Huhtamäki Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1-31.12.2022: Vahva tulos epävakaassa toimintaympäristössä

HUHTAMÄKI OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 9.2.2023 KLO 8.30

Huhtamäki Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1-31.12.2022: Vahva tulos epävakaassa toimintaympäristössä

Q4 2022 lyhyesti

 • Liikevaihto kasvoi 10 % 1 104 milj. euroon (999 milj. euroa)
 • Oikaistu liikevoitto oli 93 milj. euroa (82 milj. euroa); raportoitu liikevoitto 78 milj. euroa (84 milj. euroa)
 • Oikaistu osakekohtainen tulos oli 0,65 euroa (0,54 euroa); raportoitu osakekohtainen tulos 0,54 euroa (0,56 euroa)
 • Liikevaihdon vertailukelpoinen kasvu oli konsernitasolla 9 % ja kehittyvillä markkinoilla 6 %
 • Valuuttakurssien vaihtelujen vaikutus oli konsernin liikevaihtoon 46 milj. euroa ja liikevoittoon 5 milj. euroa

Q1-Q4 2022 lyhyesti

 • Liikevaihto kasvoi 25 % 4 479 milj. euroon (3 575 milj. euroa)
 • Oikaistu liikevoitto oli 395 milj. euroa (315 milj. euroa); raportoitu liikevoitto 405 milj. euroa (296 milj. euroa)
 • Oikaistu osakekohtainen tulos oli 2,49 euroa (2,07 euroa); raportoitu osakekohtainen tulos 2,65 euroa (1,91 euroa)
 • Liikevaihdon vertailukelpoinen kasvu oli konsernitasolla 15 % ja kehittyvillä markkinoilla 16 %
 • Valuuttakurssien vaihtelujen vaikutus oli konsernin liikevaihtoon 234 milj. euroa ja liikevoittoon 22 milj. euroa
 • Investoinnit olivat 318 milj. euroa (259 milj. euroa)
 • Vapaa rahavirta oli 11 milj. euroa (-26 milj. euroa)
 • Yhtiön hallitus ehdottaa, että osinkoa jaetaan 1,00 euroa (0,94 euroa) osakkeelta

Avainluvut

       
milj. euroa Q4 2022 Q4 2021 Muutos 2022 2021 Muutos
Liikevaihto1 103,6999,510 %4 479,03 574,925 %
Vertailukelpoinen liikevaihdon kasvu9 %12 % 15 %7 % 
Oikaistu käyttökate1143,3130,310 %596,9488,422 %
Prosentti113,0%13,0% 13,3%13,7% 
Käyttökate130,5132,5-2 %614,9469,631 %
Oikaistu liikevoitto293,382,214 %395,1315,325 %
Prosentti28,5%8,2% 8,8%8,8% 
Liikevoitto78,184,5-8 %405,3296,037 %
Oikaistu osakekohtainen tulos, euroa30,650,5420 %2,492,0720 %
Osakekohtainen tulos, euroa0,540,56-3 %2,651,9139 %
Oikaistu sijoitetun pääoman tuotto (ROI)2   11,0%11,3% 
Oikaistu oman pääoman tuotto (ROE)3   14,9%15,1% 
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI)   11,4%10,6% 
Oman pääoman tuotto (ROE)   15,7%13,9% 
Investoinnit133,2112,219 %318,5259,423 %
Vapaa rahavirta71,3-54,1>100 %11,1-26,1>100 %
1 Ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä-12,72,2 18,0-18,7 
2 Ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä-15,32,3 10,2-19,3 
3 Ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä-11,61,1 16,0-17,1 

Ellei toisin mainita, tässä tiedotteessa esitetyt vertailut liittyvät vuoden 2021 vastaavaan ajanjaksoon. Esitetyt sijoitetun pääoman tuottoa (ROI), oman pääoman tuottoa (ROE) ja sidotun pääoman tuottoa (RONA) kuvaavat tunnusluvut, sekä nettovelan suhde käyttökatteeseen, on laskettu liukuvana 12 kuukauden keskiarvona.

Vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä ovat muun muassa olennaiset uudelleenjärjestelykulut ja yrityshankintoihin liittyvät erät (liiketoimintojen hankintoihin ja myynteihin liittyvät voitot ja tappiot, yrityskauppoihin liittyvät palkkiot, merkittävät kauppahinnan allokaatiot varastoihin ja merkittävät kauppahinnan allokaatioiden poistot aineettomista hyödykkeistä sekä muutokset ehdollisessa kauppahinnassa) sekä merkittävät arvonalentumistappiot ja niiden peruutukset, aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden myynteihin liittyvät voitot tai tappiot sekä viranomaisten langettamat sakot ja rangaistusmaksut.

Yksittäisistä luvuista lasketut summat saattavat poiketa esitetyistä summista, koska taulukoissa esitetyt luvut ovat tarkkoja arvoja. Tunnusluvut on laskettu käyttäen tarkkoja arvoja.

Toimitusjohtajan katsaus

Jatkoimme Huhtamäen 2030-kasvustrategian toteuttamista menestyksekkäästi vuonna 2022, ja yhtiön kehitys oli vahvaa haastavasta toimintaympäristöstä huolimatta. Monimutkaisuus, epävakaus ja epävarmuus vaikuttivat liiketoimintaympäristöön vuoden aikana ja koko arvoketju kärsi geopoliittisista häiriöistä ja korkeasta inflaatiosta. Kysyntä pysyi yleisesti vakaana, mutta inflaatiopaineet alkoivat heikentää kulutuksen kasvua eri tuotekategorioiden ja maantieteellisten alueiden välillä. Vuoden 2022 merkittävimpiin tapahtumiin kuului Ukrainassa käytävä sota, joka johti Venäjän toimintomme myymiseen. Kauppa toteutui syyskuussa.

Vuoden viimeisellä vuosineljänneksellä kehityksemme jatkui pitkälti edellisten vuosineljännesten kaltaisena ja niin liikevaihtomme kuin tuloksemme kasvoivat hyvin. Vertailukelpoinen liikevaihtomme kasvoi 9 % ja oikaistu liikevoitto  14 %. Vapaa kassavirta oli 71,3 miljoonaa euroa, mikä on merkittävä parannus edellisiin neljänneksiin ja viime vuoteen verrattuna. Positiivinen kassavirta johtui käyttöpääoman vapautumisesta. Olemme samalla jatkaneet investointeja kasvun ja innovaatioiden edistämiseksi.

Koko vuoden 2022 liikevaihtomme kasvoi 4,5 miljardiin euroon vertailukelpoisen liikevaihdon kasvun ollessa 15 %. Korkeana jatkuneesta inflaatiosta, markkinoiden vastatuulesta ja loppuvuoden aikana laskeneista myyntimääristä huolimatta, pystyimme parantamaan oikaistua liikevoittoa 25 %. Kassavirta pysyi alhaisena, mutta parani selvästi vuoden toisella puoliskolla. Vankka suorituskykymme vuonna 2022 kuvastaa tiimimme ketteryyttä, toimintamme laajuutta ja globaalin jalanjälkemme tehokkuutta sekä monipuolisen portfoliomme ja avainteknologioidemme kestävyyttä.

Toteuttaessamme johdonmukaisesti 2030-strategiaamme nopeutamme teknologisten kyvykkyyksiemme kehitystä erilaisten innovaatioiden aikaansaamiseksi, etenkin kun tavoitteemme on olla asiakkaidemme ykkösvalinta kestävien vastuullisissa pakkausratkaisuissa. Marraskuussa ilmoitimme yhteistyöstämme Nespresson kanssa ja julkistimme kehittämämme paperipohjaisen kahvikapselin, joka on täysin kotona kompostoitavia. Tämä paperipohjaisten kahvikapseleiden innovaatio on syntynyt tarkkuuskuituteknologiamme jatkuvana kehityksenä, mitä aiemmin havainnollisti muovia korvanneiden kuitupohjaisten juomakansien lanseeraus tarjoilupakkausalalle. Toimme myös Pohjois-Amerikan markkinoille uusia tuotteita, kuten ICON-kierrätettävän jäätelöpakkausratkaisun sekä laajensimme kierrätettävien joustopakkausten tuotevalikoimaa.

