Huhtamäki arvioi vuoden 2009 ensimmäisen vuosineljänneksen liiketuloksen olevan huomattavasti edellisvuotista parempi alentuneesta myynnistä huolimatta

Huhtamäen markkinoita vuoden alussa leimannut epävarmuus vaimensi myyntiä. Vahvan kustannusten hallinnan sekä tehostuneen toiminnan ansiosta konsernin liiketuloksen ajanjaksolla 1.1. - 31.3.2009 arvioidaan olevan huomattavasti parempi kuin vuoden 2008 vastaavan ajanjakson konsernin liiketulos, joka oli 20 milj. euroa.

Koko vuoden myyntinäkymät pysyvät epävarmoina. Katteisiin kohdistuvan paineen uskotaan lisääntyvän vuoden aikana.

Osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2009 julkaistaan 23.4.2009.

Lisätiedot:
Timo Salonen, talousjohtaja, puh. 010 686 7880


HUHTAMÄKI OYJ
Konserniviestintä