Huhtamäki Oyj:n puolivuosikatsaus 1.1.– 30.6.2023: Vakaa suoritustaso haastavassa markkinassa

HUHTAMÄKI OYJ PUOLIVUOSIKATSAUS 20.7.2023 KLO 8.30

Huhtamäki Oyj:n puolivuosikatsaus 1.1.– 30.6.2023: Vakaa suoritustaso haastavassa markkinassa

Q2 2023 lyhyesti

 • Liikevaihto laski 8 % 1 052 milj. euroon (1 147 milj. euroa)
 • Oikaistu liikevoitto oli 93 milj. euroa (103 milj. euroa); raportoitu liikevoitto 55 milj. euroa (97 milj. euroa)
 • Oikaistu osakekohtainen tulos oli 0,55 euroa (0,63 euroa); raportoitu osakekohtainen tulos 0,24 euroa (0,58 euroa)
 • Liikevaihdon vertailukelpoinen kasvu oli konsernitasolla -2 % ja kehittyvillä markkinoilla -2 %
 • Valuuttakurssien vaihtelujen vaikutus oli konsernin liikevaihtoon -38 milj. euroa ja liikevoittoon -3 milj. euroa

H1 2023 lyhyesti

 • Liikevaihto laski 4 % 2 099 milj. euroon (2 197 milj. euroa)
 • Oikaistu liikevoitto oli 185 milj. euroa (200 milj. euroa); raportoitu liikevoitto 142 milj. euroa (190 milj. euroa)
 • Oikaistu osakekohtainen tulos oli 1,06 euroa (1,26 euroa); raportoitu osakekohtainen tulos 0,72 euroa (1,21 euroa)
 • Liikevaihdon vertailukelpoinen kasvu oli konsernitasolla 0 % ja kehittyvillä markkinoilla -1 %
 • Valuuttakurssien vaihtelujen vaikutus oli konsernin liikevaihtoon -39 milj. euroa ja liikevoittoon -2 milj. euroa
 • Investoinnit olivat 134 milj. euroa (128 milj. euroa)
 • Vapaa rahavirta oli 71 milj. euroa (-66 milj. euroa)

Avainluvut

           
milj. euroa Q2 2023Q2 2022 Muutos H1 2023H1 2022Muutos2022
Liikevaihto 1 051,71 147,3 -8 % 2 098,82 197,0-4 %4 479,0
Vertailukelpoinen liikevaihdon kasvu -2 %17 %   0 %18 % 15 %
Oikaistu käyttökate1 141,2153,8 -8 % 281,7300,4-6 %596,9
Prosentti1 13.4 %13.4 %   13.4 %13.7 % 13.3 %
Käyttökate  132,1149,2 -12 % 270,1293,8-8 %614,9
Oikaistu liikevoitto2 92,7102,7 -10 % 184,8200,3-8 %395,1
Prosentti2 8.8 %9.0 %   8.8 %9.1 % 8.8 %
Liikevoitto 54,796,5 -43 % 142,1190,1-25 %405,3
Oikaistu osakekohtainen tulos, euroa3 0,550,63 -12 % 1,061,26-15 %2,49
Osakekohtainen tulos, euroa 0,240,58 -58 % 0,721,21-41 %2,65
Oikaistu sijoitetun pääoman tuotto (ROI)2      10.4 %11.1 % 11.0 %
Oikaistu oman pääoman tuotto (ROE)3      13.1 %15.4 % 14.9 %
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI)      9.8 %10.7 % 11.4 %
Oman pääoman tuotto (ROE)      12.3 %14.5 % 15.7 %
Investoinnit 69,051,5 34 % 134,2127,95 %318,5
Vapaa rahavirta 28,3-20,0 >100 % 70,9-65,7>100 %11,1
1 Ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä -9,1-4,6   -11,5-6,6 18,0
2 Ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä -38,0-6,2   -42,7-10,2 10,2
3 Ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä -32,3-4,5   -36,2-4,2 16,0

Ellei toisin mainita, tässä tiedotteessa esitetyt vertailut liittyvät vuoden 2022 vastaavaan ajanjaksoon. Esitetyt sijoitetun pääoman tuottoa (ROI), oman pääoman tuottoa (ROE) ja sidotun pääoman tuottoa (RONA) kuvaavat tunnusluvut, sekä nettovelan suhde käyttökatteeseen, on laskettu liukuvana 12 kuukauden keskiarvona.

Vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä ovat muun muassa olennaiset uudelleenjärjestelykulut ja yrityshankintoihin liittyvät erät (liiketoimintojen hankintoihin ja myynteihin liittyvät voitot ja tappiot, yrityskauppoihin liittyvät palkkiot, merkittävät kauppahinnan allokaatiot varastoihin ja merkittävät kauppahinnan allokaatioiden poistot aineettomista hyödykkeistä sekä muutokset ehdollisessa kauppahinnassa) sekä merkittävät arvonalentumistappiot ja niiden peruutukset, aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden myynteihin liittyvät voitot tai tappiot sekä viranomaisten langettamat sakot ja rangaistusmaksut.

Yksittäisistä luvuista lasketut summat saattavat poiketa esitetyistä summista, koska taulukoissa esitetyt luvut ovat tarkkoja arvoja. Tunnusluvut on laskettu käyttäen tarkkoja arvoja.

Toimitusjohtaja Charles Héaulmé

“Markkinaympäristö pysyi vaisuna vuoden 2023 toisella neljänneksellä, kun inflaatiopaineet vaikuttivat laajalti kulutukseen eri tuotekategorioissa ja maantieteellisillä alueilla. Asiakkkaiden varastojen purkautuminen vaikutti edelleen myyntimääriin toisella vuosineljänneksellä, vaikkakin vähemmän kuin ensimmäisellä neljänneksellä.

Yhtiön taloudellinen kehitys toisella vuosineljänneksellä oli vuoden 2023 ensimmäisen neljänneksen mukainen, mutta se oli kuitenkin heikompi kuin edellisvuonna. Markkinatilanne jatkui haastavana, mikä johti alhaisempiin myyntimääriin. Vertailukelpoinen liikevaihtomme laski 2 % toisella vuosineljänneksellä, mutta pysyi vakaana ensimmäisen vuosipuoliskon aikana. Oikaistu liiketulos laski 10 % toisella vuosineljänneksellä ja 8 % vuoden ensimmäisellä puoliskolla pääasiassa myyntimäärien laskusta ja Venäjän toimintojen myymisestä johtuen. Vapaa kassavirta parani laskeneen käyttöpääoman ansiosta, ollen 28 miljoonaa euroa toisella vuosineljänneksellä ja 71 miljoonaa euroa ensimmäisellä vuosipuoliskolla.

North America -segmentin oikaistu liiketulos oli vahva toisella vuosineljänneksellä. Lisäksi Foodservice Europe-Asia-Oceania ja Fiber Packaging -segmentit pärjäsivät hyvin. Flexible Packaging -segmentin kysyntä kuitenkin heikkeni edelleen erityisesti inflaatiopaineiden takia.

Teemme määrätietoisia toimenpiteitä Flexible Packaging -segmentin tuloksen parantamiseksi. Näitä toimenpiteitä ovat toimintamallimme optimointi, työn tuottavuuden parantaminen ja tuotannon tehostaminen. Kesäkuussa ilmoitimme aikomuksesta sulkea tuotantolaitos Prahassa, Tšekin tasavallassa. Olemme myös käynnistäneet Intiassa pienempien tuotantolaitostemme yhdistämistä suurempiin laitoksiin. Koko konsernissa olemme jatkaneet aktiivista tuottavuuden parantamista keskittyen koneiden käyttöasteeseen, materiaalihukan vähentämiseen ja työn tehokkuuteen. Henkilöstömäärämme laski edellisvuodesta 1 700:lla, Venäjän toimintojen myymisen ja kilpailukyvyn vahvistamiseen tähtäävien toimenpiteiden johdosta.

