Huhtamäen uuden segmenttijaon mukaiset vuoden 2008 pro forma -luvut

Aiemman ilmoituksensa mukaisesti Huhtamäki Oyj otti käyttöön 1.1.2009 uuden segmenttijaon mukaisen taloudellisen raportoinnin. Osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2009 laaditaan uuden segmenttijaon mukaisesti. Oheisissa taulukoissa on esitetty tämän mukaiset tiedot vuodelta 2008 neljännesvuosittain.

Raportointisegmentit 1.1.2009 alkaen ovat:

Flexibles Global
Joustopakkausliiketoiminta toimii globaalina segmenttinä. Joustopakkauksia käytetään ruoan ja lemmikkieläinruoan sekä nopeakiertoisten päivittäistavaroiden pakkaamiseen.

Films Global
Kalvoliiketoiminta toimii globaalina segmenttinä. Kalvoja käytetään etiketeissä, kiinnitysteipeissä ja hygienia- ja terveydenhoitotuotteissa sekä rakennus-, auto- ja pakkausteollisuuden ja graafisen alan teknisissä sovelluksissa.

North America
Segmenttiin kuuluu Pohjois-Amerikan ja Meksikon kovien kartonki- ja muovipakkausten sekä kuitupakkausten liiketoiminnot. Kovia kartonki- ja muovipakkauksia toimitetaan jäätelö- ja muulle kuluttajatuoteteollisuudelle sekä tarjoilupakkausmarkkinoille. Kierrätyskuidusta valmistettavat Chinet®-kerta-astiat täydentävät valikoimaa.

Rough Molded Fiber Global
Segmenttiin kuuluu Euroopan, Oseanian, Afrikan ja Etelä-Amerikan liiketoiminnot. Karkeapintaisesta kuidusta valmistetaan pakkauksia tuoretuotteille, kuten kananmunille ja hedelmille.

Foodservice Europe-Asia-Oceania
Tarjoilupakkauksiin lukeutuvia kartonkisia ja muovisia kerta-astioita toimitetaan tarjoilupalveluyrityksille ja pikaruokaravintoloille.

Rigid Consumer Goods Plastics
Segmenttiin kuuluu Euroopan, Oseanian ja Etelä-Amerikan liiketoiminnot. Elintarviketeollisuudelle toimitettavia kovia muovipakkauksia käytetään meijeri- ja tuoretuotteiden, jäätelön ja levitteiden pakkaamiseen.

Segmentit

Segmenttien tiedot on esitetty IFRS-laskentaperiaatteiden mukaisesti. Liiketuloksen alapuolisia eriä - rahoituseriä ja veroja - ei kohdisteta segmenteille.1) Q4 2008 sisältää uudelleenjärjestelykuluja 1,7 milj. euroa, liikearvon arvonalennuksia 7,4 milj. euroa ja aineellisen käyttöomaisuuden arvonalennuksia 8,8 milj. euroa.

2) Q4 2008 sisältää uudelleenjärjestelykuluja 2,0 milj. euroa ja aineellisen käyttöomaisuuden arvonalennuksia 3,2 milj. euroa.

3) Q4 2008 liikearvon arvonalennuksia 3,7 milj. euroa.

4) Q4 2008 sisältää uudelleenjärjestelykuluja 3,3 milj. euroa, liikearvon arvonalennuksia 7,1 milj. euroa ja aineellisen käyttöomaisuuden arvonalennuksia 4,1 milj. euroa.

5) Q4 2008 sisältää uudelleenjärjestelykuluja 2,3 milj. euroa, liikearvon arvonalennuksia 54,1 milj. euroa ja aineellisen käyttöomaisuuden arvonalennuksia 60,9 milj. euroa, Q3 2008 sisältää uudelleenjärjestelykuluja 0,1 milj. euroa, Q2 2008 sisältää uudelleenjärjestelykuluja 6,8 milj. euroa.

6) Q4 2008 sisältää uudelleenjärjestelykuluja 9,3 milj. euroa, liikearvon arvonalennuksia 72,3 milj. euroa ja aineellisen käyttöomaisuuden arvonalennuksia 77,0 milj. euroa, Q3 2008 sisältää uudelleenjärjestelykuluja 0,1 milj. euroa, Q2 2008 sisältää uudelleenjärjestelykuluja 6,8 milj. euroa, yhteensä 165,5 milj. euroa.7) Nettovarat sisältävät seuraavat tase-erät: aineettomat ja aineelliset hyödykkeet, muut pitkäaikaiset saamiset, vaihto-omaisuuden, myynti- ja muut saamiset (poislukien kertyneet korkosaamiset), muut pitkäaikaiset velat sekä osto- ja muut lyhytaikaiset velat (poislukien kertyneet korkovelat).
Täsmäytyslaskelmia ei ole esitetty, koska raportoitavien segmenttien liikevaihto ja liiketulos muodostavat konsernin liikevaihdon ja liiketuloksen.

Lisätietoja:
Timo Salonen, talousjohtaja, puh. 010 686 7880


HUHTAMÄKI OYJ
Konserniviestintä