Uudet innovatiiviset tuotevaihtoehdot tukevat kunnianhimoista vastuullisuustavoitettamme. Kehitämme tavoitteitamme jatkuvasti kokonaisvaltaisen järjestelmäajattelun suuntaan, jossa keskeinen suuntaviiva on edistää tuotteidemme positiivista nettovaikutusta. Tavoitteenamme on suunnitella kaikki tuotteemme kierrätettäviksi, kompostoitaviksi tai uudelleenkäytettäviksi. Vuoden aikana allekirjoitimme toisen virtuaalisen sähkönostosopimuksen, laadimme vesihuoltosuunnitelmat kaikille tuotantolaitoksillemme ja laskimme liikkeeseen kestävään kehitykseen liittyvän joukkovelkakirjalainan. Panostimme myös skaalautuviin kierrätyspilotteihin, kun käynnistimme The Huhtamaki Foundation -organisaation kautta muovinkierrätyslaitoksen Intiassa ja aloitimme paperikuppien kierrätykseen keskittyvän The Cup Collective -aloitteen. Vastuullisuustyömme sai tunnustusta parantuneilla vastuullisuusarvioinneilla.

Olemme edistyneet hyvin vuonna 2022 matkallamme kehittää yhtiötämme vastaamaan megatrendeihin. Meillä on erittäin vankka ydinliiketoiminta, jonka taustalla on kasvava markkina ja kasvumahdollisuuksia. Toimintamme laajuus, teknologiakykymme ja asiakkaidemme innovaatiokumppanuudet tarjoavat meille mahdollisuuden ottaa johtavan roolin kestävien pakkausratkaisujen suunnittelussa. Tämä kaikki saa minut luottavaiseksi yhtiön valoisasta tulevaisuudesta. Haluan kiittää asiakkaitamme ja sidosryhmiämme heidän luottamuksestaan Huhtamäkeä kohtaan sekä työntekijöitämme heidän omistautumisestaan ja ahkerasta työstään.

Charles Héaulmé
Toimitusjohtaja

Tuloskehitys Q4 2022

Liikevaihto segmenteittäin

milj. euroa Q4 2022 Q4 2021 Muutos
Foodservice Europe-Asia-Oceania266,7254,05 %
North America383,6314,722 %
Flexible Packaging369,1344,87 %
Fiber Packaging87,491,5-4 %
Sisäisen myynnin eliminointi-3,2-5,5 
Konserni 1 103,6999,510 %


Liikevaihdon vertailukelpoinen kasvu segmenteittäin         

      
  Q4 2022 Q3 2022 Q2 2022 Q1 2022 Q4 2021
Foodservice Europe-Asia-Oceania15 %22 %18 %18 %12 %
North America10 %10 %14 %24 %11 %
Flexible Packaging1 %20 %19 %18 %12 %
Fiber Packaging17 %19 %16 %8 %2 %
Konserni9 %17 %17 %19 %12 %

Konsernin liikevaihto kasvoi 10 % ja oli 1 104 milj. euroa (999 milj. euroa) viimeisen vuosineljänneksen aikana. Liikevaihdon vertailukelpoinen kasvu oli 9 %. Kysyntä heikkeni useissa tuotekategorioissa ja monilla maantieteellisillä alueilla. Liikevaihdon kasvua tuki erityisesti hinnoittelu ja valuuttakurssimuutokset. Venäjän toimintojen myynnillä oli negatiivinen vaikutus liikevaihtoon. Vertailukelpoinen myynnin kasvu kehittyvillä markkinoilla oli 6 %. Valuuttakurssien translaatiovaikutus konsernin liikevaihtoon oli 46 milj. euroa (24 milj. euroa) vuoden 2021 valuuttakursseihin verrattuna.