Jatkamme edelleen 2030-strategiamme toteuttamista investoimalla kasvuun ja innovaatioihin. Kasvatamme kuluvan vuoden aikana tuotantokapasiteettiamme, kuten ruokailuvälineiden valmistukseen Pohjois-Amerikassa, kuitukansien valmistukseen Euroopassa, kananmunapakkausten valmistukseen Pohjois-Amerikassa ja Etelä-Afrikassa sekä Nespresson kotona kompostoitavien kapseleiden valmistukseen Alankomaissa. Olemme hiljattain ilmoittaneet North America -segmentin tarjoilupakkaustuotannon laajentamisesta Parisissa, Texasissa vastataksemme kartonkipakkausten kasvavaan kysyntään. Nämä projektit havainnollistavat strategiaamme kasvattaa tuottoisaa ydinliiketoimintaamme ja innovoida vastuullisia pakkausratkaisuja.”

Tuloskehitys Q2 2023

Liikevaihto segmenteittäin

     
milj. euroaQ2 2023Q2 2022Muutos 
Foodservice Europe-Asia-Oceania270,9288,8-6 % 
North America373,2374,8-0 % 
Flexible Packaging327,9390,7-16 % 
Fiber Packaging86,195,4-10 % 
Sisäisen myynnin eliminointi-6,5-2,5  
Konserni 1 051,71 147,3-8 % 

Liikevaihdon vertailukelpoinen kasvu segmenteittäin

      
 Q2 2023Q1 2023Q4 2022Q3 2022Q2 2022
Foodservice Europe-Asia-Oceania5 %11 %15 %22 %18 %
North America1 %2 %10 %10 %14 %
Flexible Packaging-11 %-5 %1 %20 %19 %
Fiber Packaging7 %17 %17 %19 %16 %
Konserni-2 %2 %9 %17 %17 %

Konsernin liikevaihto laski 8 % ja oli 1 052 milj. euroa (1 147 milj. euroa) vuosineljänneksen aikana. Liikevaihdon vertailukelpoinen kasvu oli -2 %. Kokonaiskysyntä oli vaisu inflaatiosta johtuen. Liikevaihdon lasku johtui myyntimäärien laskusta ja valuuttakurssimuutoksista, kun taas hinnoittelulla oli positiivinen vaikutus. Venäjän toimintojen myymisellä oli negatiivinen vaikutus liikevaihtoon. Vertailukelpoinen myynnin kasvu kehittyvillä markkinoilla oli -2 %. Valuuttakurssien translaatiovaikutus konsernin liikevaihtoon oli -38 milj. euroa (68 milj. euroa) vuoden 2022 valuuttakursseihin verrattuna.

Oikaistu liikevoitto segmenteittäin

      
    Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät
milj. euroaQ2 2023Q2 2022MuutosQ2 2023Q2 2022
Foodservice Europe-Asia-Oceania 25,025,3-1 %-0,5-3,5
North America45,441,98 %-0,0-
Flexible Packaging16,026,9-41 %-36,5-2,3
Fiber Packaging9,312,8-27 %-0,8-0,3
Muut toiminnot-3,0-4,2 -0,1-0,1
Konserni 92,7102,7-10 %-38,0-6,2

 Oikaistu liikevoittomarginaali segmenteittäin

      
 Q2 2023Q1 2023Q4 2022Q3 2022Q2 2022
Foodservice Europe-Asia-Oceania9.2 %8.3 %9.1 %10.2 %8.7 %
North America12.2 %11.9 %12.8 %11.2 %11.2 %
Flexible Packaging4.9 %6.1 %4.2 %6.2 %6.9 %
Fiber Packaging10.8 %12.1 %12.7 %9.6 %13.4 %
Konserni8.8 %8.8 %8.5 %8.6 %9.0 %

Konsernin oikaistu liikevoitto laski 93 milj. euroon (103 milj. euroa) ja raportoitu liikevoitto oli 55 milj. euroa (97 milj. euroa) vuosineljänneksellä. Oikaistu liikevoitto laski pääasiassa alhaisempien myyntimäärien ja Venäjän toimintojen myymisen takia. Konsernin oikaistu liikevoittomarginaali laski ja oli 8.8 % (9.0 %). Valuuttakurssien translaatiovaikutus konsernin liikevoittoon oli -3 milj. euroa (6 milj. euroa).

