Huhtamäen vuoden 2023 vuosikertomus on julkaistu

HUHTAMÄKI OYJ PÖRSSITIEDOTE 27.2.2024 klo 12.00

Huhtamäen vuoden 2023 vuosikertomus on julkaistu

Huhtamäen vuosikertomus vuodelta 2023 on julkaistu yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.huhtamaki.fi/sijoittajat. Se koostuu neljästä osa-alueesta: yleiskatsauksesta, taloudellisista tiedoista, yhtiön hallinnointia koskevista tiedoista (Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä ja Palkitsemisraportti) sekä vastuullisuusraportista. Kertomus on saatavilla suomeksi ja englanniksi lukuun ottamatta vastuullisuusraporttia, joka on saatavilla vain englanniksi.

Tilinpäätös julkaistaan European Single Electronic Format (ESEF) raportointivaatimusten mukaisesti. Tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab on toimittanut riippumattoman rajoitetun varmuuden antavan varmennusraportin koskien Huhtamäen laatimaa ESEF-tilinpäätöstä. Varmennustoimeksianto on suoritettu ISAE 3000 (uudistettu) -varmennustoimeksiantostandardin mukaisesti.

Vuosikertomus on tämän tiedotteen liitteenä PDF-tiedostona ja tilinpäätös XHTML-tiedostona.


Lisätietoja:
Kristian Tammela, sijoittajasuhdejohtaja, puh. +358 10 686 7058

HUHTAMÄKI OYJ
Konserniviestintä


Huhtamäestä

Huhtamäki on maailmanlaajuisesti johtava vastuullisten pakkausratkaisujen toimittaja. Innovatiiviset tuotteemme suojaavat noutoruokaa, elintarvikkeita ja hygieniatuotteita. Varmistamalla ruoan hygieenisyyden ja turvallisuuden tuotteemme edistävät ruoan saatavuutta ja kohtuuhintaisuutta sekä ehkäisevät ruokahävikkiä. Toimimme kaikessa kestävää kehitystä edistäen. Olemme sitoutuneet saavuttamaan hiilineutraalin tuotannon ja suunnittelemaan kaikki tuotteemme kierrätettäviksi, kompostoitaviksi tai uudelleenkäytettäviksi vuoteen 2030 mennessä. Vastuulliset blueloopTM -pakkausratkaisumme ovat johtavia maailmassa ja suunniteltu kiertotalouteen sopiviksi.

Olemme mukana UN Global Compact -yritysvastuualoitteessa, saimme arvosanan ’A’ MSCI ESG Ratings -arvioinnissa ja EcoVadis on myöntänyt Huhtamäelle kultatason tunnustuksen vastuullisuustyöstämme. Tehdäksemme osamme ilmastonmuutoksen torjumiseksi olemme asettaneet Science Based Targets aloitteen hyväksymät ja varmentamat tieteeseen perustuvat ilmastotavoitteet.

Meillä on sadan vuoden historia ja vahva pohjoismainen perintö, ja toimimme 37 maassa ja 107 toimintapaikassa ympäri maailmaa. Arvomme Välitä, Uskalla, Tee valmiiksi ohjaavat toimintaamme ja auttavat noin 18 000 työntekijäämme saamaan aikaan muutosta siellä missä sitä tarvitaan. Vuonna 2023 liikevaihtomme oli 4,2 miljardia euroa. Huhtamäki-konsernin pääkonttori on Espoossa, ja emoyhtiö Huhtamäki Oyj on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. Lisätietoja siitä, kuinka kannamme vastuuta ruoan, ihmisten ja maapallon suojelemisesta löydät osoitteesta www.huhtamaki.com.

Liitteet


get_app 5493007050SJVMXN6L29-2023-12-31-fi get_app huhtamaki-oyj-vuosikertomus-2023