Oikaistu liikevoitto segmenteittäin

    Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät
milj. euroa Q4 2022 Q4 2021 Muutos Q4 2022 Q4 2021
Foodservice Europe-Asia-Oceania24,219,524 %-4,97,1
North America49,033,945 %-5,6-1,1
Flexible Packaging15,524,5-37 %-6,0-3,1
Fiber Packaging11,110,74 %1,7-0,5
Muut toiminnot-6,5-6,4 -0,4-0,1
Konserni 93,382,214 %-15,32,3


Oikaistu liikevoittomarginaali segmenteittäin

  Q4 2022 Q3 2022 Q2 2022 Q1 2022 Q4 2021
Foodservice Europe-Asia-Oceania9,1 %10,2 %8,7 %10,0 %7,7 %
North America12,8 %11,2 %11,2 %11,5 %10,8 %
Flexible Packaging4,2 %6,2 %6,9 %7,8 %7,1 %
Fiber Packaging12,7 %9,6 %13,4 %8,2 %11,7 %
Konserni8,5 %8,6 %9,0 %9,3 %8,2 %

Konsernin oikaistu liikevoitto kasvoi 93 milj. euroon (82 milj. euroa) ja raportoitu liikevoitto oli 78 milj. euroa (84 milj. euroa) vuosineljänneksellä. Oikaistu liikevoitto vahvistui pääasiassa liikevaihdon kasvun ja toiminnan jatkuvan tehostamisen tukemana. Venäjän liiketoiminnan myynnillä oli negatiivinen vaikutus. Konsernin oikaistu liikevoittomarginaali nousi ja oli 8,5 % (8,2 %). Valuuttakurssien translaatiovaikutus konsernin liikevoittoon oli 5 milj. euroa (2 milj. euroa).

Oikaistu liikevoitto ei sisällä vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä, jotka olivat -15,3 milj. euroa (2,3 milj. euroa).

Oikaistu liikevoitto ja vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät

milj. euroa Q4 2022 Q4 2021
Oikaistu liikevoitto 93,3 82,2
Liiketoimintojen hankintoihin liittyvät kulut-1,5-0,3
Uudelleenjärjestelyjen voitot ja tappiot sisältäen niihin liittyvät käyttöomaisuuden alaskirjaukset-7,56,1
PPA poistot-3,1-2,0
Riitojenratkaisuun liittyvät sovinto- ja oikeudelliset kulut-1,5-1,1
Tappiot omaisuusvahingoista-0,1-0,4
Tytäryhtiöiden divestoinnit7,0-
Ympäristövaraus-8,4-
Liikevoitto78,184,5

Nettorahoituskulut olivat 16 milj. euroa (9 milj. euroa) vuosineljänneksellä. Korkeammat kulut johtuivat korkojen noususta. Verokulut olivat 3 milj. euroa (16 milj. euroa) johtuen kertaluonteisesta käyttöomaisuuden arvonkorotuksesta Turkissa, mikä pienensi laskennallista verovelkaa. Neljännen vuosineljänneksen voitto oli 59 milj. euroa (59 milj. euroa). Oikaistu osakekohtainen tulos oli 0,65 euroa (0,54 euroa) ja raportoitu osakekohtainen tulos oli 0,54 euroa (0,56 euroa). Oikaistu osakekohtainen tulos on laskettu vuosineljänneksen oikaistun voiton perusteella. Vuosineljänneksen oikaistu voitto ei sisällä vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä, jotka olivat -11,6 milj. euroa (1,1 milj. euroa).

