Huhtamäki Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.–31.3.2023: Vakaata kehitystä haastavassa markkinassa

HUHTAMÄKI OYJ OSAVUOSIKATSAUS 27.4.2023 KLO 8.30

Huhtamäki Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.–31.3.2023: Vakaata kehitystä haastavassa markkinassa

Q1 2023 lyhyesti

  • Liikevaihto pysyi vakaana ja oli 1 047 milj. euroon (1 050 milj. euroa)
  • Oikaistu liikevoitto oli 92 milj. euroa (98 milj. euroa); raportoitu liikevoitto 87 milj. euroa (94 milj. euroa)
  • Oikaistu osakekohtainen tulos oli 0,51 euroa (0,63 euroa); raportoitu osakekohtainen tulos 0,47 euroa (0,63 euroa)
  • Liikevaihdon vertailukelpoinen kasvu oli konsernitasolla 2 % ja kehittyvillä markkinoilla 0 %
  • Valuuttakurssien vaihtelujen vaikutus oli konsernin liikevaihtoon -0 milj. euroa ja liikevoittoon 1 milj. euroa

Avainluvut

     
milj. euroaQ1 2023Q1 2022Muutos2022
Liikevaihto1 047,11 049,7-0 %4 479,0
Vertailukelpoinen liikevaihdon kasvu2 %19 % 15 %
Oikaistu käyttökate1140,5146,6-4 %596,9
Prosentti113.4 %14.0 % 13.3 %
Käyttökate138,1144,6-5 %614,9
Oikaistu liikevoitto292,197,5-6 %395,1
Prosentti28.8 %9.3 % 8.8 %
Liikevoitto87,493,5-7 %405,3
Oikaistu osakekohtainen tulos, euroa30,510,63-19 %2,49
Osakekohtainen tulos, euroa0,470,63-25 %2,65
Oikaistu sijoitetun pääoman tuotto (ROI)210.7 %11.2 % 11.0 %
Oikaistu oman pääoman tuotto (ROE)313.7 %15.4 % 14.9 %
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI)11.0 %10.8 % 11.4 %
Oman pääoman tuotto (ROE)14.3 %14.6 % 15.7 %
Investoinnit65,276,4-15 %318,5
Vapaa rahavirta42,6-45,7>100%11,1
1 Ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä-2,4-2,0 18,0
2 Ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä-4,7-4,0 10,2
3 Ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä-3,90,3 16,0

Ellei toisin mainita, tässä tiedotteessa esitetyt vertailut liittyvät vuoden 2022 vastaavaan ajanjaksoon. Esitetyt sijoitetun pääoman tuottoa (ROI), oman pääoman tuottoa (ROE) ja sidotun pääoman tuottoa (RONA) kuvaavat tunnusluvut, sekä nettovelan suhde käyttökatteeseen, on laskettu liukuvana 12 kuukauden keskiarvona.

Yksittäisistä luvuista lasketut summat saattavat poiketa esitetyistä summista, koska taulukoissa esitetyt luvut ovat tarkkoja arvoja. Tunnusluvut on laskettu käyttäen tarkkoja arvoja.

Toimitusjohtaja Charles Héaulmé

”Vuoden 2023 ensimmäisen vuosineljänneksen kehitys vastasi vuoden 2022 loppupuolella nähtyä trendiä, jossa jatkuvat inflaatiopaineet vaikuttivat laajalti kulutukseen eri tuotekategorioissa ja maantieteellisillä alueilla. Ennakoitavammasta toimitusketjusta johtuen tilausmääriin vaikuttivat myös varastojen purkautuminen arvoketjussa ja paluu kausivaihteluihin.

Liiketoimintamme kehittyi ensimmäisellä vuosineljänneksellä edellisten vuosineljännesten tavoin ja yhtiön liikevaihto ja -voitto olivat vakaita. Alhaisemmista myyntimääristä huolimatta vertailukelpoinen liikevaihtomme kasvoi 2 % vuoden 2022 ensimmäiseen vuosineljännekseen verrattuna, hyvin pärjänneiden Fiber Packaging- ja Foodservice Europe-Asia-Oceania -segmenttien ansiosta. North America -segmentin tulos kasvoi normaalin kausivaihtelun paluusta huolimatta. Kysyntä Flexible Packaging-segmentissä jatkoi laskuaan erityisesti kehittyvien markkinoiden inflaation vaikutuksesta johtuen. Konsernin oikaistu liikevoitto oli 92 miljoonaa euroa ja se laski vertailukaudesta, alhaisempien myyntimäärien ja Venäjän toimintojen myynnin takia. Vapaa kassavirta parani merkittävästi 43 miljoonaan euroon käyttöpääoman paranemisen vauhdittamana. Strategiamme mukaisesti olemme jatkaneet investointeja kasvuun ja innovaatioihin. Markkinatilanteen ollessa haastava, keskitymme kannattavuuden puolustamiseen ja kassavirran varmistamiseen. Tästä johtuen olemme kiihdyttäneet toiminnan tehostamista.

