1. - 30.6.2022         21.7.
Osavuosikatsaus 1.1. - 30.9.2022         21.10.

Tilinpäätös ja vuosikertomus vuodelta 2021 julkaistaan 28.2.2022 alkavalla viikolla.

Tämä tiedote on tiivistelmä Huhtamäki Oyj:n tilinpäätöstiedotteesta 1.1.-31.12.2021. Tilinpäätöstiedote on kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä ja lisäksi saatavilla myös yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.huhtamaki.fi.

Lisätietoja:
Thomas Geust, toimitusjohtajan sijainen, puh. 010 686 7880

HUHTAMÄKI OYJ
Konserniviestintä

Huhtamäestä
Huhtamäki on maailmanlaajuisesti johtava vastuullisten pakkausratkaisujen toimittaja, joka mahdollistaa hyvinvointia ja sujuvaa arkea kuluttajille ympäri maailmaa. Innovatiiviset tuotteemme suojaavat noutoruokaa ja elintarvikkeita, varmistaen niiden hygieenisyyden ja turvallisuuden, sekä ehkäisevät ruokahävikkiä. Toimimme kaikessa kestävää kehitystä edistäen. Olemme sitoutuneet saavuttamaan hiilineutraalin tuotannon ja suunnittelemaan kaikki tuotteemme kierrätettäviksi, kompostoitaviksi tai uudelleenkäytettäviksi vuoteen 2030 mennessä.

Olemme mukana UN Global Compact -yritysvastuualoitteessa ja EcoVadis on myöntänyt Huhtamäelle kultatason tunnustuksen vastuullisuustyöstämme. Tehdäksemme osamme ilmastonmuutoksen torjumiseksi olemme asettaneet Science Based Targets aloitteen hyväksymät ja varmentamat tieteeseen perustuvat ilmastotavoitteet.

Meillä on sadan vuoden historia ja vahva pohjoismainen perintö, ja toimimme 38 maassa ja 114 toimintapaikassa ympäri maailmaa. Arvomme Välitä, Uskalla, Tee valmiiksi ohjaavat toimintaamme ja auttavat 19 600 työntekijäämme saamaan aikaan muutosta siellä missä sitä tarvitaan. Vuonna 2021 liikevaihtomme oli 3,6 miljardia euroa. Huhtamäki-konsernin pääkonttori on Espoossa, ja emoyhtiö Huhtamäki Oyj on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. Lisätietoja siitä, kuinka kannamme vastuuta ruoan, ihmisten ja maapallon suojelemisesta löydät osoitteesta www.huhtamaki.com.

Liite


get_app Huhtamäki Oyj Tilinpäätöstiedote 2021