Oikaistu voitto ja vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät

milj. euroa Q4 2022 Q4 2021
Vuosineljänneksen oikaistu voitto emoyhtiön omistajille 68,0 56,8
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät, jotka eivät sisälly oikaistuun liikevoittoon-15,32,3
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät, jotka liittyvät rahoituseriin0,2-0,7
Vertailukelpoisuuteen vaikuttaviin eriin liittyvät verot3,4-0,5
Vuosineljänneksen voitto emoyhtiön omistajille56,357,9


Tuloskehitys 2022

Liikevaihto segmenteittäin

milj. euroa 2022 2021 Muutos
Foodservice Europe-Asia-Oceania1 110,7941,818 %
North America1 468,31 160,327 %
Flexible Packaging1 558,21 166,634 %
Fiber Packaging363,0333,69 %
Sisäisen myynnin eliminointi-21,1-27,4 
Konserni 4 479,03 574,925 %

Liikevaihdon vertailukelpoinen kasvu segmenteittäin

  2022 2021 2020
Foodservice Europe-Asia-Oceania18 %11 %-10 %
North America14 %6 %1 %
Flexible Packaging14 %7 %1 %
Fiber Packaging15 %2 %9 %
Konserni15 %7 %-2 %

Konsernin liikevaihto kasvoi 25 % ja se oli 4 479 milj. euroa (3 575 milj. euroa) katsauskauden aikana. Liikevaihdon vertailukelpoinen kasvu oli 15 %. Liikevaihdon kasvua tukivat erityisesti hinnoittelu, valuuttakurssimuutokset ja Elif-yrityskauppa. Venäjän toimintojen myynnillä oli negatiivinen vaikutus liikevaihtoon. Vertailukelpoinen myynnin kasvu kehittyvillä markkinoilla oli 16 %. Valuuttakurssien translaatiovaikutus konsernin liikevaihtoon oli 234 milj. euroa (-54 milj. euroa) vuoden 2021 valuuttakursseihin verrattuna.

Oikaistu liikevoitto segmenteittäin

    Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät
milj. euroa 2022 2021 Muutos 2022 2021
Foodservice Europe-Asia-Oceania105,777,836 %16,00,8
North America171,6139,123 %-5,6-1,9
Flexible Packaging98,179,823 %-15,9-16,1
Fiber Packaging40,036,410 %18,1-1,1
Muut toiminnot-20,3-17,8 -2,4-1,0
Konserni 395,1315,325%10,2-19,3


Oikaistu liikevoittomarginaali segmenteittäin

  2022 2021 2020
Foodservice Europe-Asia-Oceania9,5 %8,3 %7,3 %
North America11,7 %12,0 %12,0 %
Flexible Packaging6,3 %6,8 %7,7 %
Fiber Packaging11,0 %10,9 %12,2 %
Konserni8,8 %8,8 %9,1 %

Konsernin oikaistu liikevoitto kasvoi 395 miljoonaan euroon (315 milj. euroa), ja raportoitu liikevoitto oli 405 miljoonaa euroa (296 milj. euroa). Oikaistu liikevoitto vahvistui pääasiassa liikevaihdon kasvun, toiminnan jatkuvan tehostamisen ja yrityskauppojen tukemana. Konsernin oikaistu liikevoittomarginaali pysyi muuttumattomana ja oli 8,8 % (8,8 %). Valuuttakurssien translaatiovaikutus konsernin liikevoittoon oli 22 milj. euroa (-6 milj. euroa).

Oikaistu liikevoitto ei sisällä vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä, jotka olivat 10,2 milj. euroa (-19,3 milj. euroa). Merkittävin muutos vertailukelpoisuuteen vaikuttaviin eriin liittyi Venäjän liiketoiminnan myynnistä kirjattuun myyntivoittoon.

Oikaistu liikevoitto ja vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät

milj. euroa 2022 2021
Oikaistu liikevoitto395,1315,3
Liiketoimintojen hankintoihin liittyvät kulut-2,2-8,8
Uudelleenjärjestelyjen voitot ja tappiot sisältäen niihin liittyvät käyttöomaisuuden alaskirjaukset-9,9-6,0
PPA poistot-8,2-2,0
Riitojenratkaisuun liittyvät sovinto- ja oikeudelliset kulut-4,5-1,5
Tappiot omaisuusvahingoista-1,1-0,9
Tytäryhtiöiden divestoinnit44,5-
Ympäristövaraus-8,4-
Liikevoitto405,3296,0