Maaliskuussa julkaisimme pääomamarkkinapäivässämme päivitetyn vuoden 2030 kasvustrategiamme ja pitkän aikavälin taloudelliset päämäärämme. Pakkausala on maailmanlaajuisessa muutoksessa kuluttajien muuttuvien odotusten johdosta. Huomiota kiinnitetään yhä enemmän vastuullisiin pakkausratkaisuihin ja niiden innovatiivisiin toiminnallisuuksiin. Tämä luo meille kannattavia kasvumahdollisuuksia ja asettaa lisävaatimuksia teknologiavetoisille innovaatioille. Hyödyntääksemme näitä mahdollisuuksia, strategiamme keskittyy neljään osa-alueeseen: kannattavien ydinliiketoimintojen kasvattamiseen, vastuullisten blueloop™ innovaatioiden kehittämiseen yhteistyössä asiakkaiden kanssa, maailmanlaajuisten toimintojen suorituskyvyn ensiluokkaisuuteen ja tarvittaviin strategisiin kyvykkyyksiin investoimiseen onnistuneen globaalin transformaation toteuttamiseksi.

Kiitän henkilöstöämme heidän intohimoisesta sitoutumisestaan ​​kasvustrategiamme toteuttamiseen saavuttaaksemme vuoden 2030 päämäärämme olla ykkösvalinta vastuullisten pakkausratkaisujen alalla. Innovaatioihin keskittyminen ja kykymme toimia isossa mittakaavassa erottavat ja asemoivat meidät hyvin hyödyntämään elintarvike- ja päivittäistavarapakkausten kasvumahdollisuuksia.”

Tuloskehitys Q1 2023

Liikevaihto segmenteittäin

     
milj. euroaQ1 2023Q1 2022Muutos 
Foodservice Europe-Asia-Oceania256,2254,71 % 
North America358,1337,56 % 
Flexible Packaging349,1377,7-8 % 
Fiber Packaging86,990,9-4 % 
Sisäisen myynnin eliminointi-3,1-11,1  
Konserni 1 047,11 049,7-0 % 


Liikevaihdon vertailukelpoinen kasvu segmenteittäin

      
 Q1 2023Q4 2022Q3 2022Q2 2022Q1 2022
Foodservice Europe-Asia-Oceania11 %15 %22 %18 %18 %
North America2 %10 %10 %14 %24 %
Flexible Packaging-5 %1 %20 %19 %18 %
Fiber Packaging17 %17 %19 %16 %8 %
Konserni2 %9 %17 %17 %19 %

Konsernin liikevaihto pysyi vakaana ja oli 1 047 milj. euroa (1 050 milj. euroa) vuosineljänneksen aikana, ja heikenetyneet myyntimäärät vaikuttivat liikevaihtoon negatiivisesti. Lisäksi normaalin vuodensisäisen kausivaihtelun palautuminen vaikutti kysynnän ajoitukseen. Liikevaihdon vertailukelpoinen kasvu oli 2 %. Vertailukelpoinen kasvu oli vahvinta Fiber Packaging ja  Foodservice Europe-Asia-Oseania -segmenteissä. Vertailukelpoinen myynnin kasvu kehittyvillä markkinoilla oli 0 %. Valuuttakurssien translaatiovaikutus konsernin liikevaihtoon oli -0 milj. euroa (35 milj. euroa) vuoden 2022 valuuttakursseihin verrattuna.

Oikaistu liikevoitto segmenteittäin

      
    Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät
milj. euroaQ1 2023Q1 2022MuutosQ1 2023Q1 2022
Foodservice Europe-Asia-Oceania21,225,6-17 %-1,5-0,0
North America42,538,89 %--0,0
Flexible Packaging21,429,4-27 %-2,8-2,8
Fiber Packaging10,57,540 %-0,3-0,0
Muut toiminnot-3,5-3,8 -0,1-1,1
Konserni 92,197,5-6 %-4,7-4,0

                                                                                                                

