Huhtamäki Oyj:n optio-oikeuksien 2006 B listalleotto ja merkintäpäivät vuonna 2009

Huhtamäki Oyj hakee yhtiökokouksessa 27.3.2006 hyväksytyn vuoden 2006 optio-ohjelman tunnuksella 2006 B merkittyjä optio-oikeuksia otettaviksi kaupankäynnin kohteeksi NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä 1.10.2009 alkaen.

Optio-oikeuksia 2006 B on yhteensä 1 100 000 kappaletta, joista kukin oikeuttaa merkitsemään yhden (1) Huhtamäki Oyj:n osakkeen. Optio-oikeuksien 2006 B nojalla voidaan näin ollen merkitä enintään 1 100 000 osaketta ja osakepääoma voi merkintöjen seurauksena kasvaa enintään 3 740 000 eurolla. Osakkeiden merkintäaika optio-oikeuksilla 2006 B alkaa 1.10.2009 ja päättyy 31.10.2012. Osakkeiden merkintäaika optio-oikeuksilla 2006 B on vuosittain 2.1. - 15.11. yhtiön hallituksen erikseen määrääminä päivinä. Merkintäajan alkaessa 1.10.2009 osakkeen merkintähinta optio-oikeudella 2006 B on 13,20 euroa osakkeelta.

Merkintäpäivät, joina optio-oikeuksilla 2006 B voidaan merkitä osakkeita vuonna 2009, ovat seuraavat:

- Keskiviikko 21.10.2009
- Keskiviikko 11.11.2009.

Lisätiedot:
Hallinto- ja lakiasiainjohtaja Juha Salonen, p. 010 686 7851


HUHTAMÄKI OYJ
Konserniviestintä