Nettorahoituskulut olivat 53 miljoonaa euroa (33 milj. euroa) ja nousun syynä oli nettovelan kasvu ja korkojen nousu. Verokulut olivat 67 miljoonaa euroa (60 milj. euroa). Efektiivinen veroaste oli 19 % (23 %), laskuun vaikutti Venäjän toimintojen verovapaa myyntivoitto sekä kertaluonteinen käyttöomaisuuden arvonkorotus Turkissa, mikä pienensi laskennallista verovelkaa. Katsauskauden voitto oli 285 milj. euroa (203 milj. euroa). Oikaistu osakekohtainen tulos oli 2,49 euroa (2,07 euroa) ja raportoitu osakekohtainen tulos 2,65 euroa (1,91 euroa). Oikaistu osakekohtainen tulos on laskettu katsauskauden oikaistun voiton perusteella. Katsauskauden oikaistu voitto ei sisällä vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä, jotka olivat 16,0 milj. euroa (-17,1 milj. euroa).

Oikaistu voitto ja vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät

milj. euroa 2022 2021
Tilikauden oikaistu voitto emoyhtiön omistajille260,2216,0
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät, jotka eivät sisälly oikaistuun liikevoittoon10,2-19,3
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät, jotka liittyvät rahoituseriin0,0-2,9
Vertailukelpoisuuteen vaikuttaviin eriin liittyvät verot5,85,1
Tilikauden voitto emoyhtiön omistajille276,2198,8


Ukrainassa käytävän sodan vaikutukset ja Venäjän toimintojen myynti

Huhtamäki ilmoitti 2.9.2022 myyneensä Venäjän liiketoimintonsa Espetina Ltd:lle. Espetina on Alexander Govorin ja Iury Kushnerovin omistama holding-yhtiö. Transaktio on saatu päätökseen. Nettovelaton kauppahinta oli 151 miljoonaa euroa. Myynnin seurauksena Huhtamäki kirjasi 44,5 miljoonan euron myyntivoiton kolmannella ja neljännellä vuosineljänneksellä. Yrityskauppaan kuului neljä tuotantoyksikköä Venäjällä, jotka työllistävät 724 henkilöä. Venäjän toimintojen vuoden 2021 liikevaihto oli 99,5 miljoonaa euroa, mikä oli alle kolme prosenttia konsernin liikevaihdosta. Venäjällä sijaitsevat tehtaat ovat pääosin palvelleet paikallista markkinaa, joskin pieni osa tuotannosta on mennyt vientiin. Myynnin myötä Huhtamäellä ei ole enää toimintoja Venäjällä.

Huhtamäellä on toimintaa Ukrainassa mutta ei Valko-Venäjällä. Ukrainassa yhtiöllä on yksi tehdas, joka on palvellut lähinnä paikallisia markkinoita. Vuoden 2021 liikevaihdolla oli vain vähäinen vaikutus konsernitason liikevaihtoon.

Näkymät vuodelle 2023

Konsernin liiketoimintaedellytysten odotetaan säilyvän suhteellisen vakaina toimintaympäristön jatkuvasta epävakaudesta huolimatta. Huhtamäen monipuolinen tuotevalikoima tarjoaa liiketoiminnalle vakautta, ja konsernin hyvä taloudellinen asema mahdollistaa kannattavien pitkän aikavälin kasvumahdollisuuksien hyödyntämisen.

Osinkoehdotus

Huhtamäki Oyj:n jakokelpoinen oma pääoma 31.12.2022 oli 908 miljoonaa euroa (462 milj. euroa). Yhtiön hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle osinkoa jaettavaksi 1,00 euroa (0,94 euroa) osakkeelta.

Varsinainen yhtiökokous vuonna 2023

Huhtamäki Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään torstaina 27.4.2023 klo 11.00 Scandic Marina Congress Centerissä, osoitteessa Katajanokanlaituri 6, Helsinki.