Oikaistu liikevoitto ei sisällä vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä, jotka olivat -38,0 milj. euroa (-6,2 milj. euroa). Merkittävin muutos vertailukelpoisuuteen vaikuttavissa erissä on Flexible Packaging -segmentin suunniteltu tuotantolaitoksen sulkeminen Prahassa, Tšekin tasavallassa.

Oikaistu liikevoitto ja vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät

   
milj. euroaQ2 2023Q2 2022
Oikaistu liikevoitto92,7102,7
Liiketoimintojen hankintoihin liittyvät kulut-0,20,0
Uudelleenjärjestelyjen voitot ja tappiot sisältäen niihin liittyvät käyttöomaisuuden alaskirjaukset-3,0-3,6
PPA poistot-2,2-1,5
Riitojenratkaisuun liittyvät sovinto- ja oikeudelliset kulut-0,1-0,1
Prahan tehtaan sulkemiseen liittyvä kulu-32,5-
Tappiot omaisuusvahingoista--1,0
Liikevoitto54,796,5

Nettorahoituskulut olivat 15 milj. euroa (12 milj. euroa) vuosineljänneksellä. Korkeammat kulut johtuivat korkojen noususta. Verokulut olivat 13 milj. euroa (22 milj. euroa), sillä tulos ennen veroja laski. Vuosineljänneksen voitto oli 27 milj. euroa (63 milj. euroa). Oikaistu osakekohtainen tulos oli 0,55 euroa (0,63 euroa) ja raportoitu osakekohtainen tulos oli 0,24 euroa (0,58 euroa). Oikaistu osakekohtainen tulos on laskettu vuosineljänneksen oikaistun voiton perusteella. Vuosineljänneksen oikaistu voitto ei sisällä vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä, jotka olivat -32,3 milj. euroa (-4,5 milj. euroa).

Oikaistu voitto ja vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät

   
milj. euroaQ2 2023Q2 2022
Vuosineljänneksen oikaistu voitto emoyhtiön omistajille57,665,3
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät, jotka eivät sisälly oikaistuun liikevoittoon-38,0-6,2
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät, jotka liittyvät rahoituseriin 0,00,3
Vertailukelpoisuuteen vaikuttaviin eriin liittyvät verot5,71,5
Vuosineljänneksen voitto emoyhtiön omistajille25,360,8

Tuloskehitys H1 2023

Liikevaihto segmenteittäin

     
milj. euroaH1 2023H1 2022Muutos 
Foodservice Europe-Asia-Oceania527,1543,5-3 % 
North America731,4712,33 % 
Flexible Packaging677,0768,4-12 % 
Fiber Packaging173,0186,4-7 % 
Sisäisen myynnin eliminointi-9,6-13,6  
Konserni 2 098,82 197,0-4 % 

Liikevaihdon vertailukelpoinen kasvu segmenteittäin

    
 H1 2023H1 2022H1 2021
Foodservice Europe-Asia-Oceania8 %18 %17 %
North America1 %19 %4 %
Flexible Packaging-8 %19 %3 %
Fiber Packaging11 %12 %3 %
Konserni0 %18 %6 %

Konsernin liikevaihto laski 4 % ja oli 2 099 milj. euroa (2 197 milj. euroa) katsauskauden aikana. Liikevaihdon vertailu­kelpoinen kasvu oli 0 %. Kokonaiskysyntä oli vaisu inflaatiosta johtuen. Liikevaihdon lasku johtui myyntimäärien laskusta ja valuuttakurssimuutoksista, kun taas hinnoittelulla oli positiivinen vaikutus. Venäjän toimintojen myymisellä oli negatiivinen vaikutus liikevaihtoon.  Vertailukelpoinen myynnin kasvu kehittyvillä markkinoilla oli -1 %. Valuuttakurssien translaatiovaikutus konsernin liikevaihtoon oli -39 milj. euroa (103 milj. euroa) vuoden 2022 valuuttakursseihin verrattuna.