Oikaistu liikevoittomarginaali segmenteittäin

      
 Q1 2023Q4 2022Q3 2022Q2 2022Q1 2022
Foodservice Europe-Asia-Oceania8.3 %9.1 %10.2 %8.7 %10.0 %
North America11.9 %12.8 %11.2 %11.2 %11.5 %
Flexible Packaging6.1 %4.2 %6.2 %6.9 %7.8 %
Fiber Packaging12.1 %12.7 %9.6 %13.4 %8.2 %
Konserni8.8 %8.5 %8.6 %9.0 %9.3 %

Konsernin oikaistu liikevoitto laski 92 milj. euroon (98 milj. euroa) ja raportoitu liikevoitto oli 87 milj. euroa (94 milj. euroa). Oikaistu liikevoitto laski pääosin alhaisemmista myyntimääristä ja Venäjän toimintojen myynnistä johtuen. Konsernin oikaistu liikevoittomarginaali heikkeni ja oli 8.8 % (9.3 %). Valuuttakurssien translaatiovaikutus konsernin liikevoittoon oli 1 milj. euroa (3 milj. euroa).

Oikaistu liikevoitto ei sisällä vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä, jotka olivat -4,7 milj. euroa (-4,0 milj. euroa), mukaan lukien toiminnan tehostamiseen liittyviä kuluja.

Oikaistu liikevoitto ja vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät

   
milj. euroaQ1 2023Q1 2022
Oikaistu liikevoitto92,197,5
Liiketoimintojen hankintoihin liittyvät kulut-0,1-0,6
Uudelleenjärjestelyjen voitot ja tappiot sisältäen niihin liittyvät käyttöomaisuuden alaskirjaukset-2,3-1,4
PPA poistot-2,2-1,9
Riitojenratkaisuun liittyvät sovinto- ja oikeudelliset kulut-0,1-0,1
Liikevoitto87,493,5

Nettorahoituskulut olivat 19 milj. euroa (3 milj. euroa). Kasvu johtui korkeammista koroista ja muista rahoituskustannuksista. Verokulut olivat 16 milj. euroa (22 milj. euroa). Vastaava veroaste oli 24 % (24 %). Ensimmäisen vuosineljänneksen voitto oli 52 milj. euroa (69 milj. euroa). Oikaistu osakekohtainen tulos oli 0,51 euroa (0,63 euroa) ja raportoitu osakekohtainen tulos oli 0,47 euroa (0,63 euroa). Oikaistu osakekohtainen tulos on laskettu vuosineljänneksen oikaistun voiton perusteella. Vuosineljänneksen oikaistu voitto ei sisällä vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä, jotka olivat -3,9 milj. euroa (0,3 milj. euroa).

Oikaistu voitto ja vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät

   
milj. euroaQ1 2023Q1 2022
Vuosineljänneksen oikaistu voitto emoyhtiön omistajille53,465,7
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät, jotka eivät sisälly oikaistuun liikevoittoon-4,7-4,0
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät, jotka liittyvät rahoituseriin-0,44,4
Vertailukelpoisuuteen vaikuttaviin eriin liittyvät verot1,2-0,1
Vuosineljänneksen voitto emoyhtiön omistajille49,566,0

Ukrainassa käytävän sodan vaikutukset ja Venäjän toimintojen myynti

Huhtamäki ilmoitti 2.9.2022 myyneensä Venäjän liiketoimintonsa Espetina Ltd:lle. Espetina on Alexander Govorin ja Iury Kushnerovin omistama holding-yhtiö. Transaktio on saatu päätökseen. Nettovelaton kauppahinta oli 151 miljoonaa euroa. Myynnin seurauksena Huhtamäki kirjasi 44,5 miljoonan euron myyntivoiton kolmannen ja neljännen vuosineljänneksen aikana. Yrityskauppaan kuului neljä tuotantoyksikköä Venäjällä, jotka työllistivät 724 henkilöä. Venäjän toimintojen vuoden 2021 liikevaihto oli 99,5 miljoonaa euroa, mikä oli alle kolme prosenttia konsernin liikevaihdosta.

Venäjällä sijaitsevat tehtaat palvelivat pääosin paikallista markkinaa, joskin pieni osa tuotannosta meni vientiin. Myynnin myötä Huhtamäellä ei ole enää toimintoja Venäjällä.

Huhtamäellä on toimintaa Ukrainassa mutta ei Valko-Venäjällä. Ukrainassa yhtiöllä on yksi tehdas, joka on palvellut lähinnä paikallisia markkinoita. Sen liikevaihdolla ennen sotaa oli vain vähäinen vaikutus konsernitason liikevaihtoon.