Puhelinkonferenssi

Huhtamäki järjestää yhdistetyn audiocastin ja puhelinkonferenssin 9.2.2023 kello 9.30. Tilaisuudessa Huhtamäen toimitusjohtaja Charles Héaulmé ja CFO Thomas Geust esittelevät tuloksen, ja tulosesityksen jälkeen on varattu aikaa kysymyksille. Tilaisuus pidetään englanniksi, ja sitä voi seurata reaaliajassa osoitteessa:

https://huhtamaki.videosync.fi/2022-results

Linkki puhelinkonferenssiin on osoitteessa https://palvelu.flik.fi/teleconference/?id=10010118. Konferenssiin osallistuminen edellyttää rekisteröitymistä. Rekisteröitymisen jälkeen saa puhelinnumerot ja PIN-koodin puheluun.

Audiocast-tallenne on saatavilla pian puhelun päätyttyä osoitteessa www.huhtamaki.fi/sijoittajat.

Taloudellisten katsausten julkaisuajankohdat vuonna 2023

Huhtamäki julkaisee taloudelliset katsauksensa vuonna 2023 seuraavasti:                        

Osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2023        27.4.
Puolivuosikatsaus 1.1. - 30.6.2023      20.7.
Osavuosikatsaus 1.1. - 30.9.2023        20.10.

Vuoden 2022 vuosikertomus julkaistaan 27.2.2023 alkavalla viikolla.

Tämä tiedote on tiivistelmä Huhtamäki Oyj:n tilinpäätöstiedotteesta 1.1.-31.12.2022. Tilinpäätöstiedote on kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä ja lisäksi saatavilla myös yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.huhtamaki.fi.

Lisätietoja:
Kristian Tammela, sijoittajasuhdejohtaja, puh. +358 10 686 7058

HUHTAMÄKI OYJ 
Konserniviestintä

Huhtamäestä 

Huhtamäki on maailmanlaajuisesti johtava vastuullisten pakkausratkaisujen toimittaja. Innovatiiviset tuotteemme suojaavat noutoruokaa, elintarvikkeita ja hygieniatuotteita. Varmistamalla ruoan hygieenisyyden ja turvallisuuden tuotteemme edistävät ruoan saatavuutta ja kohtuuhintaisuutta sekä ehkäisevät ruokahävikkiä. Toimimme kaikessa kestävää kehitystä edistäen. Olemme sitoutuneet saavuttamaan hiilineutraalin tuotannon ja suunnittelemaan kaikki tuotteemme kierrätettäviksi, kompostoitaviksi tai uudelleenkäytettäviksi vuoteen 2030 mennessä. Meidän blueloopTM:n vastuulliset pakkausratkaisut ovat suunniteltu kiertotalouteen sopiviksi.

Olemme mukana UN Global Compact -yritysvastuualoitteessa, saimme arvosanan ’A’ MSCI ESG Ratings -arvioinnissa ja EcoVadis on myöntänyt Huhtamäelle kultatason tunnustuksen vastuullisuustyöstämme. Tehdäksemme osamme ilmastonmuutoksen torjumiseksi olemme asettaneet Science Based Targets aloitteen hyväksymät ja varmentamat tieteeseen perustuvat ilmastotavoitteet. 

Meillä on sadan vuoden historia ja vahva pohjoismainen perintö, ja toimimme 37 maassa ja 116 toimintapaikassa ympäri maailmaa. Arvomme Välitä, Uskalla, Tee valmiiksi ohjaavat toimintaamme ja auttavat noin 19 000 työntekijäämme saamaan aikaan muutosta siellä missä sitä tarvitaan. Vuonna 2022 liikevaihtomme oli 4,5 miljardia euroa. Huhtamäki-konsernin pääkonttori on Espoossa, ja emoyhtiö Huhtamäki Oyj on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. Lisätietoja siitä, kuinka kannamme vastuuta ruoan, ihmisten ja maapallon suojelemisesta löydät osoitteesta www.huhtamaki.com. 

Liite


get_app Huhtamaki Results 2022_fin