Oikaistu liikevoitto segmenteittäin

       
     Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät
milj. euroaH1 2023H1 2022Muutos H1 2023H1 2022
Foodservice Europe-Asia-Oceania 46,250,9-9 % -2,0-3,5
North America87,980,89 % -0,0-0,0
Flexible Packaging37,356,4-34 % -39,4-5,1
Fiber Packaging19,820,3-3 % -1,1-0,3
Muut toiminnot-6,5-8,0  -0,2-1,2
Konserni 184,8200,3-8 % -42,7-10,2

Oikaistu liikevoittomarginaali segmenteittäin

    
 H1 2023H1 2022H1 2021
Foodservice Europe-Asia-Oceania8.8 %9.4 %8.5 %
North America12.0 %11.3 %12.6 %
Flexible Packaging5.5 %7.3 %7.1 %
Fiber Packaging11.4 %10.9 %11.2 %
Konserni8.8 %9.1 %9.3 %

Konsernin oikaistu liikevoitto laski 185 milj. euroon (200 milj. euroa), ja raportoitu liikevoitto oli 142 milj. euroa (190 milj. euroa). Oikaistu liikevoitto laski alhaisempien myyntimäärien ja Venäjän liiketoiminnan myynnin vuoksi. Konsernin oikaistu liikevoittomarginaali laski ja oli 8,8% (9.1 %). Valuuttakurssien translaatiovaikutus konsernin liikevoittoon oli -2 milj. euroa (9 milj. euroa).

Oikaistu liikevoitto ei sisällä vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä, jotka olivat -42,7 milj. euroa (-10,2 milj. euroa). Merkittävin muutos vertailukelpoisuuteen vaikuttavissa erissä on Flexible Packaging -segmentin suunniteltu tuotantolaitoksen sulkeminen Prahassa, Tšekin tasavallassa.

Oikaistu liikevoitto ja vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät

   
milj. euroaH1 2023H1 2022
Oikaistu liikevoitto184,8200,3
Liiketoimintojen hankintoihin liittyvät kulut-0,3-0,5
Uudelleenjärjestelyjen voitot ja tappiot sisältäen niihin liittyvät käyttöomaisuuden alaskirjaukset-5,3-5,0
PPA poistot-4,4-3,4
Riitojenratkaisuun liittyvät sovinto- ja oikeudelliset kulut-0,1-0,2
Prahan tehtaan sulkemiseen liittyvä kulu-32,5-
Tappiot omaisuusvahingoista--1,0
Liikevoitto142,1190,1

Nettorahoituskulut olivat 34 milj. euroa (15 milj. euroa) ja nousun syynä oli korkeammat korot ja muut rahoituskustannukset. Verokulut olivat 29 milj. euroa (44 milj. euroa). Efektiivinen veroaste oli 26 % (25 %). Veroasteen kasvu johtui vähennyskelvottomasta liikearvon alaskirjauksesta liittyen Flexible Packaging -segmentin suunniteltuun tuotantolaitoksen sulkemiseen Prahassa. Katsauskauden voitto oli 79 milj. euroa (131 milj. euroa). Oikaistu osakekohtainen tulos oli 1,06 euroa (1,26 euroa) ja raportoitu osakekohtainen tulos 0,72 euroa (1,21 euroa). Oikaistu osakekohtainen tulos on laskettu katsauskauden oikaistun voiton perusteella. Katsauskauden oikaistu voitto ei sisällä vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä, jotka olivat -36,2 milj. euroa (-4,2 milj. euroa).


Oikaistu voitto ja vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät

   
milj. euroaH1 2023H1 2022
Tilikauden oikaistu voitto emoyhtiön omistajille111,0131,0
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät, jotka eivät sisälly oikaistuun liikevoittoon-42,7-10,2
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät, jotka liittyvät rahoituseriin -0,44,6
Vertailukelpoisuuteen vaikuttaviin eriin liittyvät verot6,91,4
Tilikauden voitto emoyhtiön omistajille74,8126,8

Näkymät vuodelle 2023 (muuttumaton)

Konsernin liiketoimintaedellytysten odotetaan säilyvän suhteellisen vakaina toimintaympäristön jatkuvasta epävakaudesta huolimatta. Huhtamäen monipuolinen tuotevalikoima tarjoaa liiketoiminnalle vakautta, ja konsernin hyvä taloudellinen asema mahdollistaa kannattavien pitkän aikavälin kasvumahdollisuuksien hyödyntämisen.

