Muutos Huhtamäen johtoryhmässä

HUHTAMÄKI OYJ PÖRSSITIEDOTE 27.9.2023 klo 9.30

Muutos Huhtamäen johtoryhmässä

Thomasine Kamerling, vastuullisuus- ja viestintäjohtaja ja konsernin johtoryhmän jäsen, on päättänyt lopettaa Huhtamäen palveluksessa siirtyäkseen uusien haasteiden pariin.

"Haluan kiittää Thomasinea hänen panoksestaan vastuullisuusstrategiamme edistämisessä viimeisten kolmen ja puolen vuoden aikana. Haluamme olla vastuullisten pakkausratkaisujen ykkösvalinta, ja vuoteen 2030 tähtäävät ESG-sitoumuksemme ovat olennainen osa tähän tavoitteeseen pääsemiseksi. Thomasinella on ollut tärkeä rooli myös aktiivisessa sidosryhmätyössämme erityisesti muuttuvan sääntely-ympäristön näkökulmasta”, sanoo Huhtamäen toimitusjohtaja Charles Héaulmé.

Salla Ahonen (51) on nimitetty Huhtamäen vastuullisuus- ja viestintäjohtajaksi sekä konsernin johtoryhmän jäseneksi 1.1.2024 alkaen. Hän raportoi toimitusjohtaja Charles Héaulmélle asemapaikkanaan Espoo.

Salla siirtyy Huhtamäelle Nesteeltä, jossa hän on toiminut vastuullisuusjohtajana (Vice President, Sustainability). Neste on maailman johtava uusiutuvan lentopolttoaineen, uusiutuvan dieselin sekä polymeeri- ja kemikaaliteollisuuden uusiutuvien raaka-aineratkaisujen tuottaja. Ennen siirtymistään Nesteelle vuonna 2019 hän toimi Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n asiantuntijana Brysselissä edistäen suomalaisen elinkeinoelämän edunvalvontaa erityisesti kiertotalouteen, tuottajavastuuseen, muovistrategiaan, tutkimus- ja innovaatiotoimintaan, digitalisaatioon sekä kauppapolitiikkaan liittyen. Hän on työskennellyt myös Microsoftilla edunvalvontaorganisaatiossa ja sitä ennen Nokiassa, jossa hän vastasi ympäristöön ja vastuullisuuteen liittyvästä edunvalvonnasta. Salla on koulutukseltaan energia- ja ympäristötekniikan diplomi-insinööri Helsingin Teknillisestä korkeakoulusta.

”Olen iloinen saadessani toivottaa Sallan tervetulleeksi Huhtamäelle. Salla tuo meille erinomaista strategista ja operatiivista vastuullisuusosaamista. Hänellä on myös vankka kokemus yhteiskuntasuhdeasioista. Johtamiskokemuksensa ohella Sallalla on erinomaista osaamista menestyvien tiimien luomisessa ja vahvan tuloksen tuottamisessa. Minulla on täysi luottamus viestintä- ja vastuullisuustiimimme kykyyn tukea 2030-strategiamme toteuttamista Sallan johdolla”, sanoo Huhtamäen toimitusjohtaja Charles Héaulmé.

”Vastuullisuus on avainasemassa Huhtamäen 2030-strategiassa ja sen merkitys kasvaa edelleen. Asiakkaiden ja kuluttajien sekä poliittisten päätöksentekijöiden ja lainsäätäjien odotukset kasvavat jatkuvasti pakkausten koko arvoketjun siirtyessä kohti yhä vastuullisempia ratkaisuja. Olen innoissani voidessani aloittaa Huhtamäellä ja jatkaa yhtiön vastuullisuustavoitteiden täytäntöönpanoa ja kehittämistä edelleen yhdessä tiimin kanssa”, sanoo Salla Ahonen, vastikään nimitetty Huhtamäen vastuullisuus- ja viestintäjohtaja.

Sami Pauni, hallinto- ja lakiasiainjohtaja, toimii yhtiön väliaikaisena vastuullisuus- ja viestintäjohtajana nykyisten tehtäviensä lisäksi kunnes Salla Ahonen aloittaa tehtävässään 1.1.2024.

Edellä mainittujen muutosten jälkeen konsernin johtoryhmässä ovat:

Charles Héaulmé (puheenjohtaja), toimitusjohtaja;
Thomas Geust, talousjohtaja;
Fredrik Davidsson, johtaja, Fiber Foodservice Europe-Asia-Oceania;
Marco Hilty, johtaja, Flexible Packaging;
Ann O’Hara, johtaja, North America;
Salla Ahonen, vastuullisuus- ja viestintäjohtaja (1.1.2024 alkaen);
Marina Madanat, johtaja, strategia ja liiketoiminnan kehitys;
Sami Pauni, hallinto- ja lakiasiainjohtaja (väliaikainen vastuullisuus- ja viestintäjohtaja 31.12.2023 asti);
Johan Rabe, johtaja, digitalisaatio ja prosessitehokkuus; ja
Ingolf Thom, henkilöstö- ja työturvallisuusjohtaja.


Lisätietoja:

Charles Héaulmé, toimitusjohtaja, tel. +358 10 686 7801

HUHTAMÄKI OYJ
Konserniviestintä

Huhtamäestä
Huhtamäki on maailmanlaajuisesti johtava vastuullisten pakkausratkaisujen toimittaja. Innovatiiviset tuotteemme suojaavat noutoruokaa, elintarvikkeita ja hygieniatuotteita. Varmistamalla ruoan hygieenisyyden ja turvallisuuden tuotteemme edistävät ruoan saatavuutta ja kohtuuhintaisuutta sekä ehkäisevät ruokahävikkiä. Toimimme kaikessa kestävää kehitystä edistäen. Olemme sitoutuneet saavuttamaan hiilineutraalin tuotannon ja suunnittelemaan kaikki tuotteemme kierrätettäviksi, kompostoitaviksi tai uudelleenkäytettäviksi vuoteen 2030 mennessä. Meidän blueloopTM:n vastuulliset pakkausratkaisut ovat johtavia maailmassa ja suunniteltu kiertotalouteen sopiviksi.

Olemme mukana UN Global Compact -yritysvastuualoitteessa, saimme arvosanan ’A’ MSCI ESG Ratings -arvioinnissa ja EcoVadis on myöntänyt Huhtamäelle kultatason tunnustuksen vastuullisuustyöstämme. Tehdäksemme osamme ilmastonmuutoksen torjumiseksi olemme asettaneet Science Based Targets aloitteen hyväksymät ja varmentamat tieteeseen perustuvat ilmastotavoitteet.

Meillä on sadan vuoden historia ja vahva pohjoismainen perintö, ja toimimme 37 maassa ja 116 toimintapaikassa ympäri maailmaa. Arvomme Välitä, Uskalla, Tee valmiiksi ohjaavat toimintaamme ja auttavat noin 18 000 työntekijäämme saamaan aikaan muutosta siellä missä sitä tarvitaan. Vuonna 2022 liikevaihtomme oli 4,5 miljardia euroa. Huhtamäki-konsernin pääkonttori on Espoossa, ja emoyhtiö Huhtamäki Oyj on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. Lisätietoja siitä, kuinka kannamme vastuuta ruoan, ihmisten ja maapallon suojelemisesta löydät osoitteesta www.huhtamaki.com.