Sisäpiiritieto: Huhtamäki vauhdittaa strategiansa toteuttamista ja aloittaa kolmivuotisen ohjelman saavuttaakseen 100 miljoonan euron säästöt

Sisäpiiritieto: Huhtamäki vauhdittaa strategiansa toteuttamista ja aloittaa kolmivuotisen ohjelman saavuttaakseen 100 miljoonan euron säästöt

HUHTAMÄKI OYJ, SISÄPIIRITIETO, PÖRSSITIEDOTE, 30.11.2023 KLO 8.00

Huhtamaki aloittaa strategiansa toimeenpanon vauhdittamiseksi ohjelman, jonka odottaa selvästi parantavan liiketoimintansa kannattavuutta. Ohjelman tehostamistoimenpiteiden odotetaan tuovan noin 100 miljoonan euron säästöt tulevien kolmen vuoden aikana. Ohjelma keskittyy kaikkiin kustannuseriin mukaan lukien mahdolliset uudelleenjärjestelyt tuotantorakenteen optimoimiseksi, kustannusrakenteen kehittäminen aiempaa tehokkaammaksi ja tuottavuuden parantaminen maailmanlaajuisesti. Ohjelmasta aiheutuvien kustannusten odotetaan olevan noin 80 miljoonaa euroa ja ne kirjataan toteutuessaan vertailukelpoisuuteen vaikuttavina erinä. Huhtamäki tulee seuraamaan ohjelman etenemistä sekä raportoimaan siitä säännöllisesti.

Huhtamäen kannattavan kasvun strategia 2030 julkaistiin maaliskuussa 2023. Strategia keskittyy kannattavien ydinliiketoimintojen kasvattamiseen, uusien vastuullisten pakkausratkaisujen kehittämiseen sekä yhtiön toimintojen tuottavuuden parantamiseen. Päivitetyn strategian myötä Huhtamäki nosti pitkän aikavälin taloudellisia päämääriään tavoitteenaan kasvaa 5-6 prosenttia vuosittain, saavuttaa 10-12 prosentin oikaistu liikevoittoprosentti ja 13-15 prosentin oikaistu sijoitetun pääoman tuotto (ROI).

”Viimeisen kahden vuoden aikana Huhtamäen investoinnit ovat keskittyneet tuotantokapasiteetin lisäämiseen yhtiön ydinliiketoiminnoissa sekä tuotekehitykseen kuitupakkauksissa- ja kierrätettävien joustopakkausten teknologioissa. Investoinnit näihin pakkausteknologioihin tuottavat tulosta ja tukevat yhtiön kasvua tuotantokapasiteetin käyttöönoton myötä.

Olemme edistyneet hyvin suunnitelmiemme toteuttamisessa ja näemme merkittävää potentiaalia taloudellisen suorituskykymme parantamisessa. Nyt julkistetun ohjelman avulla odotamme selkeää tasoparannusta kehittäessämme kaikkia tuottavuuden osa-alueita maailmanlaajuisesti”, Huhtamäen toimitusjohtaja Charles Héaulmé sanoo.


Lisätietoja:
Kristian Tammela, johtaja, sijoittajasuhteet, puh. +358 10 686 7058

HUHTAMÄKI OYJ
Konserniviestintä

Huhtamäestä
Huhtamäki on maailmanlaajuisesti johtava vastuullisten pakkausratkaisujen toimittaja. Innovatiiviset tuotteemme suojaavat noutoruokaa, elintarvikkeita ja hygieniatuotteita. Varmistamalla ruoan hygieenisyyden ja turvallisuuden tuotteemme edistävät ruoan saatavuutta ja kohtuuhintaisuutta sekä ehkäisevät ruokahävikkiä. Toimimme kaikessa kestävää kehitystä edistäen. Olemme sitoutuneet saavuttamaan hiilineutraalin tuotannon ja suunnittelemaan kaikki tuotteemme kierrätettäviksi, kompostoitaviksi tai uudelleenkäytettäviksi vuoteen 2030 mennessä. Vastuulliset blueloopTM -pakkausratkaisumme ovat johtavia maailmassa ja suunniteltu kiertotalouteen sopiviksi.

Olemme mukana UN Global Compact -yritysvastuualoitteessa, saimme arvosanan ’A’ MSCI ESG Ratings -arvioinnissa ja EcoVadis on myöntänyt Huhtamäelle kultatason tunnustuksen vastuullisuustyöstämme. Tehdäksemme osamme ilmastonmuutoksen torjumiseksi olemme asettaneet Science Based Targets aloitteen hyväksymät ja varmentamat tieteeseen perustuvat ilmastotavoitteet.

Meillä on sadan vuoden historia ja vahva pohjoismainen perintö, ja toimimme 37 maassa ja 116 toimintapaikassa ympäri maailmaa. Arvomme Välitä, Uskalla, Tee valmiiksi ohjaavat toimintaamme ja auttavat noin 18 000 työntekijäämme saamaan aikaan muutosta siellä missä sitä tarvitaan. Vuonna 2022 liikevaihtomme oli 4,5 miljardia euroa. Huhtamäki-konsernin pääkonttori on Espoossa, ja emoyhtiö Huhtamäki Oyj on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. Lisätietoja siitä, kuinka kannamme vastuuta ruoan, ihmisten ja maapallon suojelemisesta löydät osoitteesta www.huhtamaki.com.