Huhtamäen 200 miljoonan euron suuruisen joukkovelkakirjalainan listalleottoesite saatavilla

HUHTAMÄKI OYJ PÖRSSITIEDOTE 15.5.2013 KLO 10.55

Huhtamäki Oyj ilmoitti 7.5.2013 päättäneensä laskea liikkeeseen 200 miljoonan euron suuruisen kiinteäkorkoisen vakuudettoman joukkovelkakirjalainan, jonka laina-aika on seitsemän (7) vuotta.

Finanssivalvonta on tänään hyväksynyt joukkovelkakirjalainan listalleottoesitteen, joka on saatavilla englanninkielisenä yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.huhtamaki.fi > Sijoittajille > Velkasijoittajat > Joukkovelkakirjalaina 7.5.2013.

Yhtiö on jättänyt NASDAQ OMX Helsinki Oy:lle hakemuksen joukkovelkakirjalainan ottamiseksi julkisen kaupankäynnin kohteeksi. Joukkovelkakirjalaina otetaan julkisen kaupankäynnin kohteeksi arviolta 16.5.2013.

Lisätietoja:
Tom Erander, rahoitusjohtaja, puh. 010 686 7893

HUHTAMÄKI OYJ
Konserniviestintä

Huomautus
Tätä tiedotetta ei tule tulkita tarjoukseksi myydä tai tarjouspyynnöksi ostaa Huhtamäki Oyj:n arvopapereita missään valtiossa. Erityisesti tätä tiedotetta ei tule tulkita tarjoukseksi myydä tai tarjouspyynnöksi ostaa tai merkitä arvopapereita Yhdysvalloissa. Tässä tiedotteessa mainittuja arvopapereita ei ole rekisteröity eikä niitä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) mukaisesti, eikä niitä voi tarjota, käyttää tai myydä Yhdysvalloissa ilman rekisteröintiä tai soveltuvaa rekisteröintivaatimuksia koskevaa poikkeusta.

Huhtamäki-konserni on johtava kuluttaja- ja erikoispakkausten valmistaja, jonka liikevaihto vuonna 2012 oli 2,3 miljardia euroa. Tarjoilu- ja kuluttajatuotepakkausmarkkinoita palvelee noin 14 400 työntekijää 64 tehtaassa ja useissa myyntikonttoreissa 31 maassa. Emoyhtiö Huhtamäki Oyj on noteerattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä, ja yhtiön pääkonttori sijaitsee Espoossa. Lisätietoja osoitteessa www.huhtamaki.fi.