Näkymät vuodelle 2023 (muuttumaton)

Konsernin liiketoimintaedellytysten odotetaan säilyvän suhteellisen vakaina toimintaympäristön jatkuvasta epävakaudesta huolimatta. Huhtamäen monipuolinen tuotevalikoima tarjoaa liiketoiminnalle vakautta, ja konsernin hyvä taloudellinen asema mahdollistaa kannattavien pitkän aikavälin kasvumahdollisuuksien hyödyntämisen.

Varsinainen yhtiökokous vuonna 2023

Huhtamäki Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään torstaina 27.4.2023 klo 11.00 Scandic Marina Congress Centerissä, osoitteessa Katajanokanlaituri 6, Helsinki.

Puhelinkonferenssi

Huhtamäki järjestää yhdistetyn audiocastin ja puhelinkonferenssin 27.4.2023 kello 9. Tilaisuudessa Huhtamäen toimitusjohtaja Charles Héaulmé ja CFO Thomas Geust esittelevät tuloksen, ja tulosesityksen jälkeen on varattu aikaa kysymyksille. Tilaisuus pidetään englanniksi, ja sitä voi seurata reaaliajassa osoitteessa: https://huhtamaki.videosync.fi/2023-q1.

Linkki puhelinkonferenssiin on osoitteessa https://palvelu.flik.fi/teleconference/?id=10010470. Konferenssiin osallistuminen edellyttää rekisteröitymistä. Rekisteröitymisen jälkeen saa puhelinnumerot ja PIN-koodin puheluun.

Audiocast-tallenne on saatavilla pian puhelun päätyttyä osoitteessa www.huhtamaki.fi/sijoittajat.

Taloudellisten katsausten julkaisuajankohdat vuonna 2023

Huhtamäki julkaisee taloudelliset katsauksensa vuonna 2023 seuraavasti:

Puolivuosikatsaus 1.1. - 30.6.2023             20.7.

Osavuosikatsaus 1.1. - 30.9.2023                20.10.

Tämä tiedote on tiivistelmä Huhtamäki Oyj:n osavuosikatsauksesta 1.1.-31.3.2023. Osavuosikatsaus on kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä ja lisäksi saatavilla myös yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.huhtamaki.fi.

Lisätietoja:

Kristian Tammela, sijoittajasuhdejohtaja, puh. 010 686 7058

HUHTAMÄKI OYJ

Konserniviestintä

Huhtamäestä

Huhtamäki on maailmanlaajuisesti johtava vastuullisten pakkausratkaisujen toimittaja. Innovatiiviset tuotteemme suojaavat noutoruokaa, elintarvikkeita ja hygieniatuotteita. Varmistamalla ruoan hygieenisyyden ja turvallisuuden tuotteemme edistävät ruoan saatavuutta ja kohtuuhintaisuutta sekä ehkäisevät ruokahävikkiä. Toimimme kaikessa kestävää kehitystä edistäen. Olemme sitoutuneet saavuttamaan hiilineutraalin tuotannon ja suunnittelemaan kaikki tuotteemme kierrätettäviksi, kompostoitaviksi tai uudelleenkäytettäviksi vuoteen 2030 mennessä. Meidän blueloopTM:n vastuulliset pakkausratkaisut ovat johtavia maailmassa ja suunniteltu kiertotalouteen sopiviksi.

Olemme mukana UN Global Compact -yritysvastuualoitteessa, saimme arvosanan ’A’ MSCI ESG Ratings -arvioinnissa ja EcoVadis on myöntänyt Huhtamäelle kultatason tunnustuksen vastuullisuustyöstämme. Tehdäksemme osamme ilmastonmuutoksen torjumiseksi olemme asettaneet Science Based Targets aloitteen hyväksymät ja varmentamat tieteeseen perustuvat ilmastotavoitteet.

Meillä on sadan vuoden historia ja vahva pohjoismainen perintö, ja toimimme 37 maassa ja 116 toimintapaikassa ympäri maailmaa. Arvomme Välitä, Uskalla, Tee valmiiksi ohjaavat toimintaamme ja auttavat noin 19 000 työntekijäämme saamaan aikaan muutosta siellä missä sitä tarvitaan. Vuonna 2022 liikevaihtomme oli 4,5 miljardia euroa. Huhtamäki-konsernin pääkonttori on Espoossa, ja emoyhtiö Huhtamäki Oyj on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. Lisätietoja siitä, kuinka kannamme vastuuta ruoan, ihmisten ja maapallon suojelemisesta löydät osoitteesta www.huhtamaki.com.

Liite


get_app Q1 2023 Interim Report_Finnish