Puhelinkonferenssi

Huhtamäki järjestää yhdistetyn audiocastin ja puhelinkonferenssin 20.7.2023 kello 9.30. Tilaisuudessa Huhtamäen toimitusjohtaja Charles Héaulmé ja CFO Thomas Geust esittelevät tuloksen, ja tulosesityksen jälkeen on varattu aikaa kysymyksille. Tilaisuus pidetään englanniksi, ja sitä voi seurata suorana osoitteessa: https://huhtamaki.videosync.fi/2023-q2.

Linkki puhelinkonferenssiin on osoitteessa https://palvelu.flik.fi/teleconference/?id=10010471. Konferenssiin osallistuminen edellyttää rekisteröitymistä. Rekisteröitymisen jälkeen saa puhelinnumerot ja PIN-koodin puheluun.

Audiocast-tallenne on saatavilla pian puhelun päätyttyä osoitteessa www.huhtamaki.fi/sijoittajat.

Taloudellisten katsausten julkaisuajankohdat vuonna 2023

Huhtamäki julkaisee taloudelliset katsauksensa vuonna 2023 seuraavasti:                        

Osavuosikatsaus 1.1. - 30.9.2023        20.10.

Tämä tiedote on tiivistelmä Huhtamäki Oyj:n puolivuosikatsauksesta 1.1.-30.6.2023. Puolivuosikatsaus on kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä, ja se on lisäksi saatavilla myös yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.huhtamaki.fi.

Lisätietoja:

Kristian Tammela, sijoittajasuhdejohtaja, puh. 010 686 7058

HUHTAMÄKI OYJ

Konserniviestintä

Huhtamäestä

Huhtamäki on maailmanlaajuisesti johtava vastuullisten pakkausratkaisujen toimittaja. Innovatiiviset tuotteemme suojaavat noutoruokaa, elintarvikkeita ja hygieniatuotteita. Varmistamalla ruoan hygieenisyyden ja turvallisuuden tuotteemme edistävät ruoan saatavuutta ja kohtuuhintaisuutta sekä ehkäisevät ruokahävikkiä. Toimimme kaikessa kestävää kehitystä edistäen. Olemme sitoutuneet saavuttamaan hiilineutraalin tuotannon ja suunnittelemaan kaikki tuotteemme kierrätettäviksi, kompostoitaviksi tai uudelleenkäytettäviksi vuoteen 2030 mennessä. Meidän blueloopTM:n vastuulliset pakkausratkaisut ovat johtavia maailmassa ja suunniteltu kiertotalouteen sopiviksi.

Olemme mukana UN Global Compact -yritysvastuualoitteessa, saimme arvosanan ’A’ MSCI ESG Ratings -arvioinnissa ja EcoVadis on myöntänyt Huhtamäelle kultatason tunnustuksen vastuullisuustyöstämme. Tehdäksemme osamme ilmastonmuutoksen torjumiseksi olemme asettaneet Science Based Targets aloitteen hyväksymät ja varmentamat tieteeseen perustuvat ilmastotavoitteet.

Meillä on sadan vuoden historia ja vahva pohjoismainen perintö, ja toimimme 37 maassa ja 116 toimintapaikassa ympäri maailmaa. Arvomme Välitä, Uskalla, Tee valmiiksi ohjaavat toimintaamme ja auttavat noin 18 000 työntekijäämme saamaan aikaan muutosta siellä missä sitä tarvitaan. Vuonna 2022 liikevaihtomme oli 4,5 miljardia euroa. Huhtamäki-konsernin pääkonttori on Espoossa, ja emoyhtiö Huhtamäki Oyj on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. Lisätietoja siitä, kuinka kannamme vastuuta ruoan, ihmisten ja maapallon suojelemisesta löydät osoitteesta www.huhtamaki.com.

Liite


get_app Half-yearly report 2023_fin